Archive

June 2020

Browsing

Rusija balsuoja už Vakarų kolonizatorių primestos kolonijinės šalies konstitucijos pakeitimus. Kokie tai pakeitimai. Iš esmės tai Rusijos išsivadavimas nuo JAV, Didžiosios Britanijos ir kitų NATO karo nusikaltėlių gaujos primesto neokolonijinio jungo. Rusija ir vėl viena kovoja su Vakarų fašistais už viso pasaulio tautų laisvę nuo JAV-NATO kolonizatorių vergovės. Rusijoje vyksta balsavimas dėl Rusijos federacijos Konstitucijos pataisų. Lietuvoje, kaip ir visose kitose JAV-NATO kolonijose, kurios tokiomis tapo po JAV-NATO įvykdytų šiose šalyse valstybinių perversmų, spalvotų revoliucijų, sąjūdžių, maidanų, kilo baisus propagandinis triukšmas valatkodelfinėje melo propagandos žiniasklaidoje dėl Rusijos ryžtingo apsisprendimo pakeisti savo Pagrindinį įstatymą, išsilaisvinti nuo Vakarų plėšikų diktato. Atrodytų, koks visokių , atsiprašant, linkevičių, landsbergių, gentvilų, šimašių, anušauskų, kojalų ir visos kitos proamerikietiškos “gop-stop” kompanijos reikalas, kokius pas save įstatymus keičia laisva ir demokratiška Rusiją?!. Pasirodo, šie pakeitimai ištraukia į dienos šviesą Vakarų kolonizatorių „demokratizacijos“, o iš tiesų kolonizacijos priemones, metodus, demaskuoja tautų išdavikus ir siunčia juos į kaltinamųjų suolą, tuo parodydama, kaip reikia elgtis savo šalyse su savo vietinėmis JAV 5-omis kolonomis. Todėl liaudies priešai ir ėmė aršiai kritikuoti Rusijos išsivadavimą iš JAV-NATO piratų, gieda tiesiog nesustodami – kadangi įvyktų kas nors panašaus kokioje nors JAV bananų respublikoje, tektų visiems naujiems elitiniams vagims stoti prieš tautos tribunolą ir išgirsti…

Balsavimas dėl Rusijos Konstitucijos pataisų – Rusija atsisveikina su trisdešimt metų siautėjusia liberalios bakchanalijos era Šaltinis : https://regnum.ru/news/society/2995922.html Trisdešimt metų yra beveik pusė gyvenimo tiems, kuriems praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje buvo šiek tiek daugiau nei dvidešimt. Dabar jiems yra jau apie šešiasdešimt. Geriausiais savo gyvenimo metais visai kartai, gimusiai 1960-aisiais metais, teko nelaimė gyventi liberalios bakchanalijos laikotarpyje Rusijoje. Ką tie žmonės matė gyvenime? Vaikystė buvo rami, o mokykliniai metai – ramūs dėl ateities ir nerūpestingai linksmo. Gyvenimo planai buvo kuriami vyresnėse klasėse mokykloje, nebuvo jokios katastrofos nuojautos, ir net prasidėjus perestroikai visi tikėjosi tik pagerėjimo. Dirbo gamyklos, institutai vykdė mokslinių-techninių tyrimų ir atradimų planus, universitetai keitė mokymo programas ir paruošdavo jaunus specialistus, kuriuos nedelsiant priimdavo į darbą šalies ekonomika. „Buranas“ išskrido į kosmosą, ir tai buvo pasaulinis triumfas – net JAV nesugebėjo įgyvendinti tokio projekto. Tie, kurie išgyveno 90-uosius metus, išgyvens bet kurioje situacijoje. Daugelis tų, kurie tada buvo nuo 25 iki 40 metų amžiaus, dešimt metų iš eilės kas trys metai pradėdavo naują veiklą nuo nulio, kadangi prieš tai buvusi baigėsi nesėkme. Valstybės valdomų įmonių įstatymas sugriovė planinės ekonominės veiklos tvarką – įsibėgėjo planavimo reformos chaosas. Prasidėjo žemės ūkio pramonės ir karinio-pramoninio komplekso žlugimas.Pirmieji artėjančio grandiozinio „gop-stop“ ženklai prasidėjo…

