Aktualijos

NATO šalių karinės provokacijos Rusijos pasienyje 2018 metais

Pinterest LinkedIn Tumblr

Lietuvoje vyksta informacinis karas prieš lietuvių tautą. Šio karo nusikaltėlių veiklos tikslas yra atimti piliečiams galimybę suvokti, į kokį mirtiną pavojų yra statomas Pabaltijo valstybių likimas JAV-NATO karo strategų, siekiančių  įvykdyti karinę agresiją prieš Rusiją, planuose . Informacinio karo nusikaltėliai Lietuvoje, sisteminės melo propagandos masinės dezinformacijos priemonės, valatkodelfinė purvasklaida įžūliai meluoja lietuviams (taip elgiasi visos JAV valdomos vietinės propagandos priemonės visame pasaulyje), kad NATO, JAV kasmet vykdomos karinės pratybos Rusijos pasienyje yra priemonė „sulaikyti Rusijos agresiją, apginti NATO sąjungininkus, išsaugoti taiką ir saugumą regione ir Žemėje”. Iš tiesų šiose pratybose JAV-NATO karo nusikaltėliai mokosi įvykdyti tarptautinį nusikaltimą, tobulina puolimo, agresijos prieš Rusiją scenarijus, kurie jokiu būdu nėra gynybinio pobūdžio, kaip teigia parsidavusi Lietuvos sisteminė žiniasklaida.

JAV-ES-NATO šalių vykdomi tarptautiniai nusikaltimai prieš Rusiją – neteisėtos ekonominės sankcijos, neteisėti Rusijos piliečių, prekių, paslaugų, kapitalo judėjimo suvaržymai, ekonominis karas, informacinio karo atakos, Vakarų vykdoma Rusijos demonizavimo globalinė kampanija – yra identiškai panašūs į jau anksčiau JAV-NATO karo nusikaltėlių įvykdytų tarptautinių, karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui scenarijų preliudijas. Lygiai taip pat JAV-NATO karo nusikaltėliai įvykdė savo nusikaltimus-karines agresijas prieš Korėją, Vietnamą, Iraką, Iraną, Jugoslaviją, Libiją, Siriją ir dar apie 80 šalių tik nuo 1945 metų.

Šiuo metu Lietuvos valatkodelfinė purvasklaida vėl sustiprino karo propagandos, tautinės nesantaikos, neapykantos Rusijai ir rusams kampanijos triukšmą ir intensyvumą. Šiuo informacinės agresijos prieš Rusiją  triukšmu Lietuvos melo propagandos ruporai siekia suklaidinti lietuvius, visuomenę, paslėpti tikruosius karinės agresijos inciatorius – JAV, ES, NATO karo vanagus – ir atimti iš žmonių galimybę priešintis tikriesiems agresoriams, tikriesiems karo kurstytojams Vakarų kolonizatorimas. Taip siekiama palaužti pilietinės visuomenės valia priešintis Vakarų kolonizatorių okupacijai, atimti iš žmonių gebėjimą aiškiai suvokti tikrąsias tautai ir valstybei kylančias grėsmes – Vakarų okupantų siekį sunaikinti vietinius čiabuvius, indėnus.

Elementari statistinė JAV-NATO karinių pratybų, kurias nepertraukiamai vykdo Vakarų karo vanagai visame Rusijos vakarų pasienyje, atskleidžia labai nemalonią tiesą, kurią visomis išgalėmis siekia paslėpti liberaliai parsidavusios Vakarams Lietuvos politinė valdžia, teisėsauga ir žiniasklaida. O ši tiesa, jeigu atmesti visą propagandinį rusofobinį triukšmą, yra tokia – Vakarai, grubiai pažeisdami Tautų Chartijoje, JTO Statute, JTO rezoliucijose, tarptautinės teisės dokumentuose, Helsinkio Baigiamąjame akte įtvirtintus valstybių tarpusavio santykių principus, atvirai vykdo pasiruošimus puolamajai operacijai, karinei agresijai prieš Rusiją, o tai reiškia, Vakarai vėl inicijuoja jau III-ą Pasaulinį karą.

“Nesijaudinkite, visi JAV lėktuvai yra apginkluoti protingomis bombomis”

Per pastaruosius kelerius metus Šiaurės Atlanto aljansas labai aktyviai militarizavo Rytų Europos regioną. NATO sukaupė ir dislokavo didelius puolamuosios ginkluotės, karinės įrangos ir gyvosios jėgos Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje kiekius, tačiau aljanso atstovai šiuos savo neabejotinos agresijos prieš Rusiją pasiruošimus  melagingai pavadino „pasiruošimais atremti Rusijos agresiją“. Taip JAV-NATO karo nusikaltėliai vykdė visus savo „taikius“ kitų šalių užpuolimus – Iraką, Jugoslaviją, Libiją, Siriją ir daugelį kitų šalių visame pasaulyje.

