Archive

July 2019

Browsing

Landsberginė chunta, šalin savo gauruotas letenas nuo Neringos!!!

To dar nėra buvę nei vienoje valstybėje, kad piliečiui, baigusiam vidurinį mokslą su aukso medaliu, sėkmingai baigusiam teisės studijas prestižiniame šalies universitete, pirmąjai iš savo teisės fakulteto kurso tapusei apygardos teismo teisėja, tapusei Seimo nare, režimas sukurptų baudžiamųjų bylų net pagal 18 Baudžiamojo kodekso straipsnių!!!

Net Amerikos baisiausi gangsteriai buvo kaltinami pagal 2-3 nusikalstamas veikas, o čia – net 18!!!

Visi, kas prikišo savo gauruotas letenas prie Neringos, kas kurpė kaltinimus, vykdė baudžiamąjį procesą visose stadijose, privalo patys stoti prieš teismą.

Šalin rankas nuo Neringos Venckienės!

Jeigu G. Nausėda nedelsiant neduos nurodymo D.Grybauskaitės lenciūginiams prokurorams nutraukti šį siaubingą pasityčiojimą iš Teisingumo, jis pats privalo stoti prieš teismą.

Matas Zaleckis nuotrauka.

20 vaizdų, atskleidžiančių žmonių poveikį planetai

Žmogaus poveikis šiai planetai per šį gana trumpą laikotarpį – milžiniškas. Šie vaizdai nėra statistika, tikslas – geriau suvokti poveikį per vizualinius vaizdinius. Kai žiūrėsite šias nuotraukas, turėkite omenyje, kad dabartinė išnykimo norma yra 1000 kartų didesnė, o laukinių gyvūnų populiacija per 40 metų sumažėjo vidutiniškai 52%.

1. Banglentininkas, čiuožiantis per šiukšles

Plastikas užteršė mūsų okeanus, vandenynuose jo dabar daugiau nei 270 milijonų tonų, ko gero jo dabar daugiau nei žuvies vandenyne. Tai tampa tikėtina, kai žinai, kad net iki 85% žuvininkystės yra pernelyg išnaudojama.

2.Miškų naikinimas Britanijos Kolumbijoje, Kanada

Miškų naikinimas yra didelė problema,  dabar mes turime tik pusę daugiau miškų, tiek kiek turėjome 1950 m. Tuo pačiu metu mes išleidžiame daug daugiau anglies į atmosferą, išeikvodami planetos sugebėjimą ją įsisavinti.

3. Gyvulininkystės ūkis

Gyvulininkystės ūkis apskritai reikalauja milžiniškų išteklių ir yra aplinkos degradacijos lyderis, atsakingas už 18 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos (daugiau nei sudėjus visą transportą).  91% Amazonės miško buvo išvalyti dėl gyvulininkystės ūkio plėtros.

4. Kovlongo miestas Honkonge

Honkongas vis dar yra vienas iš tankiausiai apgyvendintų miestų pasaulyje, kuriame gyvena 6,650 žmonės viename kvadratiniame kilometre. Kai vis dar stovėjo Kovlongo miestas,  viename miesto kvartale jis talpino 33 000 žmonių.

5. Meksikas, miesto plėtra

Meksikas taip pat yra vienas iš labiausiai apgyvendintų miestų pasaulyje, o jo plėtra išnaikino natūralias ekosistemas daugelio kilometrų spinduliu. Todėl miesto oras yra labai užterštas, kas kelia nuolatinį nerimą Meksikos sveikatos priežiūros institucijoms.

6. Port au Prince, Haiti sostinė

7. Pasėlių „dykuma“ Kinijoje, nėra vietos gamtai

Didžiuliai Kinijos ir daugelio išsivysčiusių ir besivystančių šalių plotai yra padengti laukais, kuriuose yra tik vienos rūšies augalai. Ten, kur kažkada buvo pievos ir miškai, dabar – monokultūrinių augalų eilės, gerokai jautresnės aplinkos pokyčiams nei įvairialypės ekosistemos.

8. Miškų naikinimas Brazilijoje

Brazilijos atogrąžų miškai išnaikinti tam, kad ganyti galvijus

9. Plastikas patenka į maisto grandinę arba kaip plastikas patenka ant mūsų stalo

Tiek vandens, tiek sausumos ekosistemose plastikas pasislenka. Mažyčius ir ne tokie mažus gabalėlius suvalgo gyvūnai, kurie savo ruožtu irgi yra suvalgomi: taip pasislenka maisto grandinė. Su visu mikroplastiku vandenyje ir vandenynuose: mes tikrai tikime, kad jis mūsų nepasiekia?

10. Pigus iškastinis kuras amžinai nesitęs ir jis turi savo kainą

Naftos laukų ištuštinimas yra kitas ekologinio limito viršijimo kriterijus. Kernos upė, Kalifornija

11. Jangdzės upė virsta raudona

Nesvarbu, ar dėl mikroorganizmų ar pramoninės taršos: tai, žinoma, yra blogas ženklas ekosistemai. Yra pagrindo manyti, kad, kai žlunga pakankamai mažų ekosistemų, tai bendrai destabilizuoja visą pasaulio biosferą.

