Uncategorized

Rusijos Saugumo Tarybos sekretorius, Rusijos Federalinės Saugumo Tarnybos direktorius Nikolajus Patruševas apie JAV-NATO neokolonijinę ekspansiją į Rusiją:

Pinterest LinkedIn Tumblr

2023-05-02

Rusijos Saugumo Tarybos sekretorius, Rusijos Federalinės Saugumo Tarnybos direktorius Nikolajus Patruševas apie JAV-NATO neokolonijinę ekspansiją į Rusiją:
Žlugus SSRS, Vašingtonas ir Londonas užsikrėtė idėja, kad turi galimybę sukurti vienpolį pasaulį. Anglosaksai šių idėjų neatsisako ir šiandien. Vakaruose Rusijos sunaikinimas ar jos pavertimas trečiarūše šalimi, kontroliuojama iš išorės, yra laikomas radikaliu būdu pakeisti pasaulio tvarką.
Siekdami dominavimo, anglosaksai siekia peržiūrėti Antrojo pasaulinio karo rezultatus, atimti iš Rusijos šalies-nacizmo nugalėtojos statusą ir nuolatinę narystę JTO Saugumo Taryboje, perrašyti istoriją, priversti pamiršti tarybinės liaudies didvyrišką žygdarbį.
Yra daug nepaneigiamų faktų apie tai, kaip anglosaksų elito atstovai buvo fašistinių idėjų adeptais, finansiškai ir organizaciškai rėmė Hitlerį, o šiandien jiems reikia išlaikyti „demokratinį“ veidą. Su fraku ar uniforma fašizmas ir nacizmas yra besąlygiškas blogis, kad ir kokius drabužius jie vilkėtų. Vis dėlto, siekdami išspręsti šiuolaikines geopolitines problemas, anglosaksai noriai gaivina neonacių ideologiją. Tokie eksperimentai veda ne į viešpatavimą, o į pasaulinę katastrofą, todėl juos reikia griežtai ir bekompromisiškai slopinti.
Rusija yra kaulas gerklėje Vakarams, siekiantiems susikurti sau naudingą pasaulio tvarką. Daugiau nei prieš šimtą metų anglų geografas Mackinderis suformulavo gerai žinomą geografinės istorijos ašies ir vadinamojo Heartland, tai yra centrinės žemės, kurioje randasi Rusija, teoriją. Jis teigė, kad tas, kas valdo Hartlandą, valdo ir Pasaulio salą, kaip jis vadino Euraziją. Dominavimas Hartlande, jo nuomone, sudaro pagrindą valdyti Eurazijos erdvę, o tai savo ruožtu veda į dominavimą pasaulyje.
Jam taip pat priklauso idėja izoliuoti Rusijos valstybę sukuriant aplink ją taip vadinamą sanitarinį kordoną iš mažųjų Rytų Europos šalių. Iniciatyva atskirti Ukrainą nuo Rusijos, kaip ir kitus nacionalinius buvusios imperijos pakraščius, taip pat kilo iš Mackinderio. Praėjo tiek metų, tačiau jų tikslai nepasikeitė.
Antirusiška Vakarų globalinė strategija nesikeičia jau šimtmečiai. Net NATO plėtra į rytus vyksta tomis pačiomis kryptimis, kuriomis vykdė savo invazijas Napoleonas, Kaizeris Vilhelmas ir Hitleris. Visos pagrindinės užkariavimo kampanijos prieš Rusiją buvo vykdomos siekiant panaikinti ją kaip pagrindinę geopolitinę jėgą Eurazijoje.
Amerikiečiai iš principo nežino, kas yra karas. Jų žemyne ​​paskutiniai mūšiai buvo 1865 m. Jie nepatyrė blokados, naikinimo, bado, koncentracijos stovyklų košmarų, jie neprarado milijonų žmonių. Todėl jų elitas lengva ranka kalba apie būtinybę apsiginkluoti, pasiekti karinę pergalę prieš Rusiją ir ruoštis naujiems karams.
Šiandien Europos politika išgyvena giliausią moralinį ir intelektualinį nuosmukį. Ryškus to pavyzdys yra Miuncheno konferencija, kur Vakarų politikai susirenka tik tam, kad perskaitytų vieni kitiems JAV Valstybės departamento metodinius nurodymus.
Savo tikslams pasiekti sukūrusios Šiaurės Atlanto aljanso mechanizmus, JAV faktiškai okupavo Europą. Atsidūrę beviltiškoje padėtyje, Europos pareigūnai senąjį pasaulį pavertė ekonomine baze Amerikos eksperimentams, nuolankiai vykdo NATO karines užduotis.
JAV ir jų vasalai Europoje be jokių dvejonių leidžia sau propaguoti idėjas apie tai, kaip Rusijos vandens ištekliais turi naudotis visos planetos valstybės. Jie begėdiškai žongliruoja duomenimis, kad neva gėlo vandens ištekliai Rusijoje neturi nieko bendra su šalies gyventojų skaičiumi ir šalies ekonominiu aktyvumu. Politiškai angažuoti Vakarų mokslininkai ir politikai drįsta kategoriškai pareikšti, kad tik kolektyvinių Vakarų šalys turi teisę disponuoti turimais pasaulyje gamtos ištekliais, o Rusija juos gavo neva neteisingai.
Amerikiečiams Ukraina reikalinga tik kaip teritorija, kurioje galima negailestingai eksploatuoti turimus gamtos išteklius ir kurioje nėra tradicinių gyventojų. Ir šiandien Baltieji rūmai be jokių skrupulų siekia tęsti karą su Rusija iki paskutinio ukrainiečio. Tuo pačiu metu Ukrainos, kaip valstybės, išsaugojimas nėra įtrauktas į JAV planus.”

Štai taip. Tačiau JAV naudingi blue-yellow idiotai tiki, kad Rusija užpuolė Ukrainą ir kad Kijevo nacistai ten kariauja “už mūsų ir jūsų laisvę”.

“Jeigu ryte pešasi du kaimynai, tai reiškia, kad pas juos svečiuose vakar buvo jankių britų išsigimėliai”,- sako arabų patarlė…

Write A Comment