Archive

December 2019

Browsing

Gerasimovas perspėjo apie NATO karo nusikaltėlių gaujos pajėgų pasirengimą didelio masto agresijai prieš Rusiją Nuolatinių NATO karinių pratybų scenarijai Rusijos pasienyje rodo, kad aljansas kryptingai rengiasi įvykdyti dar vieną tarptautinį nusikaltimą, planuoja didelio masto karinę intervenciją, pareiškė Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas, kalbėdamas antradienį spaudos konferencijoje užsienio valstybių kariniams atašė. Kai Lietuvos piliečiai, masinės sąmonės militarizacijos aukos, kasdien stebi JAV-NATO karo nusikaltėlių karinės technikos judėjimą savo šalies keliuose, jiems jėga bandoma įteigti, kad NATO galvažudžiai Lietuvoje saugo vietinius čiabuvius nuo neegzistuojančios Rusijos grėsmės. JAV 5 kolona Lietuvoje – konservatoriai, liberalai, socdemai, nacionalistai, fašistai ir jų valdomi žurnalistai, politologai, bei kiti smegenų plovimo ekspertai – lietuviams bando įteigti, kad NATO žudikai, paskandinę kraujuje žmones visur, kur tik įkeldavo savo kruvinas letenas, Lietuvoje yra tik dėl vieno tikslo – apsaugoti Lietuvą nuo grėsmingos Rusijos. Jau 30 metų “grėsmingos” ir niekaip nepuolančios net tada, kai JAV-NATO banditai čia rengia atvirai karinę agresiją prieš ją. Iš Rusijos NATO agresija matosi aiškiau, nei melo propagandoje paskandintose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Gruzijoje ar kitose JAV kolonijose. Generolas priminė, kad tiek Rusijos, tiek TSRS karinė doktrina visada buvo taiki, išskirtinai gynybinio pobūdžio, niekada nebuvo planuojama NATO , kitų šalių užpuolimai, jeigu šios šalys…

Tarybų Sąjungos pionieriaus priesaika Datos.1957 metų gruodžio 13 d. buvo patvirtinta naujas Tarybų Sąjungos pionieriaus priesaikos tekstas, kurią , manau, davė dauguma tų, kuriems pasisekė gimti Tarybų Sąjungoje laikotarpiu nuo 1947 iki 1976 m.Iškilminga priesaika buvo duodama prieš pionierių draugovės rikiuotę ir po jos buvo užrišamas naujajam pionieriui raudonas kaklaraištis – tos pačios spalvos, kaip ir Tarybų Sąjungos valstybinė , Pergalės vėliavaPriesaika skambėjo taip: “Aš (vardas, pavardė), stodamas į Visasąjunginės Pionierių organizacijos gretas, savo draugų akivaizdoje, iškilmingai prisiekiu: karštai mylėti savo Tėvynę, gyventi, mokytis ir kovoti kaip prisakė didysis Leninas, kaip moko Komunistų partija, visada vykdyti Tarybų Sąjungos pionieriaus priesakus.”Būk pasiryžęs!””Visada pasiryžęs!” Priimdavo į pionierius paprastai 9-12 metų amžiaus, bet 10 metų amžiaus beveik visi jau būdavo pionieriais. Į Pionierius priimdavo du kartus per metus – balandžio 22 diena, V. I. Lenino gimimo dieną, ir gegužės 19 d. , Visasąjunginės Pionierių organizacijos įkūrimo dieną.Gerai besimokančius, aktyvius priimdavo anksčiau, tuo parodydami tokiems mokiniams ypatingą pagarbą ir savotiškos privilegijos formoje. Vėliau priimdavo visus kitus. Labiausiai “nutrūkusius”, tinginius, chuliganus priimdavo vėliausiai.Pagrindinė pionierių organizacijos funkcija buvo auklėti tarybinės Tėvynės patriotus. Auklėjimo formos buvo įvairios – nuo asmeninio įsipareigojimo, kuris, reikia pažymėti, veikė gana efektyviai, būti naudingu visuomenei nariu, mokytis, dirbti, aukotis viešajam interesui, padėti…

