Tag

NATO į Niurnbergo Tribunolą-2

Browsing

JTO Generalinis sekretorius Guterresas savo pranešime Hirosimos atominio bombardavimo metinių proga ir vėl kukliai nutylėjo, kad šį baisų nusikaltimą žmoniškumui padarė ne kas kitas, o JAV !!!! :
“Beveik prieš aštuonis dešimtmečius branduolinis ginklas Hirosimą pavertė pelenais. Tačiau kiekvienas, kam teko čia būti, žino, kad prisiminimai apie tai niekada neišblės. JTO didžiuojasi galėdamos paremti Hirosimos žmones ir išgyvenusius po sprogdinimų, kad būtų išsaugotas atminimas apie tai, kas čia įvyko, ir išmoktos pamokos, kurias žmonija turi išmokti, kad užtikrintų saugią ateitį.
Branduolinio karo būgnai vėl dunda. Nepasitikėjimas ir nesutarimas auga. Šaltojo karo metais virš pasaulio kabėjęs branduolinis šešėlis vėl iškilo, o kai kurios šalys vėl beatodairiškai barškina branduolinį kardą, grasindamos panaudoti šią naikinimo priemonę.
Vienintelis būdas pašalinti branduolinio karo riziką – visiškai panaikinti branduolinius ginklus. Atsikratyti branduolinių ginklų išlieka didžiausias nusiginklavimo prioritetas. Mes nenurimsime, kol branduolinis šešėlis išnyks kartą ir visiems laikams.”
P.s. Papildome drovųjį JAV tarną JTO Generalinį sekretorių Antaną Gutejeresą – ant Hirosimos ir Nagasakio atomines bombas numetė “demokratai” ir “žmogaus teisių gynėjai” JAV karo nusikaltėliai. Jokios karinės prasmės bombarduoti civilius miestus ir būtinybės – nebuvo. Tiesiog tai buvo JAV-JK karo nusikaltėlių toks pasismaginimas savo nebaudžiamumu ir savo galio demonstravimas teisingiausiai ir galingiausiai pasaulio istorijoje šaliai Tarybų Sąjungai. Ant Nagasakio numestos JAV bombos sprogimo metu žuvo iškart 70 000 civilių gyventojų. Just for fun, kaip mėgsta sakyti linksmuoliai amerikiečiai.
O išvengti branduolinės katastrofos galima, kai bus išformuota teroristinė organizacija NATO, kai visos JAV, JK karinės bazės ir karinės pajėgos bus grąžintos į savo nacionalines teritorijas, o JAV-NATO įvykdyti karo nusikaltimai (milijonai nusikaltimų!) , JAV-JK organizuoti valstybiniai perversmai, sąjūdžiai, maidanai visame pasaulyje, karinės intervencijos, jų organizatoriai ir vykdytojai bus įvertinti Niurnbergo Tribunole-2, jų metu padaryta žala bus teisingai atlyginta visoms pasaulio tautoms.
O iki to momento pasaulį gelbsti tik viena – JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja bijo, kad jų ir tik jų agresijos atveju jie išnyks patys dėl galimo branduolinio atsako.
Jungtinių Tautų Organizacija, su liūdesiu tenka konstatuoti, vėl kartoja JAV-JK veikėjų korumpuotos Nacijų Lygos kelią. Bus dar blogiau, jeigu JTO nueis šį kelią iki Nacijų Lygos rezultato – III Pasaulinio karo.
JAV-NATO Melo ir Blogio imperija turi būti sugriauta! Kitaip šita imperija sunaikins Žemės civilizaciją.

