Archive

June 2018

Browsing

Buvo laikai , kai valdžia priklausė tautai ir valdžia dirbo tik tautos labui.

Jei buvote vaikas 60-ais, 70-ais ar 80-ais, žvelgiant atgal, sunku patikėti, kad mums pavyko išgyventi iki šių laikų.

Vaikystėje mes mašinose važinėjome be saugos diržų ir pagalvių. Šiltą vasaros  dieną pasivažinėjimas arkliu pakinkytu vežimu buvo neapsakomas malonumas.

Mūsų lovytės buvo išmargintos ryškiais dažais, turinčiais didelį švino kiekį.

Ant vaistų buteliukų  nebuvo slaptų dangtelių, durys dažnai neužsirakindavo, o spintos neužsirakindavo niekada.

Mes gėrėm vandenį iš vandens kolonėlės ant kampo, o ne iš plastikinių butelių.

Niekam negalėjo šauti į galvą važinėti dviračiu  su šalmu. Siaubas!

Valandų valandas mes meistravome vežimėlius ir paspirtukus iš lentų ir sąvartyne rastų guolių, o kai pirmąkart leidomės nuo kalno, prisimindavome, kad užmiršom pritaisyti stabdžius. Kelis kartus įvažiavę į spygliuotus krūmus mes išspręsdavome šią problemą.

Toliau sąrašas be numeracijos, nes jis nėra galutinis. Žinoma, kažkas prisimins dar keletą Rusijos panašių “nusikaltimų” ir sąrašą papildys. Beje, šitą postą surašė Facebook Suomijos blogeris Veikko Korhonen iš Oulu miesto. Ne komunistas, jeigu ką.


Taigi:

Suomija, 1802 ir 1918 m.m. Rusija klastingai padovanojo suverenitetą Suomijai. Iki 1802 Suomija niekada neturėjo savo valstybės.

1918 m. TSRS (Rusija) nesąžiningai ir klastingai padovanojo valstybingumą Latvijai ir Estijai. Iki 1918 metų nei latviai nei estai savo valstybių niekada neturėjo, buvo Vokietijos bei Švedijos gūdžios provincijos, o kolonizatoriai vietinius gyventojus laikė antrarūšiais, savotiškais baltaisiais negrais, kurie tinkami tik ponams patarnauti, ponai turėjo net prima nocta  teisę.

Lietuva atgavo valstybingumą 1918 m. taip pat dėka Rusijos.

Lenkija išliko kaip valstybė, atkūrė savo valstybingumą padedant Rusijai du kartus, 1918 m. ir 1944 m.

“Pirmomis 1914 metų karo savaitėmis palaipsniui pasidarė neįmanoma su kuo nors pasikalbėti protingai. Dar neseniai patys ramiausi, patys mieliausi žmonės lyg apsėsti staiga ėmė trokšti kraujo. Draugai, kuriuos aš pažinojau kaip idėjinius individualistus ar net anarchistus, per vieną naktį tapo fanatiškais patriotais, o iš patriotų persivertė į nepasotinamus aneksionistus. Kiekvienas pokalbis baigdavosi arba kokia nors kvaila fraze, kaip „kas nemoka nekęsti , tas nemoka mylėti“, arba šlykščiais įtarimais.

Seni bičiuliai, su kuriais aš niekada nesipykdavau, man grubiai pareikšdavo, kad aš daugiau nebe austras ir man reikėtų pereiti  Prancūzijos ar Belgijos pusėn. Taip, jie net dviprasmiškai užsimindavo, kad mano pacifistinis požiūris į karą yra nusikalstamas, ir, atvirai kalbant,apie mano požiūrį reikėtų pranešti valdžiai, kadangi „ defetistai“ (susitaikę su pralaimėjimu) – gražus žodis, kuris buvo išrastas būtent Prancūzijoje, –  yra patys baisiausi nusikaltėliai, Tėvynės išdavikai.

Liko tik viena išeitis : užsidaryti savyje ir tylėti, kol kitus krėtė karštinė ir juose virė aistros. Tai buvo nelengva. Net emigracijoje,  kurios man teko paragauti  pakankamai,  nėra gyvent taip sunku,  kaip gyventi savo šalyje ir jaustis tokiu vienišu”.

