Archive

April 2020

Browsing

Eidamas 80-uosius gyvenimo metus mirė garsus italų žurnalistas, publicistas, antifašistas, komunistas, buvęs Europos parlamento deputatas ir visuomenės veikėjas Džuljeto Kjeza. Šią liūdną žinią perdavė jo žmona Fiammetta Kukurniya šiandien, balandžio 26 d.   Ji pranešė, kad naktį Kjezą ištiko širdies smūgis, tačiau atvykusiems gydytojams jo išgelbėti nepavyko.   Žurnalisto draugas, labdaros asociacijos „Padėkite mums išgelbėti vaikus“ prezidentas Ennio Bordato sakė, kad Kjezai buvo atlikta operacija, po kurios kilo pooperacinės komplikacijos. Jis taip pat neatmetė galimybės, kad publicisto mirtis gali būti susijusi su koronavirusu.   80–90 dešimtmetyje italų žurnalistas dirbo Maskvoje laikraščių „L’Unita“ ir „La Stampa“ korespondentu. Vėliau jis rašė straipsnius ir komentarus įvairiems leidiniams. Dž. Kjeza buvo daugelio knygų, tame tarpe ir apie TSRS bei Rusiją, autorius, parašė daugybę straipsnių, smerkiančių JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos agresijas visame pasaulyje, demaskavo globalaus fašizmo atgimimą liberalizmo pavidalu, viešino fašizmo heroizavimo politiką marionetinių chuntų valdomose Pabaltijo respublikose, Lenkijoje, Ukrainoje ir kitose JAV kolonijose. Lietuvos , Latvijos, Estijos chuntos dėl žurnalisto profesinės veiklos uždraudė Dž. Kjezai atvykti į šias šalis.   Kjeza griežtai smerkė NATO agresiją prieš Jugoslaviją ir Jugoslavijos prezidento Slobodano Miloševičiaus nužudymą Hagos tarptautinių nusikaltėlių pseudoteismo kalėjime. Taip pat Kjeza aktyviai dalyvavo išlaisvinant Rusijos žurnalistus iš Ukrainos fašistų-banderlogų nelaisvės 2014 m. Kai JAV…

1870 m. balandžio 22 d.  gimė Vladimiras Iljičius Leninas (Uljanovas) (1870-04-22 – 1924-01-21) – proletarinės revoliucijos, darbo žmonių valstybės teoretikas ir praktikas, valstybės veikėjas, žymiausias 20-ojo amžiaus politikas, Visos Rusijos komunistų (bolševikų) partijos ir pirmosios žmonijos istorijoje darbo žmonių valstybės, Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos (TSRS), įkūrėjas. Vladimiras Iljičius Leninas (Uljanovas) gimė 1870 m. balandžio 22 d. carinės Rusijos Simbirsko mieste (dabar Uljanovskas). Be Volodios šeimoje augo dar penki vaikai. Mokėsi Simbirsko gimnazijoje. 1887 m. gegužės mėn. jo vyresnysis brolis Aleksandras buvo nubaustas mirties bausme už dalyvavimą sąmoksle, kurio tikslas buvo fiziškai sunaikinti Rusijos carą Aleksandrą III. Po trumpo studijų Kazanės universitete laikotarpio Volodia buvo pašalintas iš universiteto dėl dalyvavimo studentų judėjime, Kazanės universitete veikusiame pogrindyje marksistų ratelio veikloje. 1893 m. Sankt Peterburge V.Uljanovas užsiima publicistika, studijuoja socialdemokratijos istoriją, teoriją ir praktiką, nagrinėja politinės ekonomikos klausimus. 1895 m. išvyko į užsienį. Grįžęs iš Vakarų Europos įsteigė partiją pavadinimu “Kovos už darbo klasės išlaisvinimą sąjunga“. Caro slaptosios tarnybos (ochrankės) buvo suimtas ir išsiųstas į tremtį Jenisejaus gubernijoje. Tremtyje Vladimiras Iljičius susituokė su Nadežda Konstantinovna Krupskaja. Būdamas tremtyje parašė daugelį savo politinių ir publicistinių darbų,  kurių pagrindinės temos buvo materialistinė filosofija, socialistinės revoliucijos teorija ir praktika,   socializmo ir komunizmo idėjų realizavimas praktikoje, socializmo…

