Aktualijos

NATO kelia didžiausią grėsmę taikai ir saugumui, Lietuvai. NATO yra pats kruviniausias žmonijos istorijoje Vakarų kolonizatorių įrankis!

Pinterest LinkedIn Tumblr
2019 metų gruodžio 3-4 dienomis Londone, kruviniausios pasaulio istorijoje monarchijos sostinėje, vyko didžiausios pasaulio istorijoje teroristinės militaristinės organizacijos NATO šalių vadovų susitikimas, skirtas pažymėti šios žiauriausios žmonijos istorijoje tarptautinių nusikaltėlių gaujos 70 metų kruviną jubiliejų. Ši tarptautinė militaristinė organizacija buvo įkurta vykdyti Britanijos imperijos neokolonijinę politiką, žudyti žmones visame pasaulyje, griauti valstybes, naikinti tam, kad sunaikintų valstybių tautų sukurtas turtas, ištekliai atitektų Vakarų kolonizatoriams. Visi tarptautiniai, karo nusikaltimai, kraupiausi nusikaltimai žmoniškumui 20 ir 21 amžiuje pasaulyje vyko NATO šalių iniciatyva ir rankomis. Susitikimo metu JAV prezidentas D.Trampas pareikalavo iš NATO šalių padidinti finansavimą NATO reikmėms, iš esmės agresyviausia pasaulyje valstybė JAV, NATO lyderė, pareikalavo iš savo kolonijų skirti daugiau pinigų Vakarų neokolonijinei ekspansijai. Lietuvos (?) prezidentas G. Nausėda ir eilės “nepriklausomų” Baltijos šalių vadovu choru pritarė naujiems duoklės JAV-Didžiajai Britanijai už “demokratiją, laisvę ir saugumą” tarifams. Anksčiau D.Trampas pareikalavo iš Japonijos skirti JAV okupacinei kariuomenei (apie 57 000 galvažudžių) Japonijoje išlaikyti 4 kart didesnį kiekį pinigų – nuo 4 mlrd USD iki 8 mlrd USD. Tokį pat reikalavimą D.Trampas įteikė kitai JAV kolonijai Tolimuosiuose Rytuose Pietų Korėjai – “draugystė” su šviesiaisiais demokratais iš Vakarų visada brangiai kainavo visoms “demokratizuotoms” kolonijoms.
 
NATO buvo įkurta 1949 m. balandžio 4 d., kaip skelbia aljanso statutas, „suvienyti šalių-bloko narių pajėgas kolektyvinei gynybai nuo išorės priešų, išsaugoti stabilumą ir taiką“. Ciniškiau ir aiškiau NATO tikslus apibrėžė Izmėjaus Hastingsas, pirmasis NATO Generalinis sekretorius : „… laikyti rusus išorėje, amerikiečius viduje , o vokiečius po kojomis“. Kitais žodžiais tariant, NATO buvo sukurtas tam, kad „sulaikyti tarybinę grėsmę“, ir išsaugoti Vakarų kolonizatoriams galimybę plėšikauti visame pasaulyje. Kaip jie tai darė nuo kryžiaus karų laikų. Ką NATO teroristai darė iš tiesų visame pasaulyje, pažiūrėkime nusimetę rožinius “demokratijos” akinius. NATO be grimo atrodo maždaug taip.

Miuncheno suokalbis 1938 metais atvėrė kelią didžiausiam žmonijos istorijoje karui ir nukreipė Vakarų agresiją prieš Tarybų Sąjungą, Rusiją, Lietuvą.Vėliau, kaip atsakas į agresyvaus Vakarų kolonijinės ekspansijos karinio aljanso sukūrimą, 1955 metais, po šešerių metų, kurių metu TSRS atkakliai siekė įtikinti savo buvusius sąjungininkus Vakaruose atsisakyti karinio globalinio konflikto eskalavimo kelio, buvo įkurtas Tarybų Sąjungos gynybinis blokas Varšuvos pakto organizacija, o NATO tapo  šios organizacijos geopolitiniu priešininku. 1990 metais Varšuvos pakto organizacija buvo išformuota, todėl dauguma tikėjosi , kad NATO savo istorinį vaidmenį jau atliko ir tapo nebereikalinga. Tačiau būtent tada ir išryškėjo tikrieji NATO kolonijiniai tikslai.

NATO nėra joks gynybinis aljansas, kadangi nei šios organizacijos, nei jos narių niekas niekada nėra užpuolęs,  todėl ir gintis , atitinkamai, šitam aljansui niekada neteko. NATO – tai agresyvus Vakarų militaristinės ekspansijos įrankis, nusikalstama organizacija, kuri pati arba kurios narės po II-ojo Pasaulinio karo užpuolė ir nuniokojo apie 80 pasaulio šalių, išžudė milijonus pasaulio gyventojų, įvykdė baisiausius karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui. Būtent NATO kelia didžiausią grėsmę taikai ir saugumui pasaulyje, būtent NATO ir yra vienintelis grėsmės taikai ir saugumui Žemėje šaltinis, NATO yra pats kruviniausias žmonijos istorijoje Vakarų kolonizatorių įrankis!..

Visose šalyse, kur įsiveržė NATO karo nusikaltėlių gauja, įvyko nacionalinės katastrofos – ekonominis, socialinis, kultūrinis nuosmukis, masinis skurdas, depopuliacija, deindustrializacija, suvereniteto praradimas. Paskutiniai NATO karinių „demokratizacijų“, Vakarų „bombų demokratijos“ pavyzdžiai yra Jugoslavija, Afganistanas, Irakas, Libija, Sirija, Ukraina, Venesuela. Šios šalys NATO agresijos pasekmėje  tapo valdomo chaoso ir humanitarinės katastrofos zonomis.  Pabaltijo šalyse sąjūdiečių ir konservatorių žadėti visuotinė gerovė ir klestėjimas po 1990 metais įvykdytos NATO okupacijos, žinoma, neįvyko ir įvykti negalėjo. Vakarų kolonijinė priklausomybė kolonizuotoms tautoms yra tik lėta genocido forma, todėl, savaime suprantam, “laisvė NATO sudėtyje” Lietuvai sukėlė tipiškas Vakarų kolonizacijos pasekmes, kaip ir visais Vakarų kolionzacijos atvejais  visame pasaulyje – katastrofa, ekonominis, socialinis, kultūrinis nuosmukis, masinis skurdas, depopuliacija, emigracija, suvereniteto praradimas, de facto Lietuvos okupacija kaip ir 1941 – 1945 metais.

NATO – nusikalstamas Vakarų kolonijinės ekspansijos įrankis, turi būti kuo greičiau išformuotas, o Vakarų karo vanagai privalo atsakyti už savo nusikaltimus žmoniškumui visame pasaulyje. Tik tokiu atveju Žemėje įmanoma atkurti taiką ir saugumą, išsaugoti mūsų planetą, suteikti žmonijai šansą į ateitį.

Tradicinis JAV-UK-NATO karo nusikaltėlių gaujos vykdomo tarptautinio nusikaltimo, karinės agresijos scenarijus, kuris kartojasi jau ne kartą: JAV-NATO šalys įvykdo informacinę ataką prieš teisėtą nepriklausomos šalies valdžią, intensyviai meluoja visam pasauliui apie neva kenčiančią ir laukiančią Vakarų pagalbos tautą, demonizuoja vietinę patriotišką teisėtą valdžią, įveda neteisėtas sankcijas prieš šalį, tuo dar pablogindama gyventojų materialinę padėtį, sukelia socialinius neramumus, užpuola šalį, ją apiplėšia, paskelbia ją demokratiška, atima visus šalies resursus ir, iš esmės, duoda vietiniams gyventojams skylę nuo barankos, o ne demokratiją, kolonijinę priklausomybę, o ne laisvę .   Tokių NATO kolonijinės demokratijos pavyzdžių apstu– S.Miloševičius ir Jugoslavija, Osama bin Ladenas ir Afganistanas, S. Huseinas ir Irakas, M. Kadafis ir Libija, Janukovičius ir Ukraina, Asadas ir Sirija, Maduro ir Venesuela bei daugybė kitų atvejų. Tačiau galinga NATO melo propagandos mašina padarė dar vieną nusikaltimą – pavergtų valstybių gyventojų smegenis performatuoja taip, kad vergai ima galvoti, jog yra laisvi. Ir tai yra pats baisiausias NATO gaujos nusikaltimas – sąmonės kolonizacija.