(Stefanas  Cveigas)

Lietuvoje vyksta informacinis karas prieš lietuvių tautą. Šio karo nusikaltėlių veiklos tikslas yra atimti piliečiams galimybę suvokti, į kokį mirtiną pavojų yra statomas Pabaltijo valstybių likimas JAV-NATO karo strategų, siekiančių  įvykdyti karinę agresiją prieš Rusiją, planuose . Informacinio karo nusikaltėliai Lietuvoje, sisteminės melo propagandos masinės dezinformacijos priemonės, valatkodelfinė purvasklaida įžūliai meluoja lietuviams (taip elgiasi visos JAV valdomos vietinės propagandos priemonės visame pasaulyje), kad NATO, JAV kasmet vykdomos karinės pratybos Rusijos pasienyje yra priemonė „sulaikyti Rusijos agresiją, apginti NATO sąjungininkus, išsaugoti taiką ir saugumą regione ir Žemėje”. Iš tiesų šiose pratybose JAV-NATO karo nusikaltėliai mokosi įvykdyti tarptautinį nusikaltimą, tobulina puolimo, agresijos prieš Rusiją scenarijus, kurie jokiu būdu nėra gynybinio pobūdžio, kaip teigia parsidavusi Lietuvos sisteminė žiniasklaida.

JAV-ES-NATO šalių vykdomi tarptautiniai nusikaltimai prieš Rusiją – neteisėtos ekonominės sankcijos, neteisėti Rusijos piliečių, prekių, paslaugų, kapitalo judėjimo suvaržymai, ekonominis karas, informacinio karo atakos, Vakarų vykdoma Rusijos demonizavimo globalinė kampanija – yra identiškai panašūs į jau anksčiau JAV-NATO karo nusikaltėlių įvykdytų tarptautinių, karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui scenarijų preliudijas. Lygiai taip pat JAV-NATO karo nusikaltėliai įvykdė savo nusikaltimus-karines agresijas prieš Korėją, Vietnamą, Iraką, Iraną, Jugoslaviją, Libiją, Siriją ir dar apie 80 šalių tik nuo 1945 metų.

Lietuvoje vėl šeimininkauja JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos, vyksta masinės Vakarų kolonizatorių karinės pratybos Marijos žemėje, dieną naktį skraido JAV-NATO žudikų lėktuvai, Baltijos jūroje plaukioja JAV karo laivai, važinėja tankai, šarvuočiai, griaudi artilerijos pabūklai, miestuose, miškuose, laukuose laksto NATO užkietėję žudikai ir vietiniai besmegeniai kareivukai, pigi patrankų mėsa. NATO aktyviai treniruojasi įvykdyti dar vieną, jau nebesuskaičiuojamą Vakarų jau įvykdytų tarptautinių nusikaltimų sąraše, karo nusikaltimą – karinę agresiją prieš Rusiją.

Išskirtinės Vakarų civilizacijos vertybės yra melas, klasta ir niekšybė. Šių „vertybių“ pagrindu Vakarų kryžiuočiai (legionieriai konkistadorai, kolonizatoriai, imperialistai, agresoriai, o dabar jie save vadina demokratizatoriais) jau 1000 metų griauna, naikina, plėšia, kankina, žudo žmones visame pasaulyje, nužudė jau 100 milijonus čiabuvių, išnaikino šimtus tautų, valstybių, kultūrų, civilizacijų.

Šiandien jie, kompradorinio elito – konservatorių, liberalų, socdemų, nacionalistų, fašistų ir panašių JAV  „patriotų“-  kvietimu, nevaržomai siautėja Lietuvoje. Nors Lietuvos Respublikos Konstitucijos 137 str. griežtai draudžia Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą, kurti Lietuvoje užsienio kariuomenės karines bazes, kam tai rūpi. Lietuvos kompradorinis aukščiau minėtas elitas sau turtus susikrovė būtent iš prekybos Tėvyne, todėl didėjant socialiniam lietuvių nepasitenkinimui valdančiojo režimo antiliaudine politika elitas sąmoningai didina užsienio samdinių pajėgas Lietuvoje – NATO samdinių durtuvai yra pagrindinis ir vienintelis Lietuvos „elito“ nusikalstamu būdu įgytų privilegijų išsaugojimo garantas.

