Uncategorized

Kunigas Robertas Grigas, Kauno šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika, atsisako dabartinio Lietuvos antiliaudinio Seimo apdovanojimo

Pinterest LinkedIn Tumblr


Kaunas, Kauno apskritis

Gavau LRS pirmininkės Viktorijos Čmilytės – Nielsen kvietimą dalyvauti Kovo 11-osios minėjime Seime.
Drauge buvau informuotas, kad patriotinės visuomeninės organizacijos ketina man įteikti Kovo 11-osios proga skiriamą apdovanojimą
“Žinia” – už talką Lietuvos laisvės siekiams.
Be ypatingo noro, tačiau sąžinės verčiamas,
parašiau LR Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorinės atminties skyriui
tokį laišką:
“Kaip jau esu minėjęs telefonu, turiu abejonių
dėl man skirto apdovanojimo “Žinia” priėmimo
Seime.
Apmąstęs dabartinio Seimo eilės metų veiklą, kurią laikau daugeliu aspektų antikrikščioniška
, antinacionaline ir antikultūrine, nusprendžiau
renginyje nedalyvauti.
Gerbiu patriotines visuomenines organizacijas,
kurios palaikė mane vertu gauti tokį lietuviui
brangios reikšmės apdovanojimą. Tačiau nenoriu būti niekaip siejamas su dabartinės kokybės Seimu. Jau senokai nebejaučiu, kad jis tinkamai atstovautų manųjų, tai yra, tradicinių konservatyvių, lietuvybę branginančių pažiūrų
žmones.
Tikiu, kad ateityje sulauksime naujo moralinio
Tėvynės atgimimo ir daugumos Lietuvos piliečių dvasines nuostatas išreiškiančios mūsų Tautos Atstovybės. Tada ramia širdimi
galėsiu priimti įvertinimus ir apdovanojimus,
jei tokie būtų skiriami.
Su gerais linkėjimais –
kun. Robertas Grigas
Kaunas
2023 03 07

P.s. Kai bus pradėti grąžinti visi nuo 1990 metų gauti apdovanojimai iš JAV kolonijos Lietuva landsberginės administracijos, tada valdžia bus sugrąžinta Suverenui – lietuvių Tautai.

Write A Comment