Archive

December 2019

Browsing

Gerasimovas perspėjo apie NATO karo nusikaltėlių gaujos pajėgų pasirengimą didelio masto agresijai prieš Rusiją

Susijęs vaizdas
Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas

Nuolatinių NATO karinių pratybų scenarijai Rusijos pasienyje rodo, kad aljansas kryptingai rengiasi įvykdyti dar vieną tarptautinį nusikaltimą, planuoja didelio masto karinę intervenciją, pareiškė Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas, kalbėdamas antradienį spaudos konferencijoje užsienio valstybių kariniams atašė.
Kai Lietuvos piliečiai, masinės sąmonės militarizacijos aukos, kasdien stebi JAV-NATO karo nusikaltėlių karinės technikos judėjimą savo šalies keliuose, jiems jėga bandoma įteigti, kad NATO galvažudžiai Lietuvoje saugo vietinius čiabuvius nuo neegzistuojančios Rusijos grėsmės. JAV 5 kolona Lietuvoje – konservatoriai, liberalai, socdemai, nacionalistai, fašistai ir jų valdomi žurnalistai, politologai, bei kiti smegenų plovimo ekspertai – lietuviams bando įteigti, kad NATO žudikai, paskandinę kraujuje žmones visur, kur tik įkeldavo savo kruvinas letenas, Lietuvoje yra tik dėl vieno tikslo – apsaugoti Lietuvą nuo grėsmingos Rusijos. Jau 30 metų “grėsmingos” ir niekaip nepuolančios net tada, kai JAV-NATO banditai čia rengia atvirai karinę agresiją prieš ją.

Jungtinių Amerikos valstijų, pagrindinės grėsmės taikai ir saugumui pasaulyje, tankai „Abrams“ Pabradėje – jie jau Lietuvoje ir pasiruošę bet kurią akimirką paversti Lietuvą dar vienu Vietnamu

