Uncategorized

Naglis Daubaris: “Ukrainą užpuolė ne Rusija. Tai NATO užpuolė Rusiją”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Naglis Daubaris

2022-05-02

,,I dalis

Labai dažnai ukropsichozę palaikantys naudoja tokį argumentą, kad parodyti, jog kalta Rusija: “Ne NATO ir ne Ukraina užpuolė Rusiją, bet Rusija Ukrainą, ne NATO ar Ukrainos kariuomenė Rusijos teritorijoje kariauja, bet Rusijos kariuomenė šaudo žmones Ukrainos žemėje”.

Norėčiau parodyti šio jų “argumento” klaidingumą. Įrodysime, kad ginkluotą karą prieš Rusiją pradėjo, būtent, NATO šalys.

JAV pasaulyje turi daugybę šalių, kurios yra jų sąjungininkės, politikos, prekybos, saugumo ir kitose srityse. Jei kuri nors šalis tokį JAV sąjungininką užpultų, pavyzdžiui Izraelį ar Saudo Arabiją, Amerika tai traktuotų, kaip agresiją prieš ją pačią, prieš jos interesus.

Tokių savo sąjungininkių nors ir daug mažiau, turėjo Rusija. Neskaitant artimojo užsienio posttarybinių šalių, svarbiausi Rusijos sąjungininkai ir partneriai buvo Jugoslavija, Irakas, Libija ir Sirija.

JAV ir NATO, negalėdamos Rusijos užpulti tiesiogiai dėl jos branduolinio skydo, ėmė po vieną pulti Rusijos sąjungininkes.

1995m NATO surengė operaciją kodiniu pavadinimu “Deliberate Force “ir dvi savaites bombardavo Jugoslaviją. Vėliau 1999m kovo 30 d. rytą surengė kitą operaciją” Merciful angel”(Gailestingasis angelas), kurios metu 78 dienas bombardavo Jugislaviją, kuri tuo metu jau susidarė tik iš Serbijis ir Juodkalnijos. Dėl Vakarų agresijos Jugoslavija išnyko iš pasaulio žemėlapio. Rusija galėjo tik protestuoti žodžiu, nes buvo gilioje politinėje ir ekonominėje krizėje, todėl trūko pajėgumų apginti savo sąjungininkę.

Vėliau, 2003m, JAV vadovaujamos keletas NATO ir kitų šalių užpuolė sekantį Rusijos sąjungininką – Iraką ir nuvertė rusams draugišką Sadamo Huseino valdžią, pastatydami valdžioje antirusiškas promerikietiškas jėgas. Rusija protestavo, pyko, bet dar buvo nepajėgi sutrukdyt savo partnerės užpuolimą.

Vėliau, 2011m. NATO šalys, tokios kaip JAV, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Nyderlandai ir kt., subombardavo kitos Rusijos sąjungininkės Libijos kariuomenę, apginklavo opziciją.

II dalis

To pasekmėje buvo nuversta Libijoje Rusijai draugiška Muamaro Kadafio valdžia. Rusija dar buvo silpna ekonomiškai, todėl nesiryžo ginklu apginti savo sąjungininkės, todėl apsiribojo tik protestais.

Taigi, NATO pirmasis užpuolė Rusijos draugus. Sunaikino tas valstybes, milijonai tapo pabėgėliais, šimtai tūkstančių civilių nužudyta, dar daugiau jų suluošinta.. Bombarduojami didžiuliai miestai! Rusija protestavo taikiai, tik žodžiais, o NATO vykdė karus prieš jos partneres.

Vėliau, NATO bandė sunaikinti paskutinę Rusijos sąjungininkę Artimuosiuose Rytuose – Siriją. Pirmiausia apginklavo radikalius musulmonus, kad Sirijoje kiltų pilietinis karas. Matydami, kad religiniai ekstremistai nepajėgs užimti šalies, 2014m. NATO šalys: JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Turkija ėmė bombarduoti Siriją. Jau matėsi, kad Sirijos Bašaro al Asado valdžia kris.

Tačiau šiuo atveju Rusija buvo pakankamai neblogai atkūrusi savo ūkį, modernizavusi karines pajėgas, todėl jau pajėgė ginklu užsistoti už savo sąjungininkę. Buvo į Siriją pasiųsti kariai , aviacija, specialiosios pajėgos ir Sirijos vyriausybė buvo išgelbėta.

Tapo akivaizdu, kad nuo dabar Rusija nebestovės tyliai bet į NATO agresiją atsakys jau ginklu.

Tačiau Rusija, skirtingai nuo NATO nepuldinėja jų sąjungininkių, išskyrus vieną atvejį, kuris Rusiją vertė imtis tokių veiksmų. Tai – Ukraina.

