Archive

June 2018

Browsing

Jungtinės Amerikos Valstijos – Blogio imperija. JAV visame pasaulyje kelia chaosą, rengia valstybinius perversmus, naikina nacionalinius suverenitetus, sukuria nacionalinėse valstybėse savo 5 kolonas, kurių rankomis žudo vietinius etnosus. JAV negali fiziškai okupuoti viso pasaulio, tačiau gali sukurti šalių viduje parazitines struktūras (pavz., Lietuvoje konservatoriai ir liberalai), kurios vykdo Vašingtono įsakymus ir veikia prieš vietines valstybes, tautas. Šiuo metu pasaulio nusikaltėlių ir teroristų valstybei JAV pagrindinis tikslas yra užgrobti Rusijos gamtinius išteklius. Šiam tikslui pasiekti JAV yra pasiruošusios išžudyti visus rusus ir visas tautas, gyvenančias Rusijos pasienyje. “Ciniška, but it works”…

Tobula šiuo metu siekiamybė Jungtinėms Agresorių valstijoms, NATO (Nacionalinei Amerikos Teroristų Organizacijai) yra situacija, kai visos šalys kariauja tarpusavyje, JAV pardavinėja visiems ginklus, niekas nekariauja su JAV – pasaulio Blogio imperija.

Europos Žmogaus teisių teismas 2018-05-31 paskelbė, kad Lietuvoje 2005-2006 metais veikė slaptas JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) kalėjimas įtariamiesiems terorizmu laikyti.

Dėl neteisėto kalinimo Lietuvoje Strasbūro teismas įpareigojo Lietuvą išmokėti 130 tūkst. eurų Saudo Arabijoje gimusiam palestiniečiui Abu Zubaydah. Jis šiuo metu kali Gvantanamo kalėjime, kur JAV karo nusikaltėliai kalina ir kankina žmones iš viso pasaulio be jokio teismo. „Teismas priėjo prie išvados, kad Lietuvoje nuo 2005 metų vasario iki 2006 metų kovo veikė slaptas CŽV kalėjimas, kad ponas Husaynas buvo ten laikomas, o vietos valdžia žinojo, kad CŽV su jo elgsis taip, kaip draudžia Konvencija“, – rašoma teismo pranešime. Teismas paskelbė, kad Lietuva pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatas, kurios draudžia kankinimą, garantuoja teises į laisvę, privataus gyvenimo apsaugą ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą.
Priminsime, kad visai šiai JAV tarptautinio terorizmo operacijai Lietuvoje aktyviai talkino tuometinis Lietuvos prezidentas (importuotas iš JAV) Valdas Adamkus su visa savo gastrolierių komanda, Lietuvos konservatoriai ir liberalai. Seimo narė konservatorė Rasa Juknevičienė prašė savo šeimininkų Vašingtone neuždaryti Guantanamo koncentracijos stovyklos ir žadėjo JAV tarptautiniams nusikaltėliams visokeriopą pagalbą kalinant kovotojus prieš JAV tarptautinių nusikaltėlių terorą.    Lietuvos Seimas, spaudžiamas tarptautinės visuomenės, buvo priverstas sudaryti komisiją ištirti slapto CŽV kalėjimo Lietuvoje buvimo aplinkybes. Komisijai vadovavo žinomas konjunktūrinis istorikas, aršus antitarybininkas ir rusofobas konservatorius A. Anušauskas, todėl ir komisijos išvados gavosi, kaip ir visi Anušausko istorijos “patyrinėjimai” – buvo, bet nėra, gal būt buvo, gal ir ne,  dėl visko kalta Rusija… Taip konservatoriai ir liberalai, pagrindiniai JAV tarptautinių nusikaltimų vykdytojai ir rėmėjai Lietuvoje, įvykdė ne tik prieštaraujantį tarptautinei teisei, grubiai pažeidžiantį  žmogaus teises aktą – įsteigė slaptą neteisminio susidorojimo centrą respublikoje, JAV nurodymu pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus, kalino be teismo sprendimo bei kankino šiame centre žmones, bet ir, išaiškėjus tiesai, trukdė teisingumui, klastojo įrodymus.