Aktualijos

Su švente, Desai! UŽ VDV!

Pinterest LinkedIn Tumblr

Rugpjūčio 2-oji –  Rusijos (TSRS) karinių pajėgų oro desanto diena. VDV, Vozdušno desantnyje voiska – oro desanto pajėgos yra patys kovingiausi Rusijos (TSRS) karinių pajėgų daliniai. “Niekas kitas – tik mes” galime įvykdyti bet kokią , nors ir pačią sudėtingiausią užduotį – toks yra Tarybų Sąjungos generolo Vasilijaus Margelovo sukurtos armijos, arba kaip desantininkai save dar vadina “voiska diady Vasy”, šūkis. Jeigu Vakarų, JAV, Didžiosios Britanijos, NATO agresorių, žudikų, karo nusikaltėlių armijų šūkis yra “padaryk bet kokį nusikaltimą žmoniškumui, bet uždirbk pinigų”, tai Rusijos oro desanto pajėgų šūkis yra “Numirk, bet padaryk”. Ir tai yra priežastis, kodėl Vakarų barbarų, kolonizatorių ordos visada pralaimėdavo Rusijoje. NATO karo nusikaltėlis arba NATO okupacinės konkistadorų gaujos pagalbinis čiabuvių (ukrainiečių, gruzinų, lenkų, lietuvių, estų, latvių ir etc.) padalinys gali savaitę praleisti miške tik tuo atveju, jeigu po to visą mėnesį gulės kurorte, SPA ir panašiose  sąlygose – jie dirba tik už pinigus, todėl padaryti nesugeba, tik parsiduoti gali.

Rusijos  gi (TSRS) dėdės Vasios kariai gali būti kovingi ne tik savaitę, bet ir mėnesį, metus, penkis metus, tiek, kiek reikės sutriuškinti bet kurį priešą, JAV-NATO agresorių, žudiką, okupantą.

2000 metų kovo 1 dieną  JAV-NATO karo nusikaltėlių finansuojamų ir apmokytų Čečėnijoje veikiančių  teroristų-islamistų 2500 galvažudžių būrys bandė pasprukti iš Čečėnijos į Dagestaną per Arguno tarpeklį. Kelią jam pastojo Pskovo desantinės divizijos  104 pulko 6 kuopa, vadas papulkininkis Markas Jevtiuchinas – 90 karių desantininkų. 2500 tarptautinių teroristų-galvažudžių  prieš 90 jaunuolių.

Pradžioje JAV ištreniruotas teroristų gaujos vadas Chatabas bandė susitarti su kuopos vadu M. Jevtiuchinu per radiją, kad šis praleistų JAV-Didžiosios Britanijos samdinius „geruoju“ – neva, mūsų visa NATO gauja, 2500 skerdikų, o jūsų tik 90 gyvenimo nemačiusių vaikų, mes juos visus išpjausime. Kam tau, vade, tie nemalonumai? Rūkas, mes tyliai praeisime, o be to, gerai sumokėsime, a?

Tačiau į šį liberalų pasiūlymą Chatabo banditai per radiją išgirdo tokį virtuozišką rusišką matą (rusiškų keiksmažodžių daugiaukštį, kad radijo ryšys greitai nutrūko. Prasidėjo puolimas, kuris dažnai pereidavo į artimą mūšį, rusiškai vadinamą „rukopašnyj boi“. Vieno tokio mūšio metu žvalgybinio skyriaus vadas vyr. leitenantas Aleksejus Vorobjovas savo rankomis nudėjo artimą Chatabo sėbrą lauko vadą Idrisą. Dušmanai puolė bangomis 20 valandų iš eilės. Ir visada gaudavo atkirtį, visada būdavo atmesti atgal, kol galiausiai pabrukę uodegas it šakalai pasitraukė.

Iš 90 Pskovo desantininkų gyvi liko tik 6.  84 kariai žuvo didvyrių mirtimi, bet liko ištikimi priesaikai ir kario garbei.