12. Alberta degutinis smėlis, čia kažkadaise buvo borealiniai miškai

Degutinis smėlis yra vienas purviniausių naftos gavybos šaltinių ir šios naftos gavyba užteršė ir vandenį ir vietinę Albertos žemę. Vien tas faktas, kad projektas buvo suderintas su aplinkosaugos reguliavimo tarnybomis jau yra šokiruojantis, mažiau šokiruoja kai sužinai, kad Alberta, tiesiogine to žodžio prasme, pardavė savo reguliavimo pareigybes naftos pramonei.

13. „The Deepwater Horizon“ krizė

Maždaug 5 milijonai barelių naftos (beveik milijonas kubinių metrų) išsiliejo į vandenyną. Reaguodama į šią katastrofą, BP į naftą purškė Corexit (kuris yra toks nuodingas, kad JAV vyriausybė reikalavo, kad jie sustotų), kad nafta išnyktų iš akių. Milijonai barelių naftos vis dar guli Persijos įlankos dugne, palikdami šimtus tūkstančių kvadratinių mylių be gyvybės. Tuo tarpu „BP“ atsitraukė beveik be pasekmių, o aukšto lygio „Halliburton“ menedžeris, kuris sunaikino įrodymus, nubaustas tik 1000 dolerių.

14. Kadaise čia, Oregone buvo miškas, dabar yra dykvietė

Dėl ankstesnių postų apie miškų naikinimą, turėkite omenyje, kad kaina mokama už federalinės / viešosios žemėms išnaudojimą yra kapeikos, palyginus su patirta ekologine žala ir pelnu, kurį gauna kompanijos.

15. Naftos filtai, Sietlas, 2003

16. Metalo sąvartynas

17. Kalnas telefonų pakrovėjų

18. Mobiliųjų jūra

Mūsų aistra ir noras sumaniems telefonams ir kitoms naujoms technologijoms yra konfliktų ir mirties priežastis Konge.

19. Plyni kirtimai Suomijoje

20. Žuvys miršta Redondo paplūdimyje, Kalifornija

Šaltinis: 20 images that show the human impact on the planet

Skaitykite daugiau: http://www.gyvasmiskas.lt/20-vaizdu-atskleidzianciu-zmoniu-poveiki-planetai/

Landsberginės chuntos valdomoje Lietuvoje, tūkstančius kaimų ištiko liūdnas europinės kolonizacijos likimas.

Jau šviesios atminties ilgametis kaimo vadovas Juozas Saročka matė, kaip kaimas augo, klestėjo prie tarybų valdžios, o dabar sensta, nes jaunimas skrenda svetur laimės ieškoti.

Vienas seniausių Natkiškių gyventojų Juozapas Saročka „Šilokarčemos“ korespondentui prisiminė tuos laikus, kai šiame kaime buvo tik 15 namų. Pasirodo, įdomių dalykų atsitinka Pagėgių krašte – prabėgus pusei amžiaus, Natkiškiai pasidarė kaip miestelis, o miesto statusą turinti Panemunė tapo mažiausiu miestu Lietuvoje…

Natkiškių seniūnė Vilyta Sirtautienė pasidžiaugė, kad 82-ąjį gimtadienį neseniai šventęs J. Saročka šiame kaime paliko didelį indėlį. Per 27-erius jo vadovavimo Natkiškių tarybiniam ūkiui metus išaugo nauja gyvenvietė su asfaltuotomis gatvėmis, daugelyje namų yra miestietiški patogumai.

J. Saročkos gyvenimas Natkiškiuose prasidėjo 1961 metais. Jaunas vyras, baigęs tuometį Šiaulių žemės ūkio technikumą, gavo siuntimą į Pagėgių rajoną. Pradėjo dirbti Lauksargių tarybinio ūkio Oplankių skyriaus valdytoju. Darbą atlikdavo puikiai, todėl netrukus buvo paaukštintas pareigose – perkėlimo tvarka nuo 1961-ųjų gruodžio 15-osios paskirtas Natkiškių tarybinio ūkio vyriausiuoju agronomu. Po ketverių metų tapo šio ūkio direktoriumi.

J. Saročka tebeprisimena, kad kai atvyko į Natkiškius, šiame kaime buvo vos penkiolika namų, ir tik trys iš jų – naujesni. Bet užtat aplinkiniuose kaimuose buvo daugybė sodybų, kurių šiandien nebėra – jų vietoje plyti tik dirbami laukai bei pievos. J. Saročkos vadovavimo tarybiniam ūkiui metais pradėta kelti žmones iš vienkiemių, statyti Natkiškiuose individualius ir daugiabučius namus. Ūkio statybininkų brigadoje tuo laiku dirbo net 60 vyrų.