NATO karo nusikaltėlių gauja pasirenka savo agresijos auką. Paprastai tai būna laisva nuo JAV-UK-ES nusikalstamos įtakos šalis, vykdanti savarankišką užsienio ir vidaus politiką, tarnaujanti savo tautai ir ginanti savo šalies piliečių nacionalinius interesus, kas yra neįmanoma, jeigu ten savo letenas įkiša transnacionalinės JAV-UK-ES korporacijos. Todėl jų patekimo į vidaus rinką galimybės gan racionaliai ir pagrįstai apribotos nacionaliniais įstatymais. Tokia šalis NATO yra paskelbiama „nedemokratiška, negerbianti žmogaus teisių, varžanti gėjų teises ir žodžio laisvę“, joje įdiegiami įvairiausi nemilitaristinės Vakarų ekspansijos Soroso fondai, kurie griauna valstybę iš vidaus, rengia „spalvotąsias“ revoliucijas – maidaną, tahrirą, sąjūdį ar pan. Nepavykus vidaus išdavikų pastangomis, išorės priešų ekonominėmis sankcijomis palaužti šalies suverenitetą, nuversti teisėtą valdžią, įjungiamas teisėtos šalies valdžios ir jos lyderių nuožmaus demonizavimo kampanijos mechanizmas. Ir tai dažnai būna paskutinis akordas prieš Vakarų planuojamą nusikaltimą – karinę intervenciją į suverenią šalį.

NATO vykdomos smegenų, sąmonės kolonizacijos  reiškinį mes matome ir dabar „laisvame“ Vakarų pasaulyje, visame Rusijos pasienyje, nuo Kolos pusiasalio iki Juodosios jūros. NATO karinių pajėgų telkimas Rusijos pasienyje, masinis smegenų plovimas, militaristinė antirusiška isterija, tautinės nesantaikos ir neapykantos rusams kurstymas, karo su Rusija propaganda – tokios yra pagrindinės NATO vykdomos sąmonės kolonizacijos formos. Tai yra preliudija atvirai karinei JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos agresijai prieš Rusiją. Sulaiko Vakarų karo maitvanagius nuo tiesioginės karinės agresijos tik vienas dalykas: Rusija gal ir žus, tačiau spės visus Vakarų piratus prieš tai sudeginti branduolinio pragaro ugnyje savo turimais ginklais!.. “Kam mums toks pasaulis, kuriame nėra Rusijos?” – retoriškai klausė viename savo interviu Rusijos Prezidentas Vladimiras Putinas. Kitame interviu jis paaiškino: “Mažos šalys gali būti Vakarų kolonijomis. Rusijai nepriklausomybė yra vienintelė gyvavimo forma. Bet kokia nelaisvė Rusijai reiškia išnykimą. Dėl savo išlikimo Rusija panaudos visas turimas priemones ir suduos smūgį ne tik šalims, Vakarų vasalėms, iš kurių teritorijų kyla raketos, skriejančios į Rusiją, bet ir prieš šalis, kurių teritorijose yra priimami sprendimai paleisti raketas'”, – nedviprasmiškai  V.Putinas atkreipė JAV karo maitvanagių dėmesį. 

O juk Vakarų liberalios demokratijos esminis, bazinis principas skelbia, kad bet koks nusikaltimas yra liberalus, tinkamas, priimtinas ir laikytinas sėkme, jeigu už jį nereikia atsakyti. NATO planuojamos agresijos prieš Rusiją atveju, atsakomybė Vakarų nusikaltėliams garantuota, o tai yra neliberalu, nedemokratiška. Todėl kol kas Rusijos užpuolimo planus NATO vanagai atideda.