Ir tokių Dėdės Vasios Karių didvyriškumo pavyzdžių visada buvo daug visuose kariniuose konfliktuose, kur jie dalyvaudavo. Lietuvoje konservinių-liberalų šimašiniai chunveibinai su bezdžionišku įniršiu griauna paminklus tarybiniams kariams, visais būdais bando perrašyti istoriją, kad paslėptų savo nusikaltimus praeityje, savo parsidavėlišką, nusikalstamą praeitį dėl labai paprastos priežasties – istorinės Tiesos veidrodyje nacionalistų kolaboravimas su Vakarų kolonizatoriais nepalieka akmens ant akmens apie nacionalistų „herojišką“ mitologiją, „didvyrišką“ kovą už riebią vietą šalia JAV-Didžiosios Britanijos-NATO-nacistinės Vokietijos 30 sidabrinių kasos. Tikro didvyriškumo paminklai primena globalistų tarnams jų menkumą. Todėl jie ir daužo veidrodį.

Afganistane, kur tarybiniai desantininkai tradiciškai rodė savo išskirtines karo meno savybes beveik 10 metų trukusiame kare, kurį, beje, sukurstė tie patys JAV-Didžiosios Britanijos-NATO karo nusikaltėliai, yra pastatyta nemažai paminklų desantinkams. Kokie nuožmūs kariai nebuvo afganų dušmanai, tačiau nei vienas paminklas nebuvo nuverstas, nežiūrint į beveik du dešimtmečius besitęsiančią JAV-UK-NATO karo nusikaltėlių okupaciją Afganistane. Šiandien tarybinių karių priešininkai afganai sako, kad „šuravi“ (rusai) buvo tikri kariai, kuriuos reikia gerbti ir kurie afganų yra gerbiami. Priešingai , nei JAV-UK-NATO okupantus, kuriuos afganai, kaip ir viso pasaulio žmonės, kur įžengė šie bombų „demokratai“ su savo liberalios niekšybės demokratija, niekina.

Bet kurioje šalyje, kur pasirodo Dėdės Vasios kariai, žmonėms atgimsta viltis, tikėjimas ateitimi. 2008 metų rugpjūčio 8 dieną buvo sutriuškintos iki dantų ginkluotos, pagal NATO standartus apmokytos JAV marionetės Gruzijos prezidento tarptautinio nusikaltėlio M.Saakašvilio banditų pajėgos, užpuolusios miegantį Osetijos miestą Chinvalą ir ten taiką saugojusius Rusijos taikdarius – per 5 dienas iš NATO gaujos liko tik krūva skuodžiančių Tbilisio link zuikių su NATO uniforma.

Šiandien Rusijos oro desantininkai tęsia garbingas savo tėvų ir senelių kovines tradicijas Sirijoje, iš kurios baigiami išvaryti JAV-NATO okupantai ir  jų samdiniai islamo teroristai.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „десантник рисунок“

Šiandien desantininkai švenčia savo profesinę šventę. Desantininkų rūsti buitis būtų neįmanoma be kareiviško jumoro, kuris neišvengiamai būtinas visų švenčių metu. Todėl keletas citatų apie desus ir jų gyvenimą:

 

Rusijos oro desanto pajėgų įkūrėjas ir krikštatėvis generolas Vasilijus Margelovas apie savo kūdikį:

„VDV – tai vyriškumas aukščiausios klasės, drąsa pirmos kategorijos, kovinė parengtis numeris vienas“

„Karo atveju vaikinai su žydromis beretėmis bus mesti į nasrus agresoriui – kad suplėšyti šituos nasrus“

„Sėsti į balną pakanka ir užpakalio, kad išsilaikyti balne reikia galvos“

„Net mirtis negali būti pasiteisinimu dėl įsakymo neįvykdymo“.

„Parkritai – kaukis stovėdamas ant kelių, negali eiti – gulėdamas pulk“

„Iš bet kurio aukščio – į bet kurį pragarą“

„Nestok desantininkui skersai kelio – tu rizikuoji tapti mįsle patalogoanatomui“

 

Kitos citatos apie VDV:

Desantininkas ore – erelis, žemėje – kupranugaris, o mūšyje – liūtas.

Desantas – ne sveikatos apsaugos ministerija, neįspėja.

Kur baigiasi pragaras, prasideda VDV.

Desantininkas su šaukštu – neįveikiamas, o su sausu daviniu – praktiškai nemirtingas.

Desantininkas – tai žmogus, kuris daug ko neturi, tačiau gali viską.

Su švente, Desai! UŽ VDV!

Write A Comment