„Man atvykus į Natkiškius, čia buvo tik ūkio kontora, mokykla, parduotuvė, valgykla, paštas, medicinos punktas, apylinkės vykdomasis komitetas, lentpjūvė, ūkio mechaninės dirbtuvės senoje daržinėje, evangelikų bažnyčia ir klebonija“, – vardijo buvęs ūkio vadovas.

Jis pasakojo, kad tuomet visoje Lietuvoje jau buvo prasidėjęs vienkiemių griovimo vajus. Melioratoriai griovė sodybas, pastatų griuvenas tiesiog užkasdami giliai žemėje, valdžia tuos pastatus įkainodavo. Ūkio statybininkų brigada pastatydavo naują namą gyvenvietėje, o kiek dar trūkdavo pinigų prie priskaičiuotos buvusios sodybos vertės, naujakurių šeima turėdavo atsiskaityti išsimokėtinai per keliolika metų.

Natkiškiuose taip pat pastatyta didžiulė nauja mokykla. Mat 1961-1962 mokslo metais buvo 170 mokinių, todėl labai reikėjo naujo pastato su erdviomis klasėmis. Dabar 1-10 klasėse besimoko tik 72 vaikai. Pastatytas ir dviejų aukštų vaikų lopšelis-darželis. Tais laikais darželyje buvo keturios grupės – jas lankė daugiau nei šimtas vaikų. Dabar darželio nebėra, nes didžioji dalis jaunų žmonių išvažiavo į miestus arba emigravo geresnės laimės ieškoti į kitas šalis. Mokyklos patalpose priešmokyklinio ugdymo grupę lanko tik septyni vaikai.

Šiandien statistika įdomi – Natkiškių kaime gyvena apie 500, o Panemunės mieste – apie 200 žmonių.

J. Saročka pasakojo, kad jo vadovavimo ūkiui laikais ir bedarbių nebūdavo, priešingai – visada trūkdavo darbo rankų. Vyrai dirbdavo statybininkais, mechanizatoriais. Tik jauni žmonės vengdavo darbo fermose, nes reikėdavo anksti keltis, o ir kvapai ten ne patys maloniausi…

Buvo ir gerų dalykų – Druskininkų „Eglės“ sanatorijoje ūkis turėjo išsipirkęs dviejų vietų kambarį. Profsąjunga skirstydavo nemokamus kelialapius. Natkiškiuose netgi kaip kokiame mieste veikė „Lelijos“ siuvimo fabriko cechas, kuriame dirbo apie 20 siuvėjų.

„Žmonės augino vaikus, leido juos į mokslus ir taip gyveno. Pašalpų niekam nereikėdavo mokėti“, – prisiminė J. Saročka. O paklaustas, ar nesijaučia gimęs per anksti, atsakė: „Nepasirinksi nei savo gimimo, nei mirties laiko. Kaip likimo skirta ir Dievo duota, taip viskas ir įvyksta“.

Tikrai, taip būna ne tik žmonių, bet ir kaimų bei miestų gyvenimuose. Natkiškių gimimo data – 1709-ieji, kai tuomet sudarytame Tilžės apskrities ūkininkų sąraše buvo išvardyta 18 natkiškiečių. Ateina laikas gimti, augti, dirbti, neprašyta atsėlina ir mirties diena.

Praėjusį sekmadienį Natkiškiuose vyko tradicinė, dar Juozo Saročkos pastangų dėka gimusi, kaimo žmonių šventė. Liberalių demokratų tuščių, beprasmiškų kalbų sraute vargu bau ar buvo prisimintas šis tiek daug kaimui nuveikęs doras, sąžiningas žmogus – Juozas Saročka…

Šaltinis: https://www.silokarcema.lt/naujiena/7329_natkiskiai-klestejo-kol-atsidare-vartai-i-europa–.html?fbclid=IwAR3gYcnA52TRmNQrlHWzo4BmTHnutqn86uAVG_06KxaIm2fPZZGu7MeZN6w

Pirmadienį Venesueloje įvyko didžiulis elektros energijos tiekimo sutrikimas, kuris paveikė visas šalies dalis. Išjungimo priežastis gali būti elektromagnetinė ataka, teigia laisvos Venesuelos liaudies valdžios institucijos.

Venesuelos valdžios institucijos patvirtino elektros energijos problemas nacionaliniu lygmeniu. Pasak informacijos ministro Chorchė Rodrigeso, elektros tiekimop priežastis gali būti elektromagnetinė ataka, surengta JAV karo nusikaltėlių. JAV-NATO agresorių įvykdyta agresija prieš Venesuelos elektros energijos sistemą buvo sutrikdyti pagrindinę šalies hidroenergetinės sistemos veiklą. Darbuotojai šiuo metu bando normalizuoti sistemos veiklą, pašalinti JAV agresorių padarytą žalą Venesuelos liaudžiai.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „венесуэла“

Pagal komandą iš Vašingtono sujudo apsišaukėlio Chuano Gvaido “opozicionieriai”. Proamerikietiški šalies priešai varo antiliaudinę propagandą, neva, šis sutrikimas įvyko dėl elektros tinklų perkrovos ir netinkamos priežiūros. