Aktualijos

Lietuvis šauktinis atsisakė tarnauti NATO armijoje

Pinterest LinkedIn Tumblr

Lietuvis šauktinis, gavęs šaukimą, , nevykdė nurodymų ir neatvyko į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Taip jis tikėjosi išvengti karo prievolės atlikti karinę tarnybą NATO armijos Lietuvos padalinyje.

„Geriau eisiu dirbti į mišką, bet netarnausiu“, – teigia jaunuolis.

Jis nepakeitė savo pozicijos net tada, kai jam buvo išsamiai išaiškinta, kokia grėsminga krūva nemalonumų jo laukia, jeigu jis nepaklus Lietuvos konservatorių-rusofobų 2015 metais prastumto įstatymo dėl privalomos karo tarnybos reikalavimui.

Jis buvo nuolat gąsdinamas dėl jam gręsiančios administracinės atsakomybės, piniginių baudų ir baudžiamosios atsakomybės. “Nenoriu tarnauti, manęs tai nedomina”, – sakė kupiškėnas Martynas S.

Galiausiai jaunuolis buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn už atsisakymą tarnauti NATO aljanso Lietuvos kariuomenėje. Jam skirta 800 eurų bauda. Bylą nagrinėhęs teisėjas Virginijus Skaraitis teigė, kad Martynas S. sistemingai vengė tarnauti kariuomenėje. Kartu Temidės tarnas pažymėjo lietuviško teismo humanizmą, nurodė, kad kaltinamajam galėjo būti skirta žymiai didesnė bauda, ​​tačiau teismas atsižvelgė į tai, kad Martynas S. prisipažino ir gailisi, todėl byla buvo nagrinėjama supaprastinto proceso tvarka, o jam gręsianti maksimali 1200 eurų bauda buvo kilniai sumažinta net trečdaliu.

Jei Martynas S. nesumokės baudos per 6 mėnesius, jam grės laisvės atėmimo bausmė.

Bylos duomenimis, Martynas S. į šauktinių sąrašus buvo įtrauktas 2020 m., tačiau karo prievolės ir komplektavimo skyriuje nepasirodė. Jam buvo skirta 15 eurų bauda, kurios jis nesumokėjo ir šaukiamas neatvyko į skyrių vėl. Už pakartotinį admininstracinės teisės pažeidimą jam buvo skirta 45 eurų bauda. Baudos jis nemokėjo ir šį kartą. Tada bauda buvo vėl padidinta iki 60 eurų, kurios jis taip pat nemokėjo.

„Aš nemokėsiu ir netarnausiu“, – sakė atkaklus kupiškėnas. – „Šauktinių sąraše radau savo duomenis, bet žinojau, kad neisiu tarnauti, todėl nieko nedariau“, – sakė Martynas S. Jis pasakojo, kad „jau seniai neoficialiai dirba miškuose“. todėl jis nusprendė neiti į tarnybą ir jokių dokumentų nepateikia. Jis neneigia, kad gavo registruotą laišką, kuriame buvo pranešta apie jam iškeltą administracinę bylą, tačiau nusprendė į jį neatsakyti.

Oficialiai jaunuolis niekur nedirba, tačiau šiltuoju metų laiku dirba miške, kur jam yra geriau nei NATO kariuomenėje.

Lietuvos kariuomenė jau pateikė šauktinių sąrašą 2021 m. Planuojama pašaukti tarnybon 3828 žmones. Tarnyba Lietuvos kariuomenėje trunka 9 mėnesius. Lietuvos parlamentas grąžino privalomąją karo tarnybą 2015 m. Tai buvo padaryta, kai JAV vadovaujamo NATO bloko šalyse buvo sukelta antirusiškos militaristinės propagandos banga. 2014 metais JAV ir Europos Sąjunga įvykdė valstybinį perversmą Ukrainoje, valdžią Kijeve užgrobė JAV samdiniai, Vakarų Ukrainos nacionalistai ir  NATO okupavo Ukrainą. Rytų Ukraina, Krymas teisėtai ir pagrįstai atsisakė pripažinti proamerikietiškos Kijevo chuntos valdžią. Kryme 2014 metų kovo 17 d. įvykos visaliaudinis referendumas, kurio metu 96 procentai Krymo gyventojų priėmė istorinį sprendimą grįžti į Tėvynės Rusijos sudėtį. Vakarų, pirmiausiai JAV, kolonizatoriai šį teisėtą Krymo tautos apsisprendimą paniekino ir paskelbė naują Kryžiaus žygį ‘drang nach Osten” prieš Rusiją, ėmė žvanginti ginklais, NATO šalys ėmė dar aktyviau kelti grėsmę taikai ir saugumui pasaulyje. JAV valdomos bananų respublikos Vašingtono įsakymu ėmė šokti karo šūkius ir mušti būgnus, įvedė vėl privalomą karinę tarnybą.

Lietuvio šauktinio atsisakymas tarnauti NATO okupacinėje kariuomenėje, guldyti galvą už JAV globalinių korporacijų pelno padidinimą, manyčiau, yra dėsningas atsakas į 30 metų vykdomą rusofobinio melo propagandą, teisingas, pagrįstas ir savotiškai kilnus poelgis. NATO turi būti sunaikintas. Pasauliui taiką, karui – NE. NATO į Niurnbergo Tribunolą-2!

 

Write A Comment