Pergalės Paradas – 2020 Maskvoje. Vaizdo įrašas. Įspūdinga, įtikinama, grėsminga. JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujai tokios Rusijos triuškinančios karinės galios demonstracijos prideda daug proto, išblaivina Vakarų kolonizatorius ir jų visokius liokajus šaulius savanorius, kitas fašistines organizacijas, o padoriems žmonėms suteikia viltį, kad JAV-NATO galvažudžiai nesukels dar vieno nusikalstamo karo. Pabaltijo, Vidurio ir Rytų Europos šalių, Gruzijos ir pan. JAV satelitų saugumą ir taiką užtikrina ne NATO karo nusikaltėlių teroristinės organizacijos karinė galia. Viso pasaulio saugumo ir taikos Žemėje garantas šiuo metu yra Rusija, ir tik Rusijos karinė galia sulaiko JAV-NATO kolonizatorius nuo jų taip puoselėjamų planų pradėti dar vieną pasaulinį karą. Kol Rusija stipri, Vakarų nusikaltėliai suvokia, koks galingas atsakomasis smūgis atskris į Vašingtoną, Londoną, Paryžių ar Briuselį iš Rusijos. Ir JAV-NATO nusikaltėlių baimė pagaliau gauti už jų įvykdytus nusikaltimus žmoniškumui teisingą bausmę, kokią jau gavo “šviesieji” ir vieningi Vakarų fašistai 1812, 1922 ir ypač 1945 metais, suteikia galimybę Žemės gyventojams gyventi daugiau mažiau taikiai jau 75 metus. Gaila tik, kad Rusija, po visų JAV, Didžiosios Britanijos, kitų NATO šalių niekšybių, provokacijų, klastočių, paminklų kariams-išvaduotojams išniekinimų, dezinformacinių atakų, bando su Vakarų nusikaltėlių gauja bendrauti santūriai, pagarbiai, tarptautinės teisės ir tarptautinių santykių principų pagrindu – Vakarų piratai visada suprasdavo tik jėgą, bet…

JAV prezidentas D.Trampas ir Lenkijos prezidentas A.Dūda su labai iškalbinga šypsena Lenkijos prezidentas Andžiejus Dūda labai prašo JAV karo nusikaltėlius dislokuoti Lenkijoje JAV okupacinės kariuomenės dalinius, įkurdinti JAV galvažudžių, pasižymėjusių civilių žmonių  Vietname, Irake, Afganistane, Libijoje, Sirijoje ir visame pasaulyje žudikų bazę Lenkijos, Europos hienos teritorijoje. Lenkai, teigia jų marionetinis prezidentas, yra net pasiruošę apmokėti kolonizatorių bazės įkūrimo ir išlaikymo išlaidas. “Laisvi ir išdidūs” lenkų bajorai tokie laisvi, kad yra pasiruošę net užmokėti užsienio kolonizatoriams už savo pavergimą. Elitas visada buvo labiausiai linkęs išduoti savo tautas. Linas Linkevičius, buvęs komjaunuolis, o dabar aršus antikomunistas, buvęs idėjinis socialistas, o dabar sorosinis liberastas, buvęs marksistas, o dabar ištikimas Geltonojo Velnio vergas, politinės prostitucijos akrobatas, ideologinio lankstumo meistras, parsidavėliškumo asas ir vėl pakerėjo visus savo politinės kamasutros unikaliais sugebėjimais. Lietuvos (?) užsienio reikalų (JAV) ministerijos vadovas (kokia gėda!!) net nemirktelėjęs išdavė eilinę antivalstybinės proamerikietiškos dezinformacijos arklišką dozę. Linas, žinoma, pasmerkė V.Putino straipsnyje atskleistas tiesas dėl Vakarų , pirmiausiai Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, JAV, Lenkijos bei fašistinių Pabaltijo šalių organizacijų, Ukrainos nacionalistų kolaboravimo su nacistinės Vokietijos , Vieningos Europos agresoriais II Pasaulinio karo išvakarėse. Rūsčiai, kaip tik pajėgia šis išsekęs pajacas, pasmerkė ir pavadino Rusijos prezidento išsakytą nemalonią visiems nacių kolaborantams objektyvią istorinę tiesą „Rusijos bandymais…

