Aktualijos

JAV Nepriklausomybės diena arba JAV intervencijų, karų, agresijų, tarptautinių nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, valstybinio terorizmo istorija

Pinterest LinkedIn Tumblr

Šiandien – Liepos 4 d. Šią dieną viso pasaulio JAV kolonijų kompradorai švenčia savo šeimininkų, JAV kolonizatorių nacionalinę šventę kaip savo – visi pasaulio savo tautų interesų pardavėjai gimė iš JAV, be kurių okupacinių kariuomenių durtuvų paramos jie būtų niekas, tik nekenčiami savo tautų išdavikai. JAV 5 kolona Lietuvoje, – konservatoriai, liberalai, socdemai, nacionalistai, nacistai, fašistai – taip pat švenčia savo šeimininkų, kurių vadovaujami įvykdė spalvotą revoliuciją Sąjūdį ir kuriems pardavė Lietuvą 1990 metais, nacionalinę šventę. Jie tokie, tie Lietuvos dešinieji “patriotai”, – švenčia kolonizatorių šventes, tarnauja Vakarų kolonizatoriams, pardavinėja nacionalinius interesus, veikia prieš Lietuvą, lietuvių tautą ir tuo pačiu metu save vadina Lietuvos patriotais?!!

Prekijams Tėvyne tėvynė ten , kur moka daugiau, kur galima gauti pelno. Todėl jie ir švenčia JAV Nepriklausomybės dieną kaip savo nacionalinę šventę.

Kokia šalis iš tiesų yra kruviniausia pasaulyje melo, blogio ir teroro imperija Jungtinės Amerikos Valstijos? Iš tiesų, JAV yra Jungtinės Agresorių Valstijos, kurios su demokratija ir žmogaus teisėmis niekada neturėjo nieko bendro – tai buvo tik priemonė kolonizuoti kitas pasaulio šalis ir kolonizuoti JAV okupuotų šalių piliečių masinę sąmonę.

“Man tiesiog darosi baisu dėl mano šalies, kai pamanau, kad Dievas yra teisingas“. JAV prezidentas Tomas Džefersonas (Thomas Jefferson)
„Manau, kad visus, kurie pelnosi iš karo bei prisideda prie jo kurstymo, pačią pirmą jo dieną turi sušaudyti jo šalies piliečiai“. Ernestas Hemingvėjus (Ernest Hemingway)
“Po II Pasaulinio karo visi JAV prezidentai turėjo būti pakarti kaip karo nusikaltėliai” (Noamas Chomskis)
Siekdama įgyvendinti JAV dominavimo padėtį, įtvirtinti ir išlaikytų savo „teisę“ eksploatuoti, plėšti, naikinti kitas pasaulio tautas, JAV reguliariai naudojo įvairias prievartos formas – ekonominę, politinę, diplomatinę, informacinę, tačiau mėgstamiausia “demokratijos tvirtovės JAV” prievartos visam pasauliui visada buvo militarizmas, teroras, karinė prievarta, agresijos, karinės intervencijos. Žemiau pateikiamas tik plačiau žinomų ginkluotų intervencijų sąrašas. Žinoma, jis nėra pilnas, tačiau jokio kito nėra. Vien per 1661-1774 metus iš Afrikos į JAV buvo įvežta apie 100 milijonų gyvų vergų iš Afrikos, daugiau nei devyniasdešimt milijonų iš jų nepakėlė siaubingos kelionės laivu ir  žuvo pakeliui. Vergvaldžių pelnas, gautas iš šių operacijų, skaičiuojant XVIII amžiaus kainomis, sudarė ne mažiau kaip 2 milijardai dolerių – tai astronominė suma tuo metu. Amerikiečių kolonijiniai karai prasideda 1622 metais pirmą kartą užpuolus taikius vietinius Š.Amerikos gyventojus indėnus Džeimstaune. Toliau sekė karas su indėnais algonkinais Naujoje Anglijoje 1635-1636 metais ir 1675-1676 metų karas, kurių metu ši etninė bendruomenė patyrė totalų genocidą. Kiti karai ir susišaudymai su indėnais vyko beveik 300 metų iki 1900 metų. Šio atviro, didžiausio žmonijos istorijoje genocido metu amerikiečiai nužudė apie 100 milijonų indėnų, o tai reiškia, galima drasiai teigti, buvo pats tikriausias indėnų genocidas, žymiai lenkiantis net A.Hitlerio vykdytų masinių slavų žudynių mąstą. Neužmirškime, kad A.Hitlerį atvedė į valdžią, finansavo, Vokietiją militarizavo ir II Pasaulinį karą sukėlė taip pat JAV milijardieriai – Rokfeleriai, Morganai, Bušai ir jų britų kolegos Rotšildai, Varburgai, Šifai bei kt. 