Ir tai yra NATO agresijos prieš Rusiją buferio zonos, kurioje randasi ir Lietuva, laikina IŠSIGELBĖJIMO galimybė, gera proga piliečiams priversti savo tautų parsidavusius „elitus“ tarnauti nacionaliniams interesams, o ne JAV korporacijoms, priversti išvyti iš savo šalių agresorius, NATO galvažudžius. Nes kai prasidės patrankų gausmas, bus jau per vėlu, niekas nieko nebesiklausys, bus kalbamos tiktai žūstančiųjų maldos!..

Nacionalinis elitas tradicine prasme – tai, visų pirma, aukščiausi tiek etiniai, tiek ir visi kiti, reikalavimai sau, išskirtinės atsakomybės už tautą, jos ateitį, išskirtinės atsakomybės už priimamus sprendimus, kurie paveiks visų gyvybinius interesus, jausmas.    JAV kolonijose elitas paprastai yra kompradorinis, jis paprastai atlieka marionetinės vadžios, paklusniai pardavinėjančios savo tautų nacionalinius interesus ir uoliai tarnaujančios Vašingtono metropolijos interesams. Kaip kartą neslėpdamas savo pasitenkinimo pareiškė žinomas tarptautinis nusikaltėlis, sukčius, aferistas Džordžas Sorosas, kurio fondai vėl viešpatauja Lietuvoje, „balsuoja žmonės, tačiau renka amerikiečiai“. 

Lietuvoje JAV kolonizatoriai kruopščiai nuo 1990 metų formavo paklusnių transnacionalinių korporacijų menedžerių visose valdžios šakose – įstatymų leidžiamojoje, vykdomojoje, teisminėje, žiniasklaidos, – bei verslo sluoksniuose korpusą, kuris savęs nebesieja su tauta, nacionaliniais interesais, lietuvių tautos kultūra, tradicijomis, istorija. Šis savanaudžių prisitaikėlių, konservatorių – liberalų korpusas laiko save neatsiejama internacionalinio Vakarų kapitalo interesus atstovaujančio personalo dalimi. Tokiam Lietuvos politiniam „elitui“ šalies militarizavimas, LR Konstitucijos 137 str. pažeidimas, užsienio šalių karinių NATO pajėgų, kurios nepaklūsta vietinės valdžios jurisdikcijai, dislokavimas mūsų teritorijoje, kitaminčių teisminis ir neteisminis persekiojimas, susidorojimai su kitaminčiais, laisvų žmonių terorizavimas, kišimasis į kaimyninių šalių vidaus reikalus – tėra tik instrukcijų iš Vašingtono vykdymas, nacionalinių interesų išdavystė, labai brangiai apmokama tų, kurių interesus jie prisiekinėja ginti prieš kiekvienų rinkimų cirką.

Kam aukotis, jeigu galima paaukoti savo artimą, skelbia vienas iš pagrindinių  liberalizmo principų. Kol valdančiųjų „elitas“ yra nekontroliuojamas valdžios šaltinio – Tautos, kol „elitas“ nėra niekaip atsakingas už šalies nacionaliniams interesams padarytą žalą, tol liberalusis „elitas“ darys iš jų verslą, pinigus, jais prekiaus, pardavinės. Šiuo metu Lietuvoje esančio (JAV kolonizatorių nustatyto) rinkimų, valdžios organų formavimo mechanizmo pagrindinė dalis – politinė korupcija, apimanti visas valdžios šakas ir institucijas. Todėl prekiauti šalies nacionaliniais interesais yra labai pelningas, beveik jokios atsakomybės nenumatantis, saugus nusikalstamas verslas. Todėl vadinamasis „elitas“ (t. y. apie 1 procentas Lietuvos gyventojų) gyvena „demokratijoje“,  o visi likusieji piliečiai – urviniame 19 amžiaus vidurio kapitalizme ir gelbstisi kaip kas išmano.