1934 m. balandžio 16 d. buvo įsteigtas aukščiausias Tarybų Sąjungos karinės šlovės apdovanojimas – Tarybų Sąjungos Didvyris 1934 m. balandžio 16 d. TSRS Centro vykdomojo komiteto dekretu buvo įsteigtas Tarybų Sąjungos didvyrio garbės vardas – aukščiausias apdovanojimas už asmeninius ar kolektyvinius nuopelnus darbo žmonių valstybei, įvykdytus didvyriškos narsos ir išskirtinio pasiaukojimo poelgio metu. Tarybų Sąjungos didvyrio garbės vardas buvo suteikiamas už žygdarbius ar išskirtinius nuopelnus tiek karo, tiek taikos metu. Pirmaisiais Tarybų Sąjungos didvyriais 1934 m. balandžio 20 d. tapo 7 lakūnai-čeliuskiniečiai (A. Liapidevskyj, S. Levanevskyj, V. Molokov’as, N. Kamanin’as, M. Slepnev’as, M. Vodopjanov’as, I. Doronin’as), kurie sugebėjo evakavuoti nuo ledo lyties į žemyną ledo lyčių sutraiškyto ir Beringo jūroje nuskendusio laivo “Čeliuskinas” įgulą ir mokslinės ekspedicijos narius. Iš pradžių šiam titului pažymėti nebuvo numatytas joks ženklas, buvo tik įteikiamas nustatos formos TSRS Centro vykdomojo komiteto garbės raštas. Tiesa, lakūnai, išgelbėję žmones nuo ledo lyties, buvo dar apdovanoti Lenino ordinu. Visi vėlesni didvyriai taip pat buvo apdovanojami Lenino ordinu, tačiau įstatymu tai buvo įtvirtinta tik 1936 m., kai buvo patvirtintas Reglamentas dėl Didvyrio vardo. Papildomas išskirtinis Didvyrio ženklas – Tarybų Sąjungos didvyrio medalis – buvo nustatytas 1939 m. rugpjūčio 1 d. TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo dekretu. 1939 m. spalio 16…

Buvęs CŽV ir NSA agentas Edvardas Snoudenas teigia, kad „laikinos“ griežtos priemonės, kurių ėmėsi daugelio šalių vyriausybės koronaviruso plitimui apriboti pretekstu, pasiliks ir taps nuolatinėmis. Viena iš tokių priemonių buvo, pavyzdžiui, JAV vyriausybės pasiūlytas piliečių judėjimo nuolatinis sekimas siekiant stebėti koronaviruso plitimą (analogišką įstatymo projektą Seimui pateikė konservatorių, liberalų, socdemų deputatai balandžio 9 dieną dėl LR Elektroninių ryšio priemonių įstatymo Nr.IX-2135 68 str. pakeitimo). Tačiau laikinas pilietinių laisvių apribojimas gali lengvai virsti ilgalaikiu, perspėja Snoudenas. Labai greitai liberalių totalitarinių valstybių specialiosios tarnybos ras pritaikymą naujoms technologijoms. Pasibaigus krizei, vyriausybės turės puikią galimybę priimti naujus įstatymus, pagal kuriuos laikinosios ekstremaliai situacijai suvaldyti priimtos skubios priemonės tams nuolatinėmis, ir JAV kolonijų fašistiniai režimai neabejotinai galės panaudoti jas naudoti prieš disidentus ir kitaminčius. „Koronavirusas yra rimta problema. Tačiau ši problema laikina ir praeis. Žmonija arba išras vakciną arba įgys kolektyvinį imunitetą. Praeis maždaug treji metai, ir problema išnyks. Tačiau dabar priimamų sprendimų pasekmės liks amžiams. Ir aš manau, kad tai yra esminis dalykas, turėsiantis įtakos laisvos visuomenės perspektyvoms. Virusas daro žalą, tačiau žmogaus teisių sunaikinimas yra labai rimta klaida. Tai bus permanentinis reiškinys, kurio mes negalėsime pasukti atgal. Visi prisimename revoliucijas, laisvės kovotojų judėjimus – pasipriešinimas turėjo augti šimtus metų, kol nugalėjo. Ir…