Žemiau aš atkūriau pagal metus Amerikos karų istoriją, kuri atskleidžia kai ką labais įdomaus: nuo to laiko, kai buvo įkurtos 1776-07-04 JAV, valstijos  kariavo 221 metus iš 242 kalendorinių savo egzistavimo metų. Kitais žodžiais tariant, JAV nekariavo, nežudė, negrobė, nenaikino visame pasaulyje tik 21-nerius kalendorinius savo egzistavimo metus. 

Objektyviai:

Paimkime bet kuriuos metus nuo 1776 m. Ir bus 91% tikimybė, kad Amerika kiekvienais metais dalyvavo kokiame nors kare.

Nė vienas JAV prezidentas iš tikrųjų negali būti vadinamas taikos prezidentu. Priešingai, visi JAV prezidentai visiškai pagrįstai gali būti vadinami „karo prezidentais“.

JAV niekada nepavyko išgyventi nei dešimtmečio be karo.

Vienintelis kartas, kai JAV pavyko ilgiausiai – penkis metus gyvuoti be karo, buvo izoliacionistinis 1935-1940 metų periodas, Didžiosios Depresijos laikotarpis.

Grafiškai JAV karus galima pavaizduoti taip :

JAV visų pagrindinių karų suvestinė pagal metus:

1776 – Amerikos Nepriklausomybės karas, Čikamagua karai, Antrasis Čerokių karas, Penamitų-Jankių karas

1777 –  Amerikos Nepriklausomybės karas, Čikamagua karai, Antrasis Širokio karas, Penamitų-Jankių karas

1778 –  Amerikos Nepriklausomybės karas, Čikamagua karai, Penamitų-Jankių karas

1779 – Amerikos Nepriklausomybės karas, Čikamagua karai, Penamitų-Jankių karas

1780 – Amerikos Nepriklausomybės karas, Čikamagua karai, Penamitų-Jankių karas

1781 – Amerikos Nepriklausomybės karas, Čikamagua karai, Penamitų-Jankių karas

1782 – Amerikos Nepriklausomybės karas, Čikamagua karai, Penamitų-Jankių karas

1783 – Amerikos Nepriklausomybės karas, Čikamagua karai, Penamitų-Jankių karas

1784 – Čikamagua karai, Penamitų-Jankių karas, Okoni karas

1785 – Čikamagua karai, Šiaurės Vakarų indėnų karas

1786 – Čikamagua karai, Šiaurės Vakarų indėnų karas

1787 – Čikamagua karai, Šiaurės Vakarų indėnų karas

1788 – Čikamagua karai, Šiaurės Vakarų indėnų karas

1789 – Čikamagua karai, Šiaurės Vakarų indėnų karas

1790 – Čikamagua karai, Šiaurės Vakarų indėnų karas

1791 – Čikamagua karai, Šiaurės Vakarų indėnų karas

1792 – Čikamagua karai, Šiaurės Vakarų indėnų karas

1793 – Čikamagua karai, Šiaurės Vakarų indėnų karas

1794 – Čikamagua karai, Šiaurės Vakarų indėnų karas

1795 – Šiaurės Vakarų indėnų karas

1796 – Nebuvo karų 

1797 – Nebuvo karų

1798 – Kvazi-karas

1799 – Kvazi-karas

1800 – Kvazi-karas

1801 – Pirmasis Barbarų karas

1802 – Pirmasis Barbarų karas

1803 – Pirmasis Barbarų karas

1804 – Pirmasis Barbarų karas

1805 – Pirmasis Barbarų karas

1806 – Pirmasis Barbarų karas

1807 – Nebuvo karų

1808 – Nebuvo karų

1809 – Nebuvo karų

1810 – JAV okupuoja ispanų valdomą Vakarų Floridą

1811 – Tekumsės karas

1812 – 1812-ųjų karas, Tekumsės karas, Seminolų karai, JAV okupuoja ispanų valdomą Amelijos salą ir kitas Rytų Floridos dalis