2018-06-07 įvyko tradicinė kasmetinė Rusijos Federacijos Prezidento Vladimiro Putino spaudos konferencija “Tiesioginė linija”. Tai unikalus renginys, kurio niekada nedarė ir nedaro nei vienas pasaulio šalių vadovas. “Tiesioginės linijos” metu Rusijos Prezidentas atsako į Rusijos piliečių, žurnalistų, politologų klausimus tiesioginio eterio metu. Atsako į visus klausimus, paprastus ir sudėtingus, iš anksto pateiktus ir užduodamus eterio metu, tiesiai, atvirai, išsamiai, kompetentiškai. “Tiesioginė linija” paprastai tęsiasi 4-5 valandas, todėl, savaime suprantama, V.Putinas negali fiziškai atsakyti į visus klausimus, kurių užduodama Prezidentui keletas milijonų. Atsakoma maždaug į 80-90 klausimų, tačiau neatskyti tiesioginio eterio metu klausimai nelieka be atsakymo. Jau susiformavo praktika, kai visi klausimai patenka į Prezidento “žaliąjį segtuvą”, iš kurio keliauja į atskirus Rusijos regionus ir ten gubernatoriams tenka juos spręsti. Neišsprendus regiono gyventojų pateiktų skundų V.Putinui, prezidentas sprendžia klausimą dėl gubernatoriaus, administracijos vadovo tinkamumo eiti pareigas. Paprastai klausimai sprendžiami dar iki “Teisioginės linijos” laidos pabaigos – toks yra operatyvus grįžtamasis ryšys tarp tautos ir valdžios, ir pakankamai efektyvus, kaip rodo praktika. Šioje laidoje V. Putinas taip pat atsakė į gyventojų klausimus, apibrėžė dabartinę Rusijos ekonominę, socialinę, finansinę, vidaus ir užsienio politikos, nacionalinio saugumo padėtį, nubrėžė tolesnio Rusijos vystymosi gaires. Tokia laida, kai prezidentas atsakinėja į “nesuderintus” klausimus. https://www.youtube.com/watch?v=bwAgepeEw3k

Kaip Lietuvos kompradoriniai klanai vagia Lietuvos pinigus?
Paprastai, respektabiliai, pagal įstatymą ir per absoliučiai niekam nereikalingus projektus. Tik rankų miklumas – pinigai biudžete yra, ooooop ir jie … matonių konservatorių, liberalų, patriotų iki …. kišenėse!!! Jie žino , kiek kainuoja meilė Tėvynei ir kodėl reikia iškelti valstybines vėliavas savo fazendose kiekvienos “patriotiškos” šventės proga. Kai jie kelia vėliavas savo “nepakeliamu darbu ir genialiu protu uždirbtose” pilyse buvusių pionierių stovyklų ir draustinių vietose, 2 milijonams dar gyvų lietuvių krenta darbo užmokestis, pensijos, socialinės pašalpos, krenta jų perkamoji galia. “Patriotų” laisvei reikia daug svetimų pinigų.

Nusprendžiau šiandien pasivaikščioti po laimingų žmonių miestą-Uteną.Einu link ežero,ir matau toks gražus naujas pastatas TAURAPILIS.Galvoju užsuksiu,gal kokį kino filmą pažiūrėt,visgi kino teatras jame.Įeinu pro duris ogi galybė gražiai pasipuošusių žmonių.Arbata,sausainiai,kostiumuoti provincijos valdininkai,pasipuošusios biurokratės,tarp jų nemažai jaunų merginų,moterų.

Paklausiau šalimais esančių,kas čia per sambūris,o gal konferencija,pasirodo taip konferencija,o ir bukletą padavė.Atidžiai pasižiūrėjau į info ir iš karto supratau.Čia gi lobizmas už struktūrinių fondų pinigus.Tuomet paklausiau,ar visa tai finansuoja ES struktūriniai fondai.Vienas iš viršininkėlių sunerimo,sako man jūs kažkur matytas.Tai jau taip.Sako,ar turite pakvietimą,nes čia visi su kortelėmis,arbatytė,sausainiukai,prezentacija po prezentacijos,lyg ir susimėtė moteriškės,sako gal norite pasiklausyti paskaitos?

Žvilgtelėjau į pranešėjus.Pasirodo,čia ne šiaip sau sambūris.Pranešėjas Ramūnas Matonis.Policijos departamento prie Vidaus Reikalų Ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėjas.Renginio tema.KADA POLICIJA PIRKS TESLAS.

2018-06-04 Lietuvos Respublikos Seime vyko pompastinis renginys negausiam susirinkusiųjų rateliui – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-ųjų metinių minėjimas. Paliko slogų įspūdį. Kaip ir paties Sąjūdžio pasiekti rezultatai.