Lietuvos politinis „elitas“ dirba savo šeimininkų iš Vašingtono naudai, todėl mūsų šalies realybė kasdien darosi vis baisesnė, visai nepanaši į tą, kurią piešia oficiali, visu pajėgumu dirbanti sisteminės propagandos mašina. Lietuva ir „elitas“ – tai dvi absoliučiai skirtingos, tarpusavyje nesusisiekiančios realybės. „Nėra baisesnio priešo tautai, nei elitas, išaugintas kolonizatorių“ , – teigė didysis Indijos mąstytojas M. Gandis.

Kapitalizmas, klasinės visuomenės modelis, liberali ekonomika yra grįsta privačia gamybos priemonių nuosavybe, permanentine socialine ir ekonomine visuomenės narių nelygybe, žmonių išnaudojimu dėl pelno – tai yra nesutaikomų klasinių prieštaravimų draskoma visuomenė. Liberalizmas šiuo metu pergyvena sisteminę, neįveikiamą krizę. Liberali „demokratija“ yra priversta nusimesti savo kaukę ir nuolat rodyti savo nusikalstamą tikrąjį fašistinį veidą, diktatūros, autoritarizmo veidą. Siekdamas išsaugoti savo neteisėtą dominuojančią padėtį, liberalus “elitas” yra priversta grubiai riboti žodžio ir spaudos laisvę (su kuo nuolat susiduria  „Laisvas laikraštis“, knygų leidėjai , pvz. Povilas Masilionis ir kiti),  nuolat pažeidinėja žmonių pilietines ir politines teises, rengia parodomuosius teisminius procesus kitaminčiams, susidoroja su visais, kurie reikalauja iš valdžios gerbti ir vykdyti šalies įstatymus, ragina valdininkus nevogti , žiniasklaidą nemeluoti ir pan. Kompradorinis elitas turi galimybes susidoroti su su bet kuriuo piliečių, netgi su Seimo nariais ar prezidentu R.Paksu, Tačiau tai kartu rodo ir jų silpnumą – oficiali propaganda ir totalinis „elito“ melas jau nebepajėgia suvaldyti visuomenės pseudopatriotiniais lozungais, todėl  tenka nusimesti demokratų kaukes ir griebtis tiesioginio teroro.

 Tačiau tai yra desperacija. Visuomenėje jau susiformavo alternatyvios socialinės žiniasklaidos tinklas, entuziastai, kitaminčiai pakankamai kvalifikuotai atskleidžia valdančios landsberginės chuntos melą, antivisuomeninę, antiliaudinę korumpuotų politikų veiklą, valdininkų, teisėjų, pasiutusių „sarginių sisteminės žiniasklaidos šunų“, valatkodelfinių žurnaliūgų terorą ir totalinį melą. Rinkimų cirkas jau beveik nieko neįtikina. Seimas tapo tarytum užkeikta vieta:  iki rinkimų buvęs lyg ir normalus žmogus, valdžios režimo nesutaikomas ir teisingas kritikas, vos  patekęs į Seimą staiga tampa nuolankiu režimo tarnu, ištikimo chuntos sarginiu šunimi, kuris staiga ima nesuprasti paprastų žmonių, eilinių rinkėjų kalbos ir lūkesčių. Todėl pažiūrėjus eilinį  Seimo posėdį įkyriai persekioja mintis – štai kur Černobylio radiacija praėjo žiauriai 1986 metais ir ten pasiliko!!.. 

Visuomenė kol kas turi valgyti, dauguma turi stogą virš galvos ir yra labai inertiška, tiki žmogaus protu, padorumu, išmintimi. Tačiau ji nėra beviltiška, jos aktyvumas auga sulig  kiekviena „elito“ apgaule. Štai kodėl „elitas“ atvilko į Lietuvą NATO galvažudžius ir nuolat rengia karių „mokymus“, visuomenės bauginimo akcijas, kadangi jaučia – landsberginis rusofobinis marazmas tęstis amžinai negali. Tad pabėgimui brastą per Kupiškio upelį reikia ruošti iš anksto…

Ar galime tikėtis, jog kada nors mes gyvensime laisvoje Lietuvoje, demokratiškoje, teisinėje valstybėje?..