2004 m. kovo 29 d. Lietuva įstojo, tiksliau buvo įstumta konservatorių, liberalų, socdemų chuntos, į NATO (North Atlantic Treaty Organisation – Šiaurės atlanto sutarties organizacija). NATO – didžiausia pasaulio istorijoje militaristinė organizacija, kuriai vadovauja JAV.  Dėdė Semas vienašališkai, savanaudiškai, tik savo  interesų labui naudojasi šia daugiašale militaristine organizacija. JAV viešai deklaruoja savo dominavimo visame pasaulyje koncepciją, todėl NATO be jokios abejonės yra JAV neokolonijinės ekspansijos įrankis. Teiginiai, jog NATO yra gynybinė organizacija, kurią sudaro laisvos ir nepriklausomos valstybės, susijungusios į sąjungą tam, kad diplomatinėmis, o prireikus – ir karinėmis priemonėmis išsaugotų tarptautinę taiką bei savo nepriklausomybę,  yra iš piršto laužti, neturi jokio realaus pagrindo ir yra tik deklaratyvi priedanga JAV tarptautiniams nusikaltimams legalizuoti. NATO niekas  niekada nėra užpuolęs, tačiau NATO šalys, ypatingai JAV ir ES valstybės , JTO duomenimis, inicijavo apie 74 procentus visų karinių konfliktų 20 amžiuje. Kaip sakė pirmasis NATO Generalinis sekretorius lordas Izmėjus Hastingsas, „NATO tikslas yra laikyti JAV Europoje, vokiečius laikyti prie kojų, o rusus laikyti už sienos“. Ciniška ir paprasta.

  1. Lietuva kaip ir visos Baltijos republikos, buvo įjungta į NATO karinę organizaciją pažeidžiant Lietuvos Konstitucijos 9 str. – Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Referendumas tyčia valdančiųjų konservatorių, socdemų, liberalų nebuvo surengtas, iš tautos buvo atimta konstitucinė teisė išreikšti savo valią šiuo itin svarbiu klausimu. Profesorius Povilionis bandė tokį referendumą surengti, tačiau buvo chuntos, ypatingai parsidavusios valatkodelfinės žiniasklaidos, apšmeižtas ir totalinio dešiniųjų melo aplinkoje jam nepavyko tokį referendumą surengti. Bet kokiu atveju, dešinieji stojimo į NATO atveju grubiai pažeidė LIetuvos Konstitucijos 9 st. 1d. ir turėtų būti teisiami.
  2. Dar kartą konservatoriai, liberalai, socdemai ir jų klonai grubiai pažeidė Lietuvos Konstituciją, kai Lietuvoje jie įkurdino nuolatines NATO karines bazes, kuriuose melagingos rotacijos principu yra dislokuoti JAV kontroliuojami kariniai daliniai. LR Konstitucijos 137 str. draudžia Lietuvos teritorijoje kurti užsienio šalių karines bazes ir jokia sutartis šios konstitucinės normos negali pakeisti, jokie “partneriai” negali ignoruoti valstybės Pagrindinio įstatymo.
  3. Pagal dešiniųjų chuntos sudarytas sutartis NATO šalių karinių dalinių buvimą Lietuvoje apmoka vietiniai mokesčių mokėtojai. Maža to, Lietuva yra įpareigota skirti 2 proc. BVP NATO kariniams tikslams. Vienai iš skurdžiausių Europos sąjungos valstybių Lietuvai tai yra nepakeliama našta ir atima biudžeto lėšas iš socialinio programų, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitų Lietuvai gyvybiškai būtinų sričių.
  4. NATO dalinių nuolatinis buvimas klaidinančiu rotacijos principu Lietuvoje mūsų respublikai jokio saugumo neužtikrina. Priešingai, daro Lietuvą šalių, prieš kurias savo karinę galią yra nukreipusi NATO, atsakomojo smūgio taikiniu ir iš esmės daro labai pavojingų galimo karinių veiksmų zona teritorija. Branduolinio karo atveju ši teritorija taps pirmojo smūgio taikiniu. Jokio saugumo ir taikos NATO neužtikrino.
  5. NATO šalių karinės pajėgos, dislokuotos Lietuvoje, nepatenka buvo šalies įstatymų jurisdikcijon, nepaklūsta Lietuvos vadovybės įsakymams ir vykdo tik savo šalių ir JAV įsakymus. Tai reiškia, kad sprendimą pradėti karinę agresiją prieš kaimyninę šalį priims užsienio šalies vadovybė, o pasekmės, raketos, bombos ir sviediniai teks Lietuvos gyventojams, kurie jokios įtakos spredimo pradėti NATO agresiją priėmimui neturėjo.  Kai tenka brangiai mokėti už svetimus sprendimus ir nusikaltimus, yra ta situacija, kuri nėra nei išmintinga nei naudinga ir turi savo pavadinimą, kuris niekam garbės nedaro.
  6. Nepasitvirtino ir NATO entuziastų euforiški teiginiai, kad NATO buvimas šalyje užtikrins Lietuvai ekonominį augimą, užsienio investicijas, darbo vietų atsiradimą, mokslo ir technikos pažangą. Nieko panašaus neįvyko – Lietuva ir toliau, jau 17 metų< tvirtai užima vienos skurdžiausių ES šalių poziciją, šalyje masinis skurdas, masinis nedarbas, emigracija, o lietuvių tauta yra viena iš sparčiausi nykstančių pasaulyje.
  7. Lietuvos valdančių partijų, jų valdomos žiniasklaidos, proamerikietiškų fašistinių, nacionalistinių organizacijų nuolat kurstoma militaristinė isterija, tautinė nesantaika, urvinė rusofobija dar didelę neigiamą įtaką šalies gyventojų psichinei sveikatai. Lietuvos gyventojai dažniausiai žudosi ir daugiausiai vartoja alkoholinių gėrimų pasaulyje. Kai kurie psichologai teigia, kad tai yra pasekmės to nesaugumo jausmo, kurį žmonėse sukelia nuolatiniai tautinės nesantaikos ir karinės psichozės kurstymai viešoje edvėje.
  8. NATO buvimas daro didžiulę  žalą  Lietuvos ekologijai. NATO sunkioji technika ardo šalies kelius, darko kraštovaizdį, teršia orą ir gamtą,  nuolatiniams kariniams mokykams rengti statomi nauji poligonai, pastoviai kertami šimtai hektarų miškų, statomos naujos bazės.
  9. NATO kariai  Lietuvoje elgiasi kaip užkariautojai su čiabuviais, demonstruoja savo nepagarbą vietinės valdžios organams, valstybės simboliams, lietuvių etninėms tradicijoms,  dažnai girtauja, kelia muštynes su vietiniais ir taip dar labiau didina vietinių nepasitenkinimą, formuoja apie save okupantų kariuomenės įvaizdį.

