Aktualijos

V.Putinas Holokausto dienos minėjime

Pinterest LinkedIn Tumblr

Įtakingiausias pasaulio politikas Rusijos prezidentas Valdimiras Putinas dalyvavo Holokausto dienos minėjime Izraelyje, kur jam buvo parodyta ypatinga pagarba ir jis ten buvo neabejotinai svečias Nr.1. Savo kalboje V.Putinas pažymėjo neginčijąmą Tarybų Sąjungos, Raudonosios armijos ir tarybinės liaudies lemiamą indėlį triuškinant Vakarų išaugintą vokiškąjį nacizmą. Taip pat pasaulio politikos lyderis priminė, kaip Raudonosios armijos kariai prieš 75 metus išlaisvino baisiausios mirties stovyklos Osvencimo kalinius 1945 metų sausio 27 d., kuri ir tapo pasaulinė Holokausto minėjimo diena.

Į Holokausto dienos minėjimą atsisakė vykti Lenkijos vadovas A.Dūda. Ir tai suprantama. Pilsudskinė Lenkija buvo viena aktyviausių A.Hitlerio sajungininkių prieš II Pasaulinį karą, kartu su nacistine Vokietija, Vengrija, Rumunija draskė Čekoslovakiją po 1938 m rugsėjo 29 d., Miuncheno suokalbio. Būtent Lenkija kūrė planus kartu su A.Hitleriu užpulti Tarybų Sąjungą, užgrobti Pabaltijį, Ukrainą ir sukurti pagaliau lenkų nacionalistų iki pat šiol puoselėjamą Lenkijos “nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros” imperiją. Tačiau Lenkija greitai tapo nereikalinga nacistinei Vokietijai ir vakarykštė sąjungininkė 1939 metų rugsėjo 1 d. užpuolė Lenkiją, per dvi savaites sumušė lenkų ulonų divizijas ir iškėlė vėliavą su svastika virš Varšuvos. Tarybų Sąjunga 1939-09-17 dieną, kai Lenkijos jau nebuvo, atsiėmė savo teritorijas, kurias Lenkija buvo užgrobusi po 1921 metų Rygos sutarties pagal Kerzono liniją – Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltarusijos ir Vilniaus krašto žemes, kurias vėliau J. Stalinas grąžino Lietuvai pagal 1939-10-10 sutartį. Būtent Lenkijoje veikė didžiausios mirties stovyklos. Vermachto sudėtyje tarnavo, kaip teigia Lenkijos profesorius Rišardas Kačmarekas, apie pusė milijono lenkų nacionalistų-nacių kolaborantų. Armija Krajova karo metu nužudė tarybinių karių daugiau, nei savo okupantų vokiečių vermachto karių. Lenkijos nacionalistų armija Krajova pasižymėjo ne tik savo žiauriomis baudžiamosiomis akcijomis prieš žydus, prieš pabėgėlius iš mirties stovyklų kiaro metu, tačiau ir pokario metu žiauriai žudė tuos pačius vokiečių pabėgėlius iš Rytų Prūsijos. Maršalas Rokosovskis net buvo priverstas skirti tarybinių karių dalinius vokiečių repatriantų apsaugai, kad apginti juos nuo sužvėrėjusių Armijos Krajovos nacionalistų. Prieš V.Putino vizitą į Holokausto dienos minėjimą Rusijos Gynybos ministerija išslaptino archyvinius dokumentus, kurie neginčijamai rodo Lenkijos, lenkų nacionalistų, Armijos Krajovos nusikalstamą veiklą prieš II Pasaulinį karą, koloboravimą su naciais vykdant masinį žydų, rusų, balttarusių, tarybinių karo belaisvių genocidą, išpuolius prieš tarybinę armiją, darbą mirties stovyklose. A.Dūdai su tokiu kriminaliniu istorinės praeities bagažu dalyvauti Lenkijos nacionalistų aukų minėjime dalyvauti, savaime suprantama, buvo sunku, todėl jis suvaidino įžeistą dorybę ir į minėjimą nevyko pareikšdamas, kad ten jam nebus suteiktas žodis ir ten dalyvaus V.Putinas. Nusikaltėliams visada buvo sunku susitaikyti su teisingumu, tačiau istorinis teisingumas neišvengiamai dar laukia visų nacių kolaborantų, kurie dabar susimetė į NATO gaują ir svajoja pakartoti savo fiureriui nepavykusį žygį “drang nach Osten”.