1813 – 1812-ųjų karas, Tekumsės karas, Peorijos karas, Krykų karas, JAV plečia savo teritoriją Vakarų Floridoj

1814 – 1812-ųjų karas, Krykų karas, Jungtinės valstijos plečia savo teritoriją Floridoj, Antipiratinis karas

1815 – 1812-ųjų karas, Antrasis Barbarų karas, Antipiratinis karas

1816 – Pirmasis Seminolų karas, Antipiratinis karas

1817 – Pirmasis Seminolų karas, Antipiratinis karas

1818 – Pirmasis Seminolės karas, Antipiratinis karas

1819 – Jeloustouno ekspedicija, Antipiratinis karas

1820 – Jeloustouno ekspedicija, Antipiratinis karas

1821 – Antipiratinis karas

1822 – Antipiratinis karas

1823 – Antipiratinis karas

1824 – Antipiratinis karas

1825 – Jeloustouno ekspedicija, Antipiratinis karas

1826 – Nebuvo karų

1827 – Vinibago karas

1828 – Nebuvo karų 

1829 – Nebuvo karų 

1830 – Nebuvo karų  

1831 – Sako ir Lapės indėnų karas 

1832 – Juodojo Sakalo karas 

1833 – Čerokių indėnų karas 

Amerika – tikriesiems amerikiečiams. Panašu, kad Šiaurės Amerikos vietiniai gyventojai neteisingai įvertino nelegalių emigrantų iš Vakarų Europos keliamą grėsmę ir todėl išnyko.

1834 – Čerokių indėnų karas, Pouni indėnų teritorijos kampanija 

1835 – Čerokių indėnų karas, Seminolų karas, Antrasis krykų karas

1836 – Čerokio indėnų karas, Seminolų karas, Antrasis krykų karas, Misurio-Ajovos pasienio karas 

1837 – Čerokių indėnų karas, Seminolų karas, Antrasis krykų karas, Osedžo indėnų karas, Bakšoto karas 

1838 – Čerokių indėnų karas, Seminolų karai, Bakšoto karas, Hytherlio indėnų karas 

1839 – Čerokių indėnų karas, Seminolų karai

1840 – Seminolų karai, JAV karinio laivyno pajėgos įsiveržia į Fidži salą 

1841 – Seminolų karai, JAV laivyno pajėgos užpuola Mak-kyno salą, Džilberto salas ir Samoa 

1842 – Seminolų karai

Susijęs vaizdas

1843 – JAV karinės pajėgos  užpuola Kiniją, JAV kariai įsiveržia Afrikos pakrantėn

1844 – Teksaso-indėnų karai 

1845 – Teksaso-indėnų karai

1846 – Meksikos-Amerikos karas, Teksaso-indėnų karai

1847 – Meksikos-Amerikos karas, Teksaso-indėnų karai

1848 – Meksikos-Amerikos karas, Teksaso-indėnų karai, Kajūso karas 

1849 – Teksaso-indėnų karai, Kajūso karas, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, susišaudymai tarp I-osios kavalerijos ir indėnų 

1850 – Teksaso-indėnų karai, Kajūso karas, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, Juma karas, Kalifornijos indėnų karas, Pitt Riverio ekspedicija 

1851 – Teksaso-indėnų karai, Kajūso karas, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, Apačių karai, Juma karas, Jutos indėnų karas, Kalifornijos indėnų karas 

1852 – Teksaso-indėnų karai, Kajūso karas, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, Juma karas, Jutos indėnų karas, Kalifornijos indėnų karas 

1853 – Teksaso-indėnų karai, Kajūso karas, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, Juma karas, Jutos indėnų karas, Kalifornijos indėnų karas, Volkerio karas 