Yra ir daugiau priežasčių tvirtai teigti, kad NATO buvimas Lietuvoje nepasiteisina, neatitinka tautos nacionalinių interesų, sukelia nereikalingas įtampas santykiuose su kaimyninėmis šalimis, kelia grėsmę taikai ir saugumui regione.

YANKEE, GO HOME!

STOP US-NATO WAR CRIMES ARROUND THE WORLD!

US-NATO WAR CRIMINALS TO NIURNBERG-II !

Lietuvis šauktinis, gavęs šaukimą, , nevykdė nurodymų ir neatvyko į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Taip jis tikėjosi išvengti karo prievolės atlikti karinę tarnybą NATO armijos Lietuvos padalinyje.

„Geriau eisiu dirbti į mišką, bet netarnausiu“, – teigia jaunuolis.

Jis nepakeitė savo pozicijos net tada, kai jam buvo išsamiai išaiškinta, kokia grėsminga krūva nemalonumų jo laukia, jeigu jis nepaklus Lietuvos konservatorių-rusofobų 2015 metais prastumto įstatymo dėl privalomos karo tarnybos reikalavimui.

Jis buvo nuolat gąsdinamas dėl jam gręsiančios administracinės atsakomybės, piniginių baudų ir baudžiamosios atsakomybės. “Nenoriu tarnauti, manęs tai nedomina”, – sakė kupiškėnas Martynas S.