Iš Rusijos NATO agresija matosi aiškiau, nei melo propagandoje paskandintose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Gruzijoje ar kitose JAV kolonijose. Generolas priminė, kad tiek Rusijos, tiek TSRS karinė doktrina visada buvo taiki, išskirtinai gynybinio pobūdžio, niekada nebuvo planuojama NATO , kitų šalių užpuolimai, jeigu šios šalys nekels grėsmės Rusijos nacionaliniam saugumui. JAV kario vanagai visada, nuo pat savo agresyvios valstybės įkūrimo, gyveno puldinėdamos kitas šalis. Pradžioje JAV karo nusikaltėliai, deklasuoti savo šalyse atvykėliai iš Didžiosios Britanijos ir Vakarų Europos, niokojo savo kaimynes, Meksiką, kitas Lotynų Amerikos valstybes. Vėliau, po Tarybų Sąjungos žlugimo, JAV karo maitvanagiai paskelbė visą pasaulį JAV nacionalinių interesų zona, kurioje negali būti nei vienos laisvos, nepriklausomos nuo JAV-Didžiosios Britanijos kolonizatorių diktato suverenios valstybės.
Rusija (TSRS) visada buvo Vakarų kolonizatoriams neįveikiama kliūtis jų planams pavergti visą pasaulį. Savaime suprantama Rusijai galingiausios žmonijos istorijoje teroristinės organizacijos NATO visuose dokumentuose buvo suteiktas priešininko statusas, o gruodžio mėnesį vykusiame NATO viršūnių susitikime su pasitenkinimu buvo pareikšta, kad NATO karinių pajėgų operatyvinis perdislokavimas prie NATO agresijos aukos Rusijos sienų žymiai pagerėjo, sukurta transporto sistema leidžia JAV-NATO galvažudžius permesti į rytus žymiai greičiau. Kai lietuviai girdite konservatorių, liberalų, ištikimiausių JAV vergų Lietuvoje, treles apie tai, kaip pagerėjo keliai Lietuvoje, žinokite – NATO gero niekam šiaip sau nedaro. Keliai skirti NATO agresijai prieš Rusiją, naujajam “drang nach Osten” žygiui, nepavykusiam NATO pirmtakui nacistinei Vokietijai ir jos tuometiniam Stoltenbergui, fiureriui Adolfui Hitleriui. Jau užmiršote, kaip atrodė po šio “vieningos” Europos žygio Lietuva 1945 metais? Ir kas ją padėjo atstatyti?
Pasak Generalinio štabo vadovo, nuo 2016 m. NATO narės padidino išlaidas gynybai iš viso 130 milijardų dolerių, o iki 2024 metų numatoma padidinti šį skaičių 400 milijardų dolerių. JAV prezidentas nuolat reikalauja iš savo vasalų didinti išlaidas JAV okupacinei kariuomenei išlaikyti. Ir vasalai nuolankiai didina, atima paskutinius pinigus iš savo piliečių ir atiduoda JAV žudikų armadai. Absurdas, tačiau tai daroma jau 30 metų ir visi sutinka, kad toks absurdas yra vienintelė reali galimybė.
Be to, siekiant užtikrinti dominavimą kosminėje erdvėje, NATO viršūnių susitikime buvo nuspręsta pripažinti kosminę erdvę kaip atskirą karinių veiksmų sferą šalia sausumos, oro, jūros ir kibernetinės erdvių ir nutarė artimiausiu metu militarizuoti kosmosą. TSRS iniciatyva savo laiku buvo sukurta globalinio saugumo sistema, kuri rėmėsi tarptautinėmis sutartimis dėl strateginės ginkluotės apribojimo, vidutinio ir mažo atstumo raketų atsisakymo, masinio naikinimo ginklo neplatinimo, nekūrimo bei esamo MNG atsargų sunaikinimo, atsisakymo nuo branduolinio ginklo bandymų žemėje, ore, vandenyje, draudimo militarizuoti kosmosą. Visa tai buvo pasiekta TSRS iniciatyva ir buvo vykdoma, kol TSRS palaikė šį trapų saugumo balansą. Rusija taip pat savo užsienio politikoje nuosekliai vykdė savo įsipareigojimus pagal pasirašytas tarptautines ginkluotės apribojimo sutartis, ragino NATO valstybes visada susilaikyti nuo agresyvių veiksmų, keliančių grėsmė taikai ir saugumui pasaulyje.

Nato karo nusikaltėlių karinės bazės visame pasaulyje, prie Rusijos sienų, tačiau “agresorė” vis tiek … Rusija?

Tačiau Vakarų šalys, – JAV,NATO be karų, kolonijų užgrobimo gyventi negali, – visada savo gerovę kūrė apiplėšinėdamos kitas šalis ir žudydamos šių šalių gyventojus. JAV planingai ir nuosekliai laužo visas sutartis, kryptingai griauna sutartimis grįstą pasaulio saugumo architektūrą, JAV vienašališkai ir be jokio pagrindo atsisakė visų sutarčių, kurios ribojo branduolinės ginkluotės kūrimą, dislokavimą, ar kitokiu būdu patikimai stabdė ginklavimosi varžybas Žemėje.
“Tęsiamas JAV priešraketinės gynybos komponentų dislokavimas Europoje. Baltijos šalyse ir Lenkijoje, Juodojoje ir Baltijos jūrose intensyvėja NATO karinė veikla, daugėja bloko karinių pratybų. Tokių pratybų scenarijai vienareikšmiškai rodo NATO rengimąsį panaudoti savo karines pajėgas didelio masto kariniame konflikte” – pažymėjo Gerasimovas. NATO pajėgų karinių pratybų vykdymas prie Rusijos sienų nekelia jokių abejonių, kad NATO, JAV karo nusikaltėliai planuoja ir įvykdys karinę agresiją prieš vienintelį šiame regione esantį realų NATO priešininką Rusiją. Kuo tokia NATO karo vanagų agresija gręsia pasienio su Rusija šalims, tikiuosi , supranta visi būsimo tokiu atveju radiokatyvaus Mėnulio landšafto draustinio gyventojai.
Tuo pačiu metu Rusijos karinių pajėgų Generalinio štabo vadovas išreiškė būtinybę tęsti dialogą su aljansu, kad būtų sumažinta iki minimumo pavojingų karinių incidentų rizika. V.Gerasimovas taip pat paminėjo klasikiniu jau tapusį Vakarų šalių veidmainystės pavyzdį – NATO kelia grėsmę taikai ir saugumui regione, nuolat puldinėja nepriklausomas valstybes, rengia karines provokacijas Rusijos pasienyje, stato savo rytinių kolonijų vasalų teritorijose karinę insfrastruktūrą, didina karines pajėgas, didina puolamosios ginkluotės atsargas ir tuo pačiu jėzuitiškai eskaluoja „Rusijos karinės grėsmės“ temą, plauna savo piliečiams smegenis, vykdo vietinių gyventojų masinės sąmonės militarizacijos programas. Patys puola ir patys rėkia, kad juos puola – tai taip vakarietiška, liberalu, europietiška.