1854 – Teksaso-indėnų karai, Kajūso karas, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, Apači karai, Kalifornijos indėnų karas, susišaudymai tarp I-osios kavalerijos ir indėnų

1855 – Seminolų karai, Teksaso-indėnų karai, Kajūso karas, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, Apačių karai, Kaliforijos indėnų karas, Jakima karas, Vinaso ekspedicija, Klikitato karas, Piudžeto garso karas, Rogue upės karai, JAV pajėgos užgrobia Fidži salas ir Urugvajų 

1856 – Seminolų karai, Teksaso-indėnų karai, Kajūso karas, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, Kalifornijos indėnų karas, Piudžeto garso karas, Šelmiškos upės karai, Tintiko karas

1857 – Seminolų karai, Teksaso-indėnų karai, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, Kalifornijos indėnų karas, karinis JAV konfliktas Nikaragvoj 

1858 – Seminolų karai, Teksaso-indėnų karai, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, Kalifornijos indėnų karas, Mohavio karas, Spokane-Coeur di Alene-Paloos karas, Jav pajėgos įsiveržia į Fidži salas ir Urugvajų

1859 –  Seminolų karai, Teksaso-indėnų karai, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, Kalifornijos indėnų karas, Pekos ekspedicija, Antilopių kalvų ekspedicija, Lokių upės ekspedicija, Džono Brauno reidas, JAV pradeda ataką prieš Paragvajų, JAV įsiveržia į Meksiką 

1860 – Teksaso-indėnų karai, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, Kalifornijos indėnų karas, Apačių karai, Pajuto karas, Kaijovos-Komančių karas 

1861 – Amerikos pilietinis karas, Teksaso-indėnų karai, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, Kalifornijos indėnų karas, Apačių karai, Šajenų kampanija 

1862 – Amerikos pilietinis karas, Teksaso-indėnų karai, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, Kalifornijos indėnų karas, Apačių karai, Šajenų kampanija, 1862-ųjų Dakotos karas 

1863 – Amerikos pilietinis karas, Teksaso-indėnų karai, Pietvakarių indėnų karai, Navaho karai, Kalifornijos indėnų karas, Apačių karai, Šajenų kampanija , Kolorado karas, Gošuto karas 

1864 – Amerikos pilietinis karas, Teksaso-indėnų karai, Navaho karai, Kalifornijos indėnų karas, Apačių karai, Šajenų kampanija, Kolorado karas, Gyvatės karas

1865 – Amerikos pilietinis karas, Teksaso-indėnų karai, Navaho karai, Kalifornijos indėnų karas, Apačių karai , Kolorado karas, Gyvatės karas, Jutos Juodojo Sakalo karas 

1866 – Teksaso-indėnų karai, Navaho karai, Kaliforijos indėnų karas, Apači karai , Susišaudymas tarp pirmosios kavalerijos ir indėnų, Gyvatės karas, Jutos Juodojo Sakalo karas, Raudonojo debesies karas, Franklino apygardos karas, JAV įsiveržia į Meksiką, Konfliktas su Kinija 

1867 – Teksaso-indėnų karai, Navaho ilgasis pasivaikščiojimas, Apači karai, Susišaudymas tarp pirmosios kavalerijos ir indėnų, Gyvatės karas Jutos Juodojo Sakalo karas, Raudonojo debesies karas, Komanči karai, Franklino apygardos karas, Jav  kariai okupuoja Nikaragvą ir atakuoja Taivaną 

1868 – Teksaso-indėnų karai, Navahų ilgasis pasivaikščiojimas, Apačių karai, Susišaudymai tarp I-osios kavalerijos ir indėnų, Gyvatės karas, Jutos Juodojo Sakalo karas, Raudonojo Debesies karas, Komančių karai, Franklino apygardos karas, Vašitos upės mūšis

1869 – Teksaso-indėnų karai, Apačių karai, Susišaudymas tarp I-osios kavalerijos ir indėnų, Gyvatės karas, Jutos Juodojo Sakalo karas, Komančių karai, Franklino apygardos karas,