Paskelbtas Vladimiro Putino straipsnis “75-ieji Didžiosios pergalės metai: bendra atsakomybė už istoriją ir ateitį” VILNIUS, birželio 19 — Sputnik. Praėjo 75 metai nuo Didžiojo Tėvynės karo pabaigos. Per šiuos metus išaugo kelios kartos. Pasikeitė politinis planetos žemėlapis. Nebėra Tarybų Sąjungos, iškovojusios grandiozinę, triuškinamą pergalę prieš nacizmą, išgelbėjusios visą pasaulį. Ir patys to karo įvykiai, net ir jo dalyviams, yra tolima praeitis. Tačiau kodėl gegužės 9-oji Rusijoje švenčiama kaip svarbiausia šventė, o birželio 22 dieną gyvenimas tarsi užšąla ir norisi verkti? Įprasta sakyti: karas paliko gilų pėdsaką kiekvienos šeimos istorijoje. Už šių žodžių slypi milijonų žmonių likimai, jų kančios ir netekties skausmas. Pasididžiavimas, tiesa ir atmintis. Mano tėvams karas yra siaubingas blokados Leningrado kančios, kai mirė mano dvejų metukų brolis Vytia, kur mama išgyveno per stebuklą. Turėdamas išlygą, tėvas savo noru gynė gimtąjį miestą — jis elgėsi taip, kaip milijonai sovietų piliečių. Jis kovojo “Nevskio” placdarme, buvo sunkiai sužeistas. Ir kuo toliau šie metai, tuo didesnis poreikis pasikalbėti su tėvais, sužinoti daugiau apie jų gyvenimo karinį laikotarpį. Bet jau nieko neįmanoma paklausti, todėl aš širdyje saugau pokalbius su savo tėvu ir motina šia tema, jų emocijas. Man ir mano bendraamžiams svarbu, kad mūsų vaikai, anūkai, proanūkiai suprastų, kokius išbandymus ir kančias išgyveno…

Justas Paleckis. Kai Naujas Rytas aušo (I) Šaltinis : https://kibirkstis.blogspot.com/2020/06/justas-paleckis-kai-naujas-rytas-auso-i.html?fbclid=IwAR0DA5CydDHZfiARYptRh3POB2wuwXi-Dnlc3lR9yIEX-bk3iIkZtw-jK60 Vienas geriausių būdų pažinti istorinius įvykius – tai skaityti tiesioginius šaltinius, pačių jų dalyvių bei liudininkų paliktus dokumentus. Šiuo požiūriu, 1940 m. vasaros įvykių Lietuvoje prasme, labai įdomūs bei vertingi yra Lietuvos „Raudonojo prezidento“ Justo Paleckio – žmogaus, buvusio visų dabar apjuodintų, bet iš tiesų didžių, revoliucinių įvykių sūkuryje – atsiminimai. Apie Smetonos režimo galą, Liaudies vyriausybės susikūrimą ir veiklą – šioje memuarinės knygos „Dviejuose pasauliuose“ ištraukoje. KAI NAUJAS RYTAS AUŠO Dabar mums žinomos visos smulkmenos apie buržuazinės fašistinės Smetonos valdžios agoniją. O tomis keturiasdešimtųjų metų birželio dienomis tų užkulisių nežinojau, nors ir buvau žurnalistas. Birželio 15-os rytą išgirdau, kad atmesta Raštikio kandidatūra, o paskui pasklido gandai, kad Smetona pabėgo. Tapo aišku: griuvo fašistinis režimas! Džiūgavome dėl to įvykio, pranešinėjome draugams, sveikinome viens kitą. Kaip tik tą dieną apie vidudienį buvo paskirtas Lietuvių draugijos TSRS tautų kultūrai pažinti organizuotas kino seansas. „Triumfo“ kino teatre susirinko daug antifašistų ir artimų komunistams žmonių, atėjo ir TSRS atstovybės darbuotojai. Dalijomės mintimis ir išgyvenimais, svarstėme naujausius įvykius. Rodė garsų tarybinį filmą „Vyriausybės narys“. Žiūrėjome jį kaip simbolišką kūrinį, kažkuo reikšmingą ir mūsų Tėvynės ateičiai. O išėję į gatvę pastebėjome nepaprastą sujudimą. Kažkas prabėgdamas šūktelėjo man:…