Vilniuje įvyko tradicinė advokatų eisena advokatų dienos proga. Advokatai, savaime suprantama,  išreiškė nepasitenkinimą dėl labai mažo užmokesčio už titaniškas advokatų pastangas jų pasiaukojamoje kovoje už teisingumo triumfą Marijos žemėje, subtiliai, kaip jie tai moka puikiai, pakišo kiaulę konservatorių-liberalų oponentams valdantiesiems valstiečiams, ir ,škias, Ramūnas Karabasas-Barabasas ui koks piktas, o jo teisingumo ministras, žinoma,  neteisingas. Peržiūrėjau eisenos dalyvių fotografijas. Tapo labai liūdna. Vieni bado ir nepritekliaus iškankinti veidai, sąžinės kančių ir bejėgiškumo nevilties dėl negalėjimo padėti vargšams išsekintos akys… Ieškojau megaprofesoriaus, superadvokato, visųmokslųdaktaro Stanislovo Tomo. Neradau… Matomai, gina pensininkų interesus kažkur Meksikoje El Paso paplūdimiuose. Gydytojai, ūkininkai-latifundininkai, dabar štai advokatai protestuoja?!… Laukiu, kada į gatves pagaliau išeis bankininkai, viarslinykai, Lietuvos milijonierių 100-kas su savo pilimis ir jachtomis, bei visi panašūs ypatingai žiauriai likimo nuskriausti Lietuvos konservatoriai, liberalai. Pagal visus patriotiškumo standartus vykusios eisenos dalyviai kažkodėl nei vienas neužsiminė, kodėl teisingumas yra nepasiekiama prabanga 90 procentų Lietuvos gyventojų? Tūlas aferistų nuskriaustas Lietuvos vargšas pilietis nemokamoje valstybės garantuojamoje advokato teisinėjė konsultacijoje be daugybės tuščių žodžių gauna ir vieną itin vertingą patarimą – po konsultacijos apsilankyti privačiai pas jį patį ar kolegą, jo gerą bičiulį kontoroje ir už jau “teisingą” atlyginimą advokatui išsispręsti savo reikalus. Jeigu pavyks, žinoma, patys suprantate, šalių rungimosi principas, visada…

2019 metų gruodžio 3-4 dienomis Londone, kruviniausios pasaulio istorijoje monarchijos sostinėje, vyko didžiausios pasaulio istorijoje teroristinės militaristinės organizacijos NATO šalių vadovų susitikimas, skirtas pažymėti šios žiauriausios žmonijos istorijoje tarptautinių nusikaltėlių gaujos 70 metų kruviną jubiliejų. Ši tarptautinė militaristinė organizacija buvo įkurta vykdyti Britanijos imperijos neokolonijinę politiką, žudyti žmones visame pasaulyje, griauti valstybes, naikinti tam, kad sunaikintų valstybių tautų sukurtas turtas, ištekliai atitektų Vakarų kolonizatoriams. Visi tarptautiniai, karo nusikaltimai, kraupiausi nusikaltimai žmoniškumui 20 ir 21 amžiuje pasaulyje vyko NATO šalių iniciatyva ir rankomis. Susitikimo metu JAV prezidentas D.Trampas pareikalavo iš NATO šalių padidinti finansavimą NATO reikmėms, iš esmės agresyviausia pasaulyje valstybė JAV, NATO lyderė, pareikalavo iš savo kolonijų skirti daugiau pinigų Vakarų neokolonijinei ekspansijai. Lietuvos (?) prezidentas G. Nausėda ir eilės “nepriklausomų” Baltijos šalių vadovu choru pritarė naujiems duoklės JAV-Didžiajai Britanijai už “demokratiją, laisvę ir saugumą” tarifams. Anksčiau D.Trampas pareikalavo iš Japonijos skirti JAV okupacinei kariuomenei (apie 57 000 galvažudžių) Japonijoje išlaikyti 4 kart didesnį kiekį pinigų – nuo 4 mlrd USD iki 8 mlrd USD. Tokį pat reikalavimą D.Trampas įteikė kitai JAV kolonijai Tolimuosiuose Rytuose Pietų Korėjai – “draugystė” su šviesiaisiais demokratais iš Vakarų visada brangiai kainavo visoms “demokratizuotoms” kolonijoms.
 
