Aktualijos

Povilas Gylys: S.Skvernelis – landsbergio dvaro kandidatas su opozicionieriaus mantija

Pinterest LinkedIn Tumblr
Labai taikliai ir argumentuotai gerb. Povilas Gylys apibūdino vieną iš dvaro kandidatų S.Skvernelį. Šalia kitų dviejų landsbergio chuntos (kai kam rėžia ausį tas “laisvoje” Lietuvoje , atrodytų neįmanomas, 1960 metų Lotynų Amerikai labiau būdingas, valstybės socialinės organizacijos tipas ir valdymo forma, tačiau tai yra, atleiskite, niūri realybė, kurią oficialios, taip pat valdomos landsberginės chuntos statytinių, propagandos apsvaigintam tūlam lietuviui yra sunku priimti) kandidatų #užingridą ir #užgitaną guvus šveikas Skvernelis atrodo lyg ir opozicionierius, tačiau, atidžiau pažiūrėjus, yra paukštis iš to paties liberalaus miško, kuris nebaudžiamai siautėja Lietuvoje jau 30 metų. Ir toliau bando išlaikyti savo totalinę kontrolę JAV kolonijai pavadinimu Lietuva. Ir, žinoma, tokiu būdu išvengti baudžiamosios atsakomybės už gerb. P.Gylio išvardintus, toli gražu ne visus, žemiau nusikaltimus prieš Lietuvą ir lietuvių tautą. Lietuvą gali išgelbėti tik TOTALINĖ DELANSBERGIZACIJA. Visų valdžios šakų – seimo, valstybės tarnybos, teismų ir teisėsaugos, žiniasklaidos. Totalinė. Su parodomaisiais baudžiamaisiais procesais chuntos veikėjams. Su realiomis laisvės atėmimo bausmėmis ir turto konfiskacija.
Povilas Gylys

PASAULIO PABAIGA ATIDEDAMA. Net jei prezidentu žmonės išrinks ne S.Skvernelį. Antra, nemanau, kad I.Šimonytės ar G.Nausėdos išrinkimo tikimybė tokia didelė, kaip sako V.Gaidys ir Co. Yra ir kitų variantų. Kita vertus, aišku, kad bet kurio iš dvaro parinktos trijulės- I.Šimonytė, G.Nausėda ir S.Skvernelis- pergalės atveju pasaulio pabaigą priartintų. Todėl reikėtų šių “šventųjų” kandidatų vengti.

S.Skvernelis vadovavo demonstracijos prie Seimo 2009-01-16 sušaudymui. Toks įrašas tarnybinės karjeros lape bet kuriam demokratinėje visuomenėje reikštų karjeros pabaigą, tačiau chuntos valdomoje valstybėje tai yra šuolis karjeros laiptais? S.Skverneliui , panašu, taip ir yra…

Senokai stebiu S.Skvernelio politinę elgseną. Tie stebėjimai leidžia teigti , kad S.Skvernelis yra gal ir ne pats dvarui mieliausias (mieliausia, aišku, Ingrida), bet visai priimtinas kandidatas. Dvarui, tarnavo visada, kai to reikėjo- 2009m. sausio mėn. prie Seimo, Klonio gatvės įvykiuose ir t.t. Jis artikuliuotai nekalba apie tokias bylas kaip Mažeikų naftos “privatizavimas”, SGD, auksinis skolinimasis, karalienės Mortos , t.y. Austėjos verslas .

