Uncategorized

Paminklo A.Ramanauskui desakralizacija ar liaudies balsas?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Lietuvoje buvo išniekintas paminklas „miško broliui“ Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Šis įvykis iššaukė labai platų rezonansą visuomenėje. Nuomonės yra diametraliai priešingos tiek apie patį Vanagą, tiek apie miško brolius, tiek apie patį Lietuvos valdančiojo konservatorių liberalų antiliaudinio režimo karą su paminklais tarybiniams kariams, žuvusiems kovoje su nacistų okupantais išvaduojant Lietuvą.

Valdantieji pseudoelitiniai konservatoriai liberalai prapliupo isterišku klyksmu – „Lietuvos priešai pasikėsino į šventą!” . Valdančiosios mikroskopinės mažumos kišeninėje žiniasklaidoje kilo karingų megztų berečių, naudingų JAV „patriotų“ kibernetinio terorizmo būrių biblinio masto kauksmas, – koks siaubas! – kažkas išdrįso užpulti konservatorių-liberalų chuntos mitologijos pagrindus, Adolfo Ramanausko-Vanago, kraštutinės radikaliai fašistinės ideologijos stabo, įvaizdžio šventumą ir neliečiamumą, pasikėsino į sakralumą, pažeidė sakralinę švento konservatorių pamaldų objekto tylą.

Konservatorių, liberalų ir kitų naudingų JAV „patriotų“ isterija dėsninga, suprantama ir natūrali. „Išniekinimo faktas tik parodo, kad šalia informacinės kovos, be dezinformacijos, susiduriame ir su tokiu aiškiai išreikštu priešiškumu mūsų istoriniams simboliams. Paminklo Adolfo Ramanauskui išniekinimas yra ne eilinio paminklo išniekinimas, o pasikėsinimas į vieno iš valstybingumo ramsčių, kuriuo vadovaujamės, pavyzdžiui, ugdydami pilietinį ugdymą ir ugdydami pilietinį pasipriešinimą. Manau, kad policija turėtų surasti šios akcijos dalyvį ar dalyvius“, – pirmadienį žurnalistams paskelbė Lietuvos istorijos klastojimu išgarsėjęs A. Anušauskas, aršus antitarybininkas ir patologinis rusofobas, kuris už tokias urvinio žmogaus pažiūras užatlantės kuratorių buvo pastatytas į Lietuvos krašto (ne)apsaugos ministro postą. Ministras neatmeta, kad incidentas gali būti susijęs su tuo, kad Rusija švenčia gegužės 9-ąją – Pergalės prieš nacistinę Vokietiją dieną. “Žinoma, tai gali būti susiję. Žinoma, nes šiandien yra gegužės 8-oji, kai visa Europa švenčia Antrojo pasaulinio karo pabaigą ir pagerbia tame kare buvusias aukas”, – bandė padaryti širdgėlos kupiną veidą A.Anušauskas. “Šviesioji” vieninga Europa tame kare nužudė 27 mln tarybinių žmonių, iš kurių net 16 mln. buvo civiliai gyventojai. Ar šitas aukas Lietuvos valdžia pagerbia griaudama paminklus jų atminimui ir drausdama minėti jų atminimą, Anušauskai?

Lietuvos šaulių sąjunga, II Pasaulinio karo metu aktyviai kolaboravusi su nacistine Vokietija, jos nariai nacių okupacijos metais dalyvavo vykdant daugelį nusikaltimų žmoniškumui, savo nekintančią ištikimybę nacistinei ideologijai išreiškė atviriau:

„Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas neleidžia raudoniesiems išgamoms ramiai miegoti – naktį Merkinėje jo paminklas buvo išniekintas baltais dažais.

Privalome saugoti ir ginti tai, kas mums svarbu. Merkinėje prie paminklo Vanagui nėra vaizdo stebėjimo sistemos, tačiau vakarykštis incidentas rodo, kad jos tikrai reikia“.

Amžinas Dakaro lenktynių nevykėlis autolenktynininkas Benediktas Vanagas nepraleido progos papildomai užsidirbti ir paragino visus vienytis. Jis iškėlė iniciatyvą surinkti aukas paminklo stebėjimo kameroms įsigyti. A.Tapinas taip sėkmingai surinkto 5 mln “Bairaktarui”, valstybės kūrėjas klounas O.Šurajevas pasišildė letenas su “Radarom” lochatronu, kiek surinko švedų fašistas Jonas Ohmanas į savo kišenę su “blue-yellow” afera, nežino niekas. Vanagas irgi norėtų naivuolių pinigais praturtėti. Bet čia reikėtų būti atsargesniu – šitos schemos rinka padalinta jau tarp “teisingų” aukų rinkėjų. Vienas kaunietis pabandė prasmukti nepastebėtas į šiuos laukus, teismas jį pasodino. Negalima, čia tik saviems, – demokratams, konservatoriams, liberalams ir panašiems fašistams.