„Bet kokį Rusijos žingsnį, siekiant užtikrinant Rusijos karinį saugumą, bet koks planingas ir skaidrus įvykis Rusijos armijos ir karinio jūrų laivyno statyboje, visa Vakarų propagandistų ir feikinių žiniasklaidos priemonių armija paskelbia Rusijos keliamą„ grėsmę taikai “, – pažymėjo Gerasimovas. Anot generolo, aljanso agresyvūs įžūlūs veiksmai labai didina įtampą ir mažina saugumo lygį Rusijos ir NATO karinių pajėgų kontaktinėje linijoje. “Pavojingų incidentų rizikos mažinimas karinėje srityje turėtų išlikti svarbiausia Rusijos, JAV ir NATO dialogo sritimi. Būtina atnaujinti Rusijos ir NATO bendradarbiavimą, kad būtų galima išspręsti susikaupusius probleminius klausimus”, – sakė jis.
Gruodžio pradžioje Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad NATO karinių pajėgų dislokavimas betarpiškai prie Rusijos sienų kelia akivaizdžią grėsmę šalies saugumui. Jis taip pat pažymėjo, kad blokinio mąstymo stereotipai, dominuojantys pastaraisiais metais Vakaruose, negali būti tinkama priemonė ieškant ir priimant veiksmingus sprendimus. Kartu Rusijos vadovas priminė, kad Rusija ne kartą yra išreiškusi savo pasirengimą bendradarbiauti su NATO, siekiant kartu kovoti su realiomis grėsmėmis, tokiomis kaip tarptautinis terorizmas, vietiniai ginkluoti konfliktai, nekontroliuojamo masinio naikinimo ginklų platinimo pavojus.
Tačiau JAV-NATO karo vanagai visas taikias Rusijos iniciatyvas atmetė ir nuosekliai rengiasi vėl sukelti globalinį karinį konfliktą, kuriame nebus nugalėtojų. JAV-NATO karo nusikaltėliai gyvena savo virtualioje realybėje, dominavimo visame pasaulyje realybėje, tobulame JAV-NATO karo nusikaltėlių pasaulyje, kur viską sprendžia Vakarai, kur visi dirba Vakarams, gyvena ir miršta tik tam, kad JAV, Didžiosios Britanijos kolonizatoriai gyventų dar geriau. Ir težūsta visas pasaulis, kad tik NATO karo nusikaltėliai galėtų palėbauti dar kartą viso pasaulio sąskaita…
O lėbauti nebus kur… Marsas dar nepriima.
JAV-NATO KARO NUSIKALTĖLIUS Į TAUTŲ TRIBUNOLĄ NATO NUSIKALTIMAMS TIRTI!
STOP US-NATO WAR CRIMES ARROUN THE WORLD!