Rusijos lyderis savo kalboje Holokausto dienos minėjime taip pat paminėjo ir Lietuvos nacionalistus, kurie hitlerinės okupacijos metais, kolaboruodami su naciais, išžudė apie 220000 žydų, 95 procentus prieš karą gyvenusių Lietuvoje, Latvijos nacionalistų išžudytus virš 77 000 gyvenusių žydų bei Ukrainos nacionalistų “žygdarbius” Holokausto tragedijoje. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda taip pat atsisakė dalyvauti šiame renginyje – Lietuvoje nuo 1990 metų valdžią užgrobė buvusių Birželio 23 d. sukilėlių palikuonys, kuriems dalyvauti savo aukų minėjime reikštų pripažinimą savo pirmtakų nusikaltimus žmoniškumui, o tai tiesiog sprogdina ideologinius šitų “sukilėlių” mitologijos apie “kovas už laisvę” pamatus. Izraelyje ypatingai keblioje situacijoje atsidūrė Ukrainos naujasis prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jis pats yra etninis žydas, todėl žydų tautos tragedija II Pasaulinio karo metais jam yra etninės indentifikacijos, etniniio kultūrinio kodo kertinis akmuo. V.Zelenskio senelis, tarybinis kareivis, kovėsi mūšiuose su nacistais, vadavo Europą nuo rudojo maro, išlaisvino kalinius iš nacių mirties stovyklų. 2014-02-22 JAV ir kitų NATO šalių interventai įvykdė valstybinį perversmą Ukrainoje, įvedė tiesioginį JAV-NATO valdymą istorinėse Rusijos žemėse ir į valdžią atvedė Vakarų Ukrainos nacionalistus, nacių agento Stepano Banderos pasekėjus, nacių kolaborantų palikuonis. V.Zelenskis šiuo metu atstovauja būtent šitos ultranacionalistinės rėksmingos mažumos interesus ir tokia dviprasmiška valstybinės valdžios situacija, kai valdžią šalyje pagal instrukcijas iš Vašingtono ir Londono kontroliuoja marionetinė, atvirai fašistinės ideologijos šalininkų grupuotė Ukrainos prezidentą pastatė tarp kūjo ir priekalo. Iš vienos pusės V.Zelenskis negali ignoruoti etninės tautos tragedijos, šimtų tūkstančių nužudytų Babij Jare ir kitose vietose savo gentainių atminimo, ir tuo pačiu metu jis negali nepaisyti dabartinės valdančios chuntos, Ukrainos nacionalistų-banderlogų, kurių tėvai, seneliai tarnavo A.Hitleriui, vykdė masines žydų, lenkų, baltarusių egzekucijas valios. V.Zelenskis pasielgė pagal principą “ir avys sveikos ir vilkai sotūs” – į Izraelį atvyko, bet minėjime nedalyvavo. Siekdamas išvengti išpuolių iš nacionalistų pusės Ukrainos prezidentas pasirinko gėdą, tačiau, panašu, jau gavo ir gėdą ir karą. Kai šalis okupuoja JAV-NATO karo nusikaltėlių gaują, vietiniams gyventojams Vakarų kolonizatoriai visais įmanomais būdais siekia ištrinti istorinę atmintį, paversti vietinius čiabuvius savo praeities neprisimenančia minia, kurios masine sąmone yra taip lengva manipuliuoti III Reicho propagandos ministro Jozefo Gebelso metodikomis – “duokite man masinės informacijos priemones ir aš iš bet kokios tautos padarysiu gyvulių kaimenę”, “ištrinkite iš tautos istorinę atmintį ir kita jos karta bus bevalė minia”. Ką mes ir matome JAV okupuotoje Rytų bei vidurio Europoje. Kaip teisingai pažymėjo Izraelio visuomenininkas Jakovas Kedmi, Europa visada buvo nėščia fašizmu. JAV kolonizuotoje Europoje fašizmo atgimimas įgavo grėsmingą pagreitį. Nacistų kolaborantų heroizavimas JAV vasalinėse valstybėse yra tik maža šios fašismo reinkarnacijos dalis, šalia fašistinių organizacijų atkūrimo, pasienio su Rusija valstybių militarizavimo, nacionalistinės ideologijos sklaidos institucionalizavimo, tautinės nesantaikos kurstymo ir kitų visuomenės fašizavimo tendencijų.