Šiandien sueina lygiai 80 metų, kaip 1940-ųjų birželio 17-ąją buvo sudaryta Liaudies vyriausybė. Su ministru pirmininku, „Raudonuoju prezidentu“ Justu Paleckiu priešakyje, Liaudies vyriausybė dabartinio oficiozo vaizduojama „marionetine“, „kolaboracine“ ir visokia kitokia, tuo ne tik nutylint realųjį to meto istorinį kontekstą, bet, dar daugiau – juodžiausiu melu klastojant Lietuvos ir lietuvių tautos istoriją. Iš tiesų, norint teisingai suprasti tikrąją 1940 m. įvykių istorinę reikšmę, reikia nors bendrais bruožais pažinti tuometę, o būtent, 1918-1940 m. laikotarpio situaciją, to laiko geopolitines bei socialines-ekonomines realijas; reikia žinoti, kad: 1918 m. vasario 16 d. paskelbtoji Lietuvos respublika susikūrė pradžioje kaip Vokietijos protektoratas, o paskiau – vokiečiams pralaimėjus Pirmąjį pasaulinį karą – perėjo į Antantės įtakos sferą, kurioje būdama, faktiškai turėjo ne daugiau nepriklausomybės nuo Vakarų kapitalo, kaip kad šiandien nuo ES ir NATO; ir produktų importas, ir eksportas, ir finansai – ir šių, ir kitų veiksnių požiūriu Lietuva savarankiška nebuvo ir iš esmės priklausė Europos periferijai. Kadangi kūrėsi kapitalistiniais pagrindais, ši Lietuvos respublika nuo pat pradžios – nepaisant nei formalios demokratijos buvimo, nei paskelbtosios žemės reformos – tai buvo ne liaudies (darbininkų, valstiečių, darbo inteligentų), bet oligarchinė valstybė, aptarnavusi būtent besiformavusios Lietuvos buržuazijos – tiek pramonininkų, tiek žemvaldžių, tiek biurokratų, tiek korumpuotų dvasininkų sluoksnių –…

Lietuviškai amerikoniškų mankurtų eisena: ko nesupranta kritikai? 2020 m. birželio 11 d., ketvirtadienis Šaltinis: http://kibirkstis.blogspot.com/2020/06/lietuviskai-amerikonisku-mankurtu.html#more Neseniai Vilniuje įvykusi eisena Jungtinėse Valstijose vykstantiems protestams palaikyti jau spėjo iššaukti daug prieštaringų reakcijų: liberalai džiaugiasi į ją susirinkusiu „vakarietiško“ nusistatymo jaunimu, tuo tarpu visokie nesisteminiai ir antisisteminiai veikėjai pastarąjį kritikuoja, įžvelgdami čia Sorošo leteną. Ir vienoje, ir kitoje pusėje pastebėjimų yra taiklių – bet vienas, sakyčiau – esminis – momentas, deja, lieka nesuprastas. Koks? Prieš jį nurodant, reiktų patikslinti, apie ką gi šnekame. Nes, galbūt, tarp skaitančių bus ir tokių, kurie nežino, kas čia per eisena… Taigi – praėjusį penktadienį, birželio 5 d., nuo Vilniaus Katedros aikštės iki Čiurlionio g. esančios JAV ambasados praėjo kelių šimtų (oficiozinėje žiniasklaidoje meluota, kad tūkstančio), daugiausiai nepilnamečių jaunuolių minia. Renginį, atrodo, ne be kai kurių vietinių palaikymo, organizavo Lietuvoje gyvenantys amerikiečiai – tiek baltieji, tiek negrai, norėdami išreikšti palaikymą minėtiesiems protestams, kurie, kaip ne paslaptis, jau spėjo peraugti į masines, nuo 1968 m. Jungtinėse Valstijose nematyto masto riaušes. Apie šiuos protestus – jų priežastis, esmę bei kryptį, savo požiūrį išdėsčiau anksčiau išėjusiame straipsnyje („Neramumai JAV: liaudies sukilimas ar „spalvota revoliucija?“). Jame kalbėta ir apie minėtąją eiseną. Iš tiesų: Jungtinėse Valstijose vyksta kova dėl valdžios paties buržuazinio elito viduje.…