Tarybų Sąjungos pionieriaus priesaika

Datos.
1957 metų gruodžio 13 d. buvo patvirtinta naujas Tarybų Sąjungos pionieriaus priesaikos tekstas, kurią , manau, davė dauguma tų, kuriems pasisekė gimti Tarybų Sąjungoje laikotarpiu nuo 1947 iki 1976 m.
Iškilminga priesaika buvo duodama prieš pionierių draugovės rikiuotę ir po jos buvo užrišamas naujajam pionieriui raudonas kaklaraištis – tos pačios spalvos, kaip ir Tarybų Sąjungos valstybinė , Pergalės vėliava
Priesaika skambėjo taip:

“Aš (vardas, pavardė), stodamas į Visasąjunginės Pionierių organizacijos gretas, savo draugų akivaizdoje, iškilmingai prisiekiu: karštai mylėti savo Tėvynę, gyventi, mokytis ir kovoti kaip prisakė didysis Leninas, kaip moko Komunistų partija, visada vykdyti Tarybų Sąjungos pionieriaus priesakus.
“Būk pasiryžęs!”
“Visada pasiryžęs!”ЯП файлы - С Днём Пионерии

Priimdavo į pionierius paprastai 9-12 metų amžiaus, bet 10 metų amžiaus beveik visi jau būdavo pionieriais. Į Pionierius priimdavo du kartus per metus – balandžio 22 diena, V. I. Lenino gimimo dieną, ir gegužės 19 d. , Visasąjunginės Pionierių organizacijos įkūrimo dieną.
Gerai besimokančius, aktyvius priimdavo anksčiau, tuo parodydami tokiems mokiniams ypatingą pagarbą ir savotiškos privilegijos formoje. Vėliau priimdavo visus kitus. Labiausiai “nutrūkusius”, tinginius, chuliganus priimdavo vėliausiai.
Pagrindinė pionierių organizacijos funkcija buvo auklėti tarybinės Tėvynės patriotus. Auklėjimo formos buvo įvairios – nuo asmeninio įsipareigojimo, kuris, reikia pažymėti, veikė gana efektyviai, būti naudingu visuomenei nariu, mokytis, dirbti, aukotis viešajam interesui, padėti tarybinės Lietuvos, Tarybų Sąjungos liaudžiai kurti socializmą, visuotinės gerovės valstybę, iki organizacinių formų. Pionieriai timūrininkai be to, kad turėjo gerai mokytis, dar ir dirbdavo visuomenei naudingą darbą, žemės ūkyje, padėdavo pagyvenusiems žmonėms, rinkdavo metalo laužą, makulatūra, aktyviai dalyvavo meno, sporto, techninės kūrybos veikloje, šalyje buvo išvystytas platus tinklas pionierių rūmų, sporto, meno, mokslo , technikos būrelių, kur visi moksleiviai galėjo vystyti savo gabumus, polinkius visiškai nemokamai. Šiuose būreliuose savo sėkmingą karjerą pradėjo daugybė įžymių Tarybų Sąjungos žmonių – mokslininkai, menininkai, sportininkai, lakūnai, kosmonautai ir kiti.
Pasibaigus mokslo metams gegužės 31 d. ir iki naujų mokslo metų pradžios rugsėjo 1 d. dauguma pionierių, moksleivių ilsėdavosi nemokamai pionierių stovyklose, kurios buvo statomos paprastai gražiausiose vietose – prie jūros, upės, ežero, – kurias po 1990 metų spalvotų kontrrevoliucijų taip pamėgo ir nedelsiant prichvatizavo “patriotai, demokratai, liberalai” ir visi kiti top 5 procentai “nusipelniusių gyventi geriau” visos tautos sąskaita.
Mums nėra jokios priežasties gėdytis savo istorijos.
NĖRA JOKIOS PRIEŽASTIES JAUSTI KALTĘ UŽ PRAEITĮ, KURI BUVO DIDINGA. 