NATO buvo įkurta 1949 m. balandžio 4 d., kaip skelbia aljanso statutas, „suvienyti šalių-bloko narių pajėgas kolektyvinei gynybai nuo išorės priešų, išsaugoti stabilumą ir taiką“. Ciniškiau ir aiškiau NATO tikslus apibrėžė Izmėjaus Hastingsas, pirmasis NATO Generalinis sekretorius : „… laikyti rusus išorėje, amerikiečius viduje , o vokiečius po kojomis“. Kitais žodžiais tariant, NATO buvo sukurtas tam, kad „sulaikyti tarybinę grėsmę“, ir išsaugoti Vakarų kolonizatoriams galimybę plėšikauti visame pasaulyje. Kaip jie tai darė nuo kryžiaus karų laikų. Ką NATO teroristai darė iš tiesų visame pasaulyje, pažiūrėkime nusimetę rožinius “demokratijos” akinius. NATO be grimo atrodo maždaug taip.

Miuncheno suokalbis 1938 metais atvėrė kelią didžiausiam žmonijos istorijoje karui ir nukreipė Vakarų agresiją prieš Tarybų Sąjungą, Rusiją, Lietuvą.Vėliau, kaip atsakas į agresyvaus Vakarų kolonijinės ekspansijos karinio aljanso sukūrimą, 1955 metais, po šešerių metų, kurių metu TSRS atkakliai siekė įtikinti savo buvusius sąjungininkus Vakaruose atsisakyti karinio globalinio konflikto eskalavimo kelio, buvo įkurtas Tarybų Sąjungos gynybinis blokas Varšuvos pakto organizacija, o NATO tapo  šios organizacijos geopolitiniu priešininku. 1990 metais Varšuvos pakto organizacija buvo išformuota, todėl dauguma tikėjosi , kad NATO savo istorinį vaidmenį jau atliko ir tapo nebereikalinga. Tačiau būtent tada ir išryškėjo tikrieji NATO kolonijiniai tikslai.

Paskutiniu metu labai aktyviai svetimos šlovės, kaip visada, spinduliuose ėmė sau įvaizdį kurtis žinomas padugnė ir provokatorius Giedrius Grabauskas – Karoblis. Šitas visų visuomeninių judėjimų, partijų , sąjūdžių, sektų ir įskaitų narys, buvęs (ar esamas?) aršus nacionalistas, fašistinių judėjimų Lietuvoje šlovintojas paskutiniu metu save bando pristatyti socialistu, antifašistu ir net žmogaus teisių gynėju. Keista, tačiau naiviems žmonėms jo demagogija, kairioji retorika daro įtaką ir kuria iškreiptą įvaizdį šiam veikėjui. Ypatingai šis veikėjas paskutiniu metu pasipiarino Algirdo Paleckio politinio susidorojimo byloje. G. Grabauskas mėgsta fotografuotis, liguistai, sakyčiau, mėgsta, bet kokio reikšmingesnio įvykio fone, kur tik pajėgia prilįsti. Pats jis nesugeba rišliai pasakyti nei sakinio, nepajėgia sukurti jokio įvykio, todėl , kaip kiekvienas parazitas, maitinasi svetimo darbo rezultatų fone. Naudos iš jo abejotinos estetinės vertės atvaizdo nuolatinio multiplikavimo trispalvės ar SLF vėliavos fone yra tik KK2 parodijų siužetams, tačiau save jis tokiu iškreiptu būdu pasitenkina ir jam tai, panašu, labai patinka – atsiverčia jis savo puslapį Facebook’e ir džiaugiasi, kai iš visų jo antifašistinių fotografijų žiūri jis pats. Lyg fiureris… – https://www.facebook.com/juozas.jablonskis.3 .