NATO šalys organizavo 2014m. revoliuciją Ukrainoje ir jos dėka į valdžią atėjo radikaliai antirusiškos jėgos. Ukrainą užplūdo kariniai NATO instruktoriai, kad armiją pertvarkyti pagal NATO standartus. 2019m į Ukrainos konstituciją buvo įrašyta, kad šalies strateginis tikslas tapti NATO nare. Buvo aišku, kad greitai ją priims į NATO. Rusijai tai būtų geopolitinė katastrofa. Rusijos ir Ukrainos siena yra 2300 km.! Be to, Rusija įsipareigojusi karo atveju ginti Baltarusiją, o pastarosios siena su Ukraina yra 1050 km.! Baltarusija taptų iš trijų pusių apsupta NATO šalių: Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos.

III dalis

Rusija turėtų šalia savęs betarpiškai karinio bloko sieną, kuri tęstųsi 3350 km.! Ji negali to sau leisti. Be to, Ukrainai tapus NATO nare, jos remiama ir globojama Padniestrės respublika būtų atkirsta. Ši respublika nesiriboja betarpiškai nei su Rusija, nei su jūra. Ji būtų tiek nuo Rusijos, tiek nuo jūros atskirta NATO šalies Ukrainos, kitaip tariant, priešiškas Rusijai karinis blokas nuo jos izoliuoja ir atskiria Padniestrę.

Jau nebekalbant, kad Rusijos Juodosios jūros laivynas, kuris bazuojasi Krymo pusiasalyje Sevastopolio uoste taptų iš visų pusių apsuptas NATO šalių ir atkirstas nuo Rusijos. Tapus NATO nare Ukrainai, uostas karo atveju būtų puolamas jau nebe tik iš vakarų pusės(NATO narės Bulgarija ir Rumunija), nebe tik iš pietų (NATO narė Turkija), bet ir iš šiaurės, šiaurės vakarų ir šiaurės rytų (jei nare taptų Ukraina).

Rusija protestavo, sakė, kad negalima Ukrainos priimt į NATO, nes tai jos saugumui mirtinas pavojus, bet tiek Ukraina, tiek Vakarų šalys diplomatine kalba pasiuntė Rusiją po velnių.

Dar vienas dalykas.. Ukrainoje buvo statoma vis daugiau NATO šalių karo bazių!

Trys bazės buvo atvirai, neužmaskuotai įsteigtos:

1) Javorskij karinis poligonas, “Tarptautinis taikos ir saugumo centras”, Lvovo srityje.

2) Operatyvinis laivų valdymo punktas, Očakove, Nikolajevsko sritis.

3) Bazė Port Južnyje, Odesos sritis.

IV dalis

Dar septynios NATO karinės bazės, kaip teigė Rusijos žvalgyba buvo užmaskuotos:

1) 235-tasis tarprūšinis dalinių parengimo centras, Michailovkos km., Nikokajevsko sritis.

2) 241-asis bendrasis poligonas, Aleškų km. Charkovo sritis.

3) 233-asis bendrasis poligonas, Malaja Liubaša km, Rovno sritis.

4) 242-asis bendrasis poligonas, Gončarovkos gyv., Černigovo sritis.

5) Žvalgybos centras, Zmiejinyj ostrov.

6) Treniruočių stovykla, šalia Mariupolio, Donecko sritis.

7) Karinis slaptas objektas, Šostka, Sumų sritis.

Visos šios dešimt karinių bazių buvo JAV.

Čia ar ne viskas.. Ukraina su Didžiąja Britanija pasirašė memorandumą, pagal kurį ji leidžia britams savo teritorijoje statyti dvi karinio jūrų laivyno bazes.

Suprantama, kad NATO Ukrainoje statė bazes, tiekė milijardinės vertės ginkluotę, pagal NATO standartus ruošė milžinišką 260.000 karių Ukrainos armiją ne todėl, kad neturi jokių savo interesų bet tik norėdami Ukrainos saugumą užtikrinti.. Tuo patikėt gali tik visiškas kvailys.

Tai koks tas tikrasis NATO interesas? Rusijos sunaikinimas! To jiems reikia, nes:

1) Rusija yra geopolitinis konkurentas Vakarų šalims,

2) Gamtiniais resursais Rusija yra turtingiausia šalis pasaulyje. Žinoma, kad daug kam norėtųsi užvaldyti Rusijos išteklius. Juk dėl gamtinių išteklių kyla daugiausia karų.

Dar vienas faktorius privedęs Rusiją prie karo su Ukraina-pilietinis karas pačioje Ukrainoje. Rusija negalėjo pakęsti, kaip Ukrainos kariuomenė žudo ir terorizuoja rusakalbius Donecko ir Lugansko sričių gyventojus.

