Publicistika

Puiki Vladimiro Solovjovo ir Sergejaus Michejevo laida “SolovjovLive”.

Pinterest LinkedIn Tumblr

Negaliu nepasidalinti.
Puiki Vladimiro Solovjovo ir Sergejaus Michejevo (abiem “demokratiškos” Lietuvos valdžios sprendimais uždrausta atvykti į Lietuvą) laida “SolovjovLive”.

Ne paslaptis, masinės sąmonės formatavimas prasideda nuo alternatyvių informacijos šaltinių ir savarankiškai mąstančių individų eliminavimo iš viešosios informacinės erdvės. 1990 metais po JAV spectarnybų įvykdyto kolonijinio perversmo pavadinimu “Sąjūdis” JAV 5-a kolona – konservatoriai, liberalai, socdemai, nacionalistai, nacistai, fašistai ir pan. Vakarų liberalaus fašizmo kolaborantai – pirmiausia užsiėmė etinių, etninių, religinių, kultūrinių sąvokų masinėje sąmonėje transformacija ir klastojimu. Tradicinis lietuviškas krikščioniškos etikos vertybių suvokimas tuomet buvo pradėtas keisti vakarietišku vartojimo kultu – viskas yra gerai, kas gerai individui, kas patenkina individo fiziologinius poreikius, ką galima vartoti ir pageidautina vartoti kuo ilgiau ir daugiau. Palaipsniui iš vakarietiškai kolonizuoto, “sudemokratinto” žmogaus sąmonės buvo išstumtas gyvenimo tikslo ir prasmės suvokimas, gyvenimo laikinumo ir būties įprasminimo amžinybėje poreikis, kadangi viskas buvo suvesta į žmogaus fiziologinių poreikių tenkinimą. Komfortas buvo paskelbtas aukščiausia vertybe. Komfortą pasiekusieji, nesvarbu, kokiu nešvariu būdu, buvo paskelbti vartojimo rojaus dievais, o nesugebėjusieji pasiekti komforto nirvanos ar nenorintys tapti dėl to gyvuliais, buvo paskelbti nusidėjėliais, atstumtaisiais. Pasitenkinimas tapo siekiamybe, gyvenimo tikslu ir metafizine prasme. Ir nesvarbu, kad tokios harmonijos vardan teko aukoti artimo, šeimos, visuomenės, tėvynės interesus – pinigai nekvepia. Masinės sąmonės apnuodijimui JAV 5-a kolona už Judo sidabrinius padarė viską, ką anksčiau draudė daryti krikščioniška, o vėliau ir tarybinė etika – išdavė ,melavo, vogė, klastojo, žudė, paleistuvavo, davė ir laužė priesaikas.
Niekada nepalikite savo vaikų – visada atsiras, kasd juos iš jūsų paims. Soroso fondai Lietuvoje puikiai realizavo masinės sąmonės kolonizavimo užduotį per biblinę tiesą – nori pavergti tautą, išaugink jos vaikus. Per Vakarų, svetimas lietuvių tautai, mokymo programas vietinės landsberginės chuntos rankomis užjūrio kolonizatoriai išaugino kartą, kuri protėvių žemei nejaučia jokių sentimentų, Apšmeižę dvi kartas lietuvių, tėvų ir senelių, kurie atstatė karo nuniokotą Lietuvą, padarė ją galinga, klestinčia tarybine valstybe, jie smogė per šventą kartų ryšį ir sakralinę kartų tęstinumo būtinybę. Susikūrė paradoksas – paskutinė karta, kuri, būdama labiau išsilavinusi, klausė savo tėvų, tapo pirmąja karta, kurią mokė , kaip gyventi, mažiau išsilavinę vaikai.
Šiandien tiesa kalba rusų kalba. Būtent todėl vakarų sąmonės kolonizatoriai pasistengė sukurti daugybę dezinformacijos šaltinių – televizijos, radijo, laikraščių, socialinių tinklų puslapių – kurie kalba rusiškai ir skleidžia dezinformaciją, klaidina, nuodija sąmonę. Labai svarbu yra atsirinkti ir neklausyti įvairių JAV, NATO, Didžiosios Britanijos melo ir dezinformacijos šaltinių jokiomis kalbomis ir ypatingai rusų, lietuvių ar kita nacionaline kalba – jie visi yra masinės dezinformacijos ir kolonizavimo priemonės.
Ši V. Solovjovo ir S. Michejevo laida yra apie amžinas vertybes, tikrus gyvenimo orientyrus ir biblines tiesas. Pabandžiau įsivaizduoti tokio aukšto filosofinio lygio diskusiją Lietuvos televizijoje ir radijuje. Pasidarė liūdna, kai įsivaizdavau , kokie apgailėtini ten būtų valatkos, kojalos, o laurinavičiai, bačiuliai, ramanauskai, tapinai ir panašūs oželytės apskritai skleistų nepadorų kvapą net iš TV ekranų.
Verta žiūrėti ne tik iki galo – gyva mintis, jokios propagandos tiesioginiame eteryje, – bet ir priverčia susimastyti dėl daugybės dalykų. Neabejoju, daugelis užsiprenumeruos “SolovjovLive” ateičiai.

Write A Comment