Gyvulių ūkio naujienos Seimo nariai konservatoriai-liberalai staiga pamatė, kad Lietuvos sveikatos apsaugos sistema, kurią “optimizavo” (išvogė ir privatizavo) konservatoriai-liberalai, nepajėgia kovoti su koronaviruso epidemija. Seimo nariai konservatoriai-liberalai stoja į ryžtingą kovą su konservatorių-liberalų korupcijos palikimu pirkdami iš komunistinės Kinijos veido kaukes ir dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatus už pinigus, kuriuos išvogė kovotojai su korupcija konservatoriai-liberalai. Darbo į(pa)sisavinant Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus nekaltai pradėti Lietuvos konservatoriai-liberalai turės iki šimtmečio pabaigos, panašu, … 

Santrauka: „Traukiniai tuose kraštuose ėjo iš rytų į vakarus ir iš vakarų į rytus… O į šalis nuo geležinkelio tuose kraštuose plytėjo didžiuliai tyrlaukių plotai – Sary Ozekai, geltonųjų stepių Vidurinės žemės… Tuose kraštuose visi atstumai buvo matuojami pagal tolumą nuo geležinkelio, kaip nuo Grinvičio meridiano. O traukiniai ėjo iš rytų į vakarus ir iš vakarų į rytus…“ Kirgizų rašytojas šiame veikale kelia esminius žmogaus būties klausimus, įsakmiai primena žmonėms, kad jie atsakingi už mūsų Žemės likimą, už žmonijos pažangą. Romane pasakojama eilinio geležinkeliečio Jedgėjaus, mąstančio, tvirtos dvasios žmogaus, kovotojo dėl teisybės, gyvenimo istorija, kurioje atsispindi daugelis svarbių pokario laikotarpio įvykių. Ištrauka iš Čingizo Aitmatovo romano „Ilga kaip šimtmečiai diena“. Romane pateikta liūdna ir šiurpi mankurto „darymo“ istorija. Ji matuojama dešimčių, kurie kankinimų neiškentėjo, mirtimi ir vieno kito išlikusio ir išprotėjusio mankurto atsiradimu. Mankurtas tik vykdo šeimininko nurodymus, jam nieko kito pasauly nebelikę, jis nieko kito nepajėgia suvokti. Jis nepaprastai bijo, kad šeimininkas nepaliestų jo dykumos saulėje ant galvos uždžiovinto avikailio, kuris yra įsirėžęs iki pat galvos kaukolės ir dėl to kiekvienas šeimininko žodis jam yra „šventas“. Čingizo Aitmatovo nupasakotas dvasinis žmogaus tipas yra itin  aktualus mūsų dienomis, kai mankurtų darymo technologijos ištobulėjo ir liberalūs mankurtai, JAV vergai, yra daromi…

Čekų babuinai Tarybų Sąjungos Pergalės prieš fašizmą ir Europos išvadavimo nuo fašizmo 75-ąsias metines Pragoje demontavo paminklą Pragos išvaduotojui TSRS maršalui Ivanui Konevui. Rusijos Federacijos Gynybos ministras Sergejus Šoigu paprašė Pragos miesto meriją, kurios babuinų iniciatyva buvo demontuotas paminklas šlovingam karvedžiui, perduoti paminklą Rusijai ir pažadėjo atlyginti visas išlaidas, susijusias su paminklo transportavimu. Čekų babuinai, JAV-NATO vergai, atsisakė tenkinti Rusijos Gynybos ministro prašymą nenurodydami jokių priežasčių. S.Šoigu perdavė Rusijos nusikaltimų Tyrimo komitetui pareiškimą patraukti baudžiamojon atsakomybėn čekų babuinus, atsakingus už paminklo maršalui I.Konevui demontavimą. Čekų babuinai, Čekijos pramonė per karą aktyviai kolaboravo su nacistine Vokietija, pagamino trečdalį visos ginkluotės, kuria buvo žudomi civiliai gyventojai laikinai okupuotose TSRS teritorijose. Yra pagrindas demontuoti Pragos meriją iki pamatų. Vieno Iskandero turėtų užtekti :). Jeigu jau babuinai nesupranta žmonių kalbos…