Galiausiai jaunuolis buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už atsisakymą tarnauti NATO aljanso Lietuvos kariuomenėje. Jam skirta 800 eurų bauda. Bylą nagrinėhęs teisėjas Virginijus Skaraitis teigė, kad Martynas S. sistemingai vengė tarnauti kariuomenėje. Kartu Temidės tarnas pažymėjo lietuviško teismo humanizmą, nurodė, kad kaltinamajam galėjo būti skirta žymiai didesnė bauda, ​​tačiau teismas atsižvelgė į tai, kad Martynas S. prisipažino ir gailisi, todėl byla buvo nagrinėjama supaprastinto proceso tvarka, o jam gręsianti maksimali 1200 eurų bauda buvo kilniai sumažinta net trečdaliu.

Jei Martynas S. nesumokės baudos per 6 mėnesius, jam grės laisvės atėmimo bausmė.

Bylos duomenimis, Martynas S. į šauktinių sąrašus buvo įtrauktas 2020 m., tačiau karo prievolės ir komplektavimo skyriuje nepasirodė. Jam buvo skirta 15 eurų bauda, kurios jis nesumokėjo ir šaukiamas neatvyko į skyrių vėl. Už pakartotinį admininstracinės teisės pažeidimą jam buvo skirta 45 eurų bauda. Baudos jis nemokėjo ir šį kartą. Tada bauda buvo vėl padidinta iki 60 eurų, kurios jis taip pat nemokėjo.

„Aš nemokėsiu ir netarnausiu“, – sakė atkaklus kupiškėnas. – „Šauktinių sąraše radau savo duomenis, bet žinojau, kad neisiu tarnauti, todėl nieko nedariau“, – sakė Martynas S. Jis pasakojo, kad „jau seniai neoficialiai dirba miškuose“. todėl jis nusprendė neiti į tarnybą ir jokių dokumentų nepateikia. Jis neneigia, kad gavo registruotą laišką, kuriame buvo pranešta apie jam iškeltą administracinę bylą, tačiau nusprendė į jį neatsakyti.

Oficialiai jaunuolis niekur nedirba, tačiau šiltuoju metų laiku dirba miške, kur jam yra geriau nei NATO kariuomenėje.

Lietuvos kariuomenė jau pateikė šauktinių sąrašą 2021 m. Planuojama pašaukti tarnybon 3828 žmones. Tarnyba Lietuvos kariuomenėje trunka 9 mėnesius. Lietuvos parlamentas grąžino privalomąją karo tarnybą 2015 m. Tai buvo padaryta, kai JAV vadovaujamo NATO bloko šalyse buvo sukelta antirusiškos militaristinės propagandos banga. 2014 metais JAV ir Europos Sąjunga įvykdė valstybinį perversmą Ukrainoje, valdžią Kijeve užgrobė JAV samdiniai, Vakarų Ukrainos nacionalistai ir  NATO okupavo Ukrainą. Rytų Ukraina, Krymas teisėtai ir pagrįstai atsisakė pripažinti proamerikietiškos Kijevo chuntos valdžią. Kryme 2014 metų kovo 17 d. įvykos visaliaudinis referendumas, kurio metu 96 procentai Krymo gyventojų priėmė istorinį sprendimą grįžti į Tėvynės Rusijos sudėtį. Vakarų, pirmiausiai JAV, kolonizatoriai šį teisėtą Krymo tautos apsisprendimą paniekino ir paskelbė naują Kryžiaus žygį ‘drang nach Osten” prieš Rusiją, ėmė žvanginti ginklais, NATO šalys ėmė dar aktyviau kelti grėsmę taikai ir saugumui pasaulyje. JAV valdomos bananų respublikos Vašingtono įsakymu ėmė šokti karo šūkius ir mušti būgnus, įvedė vėl privalomą karinę tarnybą.

Lietuvio šauktinio atsisakymas tarnauti NATO okupacinėje kariuomenėje, guldyti galvą už JAV globalinių korporacijų pelno padidinimą, manyčiau, yra dėsningas atsakas į 30 metų vykdomą rusofobinio melo propagandą, teisingas, pagrįstas ir savotiškai kilnus poelgis. NATO turi būti sunaikintas. Pasauliui taiką, karui – NE. NATO į Niurnbergo Tribunolą-2!