Vilniuje įvyko tradicinė advokatų eisena advokatų dienos proga. Advokatai, savaime suprantama,  išreiškė nepasitenkinimą dėl labai mažo užmokesčio už titaniškas advokatų pastangas jų pasiaukojamoje kovoje už teisingumo triumfą Marijos žemėje, subtiliai, kaip jie tai moka puikiai, pakišo kiaulę konservatorių-liberalų oponentams valdantiesiems valstiečiams, ir ,škias, Ramūnas Karabasas-Barabasas ui koks piktas, o jo teisingumo ministras, žinoma,  neteisingas.
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „advokatu eisena“
Peržiūrėjau eisenos dalyvių fotografijas. Tapo labai liūdna. Vieni bado ir nepritekliaus iškankinti veidai, sąžinės kančių ir bejėgiškumo nevilties dėl negalėjimo padėti vargšams išsekintos akys… Ieškojau megaprofesoriaus, superadvokato, visųmokslųdaktaro Stanislovo Tomo. Neradau… Matomai, gina pensininkų interesus kažkur Meksikoje El Paso paplūdimiuose.
Gydytojai, ūkininkai-latifundininkai, dabar štai advokatai protestuoja?!… Laukiu, kada į gatves pagaliau išeis bankininkai, viarslinykai, Lietuvos milijonierių 100-kas su savo pilimis ir jachtomis, bei visi panašūs ypatingai žiauriai likimo nuskriausti Lietuvos konservatoriai, liberalai.
Pagal visus patriotiškumo standartus vykusios eisenos dalyviai kažkodėl nei vienas neužsiminė, kodėl teisingumas yra nepasiekiama prabanga 90 procentų Lietuvos gyventojų? Tūlas aferistų nuskriaustas Lietuvos vargšas pilietis nemokamoje valstybės garantuojamoje advokato teisinėjė konsultacijoje be daugybės tuščių žodžių gauna ir vieną itin vertingą patarimą – po konsultacijos apsilankyti privačiai pas jį patį ar kolegą, jo gerą bičiulį kontoroje ir už jau “teisingą” atlyginimą advokatui išsispręsti savo reikalus. Jeigu pavyks, žinoma, patys suprantate, šalių rungimosi principas, visada galima ir pralaimėti …
Kaip ir pas gydytojus – užeini pas jį biudžetinėje poliklinikoje iki pietų ir liga valstybės garantuojamai sveikatos apsaugai niekaip nepasiduoda gydymui. Bet gydytojas neįkyriai rekomenduoja po pietų užeiti pas jį į jo pateis privačią kliniką ir … stebuklas!… už teisingą honorarą viskas įmanoma.
Nei vieno iš šios eisenos dalyvių su kilniais ir dvasingais veidu, matomai, nebuvo Neringos Venckienės, Algirdo Paleckio, Jurijaus Melio, Povilo Masilionio, Žilvino Razmino ar kitų disidentų gynybos komandose, kadangi visuomeninis interesas liberalioje demokratijoje yra svarbus tik tiek, kiek jis gali duoti naudos privačiam liberalių sukčių verslui. Teisingumas yra visuotinis gėris, viena iš pagrindinių valstybės funkcijų ir gyvavimo sąlygų. Jeigu visuotinis gėris nėra nuolat kuriamas, nėra puoselėjamas ir dauginamas, jis nyksta, kartu nusinešdamas į nebūtį ir tuos, kurie juo apsukriai minta. Liberaliems prekijams viešu interesu tai yra sunku suvokti, nes jie yra įsitikinę, kad visuotinį gėrį galima prichvatizuoti, be jokių moralinių stabdžių išnaudoti jį neribotą laiką, svarbu yra tik būti visada prie visuotinio gėrio paskirstymo  mechanizmo, valdžios. Ir tada nebaudžiamumas už piktnaudžiavimą padėtimi ir piktnaudžiavimu visuomenės pasitikėjimu yra garantuotas. O nebaudžiamumas, kaip žinoma, labai skatina nusikalstamumo augimą. Politinė korupcija liberalioje visuomenėje yra neišvengiama ir visada generuoja nusikalstamumą aukščiausiame lygyje. Kapitalistinėje visuomenėje teisė yra tik valdančiosios klasės , antiliaudinės klikos ekonominius interesus aptarnaujantis instrumentas, valdančios parazitinės klasės valia paversta įstatymu. Įstatymai tokioje visuomenėje tik sudaro sąlygas dominuoti mažai parazitinei išnaudotojų grupelei, valdyti, išnaudoti mases melo ir represijų pagalba. Tokią teisę Vakarų , JAV kolonizatoriai sukuria visose savo kolonijose – bejėgę, piktą, žiaurę, negailestingą ir siaubingai neteisingą. Tokios teisės pagrindinis tikslas yra priversti paklusti, palaužti tautos valią, suskaldyti tautą, supriešinti visuomenę, paversti valstybę paklusnia užsienio okupantų interesų vykdytoja, bevalia Vakarų kolonizatorių įsakymų tarnaite. Tokia chunta  savivaliauja ir parazituoja landsberginėje Lietuvoje pagal savo taisykles, intrigas, taip vadinamus įstatymus.
Kai panašus mentalitetas užvaldo prie valdžios lovio prilindusius ir savo išskirtinumu patikėjusius konservatyviai liberalius veikėjus, suskilusios geldos finalas yra neišvengiamas. Liberali puota visuomenės sąskaita negali tęstis amžinai. O tokia liberalkanibalistinė puota Lietuvoje tęsiasi jau 30 metų. Formalus, sanaudiškas, egocentriškas teisingumas yra vienas iš baisiausių nusikaltimų prieš tautą, vienas iš stipriausių smūgių valstybės pamatams, kurį drasiai galima prilyginti valstybės išdavimui. Masinė elito išdavystė yra tolygi tautos mirčiai. Visų, net vikriai parazituojančių apsukruolių, jau sugebėjusių neblogai uždirbti iš tokio smerktino poelgio, tik sukalbėjusių indulgencinę mantrą – “Man gyventi reikia! Mano darbas toks! Aš daug mokiausi, todėl esu išskirtinis, man priklauso gauti daugiau ir aš nusipelniau gyventi geriau”.