Šio žinomai melagingo Vakarų preteksto pagrindu 2018 metais NATO karinė ir politinė vadovybė planuoja vykdyti dvigubai daugiau karinių pratybų, nei jų buvo 2017 m. Pagal oficialiai paskelbtą NATO karinių  pratybų sąrašą vien tik per pirmąjį 2018 m. pusmetį aljanso narių teritorijose vyks daugiau nei 80 karinių mokymų, tuo metu kai per visus 2017 metus jų buvo iš viso tik 85. Čia neskaitant JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos karo aviacijos, karinio laivyno nuolatinių kasdien vykdomų provokacijų prie Rusijos sienų.

Pažymėtina, kad bent 20 (!) iš visų skelbtų NATO karinių mokymų per pirmąjį 2018 m. pusmetį vyks Rusijos vakarinių kaimyninių šalių teritorijoje – Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei dar šešios karinės pratybos ne NATO valstybėje Ukrainoje, kurioje JAV polittechnologai vietiniams nacionalistams masinės rusofobinės propagandos būdu išnešė paskutinius smegenis, atėmė sveiką protą.

Ypatingo visuomenės dėmesio dėl savo masiškumo ir agresyvumo nusipelno  tokios JAV-NATO karinės provokacijos kaip

  • 2018 m. balandžio 9 d. – balandžio 21 d. vykusios tarptautinės kovos su tankais pratybos “Hunter-2018”, Lietuvos žiniasklaida mėgavosi fotografijomis ir reportažais iš šių pratybų;
  • Lenkijoje, Lietuvoje ir Latvijoje vykusios nuo kovo 22 d. iki balandžio 22 d. daugiašalės JAV karinės pratybos “Sabre Junction 18”;
  • Latvijoje nuo balandžio 15 d. iki 19 d. vykusios masiškos tarptautinės karinės pratybos „Summer Shield 18“ (Vasaros Skydas 18), kuriose dalyvavo gausiai ginkluoti karine šarvuota technika sausumos karinių pajėgų, pėstininkų batalionų padaliniai, o taip pat dalyvavo žvalgybos, inžineriniai ir prieštankinės kovos padaliniai, gynybos nuo masinio naikinimo ginklų poveikio specializuoti karių būriai.

Patys intensyviausi kariniai mokymai „Rusijos agresijai atremti“, panašu, vyksta  gegužės ir birželio mėnesiais.  Tuo metu, kai Rusijoje vyks Pasaulio futbolo čempionatas-2018, griaudėjo „Flaming Thunder-18“ (Lietuva), kurių metu NATO artilerija ir aviacija mokėsi veikti kartu, treniravosi apšaudyti agresorių, manau, visi žino, kokį, o taip pat vyko tarptautinių NATO pajėgų priešlėktuvinės  gynybos pratybos „Baltic Zenith-18″. Be to, tuo pačiu metu Lietuvos ir Latvijos teritorijoje vyko NATO specialios paskirties pajėgų įvairių šalių junginių puolamosios pratybos „Flaming Sword-18″. Visų šitų agresyviai didelio masto tarptautinės pratybų epogėjumi tapo šiuo metu drebinančios Lietuvą tankų kolonomis „Saber Strike 18″ NATO karo nusikaltėlių pratybos , kurios tęsis nuo birželio 4 d.  iki birželio 22 d. Pabaltijo regione. Šių pratybų metu jau įvyko trys eismo įvykiai, sugadinti 4 JAV šarvuočiai, 2 automobiliai Humwey, sudegė karo amunicijos sandėlis Estijoje, sužeisti 17 JAV kareivių, sugadinti keliai. O Rusija kur? Rusija į karą  neatvyko.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „saber strike 2018 lithuania“

Patys didžiausi 2018 metų I-ojo pusmečio kariniai mokymai dalyvaujant NATO įvairių šalių karių daliniams vyksta Lietuvoje. Panašu, kad Lietuvos valdantis režimas jau dabar yra pasiruošęs paversti šalį NATO poligonu ar net radiokatyvių pelenų dykviete, kad tik patenkinti šeimininkų iš Vašingtono visus pageidavimus. Pagal NATO vadovybės paskelbtą karinių pratybų tvarkaraštį 2018 metų gegužės-birželio mėnesiais Lietuvoje vyksta NATO didelės karinės pratybos „Thunder Storm 2018“. Šios kovinės parengties pratybos vyks visoje Lietuvos teritorijoje ir jose dalyvaus visos kariuomenės rūšys. KAM teigimu, šios puolamosios prieš Rusiją nukreiptos pratybos yra … gynybinio pobūdžio. Tai jau tapo tradicija, NATO įžūlumo braižu – NATO visada užpuola kitas šalis, kad tokiu būdu „laisvas“ Vakarų pasaulis galėtų apsiginti. Nejuokinga, bet toks JAV-NATO karo nusikaltėlių supratimu yra savigynos apibrėžimas – išsitrauki koltą, išpleškini visą apkabą, o paskui visiems sakai, kad tas negyvas beginklis kūdikis norėjo užpulti iki dantų ginkluotą JAV-NATO galvažudį…

