Aktualijos

Lietuvai būtina ištirti, ar Lietuvos konservatorių ir liberalų partijų veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Pinterest LinkedIn Tumblr

Europos Žmogaus teisių teismas 2018-05-31 paskelbė, kad Lietuvoje 2005-2006 metais veikė slaptas JAV Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) kalėjimas įtariamiesiems terorizmu laikyti.

Dėl neteisėto kalinimo Lietuvoje Strasbūro teismas įpareigojo Lietuvą išmokėti 130 tūkst. eurų Saudo Arabijoje gimusiam palestiniečiui Abu Zubaydah. Jis šiuo metu kali Gvantanamo kalėjime, kur JAV karo nusikaltėliai kalina ir kankina žmones iš viso pasaulio be jokio teismo. „Teismas priėjo prie išvados, kad Lietuvoje nuo 2005 metų vasario iki 2006 metų kovo veikė slaptas CŽV kalėjimas, kad ponas Husaynas buvo ten laikomas, o vietos valdžia žinojo, kad CŽV su jo elgsis taip, kaip draudžia Konvencija“, – rašoma teismo pranešime. Teismas paskelbė, kad Lietuva pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatas, kurios draudžia kankinimą, garantuoja teises į laisvę, privataus gyvenimo apsaugą ir teisę į veiksmingą teisinę gynybą.
Priminsime, kad visai šiai JAV tarptautinio terorizmo operacijai Lietuvoje aktyviai talkino tuometinis Lietuvos prezidentas (importuotas iš JAV) Valdas Adamkus su visa savo gastrolierių komanda, Lietuvos konservatoriai ir liberalai. Seimo narė konservatorė Rasa Juknevičienė prašė savo šeimininkų Vašingtone neuždaryti Guantanamo koncentracijos stovyklos ir žadėjo JAV tarptautiniams nusikaltėliams visokeriopą pagalbą kalinant kovotojus prieš JAV tarptautinių nusikaltėlių terorą.    Lietuvos Seimas, spaudžiamas tarptautinės visuomenės, buvo priverstas sudaryti komisiją ištirti slapto CŽV kalėjimo Lietuvoje buvimo aplinkybes. Komisijai vadovavo žinomas konjunktūrinis istorikas, aršus antitarybininkas ir rusofobas konservatorius A. Anušauskas, todėl ir komisijos išvados gavosi, kaip ir visi Anušausko istorijos “patyrinėjimai” – buvo, bet nėra, gal būt buvo, gal ir ne,  dėl visko kalta Rusija… Taip konservatoriai ir liberalai, pagrindiniai JAV tarptautinių nusikaltimų vykdytojai ir rėmėjai Lietuvoje, įvykdė ne tik prieštaraujantį tarptautinei teisei, grubiai pažeidžiantį  žmogaus teises aktą – įsteigė slaptą neteisminio susidorojimo centrą respublikoje, JAV nurodymu pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus, kalino be teismo sprendimo bei kankino šiame centre žmones, bet ir, išaiškėjus tiesai, trukdė teisingumui, klastojo įrodymus.

LIetuvos konservatoriai ir liberalai paklusniai vykdo visus neteisėtus Vašingtono įsakymus, steigia Lietuvoje sukarintas fašistines organizacijas, kurios vykdo neteisminį susidorojimą su kitaminčiais, kairiaisiais, pacifistais,  piktnaudžiaudami savo dominuojančia padėtimi priima įstatymus, kurie grubiai pažeidžia Lietuvos žmonių asmenines, pilietines, politines, ekonomines teises, konservatorių ir liberalų partijų infiltruoti žmonės teisėsaugoje minėtų partijų nurodymu vykdo kitaminčių baudžiamąjį persekiojimą ir teisminio susidorojimo su kitaminčiais farsus, konservatorių ir liberalų užgrobta žiniasklaida tyčia sąmoningai klaidina Lietuvos visuomenę.

Esant šioms aplinkybėms būtina ištirti, ar Lietuvos konservatorių ir liberalų partijų, jų įsteigtų ir kuruojamų teisminio ir neteisminio susidorojimo represinių struktūrų veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams. Lietuvos konservatorių ir liberalų nusikalstamos , prieš valstybę ir tautą nukreiptos veiklos epizodų vis daugėja, jiems vis sunkiau pavyksta nuslėpti savo antivalstybinės veiklos turinį,todėl būtina, kuo skubiau ištirti Lietuvos konservatorių ir liberalų veiklą, kurios rezultatai Lietuvai jau tapo katastrofa. Visuomenė turi teisę žinoti, ką slepia Lietuvos konservatorių ir liberalų veiklos užkulisiai. Tuo labiau, kad už visus  konservatorių ir liberalų nusikaltimus LIetuvos žmonės moka nepakeliamai brangiai. 

Reikalauju:

  1. Panaikinti Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 170-2 straipsnį, kaip prieštaraujantį pamatiniams demokratinės visuomenės principams, grubiai pažeidžiantį pagrindines žmogaus teises ir laisves, ribojantį tautos galias, suteikiantį neteisėtą pagrindą konservatoriams susidoroti su politiniais oponentais, kitaminčiais, pacifistais, neatitinkantį visos Lietuvos piliečių valios ir valstybės interesų.
  2. Ištirti, ar konservatorių, liberalų veikla, steigiant įvairias nevyriausybines struktūras, persekiojančias Lietuvos piliečius, aktyvus dalyvavimas teisminio ir neteisminio susidorojimo su sąžiningais piliečiais, žurnalistais, valstybės tarnautojais, pareigūnais, kitaminčiais, pacifistais, kairiųjų pažiūrų asmenimis procesuose, neskaidri įtaka valdžios organams, teisėsaugai, žiniasklaidai atitinka Lietuvos Konstitucijos nuostatas, įstatymus, pilietinės demokratinės visuomenės principus, nepažeidžia pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių.

 

Smulkiau apie peticiją skaityti čia : https://jonaskovalskis.com/2018/05/11/peticija-del-lietuvos-respublikos-baudziamojo-kodekso-170-2-straipsnio-panaikinimo-ir-jo-pagrindu-vykdomu-politiniu-represiju-lietuvoje-nutraukimo/

Peticiją dėl konservatorių veiklos ištyrimo galima pasirašyti čia – https://www.peticijos.com/peticija_dl_lietuvos_respublikos_baudiamojo_kodekso_170-2_straipsnio_panaikinimo_ir_jo_pagrindu_vykdom_politini_represij_lietuvoje_nutraukimo

 

Write A Comment