1870 – Teksaso-indėnų karai, Apačių karai, Susišaudymas tarp I-osios kavalerijos ir indėnų, Jutos Juodojo Sakalo karas, Komančių karai, Franklino apygardos karas

1871 – Teksaso-indėnų karai, Apačių karai, Susišaudymas tarp I-osios kavalerijos ir indėnų, Jutos Juodojo Sakalo karas, Komančių karai, Franklino apygardos karas, Kingslio olos skerdynės, JAV pajėgos įsiveržia į Korėją 

1872 – Teksaso-indėnų karai, Apačių karai, Jutos Juodojo Sakalo karas, Komančių karai, Modoko karas, Franklino apygardos karas

1873 – Teksaso-indėnų karai, Komančių karai, Modoko karas, Apačių karai, Saipres kalvų žudynės, JAV įsiveržia į Meksiką 

1874 – Teksaso-indėnų karai, Komančių karai, Raudonosios upės karas, Masono apygardos karas, JAV pajėgos vėl įsiveržia į Meksiką

1875 – Konfliktas Meksikoj, Teksaso-indėnų karai, Komači karai, Rytų Nevaa, Masono apygardos karas, Kolfakso apygardos karas, JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką

1876 – Teksaso-indėnų karai, Juodosios kalvos karas, Masono apygardos karas, JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką 

1877 – Teksaso-indėnų karai, Susišaudymas tarp pirmosios kavalerijos ir indėnų, Juodosios kalvos karas, Nez Perk karas, Masono apygardos karas, Linkolno apygardos karas, San Elizario druskos karas, JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką 

1878 – Pajuto indėnų konfliktas, Banoko karas, Šajenų karas , Linkolno apygardos karas, JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką 

1879 – Šajenų karas, Šipyterio indėnų karas, Baltosios upės karas, JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką

1880 – JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką 

1881 – JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką

1882 – JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką 

1883 – JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką

1884 – JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką

1885 – Apačių karai, Rytų Nevados ekspedicija, Eastern Nevada Expedition, JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką 

1886 –  Apačių karai, Malonumų Slėnio karas, JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką

1887 – JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką

1888 – JAV demonstruoja galią prieš Taitį, JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką

1889 – JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką

1890 – Siksų indėnų karas, Susišaudymas tarp I-osios kavalerijos ir indėnų,  Vaiduoklių šokio karas, Sužeistasis kelio, JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką

1891 – Siksų indėnų karas, Vaiduoklių šokio karas, JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką

1892 – Džonsono apygardos karas, JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką 

1893 – JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką ir Havajus

1894 –  JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką 

1895 – JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką, Banoko indėnų sutramdymas 