Ir tai yra toli gražu paskutiniai NATO karinio aljanso ir jo partnerių Europoje kariniai mokymai 2018 metais. Rusijos pasienyje kiekvieną mėnesį vyks įvairaus masto ir pobūdžio kariniai NATO manevrai – nuo kovos su kibernetinėmis atakomis, pasipriešinimo Kremliaus propagandai internetinių trolių rujojimo socialiniuose tinkluose iki nesprogusių minų, sprogmenų utilizavimo. Be to, karinės parengties operatyviniai ir taktiniai mokymai ne mažiau intensyviai ir plačiai bus vykdomi taip pat iki metų pabaigos ir antrajame metų pusmetyje – rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais vyks ypatingai didelio masto NATO manevrai „Anakonda-2018″ Lenkijoje.

Apskritai, NATO pratybų grafikas tiesiog kelia siaubą savo aktyvumu, neslepiamu agresyvumu, provokaciniu pobūdžiu ir įžūliai antirusišku turiniu. Susidaro įspūdis, kad JAV šerifas neteko proto ir paleido savo kaubojus į laisvą medžioklę. JAV šerifo vietinių indėnų reikalai niekada nejaudino, tačiau toks įžūlus Vakarų defiliavimas ant globalinės branduolinės katastrofos bedugnės krašto kelia rimtą susirūpinimą – ar Vakarų patologinė militaristinė beprotybė pasaulio bendruomenės gali būti toliau toleruojama?

Nors NATO generolai, Jensas Stoltenbergas ir kiti nuolat gieda, kad tokių atvirai ir provokuojančiai agresyvių žvanginimų ginklais Rusijos pasienyje pagrindinis tikslas yra “NATO siekis pademonstruoti savo ištikimybę partneriams, apginti NATO narių ir bloko partnerių laisvę ir užtikrinti saugumą”, faktai byloja apie visiškai priešingus NATO karo nusikaltėlių ketinimus.

Praėjusiais metais NATO karinių pratybų, vykusių tiesiogiai prie Rusijos sienų, metu buvo tobulinami akivaizdžiai puolamieji scenarijai. Prie Rusijos sienų JAV-NATO karo nusikaltėliai nuolat didina gyvosios jėgos, šarvuotos technikos, tankų, sunkiosios ginkluotės, artilerijos pajėgas. Nors NATO vadai nuolat meluoja pasauliui, kad Pabaltijo šalyse NATO pajėgos dislokuotos laikinai, rotacijos pagrindu, tačiau po kiekvienų tokių mokymų vis didesnis NATO karinių pajėgų kiekis pasilieka JAV marionetinių režimų valdomose Baltijos bananų respublikose.

Pabaltijo šalyse nuolat vyksta aktyvi smegenų plovimo vietiniams gyventojams kampanija, kuriamos fašistinės antirusiškos paramilitarinės organizacijos, kurioms pagal įstatymus leista namuose laikyti automatinius ginklus. Šalyse aktyviai veikia Dž.Soroso fondų finansuojamos pseudopatriotinės, dešiniosios, nacionalistinės ir  jaunimo organizacijos, kurių narių sąmonė yra apnuodyta militarizmo, agresijos, tautinės nesantaikos ir karo propagandos. Bet kokie Rusijos veiksmai, kuriai Rusija reaguoja į neslepiamas NATO agresyvias provokacijas ir kurie realizuoja  šalies prigimtinę teisę į savigyną matomos plika akimi NATO agresijos akivaizdoje, šiose šalyse sukelia informacinio karo atakas, šmeižto, prasimanymų lavinas, kaip tai buvo su planiniais, ir kukliais, santūriais, lyginant su JAV-NATO masiniais kariniais išpuoliais, Rusijos-Baltarusijos mokymais „ZAPAD-2017“. Visi puikiai prisimena Lietuvos ir NATO šalių isteriją žiniasklaidoje dėl šių mokymų. Šios Vakarų isterijos pagrindu NATO dar padidino savo karines pajėgas Lenkijoje ir Baltijos šalyse, Rusijos pasienyje, dar labiau padidino įtampą regione, ir aiškiai demonstruoja savo politikos kryptį į  karinio konflikto su Rusija eskalavimą. Baltijos bananų respublikų čiabuviams tai nežada nei taikos, nei saugumo ir nieko gero apskritai.  Tokia padėtis, NATO šalių agresija yra tiesioginė grėsmė taikai ir saugumui Baltijos jūros regione, Baltijos šalių militarizacijos lygis, karinių pajėgų nuolatiniai mokymai ir šalių biudžetų išlaidų karinėms žinyboms didinimas nepalieka jokių abejonių – JAV-NATO karo vanagai ir vėl rengia III Pasaulinį karą, po kurio, jeigu tikėti Einšteinu, IV Pasauliniame kare bus kariaujama akmenimis ir lazdomis.