Sąjūdis prasidėjo kaip tipiška spalvota revoliucija pagal tradicinį žinomo amerikiečių perversmų organizavimų technologo Džino Šarpo scenarijų – maža, mikroskopinė iš JAV valdoma grupelė nacionalistų ima pūsti socialinio protesto burbulą. Bet kurioje valstybėje yra trūkumų, kuriuos vietiniai rėksniai išpučia iki biblinės katastrofos dydžio, sukuria ir ištiražuoja melo, prasimanymų, šmeižto laviną, diskredituoja valdžią, pasinaudoja pasyvios minios nepasitenkinimu, nuverčia esamą valdžią ir uzurpuoja valdžią. Naujoji , būtinai proamerikietiška valdžia-chunta visada pajungia visus turimus tautos resursus Vakarų kolonizatorių interesams. Nacionaliniai, visos tautos interesai, dėl kurių gerklę draskė dar vakar revoliucionieriai, sąjūdiečiai, maidaniečiai ir panašūs Vakarų kolonizatorių apmokami samdiniai, praranda bet kokią prasmę, kai valdžia atitenka proamerikietiškai klikai, JAV specialiųjų tarnybų agentams. Visos vakarykštės socialinės problemos, dėl kurių buvo sukurtas spalvotos revoliucijos laužas, nėra sprendžiamos. Priešingai, jos įteisinamos įstatymu, kadangi valdžia dabar už nieką neatsako – dėl visko kaltas pats pilietis, kiekvienas už save, kas stipresnis, tas ir teisus. Kolūkis baigėsi – kieme liberali savivalės ir savanaudiškumo demokratija.

Kiekvieną kartą, kai susiduri su Lietuvos marionetinės valdžios agresyviai vykdomos masinės propagandos, tiesiog žiauraus informacinio karo negailestingai sužalotais jaunais žmonėmis, apima siaubas. Nenusakomas kažkokios fatališkos ir neišvengiamos apokaliptinės katastrofos nuojautos jausmas. Jeigu gyvą, energingą, pozityvų jauną žmogų tik informacinių technologijų poveikiu galima padaryti gyvuliu, tai ką galima padaryti su juo kitų technologijų pagalba?!! Prie prezidentūros ryjantys  maistą pantagriueliškais kiekiais jaunuoliai žurnalisto (?) A. Tapino organizuotos apsirijimo antiakcijos metu kitomis sąlygomis galėtų atrodyti sąmojingais, jeigu ne šlykšti, ciniškai žema šio fiziologinio akto potekstė – jie godžiai ryja prabangų maistą priešais alkanų badaujančių pilietinių aktyvistų  palapines. Ir ši aplinkybė šiuos savimi patenkintus, blizgančius nuo kasdienio persirijimo „patriotus“ akimirksniu perkelia į kitą, Lietuvos banko valdytojo mėgstamą dimensiją – gyvulių kategoriją, o visas jų „patriotizmas“ akimirksniu tampa antipodu, diametraliai priešingu meilei Tėvynei jausmu. Tai, ką jie daro, yra žema, apgailėtina, baisu, gyvuliška ir jokiu būdu negali būti siejama su jokiu kilniu jausmu, poelgiu, ypač tokiu, kaip sentimentalus ir labai intymus jausmas kaip meilė Tėvynei.

Užsienio valstybių – JAV, NATO, ES, Ukrainos – vėliavomis prisidengę šokinėjantys, spygaujantys, kvailai rėkalojantys ir dar kvailiau besišypsantys mokinukai prie Seimo tokiu savo elgesiu iššaukia jokiu būdu ne solidarumo su jais, palaikymo jausmą, bet panieką ir pasmerkimą. Jie savo tokiu žemu, nepadoriu elgesiu, kaip ir tie gyvuliai prie Prezidentūros, siekia sutrukdyti žmonėms pasinaudoti savo LR Konstitucijoje įtvirtinta  teise turėti savo nuomonę, reikalauti išvesti iš Lietuvos JAV-NATO okupacines armijas, ir paminti pacifistų teisę laisvai ją išreikšti. Mokinukai gi šauniojo kareivio Šveiko veidu daro valstybinį nusikaltimą, varžo žmonių konstitucines teises, o marionetinė valdžia tokį nusikalstamą elgesį skatina ir netgi suima piliečius, kurie reikalauja nutraukti nusikalstamą jaunųjų konservatorių, liberalų elgesį. „Jeigu norite sugriauti valstybę, reikia dviejų dalykų – bausti nekaltus ir nebausti kaltųjų“ (Fridrichas Engelsas). Lietuvos konservatoriai, liberalai jau seniai, nuo 1990 metų,  savo nešvariuose politiniuose žaidimuose nesibodi naudotis jokiomis priemonėmis, net vaikų panaudojimu savo nepadoriose akcijose, tačiau ribas reikėtų jausti – įstatymas draudžia politinėms partijoms išnaudoti vaikus savo politiniams tikslams siekti.