Gyvulių ūkio naujienos. Maikas Pompeo, JAV Valstybės sekretorius, buvęs CŽV vadas ir JAV tarptautinių nusikaltimų vykdytojas užsienyje, pareiškė, kad JTO Pasaulinė sveikatos organizacija nesusitvarko su koronaviruso pandemija. M. Pompeo dar pažymėjo, kad JAV yra pasiruošusios vadovauti kovai su koronaviruso pandemija. Kaip?! Ir vėl?! Čia su 2000 mirusių amerikiečių per parą nuo koronaviruso?!! JAV tarptautiniams nusikaltėliams kažkaip neįtikėtinai lengvai sekasi daryti pareiškimus su kosmine patetika ir tokiu pačiu atotrūkiu nuo realybės. Pasaulio karstų gamintojas Nr.1 nori vadovauti pasaulio sveikatos apsaugai! Gelbėkitės kas galite!!

Neringa Venckienė Prašau padėkime visi kartu Aurimui Drižiui 2020 m. balandžio 7 d. „Laisvas laikraštis“ žurnalisto Aurimo Drižiaus apeliacinis skundas buvo atmestas. Nuosprendis, kuriuo A. Drižius buvo nuteistas už Stankūnaitės, jos tėvų “šmeižtą”, įsiteisėjo. Jam reikės sumokėti 14 000 eurų žalai atlyginti, 2.5 metų pataisos namuose (lygtinai) ir uždrausta rašyti straipsnius apie Stankūnaitę, Naruševičienę, Deimantę ir Orintą bei pedofilijos bylą. Gavėjas: AURIMAS DRIŽIUS Sąskaita Nr. LT614010051005210720 Luminor bankas, banko kodas: 40100, SWIFT (BIC) kodas: AGBLLT2X Karolis Venckus Vakar (balandžio 7 dieną) Aurimas Drižius buvo nuteistas už Stankūnaitės “šmeižtą”. Jam reikės sumokėti 14,000 eurų žalai atlyginti, 2.5 metų pataisos namuose (lygtinai) ir uždrausta rašyti straipsnius apie Stankūnaitę ir pedofilijos bylą. Ar you fucking kidding me? Sveiki atvykę į bananų respubliką. Tokia pas mus žodžio laisvė.

Lietuvos Apeliacinis teismas 2020-04-06 posėdyje išnagrinėjo A.Paleckio skundą dėl Šiaulių apygardos teismo sprendimo iki teismo A.Paleckį laikyti chuntos požemyje ir žemesnės instancijos teismo nutartį pakeitė – sušvelnino A.Paleckiui skirtą kardomąją priemonę. Apeliacinis teismas tik paleido kaltinamą šnipinėjimu A.Paleckį į laisvę laukti teismo, tačiau skyrė visą puokštę kitų laisvės apribojimų, kurie nedaug skiriasi nuo įkalinimo. A.Paleckiui kardomoji priemonė sulaikymas buvo pakeista šiomis drakoniškomis priemonėmis – 50 tūkst. Eurų užstatas, įpareigojimas niekur neišeiti iš namų, nuolatinis policijos stebėjimas ir elektroninė sekimo apykojė. Jeigu Lietuvos Baudžiamojo proceso kodekse būtų buvusi numatyta kardomoji priemonė prirakinimas prie kaladės, tai Lietuvos gailestingoji Temidė Algirdui ją neabejotinai būtų skyrusi. Kaip sakė lietuviškos chuntos dvasinis įkvėpėjas Paragvajaus kruvinas diktatorius Alfredo Stresneris, “draugams viskas, priešams visas įstatymo griežtumas”. Todėl landsberginės chuntos kruopščiai ir korumpuotai atrinkti prokurorai, teisėjai, saugumiečiai lengva ranka net nesodina į laikino sulaikymo kamerą “kovotojo su korupcija” Eligijaus Masiulio, sučiupto imant 130 000 Eur “paskolą” STT žymėtomis kupiūromis, neapsunkina suvaržymais kyšius ėmusių Lietuvos Aukščiausio teismo teisėjų, advokatų, prokurorų – savi gi žmonės, dar pasitarnaus savivalės diktatūros ir liberalios korupcijos fronte, todėl nekelia valdančiai korumpuotai chuntai jokios grėsmės, politinė aukščiausio lygio korupcija yra , Lietuvos teisėsaugos nuomone, nepavojinga visuomenei. O štai A.Paleckio bandymas išsiaiškinti labai kontraversiškų istorinių įvykių…