Visas Lietuvos teisėsaugos korpusas – teisėjai, prokurorai, advokatai, notarai, anstoliai, – praėjo konservatorių-liberalų suformuotas itin kruopščios atrankos komisijas, įvykdė visus liberalaus kanibalizmo, urvinio kapitalizmo keliamus reikalavimus, davė , sąmoningai ar ne, visus lojalumo landsberginei chuntai įžadus.  Čia jums ne kokie nors mistiniai KGB, partkomas ar cenzūra. Čia jūsų teisė rinktis – norite, dirbate Sistemai, konservatoriams. liberalams jų parazitiniame ūkyje arba , jeigu norite, galime sušaudyti, paversti jus socialiniu marginalu, atstumtuoju, ir jūsų su pagyrimu baigto mokslo diplomas galės kvalifikuotai darbuotis prie šiukšlių konteinerio. Ir tokios liberalios “atrankos” galimybės yra efektyvios, beribės, tai veikia žymiai įtikinamiau, nei bet koks ten tarybinis represinis organas su savo ribotomis galimybėmis, naiviais įkalbinėjimais apie darbo visai liaudžiai, tautai, visuomenei būtinumą, kilnumą, pareigą  ir naudą.
Galėtų deivės Temidės tarnai, vietoje giesmių giedojimo konservatorių, liberalų informacinio karo prieš lietuvių tautą kultinėse vietose, kasdien bent 10 procentų savo laiko , pavyzdžiui, skirti labdarai, priimti varguolius, suteikti jiems iš tiesų veiksmingą teisinę pagalbą, aferistų nuskriaustajam duoti pozityvų teisinį rezultatą, duoti viltį ir teisingumą realiai. Profesionalų jų tarpe tikrai yra nemažai, klausimas tik yra – kiek jų tarpe išliko žmonėmis, kiek jų išsaugojo žmogiškumą pasiutusiose lenktynėse dėl kuo didesnio pelno. 
Arba, sakykime, šio mitingo dalyviai advokatai įsipareigotų savo veikloje vadovautis principu “no win, no fee” – atlyginimą už savo darbą, sąžiningą, pasiimti iš klijento tik šiam gavus savo reikalavimų patenkinimą, tik pergalės atveju… Tokia situacija, manau stipriai sutramdytų visų Temidės tarnų – teisėjų, prokurorų, advokatų – apetitus ir norą savivaliauti, nematoma Adamo Smito ranka iš tiesų stabilizuotų teisingumo paslaugų rinką ir priverstų teisinių paslaugų rinkos dalyvius elgtis  sąžiningai, pagal klasikinius liberalizmo principus, pagal įstatymą, pagaliau, kaip jie ir prisiekia elgtis.
Kai visuomenėje pagrindine vertybe tampa tik pelnas, visi kiti dalykai atsiduria trečioje ar dešimtoje vietoje ir yra niekas kitas, o tik tušti žodžiai. Tokia visuomenė neturi ateities – ją privatizuoja (pavagia) elitu save įsivaizduojantys parazitai. Kai žodžiai praranda prasmę, tautos praranda laisvę (Konfucijus).
O kol kas ir advokatai verkia. Sugiedokime kartu su jais, mūsų bendros nelaimės broliais, tautinę giesmę. Ir paverkime, kartu su advokatais.
Karabasas-Barabasas, žinoma, baisus ir labai blogas…
2019 metų gruodžio 3-4 dienomis Londone, kruviniausios pasaulio istorijoje monarchijos sostinėje, vyko didžiausios pasaulio istorijoje teroristinės militaristinės organizacijos NATO šalių vadovų susitikimas, skirtas pažymėti šios žiauriausios žmonijos istorijoje tarptautinių nusikaltėlių gaujos 70 metų kruviną jubiliejų. Ši tarptautinė militaristinė organizacija buvo įkurta vykdyti Britanijos imperijos neokolonijinę politiką, žudyti žmones visame pasaulyje, griauti valstybes, naikinti tam, kad sunaikintų valstybių tautų sukurtas turtas, ištekliai atitektų Vakarų kolonizatoriams. Visi tarptautiniai, karo nusikaltimai, kraupiausi nusikaltimai žmoniškumui 20 ir 21 amžiuje pasaulyje vyko NATO šalių iniciatyva ir rankomis. Susitikimo metu JAV prezidentas D.Trampas pareikalavo iš NATO šalių padidinti finansavimą NATO reikmėms, iš esmės agresyviausia pasaulyje valstybė JAV, NATO lyderė, pareikalavo iš savo kolonijų skirti daugiau pinigų Vakarų neokolonijinei ekspansijai. Lietuvos (?) prezidentas G. Nausėda ir eilės “nepriklausomų” Baltijos šalių vadovu choru pritarė naujiems duoklės JAV-Didžiajai Britanijai už “demokratiją, laisvę ir saugumą” tarifams. Anksčiau D.Trampas pareikalavo iš Japonijos skirti JAV okupacinei kariuomenei (apie 57 000 galvažudžių) Japonijoje išlaikyti 4 kart didesnį kiekį pinigų – nuo 4 mlrd USD iki 8 mlrd USD. Tokį pat reikalavimą D.Trampas įteikė kitai JAV kolonijai Tolimuosiuose Rytuose Pietų Korėjai – “draugystė” su šviesiaisiais demokratais iš Vakarų visada brangiai kainavo visoms “demokratizuotoms” kolonijoms.
 