Šiaulių apygardos teismas pirmadienį sušvelnino šnipinėjimu kaltinamam buvusiam politikui Algirdui Paleckiui skirtos kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros – sąlygas. Kaip BNS pranešė teismo atstovas Vytautas Jončas, A. Paleckis įpareigotas nuo 17 iki 7 valandos būti savo gyvenamojoje vietoje Vilniuje ir neišvykti iš Vilniaus miesto ribų, išskyrus atvejus, susijusius su dalyvavimu teismo posėdžiuose. Pakeisdamas A. Paleckiui Apeliacinio teismo balandžio 6 d. skirtos intensyvios priežiūros sąlygas, Šiaulių apygardos teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamajam apskritai buvo uždrausta apskritai išvykti iš namų, net nuvykti į gydymo įstaigą ar susitikti su savo advokatais. Teismas atsižvelgė , jog byloje nėra duomenų, kad jis būtų kaip nors pažeidęs kardomosios priemonės sąlygas. VSD agentai ir “nepriklausoma” Lietuvos prokuratūra, sugebėjusi sukurpti iš nieko šnipinėjimo bylą Algirdui Paleckiui, matyt, nusprendė nesivarginti ir įrodymų apie A.Paleckio įkalinimo namuose drakoniškų sąlygų pažeidimus neklastojo. Bylos baigtis, akivaizdu, jiems jau žinoma. Taip pat teismas pabrėžė, kad A. Paleckiui yra skirtos ir dar dvi kardomosios priemonės – 50 tūkst. eurų užstatas bei asmens dokumentų paėmimas. „Teismas sprendžia, jog yra pagrindas sušvelninti kaltinamajam A. Paleckiui paskirtos intensyvios priežiūros sąlygas, leidžiant jam tam tikru metu išeiti iš namų, bet neišvykstant iš Vilniaus miesto ribų“, – rašoma teismo nutartyje. Šiame bylos posėdyje taip pat toliau bus tęsiama…

Aleksandras Rodžersas: Apie smurtą JAV ir apie „Black Lives Matter“socialinės inžinerijos požiūriu 2018-06-06 Šaltinis:  https://alexandr-rogers.livejournal.com/1312111.html Profesionalūs kovotojai už negrų teises“ ne kovoja su priespauda, o yra priespaudos sistemos dalis, integruota į ją. Visų pirma, jie padeda Demokratų partijai surinkti rinkėjų balsus ir taip išlikti valdžioje, iš esmės remia tokius išgamas ir korumpuotus veikėjus kaip H.Klinton ir (arba) Baidenas. O dabar pabandykime išsivirti puodelį kavos ir pradėkime rimtą pokalbį tema „Juodaodžių gyvybės irgi turi vertę“. Iš tiesų šūkis „BLM“ yra permanentiškai klaidingas. Jau vien todėl, kad priespauda Amerikos visuomenėje jau ilgą laiką nėra rasinė. Kaip dainavo Ais-Ti: „Kai kalbame apie vargšus, jų gyvenimas niekam nėra svarbus“. Ar egzistuoja rasizmas Amerikos visuomenėje? Žinoma. Bet jis yra ne tik prieš negrus (rusų kalboje šis žodis neturi neigiamos konotacijos), bet ir prieš azijiečius, airius, italus, išeivius iš Lotynų Amerikos ir taip toliau. Tačiau bet kokie bandymai pasakyti „Visų gyvybės yra svarbios“ sukelia isteriją „profesionalių juodaodžių“ tarpe, kurie užsidirba politinius taškus eksploatuodami vergijos temą. Kaip jau seniai išmoko kai kurios tautos, būti profesionalia auka gali būti labai pelninga (mus trėmė, trėmė, mus žudė, žudė, rovė, rovė – vertėjo pastaba). Iš tiesų, „profesionalūs aktyvistai už juodaodžių teises“ ne kovoja su priespauda, bet yra šios priespaudos sistemos dalis.…