Lietuvos prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys šiuo atveju įžvelgia nei daug nei mažai, bet tiesioginę grėsmę nacionaliniam saugumui:

“Tai yra nusikaltimas. Tai yra neapykantos nusikaltimas. Taip, tai yra provokacija, tai yra iššūkis”, – antradienį “Žinių radijui” porino K.Budrys. „Mūsų institucijos, teisėsaugos institucijos ir kitos institucijos dabar nestovės prie kiekvieno paminklo, bet joms tai irgi iššūkis – ar sugebame teisingai reaguoti ir identifikuoti tokius asmenis. Ir aš esu įsitikinęs, kad Lietuva, priėmusi šį iššūkį, jį atlaikys”, – pabrėžė prezidento patarėjas. Pasak jo, panašūs įvykiai užfiksuoti ir kaimyninėje Latvijoje, tad galima daryti prielaidą, kad tai neatsitiktinai. K.Budrys sako, kad Lietuva (?) turėtų parodyti, kaip valstybė reaguoja į tokius atvejus. Na patarėjas bent buvo nuoširdus. Jis tiesiogiai įvardino, kad paminklų griovimas tarybiniams kariams yra nusikaltimas, neapykantos nusikaltimas, kurį įvykdę asmenys turėtų būti griežtai baudžiami. Informuojame patarėją, kad tokių asmenų yra visose savivaldybėse, jų vardai yra žinomi. Baudžiamuosius procesus pradėti galima būtų, pavyzdžiui, nuo R.Šimašiaus, Benkunsko ir kitų aršių paminklų griovikų, kokių susirinks ne vienas dešimtukas.

Visos dešiniosios partijos ir judėjimai, Soroso struktūros sujudo, vieningai reiškė teatrališkai kilnų pasipiktinimą ir šaukė vienytis – Priešas už vartų! Visi kaip vienas į kovą už demokratiją!

Ir “demokratai” ėmėsi tradicinių jiems kovos priemonių – totalinio melo ir tokio pat totalinio teroro. Visur esantis Murzos eksnacistas, o dabar Seimo narys Laurynas Kaščiūnas Seimui skubiai pateikė įstatymo projektą, pagal kurį piliečiai už Rusijos agresijos neigimą ar palaikymą būtų baudžiami laisvės atėmimu iki 2 metų. Nėra tokios priežasties, kurios valdantieji konservatoriai liberalai nepanaudotų žmogaus teisėms apriboti ir represijoms griežtinti Lietuvoje. Žodžio laisvė ir nuomonių pliuralizmas, Lietuvos valdžiagyvių demokratų supratimu, reiškia laisvę kalbėti tik tai, ką leidžia valdantis konservatorių-liberalų režimas. Bet koks nukrypimas nuo generalinės landsbergistų šaikos linijos – šaudome be įspėjimo! Seimūnai-JAV demokratų administracijos tarnai, pakeiskite , pagaliau, Vytį jums organiškai tinkamu ženklu – svastika, nesigėdykite, būkite savimi ir didžiuokitės tuo atvirai, kaip siūlo T. Raskevičius. Žmonės bent žinos , su kuo turi reikalą ir neapgaudinės savęs tuščiomis iliuzijoms apie demokratiją.

Iškalbinga detalė – visos sisteminės žiniasklaidos puslapiuose komentuoti žinią apie paminklo nacių kolaborantui Adolfui Ramanauskui-Vanagui išniekinimą neleidžiama arba komentarams taikoma totalinė cenzūra, kritiniai komentarai šalinami. Akivaizdu, kad paprastų žmonių reakcija į paminklo išniekinimą, miško brolius ir pokario “laisvės kovotojų” nusikaltimus prieš civilius gyventojus yra diametraliai priešinga valdančiųjų klikos reakcijai. Ir tai yra didelis hemorojus 30 metų vykdomai melo ir smegenų plovimo propagandai. Tylioji dauguma prisimena, kas buvo kas, smerkia valdančiojo režimo karą Lietuvoje su paminklais tarybiniams kariams, istorijos perrašymą ir klastojimą, nacių kolaborantų, miško brolių šlovinimą, jų nusikaltimų slėpimą, tarybinės Lietuvos pasiekimų menkinimą. Melu ir teroru galima kurį laiką varžyti tiesą, tačiau tai daryti visą laiką dar niekam nepavyko. Liepto galas visada prieinamas.

Tai matyti komentaruose prie trumpo „Respublikos“ laikraščio reportažo apie baltais dažais aplietą paminklą Vanagui, kur didžioji dauguma skaitytojų pritaria tokiam poelgiui, smerkia Lietuvos valdžios karą prieš paminklus tarybiniams kariams, dažnai vadina pokario pasipriešinimo veikėjus banditais, ragina valdžią nustoti kurstyti karą, liautis remti nacius Ukrainoje, ieškoti taikaus konflikto sprendimo ir atkurti geros kaimynystės santykius su istorinėmis kaimynėmis Rusija ir Baltarusija.

Ir šis nesutaikomas prieštaravimas tarp tyliosios absoliučios Lietuvos piliečių daugumos ir mikroskopinės, rėksmingos, atvirai nacistinės, valdančiosios mažumos nuolat gilėja tiek, kad valdantis režimas jau nebe sugeba jo nuslėpti pragarišku propagandiniu triukšmu.

Kai tik yra užmirštamas praėjęs karas, mes gauname kitą karą – dar žiauresnį, dar labiau naikinantį.

Dieve, saugok Lietuvą nuo tokių draugų, kaip JAV-NATO Melo ir Blogio imperija, nuo tokių patriotų, kaip konservatoriai, liberalai, šauliai, nacistai. Nuo priešų mes apsiginsime patys.

Write A Comment