Uncategorized

Pamušti tankai Europos sostinėse – tai liberalaus fašizmo agonijos simbolis.

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ir taip, viskas, ką jums skelbia oficiali žiniasklaida ir nacistų propagandos šaltiniai – yra totalinis melas.

Nežinau, kieno nuo fašizmo/nacizmo ideologijos apsvaigintoje galvoje kilo tokia pat nesveika mintis Europos sostinėse pastatyti neva Ukrainos vojakų pamuštus neva Rusijos tankus, tačiau šitas , įtariu, JAV ar JK, informacinio karo generolas tikrai yra vertas Darvino premijos. Tiksliau pademonstruoti JAV-NATO kariaunos ir jų proksi kariuomenės Ukrainos pajėgas bejėgiškumą vargu bau ar yra įmanoma.
JAV-NATO karo propagandos, tautinės neapykantos nesuluošinti žmonės šią akciją pasmerkė ir ėmė nešti gėles prie nežinomo kario – kažkieno sūnaus, tėvo, vyro ar brolio paskutinio mūšio – simbolio. Tylinčioji dauguma, o ne rėksminga militaristinė blue-yellow karikatūrinė mikroskopinė mažuma, ir yra ta sveikoji žmonijos pusė, kuri saugo Žemę nuo susinaikinimo, į kurį ją stumia JAV-NATO karo vanagai ir jų naudingi bei itin karingi idiotai.
Aš taip pat nuėjau prie Vilniaus Katedros pastatyto tanko. Taikiai, ramiai, padėti gėlių, pagerbti žuvusiųjų šitame nusikalstame, JAV-NATO sukeltame kare tarp dviejų broliškų tautų, atminimą.
Ten mane užpuolė gauja nesveikai agresyvių žmonių, kurie save įsivaizduoja aukštesnės rasės atstovais, kurie elgiasi kaip primatai, kalba kažkokia nešvankia naujakalbe, tvirtina, kad “karas yra taika, vergija yra laisvė, nežinojimas yra jėga”, gyvuliškai nekenčia visų, kurie nesutinka su jų nuomone ir yra pasiruošę žudyti visus, kurie turi kitokį, nei leidžia valdanti konservatorių-liberalų šaika, požiūrį į įvykius šalyje ir pasaulyje.
Hju Pirsas Longas praėjusio amžiaus viduryje yra pasakęs, “kai į Amerikoje į valdžią ateis fašistai, jie save vadins antifašistais”. JAV kolonijose Vidurio ir Rytų Europoje tai jau tapo grėsminga realybe – fašistai čia save vadina demokratais, liberalais, konservatoriais, patriotais, nacionalistas, tačiau bendras visų jų “išsilavinusių, sėkmingų, vakcinuotų, į mokslą tikinčių” bruožas yra NEAPYKANTA visiems ne iš jų informacinio burbulo. Jie nekenčia, gyvuliškai nekenčia, kitaminčių ir kitataučių, kitokių, nes juose jaučia egzistencinę grėsmę savo smulkiam interesui, bizniukui, savo šiltai vietelei iš biudžeto išlaikomoje įstaigoje, savo žemai moralei, pagaliau parazitiniam hedonistiniam gyvenimo būdui “man gerai ir tegul sudega visas pasaulis”.
Nieko nėra pavojingiau taikai ir gyvybei Žemėje, nei proamerikietiškas, militarizuotas, liberalus idiotas, kuriam JAV-JK kolonizatoriai išplovė smegenis ir įteigė, kad jo gyvenimo sėkmės vienintelė formulė yra nuolatinis nuosavo mankurtizmo agresyvus eksibicionizmas.
Dabar jų tariamas pacifizmas – koks netikėtumas!! – tobulai sutampa su JAV-JK-ES-NATO militaristinės ekspansijos “drang nach Osten” vektoriumi ir tuo tikslu Vakarų intensyviai propaguojama urvine … rusofobija. Šitie “pacifistai” renka aukas taikai, kad … kuo ilgiau tęstųsi karas?! Jie rengia triukšmingas “paramos” akcijas, kad žūtų kuo daugiau žmonių, jie šlovina Ukrainos nacionalistų bataljonų , tokių kaip “Azov”, “Kraken” ir pan., vykdomus žiaurius karo nusikaltimus, vartoja sąmoningai sukurptus melagingus, neturinčius jokio realaus pagrindo memus, jais puošiasi ir net didžiuojasi pasidabinę melagienos ševronu, smerkia JAV-JK informacinio karo nusikaltėlių sukurptas melagienas ir yra pasiruošę brutaliai susidoroti su kiekvienu, kuris bando juos atvesti į protą, ištraukti iš šito agresyvaus fašizmo liūno!!!
Šitie “demokratai” baisūs savo polinkiu į patologinę fašistinę diktatūrą, šitie “pacifistai” yra siaubingi savo vampyrišku kraujo troškimu, savo nevaldomu nekrofilijos kultu, savo liguistu polinkių į smurtą, savo jau neslepiama aistra žudymui.
Šitiems “demokratams” skubiai reikalinga psichiatrų pagalba. Agresyvus, masinėmis dezinformacijos priemonėmis platinamas smegenų landsbergizmas yra užkrečiama – tai pavojinga, tai grėsmė taikai ir saugumui, realus pavojus sveikiems žmonėms!
Lietuvi, pasakyk savo griežtą “NE!” atgimstančiam Lietuvoje fašizmui – kol dar gali. Nepavėluok! Žmonės, būkite budrūs! Žmonės, kurie savo šalyje verčia paminklus ir degina knygas, rytoj degins savo bendrapiliečius.

Write A Comment