Tag

Laurynas Kaščiūnas

Browsing

Patekęs pagal konservatorių sąrašą į Seimą ir tapęs ten Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynas Kaščiūnas, ir anksčiau garsėjęs nesveiku agresyvumu, paleido savo ligotų militaristinių fantazijų arklius į laisvę. Vieną po kito siūlė įstatymų projektus, kaip susidoroti su kitaminčiais, pacifistais, kitataučiais, klojo planus, kaip užpulti Rusiją, kad tai žiniasklaidoje atrodytų kaip “savigyna nuo agresoriaus”. Su psichiniam ligoniui būdingu hiperaktyvumu Laurynas dėstė JAV valdomoje LT žiniasklaidoje vienas už kitą įžūlesnius blickrygo prieš Rusiją/Baltarusiją planus. Tokiais namuose augintais napoleonais/hitleriais normalioje demokratiškoje šalyje paprastai rūpinasi gydytojai psichiatrai. JAV bananų respublikose klounai ir agresyvūs ligoniai yra metropolijos vertinami dėl dviejų priežasčių – pirma, ligoniams leidžiama išdėstyti JAV-NATO tikruosius planus, kuriuos galima prie tam tikrų aplinkybių paversti juokais, ligonio kliedesiais, antra, juos bet kada galima paaukoti, deja, kartu su tauta ir teritorija, kurioms tokie ligoniai neva atstovauja. Lietuvoje L.Kaščiūnas , dėsningai, buvo paskirtas krašto apsaugos ministru ir nedelsiant kontorą pavertė ne apsaugos, o vis didėjančios Lietuvai ministerija, ne saugumo, o isteriškos baimės zona, ne gynybos, o agresijos ir puolimo struktūra. Gavus vėzdą KAM į rankas Laurynas Kaščiūnas nutrūko ir ėmė siūlyti vieną po kito Lietuvos militarizacijos, nežaboto ginklavimosi planus. Pagal Lauryno (napoelono-hitlerio) vieną iš gausybės planų, Lietuvos rytų pasienyje bus auginami “gelžbetoniniai ežiai” ir…

Laurynas Kaščiūnas, landsberginės chuntos sąrašinis Seimo narys, Lietuvoje ir toli už šalies ribų pagarsėjęs savo gyvuliškos rusofobijos šizofrenija, liberalaus fašizmo propaganda ir tautinės nesantaikos kurstymu, pagimdė dar vieną, visiems jau seniai nusibodusį marazmą, savo alternatyvios paralelinės visatos narkotinę fantaziją. Niekam nereikalingas veikėjas, mano (jis turi kuo “manyti”?!), kad Vokietija, pripažindama savo vienasmenišką kaltę dėl II Pasaulinio karo, sukėlusio globalinę katastrofą Žemėje,  inicijavimo, tokiu pareiškimu labai sumenkina visų urvinių rusofobų apskritai ir  Lietuvos konservatorių, liberalų, nacistų, fašistų, nacionalistų ir panašių JAV  patriotų konkrečiai 30 metų pardavinėtos prašvinkusios rusofobijos vertę, pavertė niekais landsberginės chuntos 30 metų vykdytas totalines represijas prieš Lietuvos piliečius, propaguojančius istorinę tiesą, landsberginių vykdytus teisminius ir neteisminius susidorojimus su kitaminčiais, pilietinių, politinių žmogaus teisių suvaržymus, žodžio, spaudos, nuomonės laisvių drastiškus apribojimus melagingos rusofobinės antitarybinės propagandos pagrindu. L.Kaščiūno, vieno iš nusikalstamo antiliaudinio įstatymo – LR Baudžiamojo Kodekso 170-2 str. – autorių nusivylimas yra suprantamas. Istorinė tiesa, labai tikėtina, vis labiau griaus landsberginės chuntos 30 metų Lietuvoje jėga diegiamą antitarybinio melo monolitą. Vieną kartą išauš diena, kai antiliaudinė nusikalstama proamerikietiška landsberginė chunta in corpore stos prieš teismą ir jau reikės atsakyti ne tik už hitlerinio režimo ir jo kolaborantų – lafininkų, plechavičiukų, impulevičiukų, ambrozevičiukų ir panašių nacių vasalų – karo nusikaltimus…

Neseniai vykusioje Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje (ESBO) parlamentinėje asamblėjoje landsberginių rusofobų komandos – R.Juknevičienė, A.Kubilius ir etc. – chorą papildė jaunas, labai kvailas, tačiau tiek pat energingas “Rusai puola!” operos solistas, visiems žinomas ir niekam nereikalingas sorosinis etatinis tautinės nesantaikos kurstytojas Laurynas Kaščiūnas. Šis veikėjas. sėkmingai patekęs į Seimą konservatorių partijos sąraše Lietuvoje jau seniai garsėja savo neadekvačiu ir neprognozuojamu elgesiu. Pavyzdžiui, savo laiku jis aktyviai liejo ašaras prie Rusijos ambasados Vilniuje dėl JAV okupuotoje Ukrainoje neva nužudyto rusofobo pseudožurnalisto Babčenkos, kuris vėliau, pasirodo, tokiu būdu pajuokavo, norėdamas atkreipti į save dėmesį imitavo savo nužudymą. Tačiau Laurynas vis dar smerkia Kremlių už šio “žurnalisto” nužudymą. Šiaip L.Kasčiūnas yra menkas, smulkus rėksnys, kokių jau daug išaugino dėdulė V.Landsbergis konservatorių lysvėje, visiškai nekenksmingas beprotis, į kurį sveiki žmonės jau seniai net dėmesio nekreipia, tačiau savo ūbavimu šis “politikas” mūsų nereikšmingai geopolitinėje arenoje valstybei pridaro nuolat labai daug gėdos. Žinote, kartais sutinki tokį veikėją, rėžiantį patriotiškas kalbas kur nors autobusų stotelėje, ir jums tampa gėda. Ne, ne dėl jo paties, o dėl tų itin neatsakingų žmogeliukų, kurie tokius laurynus išleidžia be priežiūros į gatvę. Ims staiga ir nutiks jam kas nors negero?!… Laurynas su psichiniams ligoniams būdingu hiperaktyvumu jau seniai aria derlingus…