Taip, rinkiminės kampanijos metu jis noriai atlieka opozicionieriaus (premjeras- opozicijoje !) vaidmenį ir kartais rituališkai pakritikuoja konservatorius. Bet tai- tik ritualas. tikros kovos imitacija. Ji man labai primena ritualines dviejų bendraminčių, dviejų liberalų A.Kubiliaus ir G.Kirkilo dvikovas. Beje, dvaras jau gerai išmokęs “gero ir blogo policininko” lošimą. Duotu, rinkimų, atveju S.Skvernelis atlieka gerojo, liaudies policininko vaidmenį…
Tai, kad dvaras nėra priešiškai nusiteikęs S.Skvernelio atžvilgiu, rodo jo labai staigus kilimas karjeros laiptais ir reitingai. Gana apsukrus, greitos reakcijos, bet riboto išsilavinimo žmogus darė svaiginančią karjerą ir džiaugėsi aukštais reitingais net tada, kai situacijos būdavo vos ne beviltiškos. Pavyzdžiui, po to, kai suimtasis pabėgo iš policijos automobilio su automatu. Ir , rodos, 3000 policininkų jį gaudė. Kitu atveju, kitoje šalyje policijos komisarui grėstų atstatydinimas. Bet , jis liko savo poste. Kitas atvejis- grubus mergaitės išplėšimas iš Klonio gatvės šeimos daugelio, net neutralių, žmonių buvo įvertintas kaip visiškai necivilizuotas. Tačiau generalinio komisaro reitingai net nekrustelėjo. Manot be dvaro pagalbos?
Jo reitingams nepakenkė ir priešrinkiminis bėgiojimas nuo vienos partijos prie kitos- nuo liberalų prie socdemų, nuo socdemų prie valstiečių. Tai rodo, kad žmogus neturi aiškių politinių pažiūrų. Nors, mano manymu, jis yra instinktyvus liberalas. O liberali ideologija, kaip ne kartą esu rašęs, yra antivalstybinė…
Prisimenu ir su mano asmeniu susijusį epizodą. Prisimenu be pykčio, bet norėdamas su Fb draugais pasidalinti savo viešojo gyvenimo patirtimi. Kad jiems lengviau būtų pasirinkti. Kai 2016m. buvau pasiūlytas į Vidaus reikalų ministro postą , ponas S.Skvernelis buvo vienas iš tų,- kartu su R.Miliute, R.Valatka,G.Kirkilu ir kitais,- kurie “kryžium gulė” sakydami , jog tai būtų katastrofa, grėsmė nacionaliniam saugumui. Nors , kas mane pažįsta, žino, kad esu tvirtas viešojo intereso gynėjas, bet kartu esu nuosaikus, į kraštutinumus nelinkęs politikas. Kai joje tiesiogiai dalyvauju. Taigi dabar turiu teisę paklausti pono S.Skvernelio- ko taip išsigandote pamatęs, kad galiu tapti vidaus reikalų ministru? Sąžiningam žmogui nėra ko bijoti tokių kaip aš.
Ir pabaigai- tai,ką S.Skvernelis kaip prezidentinis kandidatas žada pensininkams ir kitiems ekonomine prasme , geriau gali padaryti premjeras, nei prezidentas. Mat, beveik visi valstybės ištekliai yra valdančios daugumos su premjeru priešaky rankose. Prezidentas gali tik reikalauti vyriausybės ar prašyti jos pagelbėti vargstantiems. Todėl sakymas, kad tik išrinkus prezidentu jis galėtų prisidėti prie vargstančių žmonių gerovės, dvelkia pigia rinkimine propaganda. Jei jis tikrai nori spręsti ekonomines problemas , jis tai padaryti daugiau galimybių turi likdamas premjeru.
Pabaigti norėčiau apibendrinimu: nei vienas iš dvaro mums parinktų trijų pretendentų -I.Šimonytė, G.Nausėda,S.Skvernelis- šalies vadovo postui nėra tinkami. Tai mano nuomonė. Jūs galite turėti kitokią.

Povilas Gylys,  2019-05-02

P.s. Blogiausia yra tai, kad Sistema, V.Landsbergio chunta kruopščiai atliko namų darbus ir nepaliko nei vieno kandidato, kuris būti pasiruošęs TOTALINEI DELANDSBERGIZACIJAI. Ne tik šių trijų – I.Šimonytė, G.Nausėda,S.Skvernelis. Visi devyni, deja,  yra Sąjūdžio mitologijos išauginti kandidatai ir pokyčiams, kurių gyvybiškai reikia Lietuvai, jie neturi politinės valios. Nacionalizmo skylėta demagogija, kuria taip gausiai maitina savo rinkėjus “vilties” kandidatai, labai tinka tarnauti fašistiniam A.Smetonos režimui,  nacistinės Vokietijos III Reicho interesams, Anglijos ir JAV globalistams, Wall Street’o “išrinktosios tautos” rykliams, kaip jau daugybę kartų savo darbais įrodė “patriotai”, tačiau nykstančiai tautai tokia  pozicija yra tik dar viena vinis į karstą… 30 metų besitęsusi tokios ideologijos pražūtinga įtaka Lietuvai jau atsiskleidė visu savo makabrišku turiniu ir  turėjo jau atverti Sąjūdžio “šaukliams” akis. Tačiau atėjo rinkimai ir vėl  – už vadžių ir vėl nuo pradžių. “Nuobodu, mergaitės” – kaip sakė visų kandidatų vienodai nemėgstamas Rusijos Federacijos Prezidentas V. Putinas. Gal jau atėjo laikas išgirsti istorijos balsą, kai ji jau kūju daužo per landsberginės chuntos sąjūdinę demagogiją 

Write A Comment