V dalis

Visi šie faktoriai nulėmė karinę operaciją. Rusija eilę metų ir prašė ir reikalavo Ukrainos paisyti jos interesų. Ukraina neklausė. Tada Rusija davė pasirinkti ar Ukraina bus taiki Rusijos atžvilgiu valstybė (atsisakys stoti į karinį prieš Rusiją nukreiptą bloką, neturės savo teritorijoje, kuri, kaip žinome betarpiškai ribojasi su Rusija, NATO šalių bazių, kurių jau buvo 12 dar net Ukrainai netapus NATO nare..)

Ukrainos valdžia pasirinko stojimą į karinį bloką ir karines NATO bazes, o ne taiką su Rusija. Kitaip sakant, pasirinko karą. Ko tad dar verkia? Turėjo galimybę karo išvengt, bet jų valdžia pasirinko karą!

Taigi, kaip NATO karinėmis priemonėmis nuvertė Rusijos sąjungininkes, taip dabar Rusija nuvers NATO sąjungininkės Ukrainos vyriausybę. Kodėl NATO galėjo bombarduot tas šalis? Kodėl galėjo tas šalis užpulti? Kodėl žmonės neprotestavo prieš tą agresiją, tarsi nieko nevyktų, tačiau protestuoja dėl Ukrainos?

KODĖL IŠ BESITĘSIANČIOS NUO 1999 M. KARŲ VIRTINĖS IŠSITRAUKIA TIK VIENĄ EPIZODĄ UKRAINĄ IR ŠAUKIA, KAD RUSIJA YRA AGRESORIUS, NORS ŠĮ RUSIJAI AGRESYVŲ NATO SĄJUNGININKĄ RUSIJA APDAUŽĖ TIK PO TO KAI NATO SUBOMBARDAVO IR SUNAIKINO RUSIJOS SĄJUNGININKUS : JUGOSLAVIJĄ, IRAKĄ, LIBIJĄ IR BANDĖ BOMBARDAVIMAIS SUNAIKINT SIRIJĄ..

Iš ilgai besitęsiančio kruvino karų maratono žmonės išsitraukia tik vieną epizodą, kur Rusija smogė NATO sąjungininkui, tarsi iki tol NATO nebūtų smūgiavęs Rusijos sąjungininkams.. ir šimtus kartų žiauriau, kruviniau, nei dabar Rusija.

Išvada: Nuo 1999m vyksta karas tarp NATO ir Rusijos. Kadangi tiesiogiai viena su kita negali kariauti nes abi turi branduolinį ginklą ir laimėtojų nebūtų, todėl karas vyksta bombarduojant viena kitos sąjungininkes, kurios neturi branduolinio ginklo. Būtent NATO šį karą pradėjo ir ilgai tęsė viena, o Rusija ilgai niekaip neįsijungė. Tačiau kai pagaliau atsakė tokiu pačiu būdu, trenkdama NATO sąjungininkei, kuri ėmė kelti Rusijai grėsmę, daugelis puolė smerkti Rusiją.

VI dalis

Žmonės mūsuose iš kart, it meksikiečių seriale, prarado atmintį.. Nebeatsimena kaip Rusija ilgai protestavo tik taikiomis priemonėmis, kuomet NATO bombardavo jos sąjungininkes, o rezultato nebuvo. NATO sunaikinę vieną šalį, puldavo kitą. Iš visos įvykių sekos faktų, atskaitą pradeda daryti tik nuo tos vietos kai Rusija smogė jai grėsmę keliančiai Ukrainai, kuri tapo NATO aklu instrumentu nukreiptu prieš Rusiją.

Palyginčiau su tokiu pavyzdžiu: jei priėjęs prie žmogaus jam smogčiau į veidą kartą.. antrą.. trečią.. ketvirtą. Tada tas žmogus smogtų man, o visi žiūrintys pradėtų jį užsipulti kodėl jis man smogė, kodėl toks agresorius orka, putleris, ignoruodami faktą, kad iki tol kol jis man smogė, aš jam trenkiau pirmas ir net keletą kartų. Va, tokį patį absurdą matome kuomet žiniasklaida, politikai ir jų aklai klausanti masė vertina įvykius Ukrainoje. Žmonės nesupranta elementaraus dalyko.. Kariaujanti pusė visada apie savo priešą skleidžia dezinformaciją, kad visus prieš jį nuteikti. O juk karas vyksta ne tarp Rusijos ir Ukrainos, bet nuo 1999m vyksta karas tarp NATO ir Rusijos, puolant viena kitos sąjungininkus. O juk mes esame NATO valstybė, kitaip sakant, kariaujanti pusė! Todėl masinės informacijos priemonės skelbia ne faktus, o karinę propagandą! To nesuprasdami žmonės tampa politinės manipuliacijos subjektais.”

Write A Comment