NATO buvo įkurta 1949 m. balandžio 4 d., kaip skelbia aljanso statutas, „suvienyti šalių-bloko narių pajėgas kolektyvinei gynybai nuo išorės priešų, išsaugoti stabilumą ir taiką“. Ciniškiau ir aiškiau NATO tikslus apibrėžė Izmėjaus Hastingsas, pirmasis NATO Generalinis sekretorius : „… laikyti rusus išorėje, amerikiečius viduje , o vokiečius po kojomis“. Kitais žodžiais tariant, NATO buvo sukurtas tam, kad „sulaikyti tarybinę grėsmę“, ir išsaugoti Vakarų kolonizatoriams galimybę plėšikauti visame pasaulyje. Kaip jie tai darė nuo kryžiaus karų laikų. Ką NATO teroristai darė iš tiesų visame pasaulyje, pažiūrėkime nusimetę rožinius “demokratijos” akinius. NATO be grimo atrodo maždaug taip.

Miuncheno suokalbis 1938 metais atvėrė kelią didžiausiam žmonijos istorijoje karui ir nukreipė Vakarų agresiją prieš Tarybų Sąjungą, Rusiją, Lietuvą.Vėliau, kaip atsakas į agresyvaus Vakarų kolonijinės ekspansijos karinio aljanso sukūrimą, 1955 metais, po šešerių metų, kurių metu TSRS atkakliai siekė įtikinti savo buvusius sąjungininkus Vakaruose atsisakyti karinio globalinio konflikto eskalavimo kelio, buvo įkurtas Tarybų Sąjungos gynybinis blokas Varšuvos pakto organizacija, o NATO tapo  šios organizacijos geopolitiniu priešininku. 1990 metais Varšuvos pakto organizacija buvo išformuota, todėl dauguma tikėjosi , kad NATO savo istorinį vaidmenį jau atliko ir tapo nebereikalinga. Tačiau būtent tada ir išryškėjo tikrieji NATO kolonijiniai tikslai.