1896 –  JAV pajėgos įsiveržia į Meksiką

1897 – Nebuvo karų 

1898 – Ispanų-Amerikiečių karas, Lyč ežero mūšis, Šipevos indėnų sutramdymas 

1899 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai 

1900 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai 

1901 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai 

1902 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai 

1903 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai 

1904 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai 

1905 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai 

1906 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai  

1907 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai

1908 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai

1909 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai

1910 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai

1911 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai

1912 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai

1913 – Filipinų-Amerikos karas, Bananų karai, Niu-Meksiko Navahų karas 

1914 – Bananų karai, JAV įsiveržia į Meksiką 

1915 – Bananų karai, JAV įsiveržia į Meksiką, Kolorado Pajuto karas 

1916 – Bananų karai, JAV įsiveržia į Meksiką

1917 – Bananų karai, Pirmasis pasaulinis karas, JAV įsiveržia į Meksiką

1918 – Bananų karai, Pirmasis pasaulinis karas, JAV įsiveržia į Meksiką

1919 – Bananų karai, JAV įsiveržia į Meksiką

1920 – Bananų karai

1921 – Bananų karai

1922 – Bananų karai

1923 – Bananų karai, Posi karas

1924 – Bananų karai

1925 – Bananų karai

1926 – Bananų karai

1927 – Bananų karai

1928 – Bananų karai

1930 – Bananų karai

1931 – Bananų karai

1932 – Bananų karai 

1933 – Bananų karai

1934 – Bananų karai

1935 – Nebuvo karų 

1936 – Nebuvo karų

1937 – Nebuvo karų

1938 – Nebuvo karų

1939 – Nebuvo karų

1940 – Nebuvo karų

1941 – Antrasis pasaulinis karas 

1942 – Antrasis pasaulinis karas

1943 – Antrasis pasaulinis karas

1944 – Antrasis pasaulinis karas

1945-02-13 (per Valentino dieną) JAV karo nusikaltėliai subombardavo gražiausią Europos miestą Drezdeną. Jame buvo tik civiliai gyventojai ir pabėgėliai, nebuvo jokių karinių dalinių, objektų. Per naktį JAV smogikai miestą pavertė griuvėsiais, kurio liepsnose žuvo apie 225 tūkstančiai civilių. Just for fun, make America great.

1945 – Antrasis pasaulinis karas 

JAV karo nusikaltėliai 1945-08-06 numetė atominę bombą ant Hirosimos ir akimirksniu sudegino visą miestą. Tam nebuvo jokios prasmės ar karinės būtinybės, tačiau kada jankiams rūpėjo indėnai… Lėktuvas “Enola Gay”, iš kurio buvo numesta atominė bomba

1946 – Šaltasis karas (JAV okupuoja Filipinus ir Pietų Korėją) 

1947 – Šaltasis karas (JAV okupuoja Pietų Korėją, JAV pajėgos išsilaipina Graikijoj, kad nugalėtų komunistus ir įvestų proamerikietišką “juodųjų pulkininkų” chuntos diktatūrą) 

1948 – Šaltasis karas (JAV pajėgos apginkluoja, remia, finansuoja Kinijos nacionalistus partijai kovai prieš komunistus) 

1949 – Šaltasis karas (AV pajėgos apginkluoja, remia, finansuoja Kinijos nacionalistus partijai kovai prieš komunistus) 

1950 – Korėjos karas, Jajugos sukilimas 

1951 – Korėjos karas 

1952 – Korėjos karas

1953 – Korėjos karas ( intervencijos metu JAV karo nusikaltėliai nužudė apie 5 mln. korėjiečių, užgrobė ir okupavo Pietų Korėją).

1954 – Prieglaudos karas Gvatemaloj

1955 – Vietnamo karas 

1956 – Vietnamo karas 

1957 – Vietnamo karas 

1958 – Vietnamo karas 

1959 – Vietnamo karas, Konfliktas Haityje 

1960 – Vietnamo karas 

1961 – Vietnamo karas 

1962 – Vietnamo karas, Šaltasis karas (Kubos raketų krizė; JAV pajėgos kovoja prieš komunistus Tailande)

1963 – Vietnamo karas

1964 – Vietnamo karas

1965 – Vietnamo karas, JAV okupuoja Dominykos respubliką 

1966 – Vietnamo karas, JAV okupuoja Dominykos respubliką 

1967 – Vietnamo karas

1968 – Vietnamo karas

1969 – Vietnamo karas

1970 – Vietnamo karas

1971 – Vietnamo karas

1972 – Vietnamo karas

1973 – Vietnamo karas, JAV apginkluoja ir remia Izraelio agresiją Jom Kipuro kare. 

1974 – Vietnamo karas

JAV karo nusikaltėliai degina napalmu Vietnamo kaimą Songmi. Rock-n-roll…

1975 – Vietnamo karas (Vietnamo karo metu JAV karo nusikaltėliai nužudė apie 5 mln vietnamiečių, kancerogenininiu cheminiu ginklu Orange Dust (gamintojas Monsanto) apnuodijo tūkstančius kvadratinių kilometrų Vietnamo teritorijos, praėjus beveik pusei amžiaus nuo karo pabaigos dėl JAV karo metu taikytų cheminių ginklų Vietname vis dar kūdikių apsigimimų skaičius, PSO duomenimis, 40 kartų viršija pasaulio šalių vidutinį statistinį lygį.