V.Putinas visai pagrįstai pažymėjo, kad fašizmo atgaivinimo grėsmė yra labai reali ir tuo neatsakingai, siekdamos konjuktūrinės, trumpalaikės geopolitinės naudos, užsiima Vakarų šalys, pirmiausiai JAV ir Jungtinė Karalystė, kitos NATO šalys. Tokios tendencijos yra labai pavojingos, kelia realią grėsmę visos Žemės civilizacijai. Ir pakvietė šalis, Jungtinių tautų organizacijos Saugumo Tarybos nuolatines nares, kurios yra labiausiai atsakingos už žmonijos ateitį, nedelsiant susitikti ir išspręsti grėsmę žmonijos egzistavimui keliančias problemas. Šią inicatyvą parėmė Prancūzijos prezidentas E.Makronas ir Kinijos Liaudies Respublikos vadovas. JAV ir Jungtinė Karalystė, šalys,kurios savo intervencijomis, agresijomis, valstybinių perversmų, spalvotų revoliucijų organizavimu įvairiose šalyse organizavimu įdaugiausiai prisidėjo prie nacionalizmo, fašizmo atgaivinimo, kol kas nedavė atsakymo dėl tokio aukščiausio lygio susitikimo. Šios šalys, akivaizdu, dar nėra subrendusios pripažinti savo nusikaltimus prieš žmoniją, todėl nuolat blokuoja JTO rezoliucijas dėl kovos su fašizmo heorizavimu.
Tarp eilinių svečių taip pat buvo ir JAV viceprezidentas Maiklas Pensas, kuris savo pompastiškoje ir tuščioje kalboje nei kartą nepaminėjo, kad Osvencimo kalinius išlaisvino Raudonoji Armija, o Europą nuo fašizmo išvadavo Tarybų Sąjunga ir tarybinė liaudis. Labai iškalbingas ir Jungtinėms Valstijas labai neigiamai apibūdinantis nutylėjimas – JAV, kaip ir savo laiku A.Hitleris, vis dar puoselėja planus užkariauti ir pavergti visą pasaulį. NATO karo nusikaltėlių gaujos nuolatiniai kariniai mokymai prie Rusijos sienų, NATO įvykdyta Ukrainos okupacija, Gruzijos, Pabaltijo šalių pavertimas kariniu placdarmu būsimai NATO karinei intervencijai, nepalieka jokių abejonių dėl JAV rengiamos agresijos prieš Rusiją ir JAV valdančio nusikalstamo elito planų vėl sukelti pasaulyje naują globalinį karą. Tai yra labai pavojinga ir pasaulio žmonės įpareigoja priešintis visoms JAV-NATO provokacijoms visose šalyse ryžtingai klasikiniu būdu – YANKEE, GO HOME!!

Būdamas Izraelyje V. Putinas susitiko su Palestinos vadovu Machmudu Abasu, aptarė Palestinos ir Izraelio santykių krizės diplomatinio spredimo galimybes. Rusija jau įrodė, kad Artimuosiuose ir Vidurio Rytuose galima sutaikyti nesutaikomas šalis, susodinti prie derybų stalo mirtinus priešininkus ir rasti taikų įsisenėjusių karinių konfliktų sprendimą. Tokia Rusijos užsienio politika pelnė pagarbą Azijoje ir atgaivino viltį, kad JAV patrankų diplomatija, bombų demokratija, vykdoma šiame regione greitai taps tiek daug aukų pareikalavusia, tačiau negrįžtama praeitimi.
Pagal diplomatinį protokolą Rusijos prezidentui Palestinoje buvo išrikiuota garbės sargyba. V. Putinui einant pro šalį vienam iš garbės sargybos karininkų nukrito kepurė. Rusijos prezidentas, karinių pajėgų vyriausias vadas pasilenkė , paėmė nukritusią kepurę, uždėjo sustingusiam rikiuotėjė kariui ant galvos, parodė iškeltą nykštį ir nuėjo toliau. Ir pelnė milijonų arabų pagarbą ir simpatijas. Tikro lyderio stiprybė yra ne gebėjime bausti, bet gebėjime suprasti ir padėti.

Write A Comment