Paskutiniu metu labai aktyviai svetimos šlovės, kaip visada, spinduliuose ėmė sau įvaizdį kurtis žinomas padugnė ir provokatorius Giedrius Grabauskas – Karoblis. Šitas visų visuomeninių judėjimų, partijų , sąjūdžių, sektų ir įskaitų narys, buvęs (ar esamas?) aršus nacionalistas, fašistinių judėjimų Lietuvoje šlovintojas paskutiniu metu save bando pristatyti socialistu, antifašistu ir net žmogaus teisių gynėju. Keista, tačiau naiviems žmonėms jo demagogija, kairioji retorika daro įtaką ir kuria iškreiptą įvaizdį šiam veikėjui. Ypatingai šis veikėjas paskutiniu metu pasipiarino Algirdo Paleckio politinio susidorojimo byloje. G. Grabauskas mėgsta fotografuotis, liguistai, sakyčiau, mėgsta, bet kokio reikšmingesnio įvykio fone, kur tik pajėgia prilįsti. Pats jis nesugeba rišliai pasakyti nei sakinio, nepajėgia sukurti jokio įvykio, todėl , kaip kiekvienas parazitas, maitinasi svetimo darbo rezultatų fone. Naudos iš jo abejotinos estetinės vertės atvaizdo nuolatinio multiplikavimo trispalvės ar SLF vėliavos fone yra tik KK2 parodijų siužetams, tačiau save jis tokiu iškreiptu būdu pasitenkina ir jam tai, panašu, labai patinka – atsiverčia jis savo puslapį Facebook’e ir džiaugiasi, kai iš visų jo antifašistinių fotografijų žiūri jis pats. Lyg fiureris… – https://www.facebook.com/juozas.jablonskis.3 .