1976 – Nebuvo karų 

1977 – Nebuvo karų 

1978 – Nebuvo karų 

1979 – Šaltasis karas (CŽV netiesioginis karas (proxy war) Afganistane) 

1980 – Šaltasis karas (CŽV netiesioginis karas (proxy war) Afganistane)

1981 – Šaltasis karas (CŽV netiesioginis karas (proxy war) Afganistane ir Nikaragvoje), Pirmasis Sidros įlankos incidentas

1982 – Šaltasis karas (CŽV netiesioginis karas (proxy war) Afganistane ir Nikaragvoj), Konfliktas Libane

1983 – Šaltasis karas (Invazija Grenadoj, CŽV netiesioginis karas (proxy war) Afganistane ir Nikaragvoje), Konfliktas Libane 

1984 – Šaltasis karas (CŽV netiesioginis karas (proxy war) Afganistane ir Nikaragvoj), Konfliktas Persijos įlankoj

1985 – Šaltasis karas (CŽV netiesioginis karas (proxy war) Afganistane ir Nikaragvoj)

1986 – Šaltasis karas (CŽV netiesioginis karas (proxy war) Afganistane ir Nikaragvoj)

1987 – Konfliktas Persijos įlankoj

1988 – Konfliktas Persijos įlankoj, JAV okupuoja Panamą 

1989 – Antrasis Sidros įlankos incidentas, JAV įvykdo Panamos okupaciją, Konfliktas Filipinuose 

1990 – Pirmasis įlankos karas, JAV Panamos okupacija

1991 – Pirmasis įlankos karas 

1992 – Konfliktas Irake 

1993 – Konfliktas Irake

1994 – Konfliktas Irake, JAV įsiveržia į Haitį 

1995 – Konfliktas Irake , JAV įsiveržia į Haitį, JAV nurodymu NATO bombarduoja Bosniją ir Hercegoviną 

1996 – Konfliktas Irake

1997 – Nebuvo karų

1998 – Irako bombardavimas, raketomis JAV atakuoja Afganistaną ir Sudaną 

1999 – JAV įvykdo agresiją prieš Jugoslaviją, Kosovo karas 

2000 – Nebuvo karų 

2001 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Afganistane 

2002 – Karas prieš JAV sukurtus teroristus Afganistane ir Jemene

2003 – Karas prieš JAV buvusius satelitus-islamo teroristus Afganistane, ir Irake 

2004 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Afganistane, Irake, Pakistane ir Jemene

2005 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Afganistane, Irake, Pakistane ir Jemene 

2006 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Afganistane, Irake, Pakistane ir Jemene 

2007 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Afganistane, Irake, Pakistane, Somalyje ir Jemene

2008 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Afganistane, Irake, Pakistane ir Jemene, Gruzijos marionetės M.Saakašvilio rankomis įvykdyta JAV intervencija į Šiaurės Osetiją

2009 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Afganistane, Irake, Pakistane ir Jemene

2010 – Karas prieš terorą Afganistane, Iraką, Pakistaną, ir Jemeną 

2011 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Afganistane, Irake, Pakistane, Somalje ir Jemene; JAV kartu su NATO užpuola Libiją (NATO agresija prieš Libiją), po ko klęstinti Libija buvo Vakarų apiplėšta, sugriauta, jos vadovas M. Kadafis, Libijos patriotas, viešai nužudytas JAV kontroliuojamų galvažudžių.

 Daugybėje šių karų JAV buvo agresorė, šie karai vyko už JAV ribų ir JAV šiuos karus inicijuodavo, siekdama sunaikinti minėtas valstybes, šalis, tautas, kultūras.  Tačiau yra daugybė įslaptintų JAV CŽV operacijų, (karas prieš TSRS, spalvotos revoliucijos, sąjūdžiai, maidanai, tahrirai ir pan. perversmai , JAV nekarinės intervencijos, po kurių į valdžią būdavo atvedamos proamerikietiškos fašistinės chuntos, kaip 2014-02-22 įvyko Ukrainoje ir kitose šalyse, kurias pagal katastrofiškas pasekmes tų šalių tautoms laisvai galima būtų prilyginti karui.