Apie tai reikia galvoti Pabaltijo šalių piliečiams visuomenėms, kurių interesus išdavė vietiniai kompradoriniai elitai.

Ką gali padaryti tautos, kurios Vašingtono/Londono/Briuselio planuose yra numatytos sudeginti branduolinio pragaro ugnyje?

Priešintis visais įmanomais būdais, siekti pilietinio nepaklusnumo akcijomis priversti NATO galvažudžius palikti savo šalių teritorijas, priversti savo korumpuotus elitus vykdyti šalių konstitucijas – jokia tauta savo valdžiukei nedavė įgalinimų išžudyti valdžios Suvereną-tautą ir nuniokoti tautų gyvybinę erdvę, šalies teritoriją.

Visos tautos privalo vieningai priversti jankių karo nusikaltėlius grįžti į savo (išnaikintų indėnų) žemes, nacionalinių teritorijų ribas. Tokiu atveju turėsime šansą. Priešingu atveju…
Jaunuoli, karas yra fun, kol tavęs nenušauna. Po to tu tampi niekas ir didelis skausmas tavo artimiesiems. Jaunuoli, geriau kaukis už taiką, o ne lakstyk su pagaliu po miškus, sako Lietuvos tikri patriotai, karo duonos ragavę žmonės.

Būtina siekti priešlaikinių seimo ir prezidentų rinkimų, kadangi dabartinių valdžios organų (šakų) veikla yra antikonstitucinė, grubiai pažeidžia šalių įstatymus ir tarptautinės teisės normas bei šalių nacionalinius interesus.  Valstybė, kuri nesugeba užtikrinti savo piliečiams teisingumo šalies viduje ir negali apsaugoti nuo pavojaus iš išorės, yra okupuota ir valdoma chuntos.

Vietinių režimų vykdoma vidaus ir užsienio politika yra antiliaudinė, nusikalstama, kadangi savo piliečiams neužtikrina pagrindinės žmogaus teisės – teisės į gyvybę, negarantuoja saugumo, kėsinasi į esminius pilietinės visuomenės pagrindus, grubiai pažeidžia gyvybinius tautų nacionalinius interesus. Porošenkos, Saakašvilio, Grybauskaitės tipo demagogai ir aferistai sąmoningai stumia savo tautas į pražūtį.

“Piliečiai, kurie balsuoja už nusikaltėlius, nėra jų aukos – jie yra bendrininkai” (Dž. Orvelas). “Valdžia, kuri nevykdo teisingumo, yra tik nusikaltėlių gauja” (Šv. Augustinas). “Kai valdžia nevykdo įstatymo, kiekvieno piliečio pareiga yra priešintis nusikaltėliams, tokiai valdžiai” (T. Džefersonas). Ateitis tavo rankose, pilieti, kokia jis bus, priklauso nuo tavęs. Leisi Vakarų karo nusikaltėliams kariauti savo teritorijoje, tapsi pabėgėliu, kaip libietis, siras, irakietis ir pan. Tai geriausiu atveju. Šis Vakarų planuojamas karo nusikaltimas, panašu, tau ir tavo šeimai galimybės pabėgti iš karo zonos nesuteiks, kadangi “ir gyvieji pavydės mirusiems”…

Netylėk, laiko liko nedaug. Būti ar nebūti – apsispręsk , lietuvi, latvi, este, lenke, ukrainieti.

Kur pamatysite NATO karius, parodykite jiems tokius plakatus:

YANKEE, GO HOME!

STOP US/NATO WAR CRIMES OVER THE WORLD!

PEACE NOT WAR!

NATO IS TREAT FOR PEACE!

NATO MUST BE DESTROYED!

US/NATO WAR CRIMINALS TO NIURNBERG-2!

Ir pasirašykite peticiją už taiką. Bet koks pilietinės drasos aktas gali išgelbėti Lietuvą.

https://www.peticijos.com/stop_us-nato_agresija_pasauliui_taika_o_ne_3_pasaulini_kara

Write A Comment