Lietuva

Laurynas Kaščiūnas vėl parodė savo ligos istoriją

Pinterest LinkedIn Tumblr
Laurynas Kaščiūnas, landsberginės chuntos sąrašinis Seimo narys, Lietuvoje ir toli už šalies ribų pagarsėjęs savo gyvuliškos rusofobijos šizofrenija, liberalaus fašizmo propaganda ir tautinės nesantaikos kurstymu, pagimdė dar vieną, visiems jau seniai nusibodusį marazmą, savo alternatyvios paralelinės visatos narkotinę fantaziją.
Niekam nereikalingas veikėjas, mano (jis turi kuo “manyti”?!), kad Vokietija, pripažindama savo vienasmenišką kaltę dėl II Pasaulinio karo, sukėlusio globalinę katastrofą Žemėje,  inicijavimo, tokiu pareiškimu labai sumenkina visų urvinių rusofobų apskritai ir  Lietuvos konservatorių, liberalų, nacistų, fašistų, nacionalistų ir panašių JAV  patriotų konkrečiai 30 metų pardavinėtos prašvinkusios rusofobijos vertę, pavertė niekais landsberginės chuntos 30 metų vykdytas totalines represijas prieš Lietuvos piliečius, propaguojančius istorinę tiesą, landsberginių vykdytus teisminius ir neteisminius susidorojimus su kitaminčiais, pilietinių, politinių žmogaus teisių suvaržymus, žodžio, spaudos, nuomonės laisvių drastiškus apribojimus melagingos rusofobinės antitarybinės propagandos pagrindu.
L.Kaščiūno, vieno iš nusikalstamo antiliaudinio įstatymo – LR Baudžiamojo Kodekso 170-2 str. – autorių nusivylimas yra suprantamas. Istorinė tiesa, labai tikėtina, vis labiau griaus landsberginės chuntos 30 metų Lietuvoje jėga diegiamą antitarybinio melo monolitą. Vieną kartą išauš diena, kai antiliaudinė nusikalstama proamerikietiška landsberginė chunta in corpore stos prieš teismą ir jau reikės atsakyti ne tik už hitlerinio režimo ir jo kolaborantų – lafininkų, plechavičiukų, impulevičiukų, ambrozevičiukų ir panašių nacių vasalų – karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui nacistinės okupacijos  ir pokario metais, bet ir dabartinės chuntos nusikaltimus prieš tautą. Ilgai konservatorių, liberalų ir jų klonų slėptai bei įnirtingai klastotai istorinei tiesai išsivadavus iš landsberginės chuntos teroro bei  melo propagandos gniaužtų labai aštriai ir nemaloniai gali iškilti proamerikietiškos klikos veikėjų personalinės atsakomybės klausimas. O saldžios svajos apie Rusijos kompensacijas už tarybinę “okupaciją” gali išnykti lyg ūkas vėjuje. “Tai – baisu! Rusai gi puolaaaa!” – graudinasi niekam nereikalingas landsberginis sąrašinis seimo narys alkašiūnas.
Lietuvi, kai pasijusi vienišas ir nuliūdęs, prisimink , kad pasaulyje egzistuoja toks niekam nereikalingas, visiškai nenaudingas, absoliučiai beprasmis, totaliai apgailėtinas rusofobas, landsberginės chuntos sąrašinis seimo narys Laurynas Kaščiūnas.
Pasijusi geriau…

Write A Comment