2012 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Afganistane, Irake, Pakistane Somalyje ir Jemene 

2013 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Afganistane, Irake, Pakistane Somalyje ir Jemene

2014 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Afganistane, Irake, Pakistane, Somalyje ir Jemene; po JAV įvykdyti valstybinio perversmo pilietinis karas Rytų Ukrainoje 

2015 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Irake, Somalyje, Sirijoje ir Jemene, Pilietinis karas Ukrainoje

2016 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Irake, Somalyje, Sirijoje ir Jemene, Pilietinis karas Ukrainoje

2017 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Irake, Somalyje, Sirijoje ir Jemene, Pilietinis karas Ukrainoje

2018 – Karas prieš JAV išaugintus teroristus Afganistane, Irake, Pakistane, Somalyje ir Jemene; po JAV įvykdyti valstybinio perversmo pilietinis karas Rytų Ukrainoje 

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „преступления сша в мире“

Galime ginčytis su konkrečiais skaičiais, bet didžiąją daugumą procentų viso savo gyvavimo laiko Amerika kariavo, griovė, naikino, žudė, plėšė, vykdė agresijas, tarptautinius nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus ir tai yra akivaizdu ir neginčijama.

Amerikos karinės išlaidos prilygsta viso likusio pasaulio šalių karinėms išlaidoms kartu sudėjus. Nenuostabu, kad apklausos rodo, jog pasaulis mano, kad Amerika yra vienintelė reali grėsmė taikai ir saugumui pasaulyje. Pax Americana nenumato vietos jokiems kitiems nacionaliniams suverenitetams, valstybėms ir tautoms neleidžia turėti jokių savo nacionalinių interesų, tik tuos, kurie tarnauja JAV globalinio dominavimo interesams, jokių šansų išgyventi kitoms tautoms JAV nesuteikia.

Tačiau kiekvieną liepos 4 d. Pabaltijo “laisvų” JAV kolonijų čiabuviai indėnai švenčia savo šeimininkų iš Vašingtono nacionalinę šventę – JAV Nepriklausomybės dieną. Ir visai nesuka sau galvos, kad JAV Nepriklausomybės ir Pilietiniai karai turėtų, iš esmės, būti vadinami vietinių Šiaurės Amerikos gyventojų, indėnų, totalinio genocido karais. Tūlas Lietuvos dešinysis patriotas, JAV fanatikas kiekvieną kartą išpučia krūtinę ir akis, kai jam bandai pasakyti apie nežmoniškai nusikalstamą JAV tikrąją istoriją. Ir pradeda , neradęs argumentų, ima šnopuoti – amerikiečiai lietuvių į Sibirą nevežė! Nevežė todėl, kad bijojo Rusijos, kurios sudėtyje buvusios visos tautos išsaugojo ir vystė savo etninį mentalitetą, kultūrą, tradicijas, istoriją, tautų atstovų skaičius Rusijos sudėtyje nuolat didėjo, visos tautos Rusijos sudėtyje visada gyveno ir pasiliko savo istorinėje erdvėje.

Ten, kur Rusijos nebuvo, ateidavo “šviesieji” JAV demokratai ir nieko niekur nevežė – amerikiečiai banaliai tiesiog visus iš eilės žudė vietoje.

Tačiau Lietuvos dešinieji indėnai – konservatoriai, liberalai, socdemai, nacistai, fašistai, nacionalistai ir kiti JAV fanatikai – šiandien šventai tiki, kad Šiaurės Amerikos indėnų JAV įvykdyta totalinė “demokratizacija” yra ne apie juos pačius. Nežiūrint į tai, kad per 30 JAV buvimo Lietuvoje metų , kai Sąjūdis išdidžiai iškėlė žvaigždėtai dryžuotą JAV vėliavą Lietuvoje ir paskelbė Lietuvą JAV kolonija, lietuvių sumažėjo net 30 procentų. Primename, Šiaurės Amerikos Indėnus žudė net 300 metų, kol beveik visus išnaikino. Lietuvos “patriotai”, panašu, pasiruošę savo tautos savižudybę įvykdyti per 3 kartus mažesnį laiko tarpą.

Ar tikrai JAV nepriklausomybės dieną yra šventė lietuviams ir kitiems Pabaltijo indėnams? Vargu bau…

Write A Comment