Svajoti nereikia, reikia veikti. Būtina kalbėti atvirai, sakyti TIESĄ. Griežtai ir kritiškai peržiūrėti mums primestus Sąjūdžio laikais stereotipus, mitus, atmesti liberaliąsias „vertybes“, Vakarų kolonizatorių vergiško paklusnumo pasaulėžiūrą.

Progresą į priekį stumia priešybių kovos ir vienybės dėsnis, priešybių konkurencija. Konservatoriai ir liberalai, anot Juozo Ivanausko LANDSGRYBIAI, galvojo užsitikrinti sau amžiną nebaudžiamą parazitavimą visuomenės sąskaita, pašalindami iš jų užgrobtos Lietuvos bet kokią jiems grėsmę keliančią  mąstymo alternatyvą. Tačiau tai yra jų lemtinga klaida, kuri iškasė jiems duobę. Kadangi sąjūdiečiai, LANDSGRYBIAI be konkurencijos 30metų niokojo šalį, pagimdė totalinę korupciją, nelygybę, visuotinį skurdą, emigraciją, alkoholizmą, savižudybių bangą, ekonominį bei kultūrinį nuosmukį, jie tuo pačiu sukūrė sau pražūtingą visuomenės nepasitikėjimo jais pačiais kritinę masę. Ši kritinė pilietinio nepasitenkinimo masė nuolatos auga ir ieško išeities. O išeitis objektyviai yra tiktai viena – mobilizacija, jungimasis, VIENIJIMASIS antiglobalistinių, antikapitalistinių, antiliberalių, socialistinių vertybių pagrindu.

Valstybės paskirtis – užtikrinti TEISINGUMĄ – socialinį, ekonominį, juridinį, kultūrinį – lygiai visiems savo šalies piliečiams. „Valstybė, nevykdanti teisingumo, yra tik nusikaltėlių gauja“ (Šv. Augustinas). „Kai teisingumą vykdo nusikaltėliai, kiekvieno piliečio pareiga yra tapti teisėju“ (T. Džefersonas).

Mūsų dienų didžiausia problema yra tame, kad padorūs, protingi,savarankiškai mąstantys žmonės yra kupini abejonių, kai tuo pat metu pagal JAV technologijas išauginti beraščiai, niekšai ir stuobriai trykšta pasitikėjimu savimi ir nejaučia jokių etinių stabdžių.

Taip gaminamas JAV-NATO gerbėjas, wearenato tapinoidas.

Kai eilinis kandidatas į savivaldybių tarybas, Seimą, Europos Parlamentą ar Lietuvos prezidentus tau suokia apie europietiškas vertybes, demokratiją, Lietuvą NATO sudėtyje, eurointegraciją ir Vakarų civilizacijos vertybes , neužmiršk – kryžiuočiai, fašistai, net 1710 maras, nusinešęs trečdalį lietuvių gyvybių, atėjo iš Vakarų. Patriotizmas yra meilė savo Tėvynei, Neapykanta kitai šaliai yra vadinami nacionalizmu, nacizmu, fašizmu.

Taikus sambūvis tarp valstybių užtikrina mažų tautų išlikimą ir atima Vakarų kolonizatoriams galimybę savo kapitalizmo sistemines krizes spręsti karinių agresijų, silpnų valstybių apiplėšimo būdu.

Pasakyk NE NATO okupantams. Pasakyk NE NATO kolonijinės politikos propaguotojams, Pasakyk NE JAV valstybiniam terorizmui ir JAV 5 kolonos veikėjams.

Vokietijos politologas – pagrindinis ir vienintelis NATO tikslas visada buvo ir yra paversti Rusiją JAV ir Anglijos kolonija. Globaliniai teroristai JAV ir Anglija neturi jokių kitų tikslų viso pasaulio šalių ir tautų atžvilgiu – tik plėšti, žudyti, naikinti, išnaudoti. Apie jokią demokratiją ir žmogaus teises kalba eiti negali, kai kalbame apie JAV, Anglijos, Vakarų Europos elitą –  kryžiuočius, konkistadorus, piratus, kolonizatorius, vergų pirklius, imperialistus, karo nusikaltėlius, agresorius.

Jonas Kovalskis, 2019-12-04

Write A Comment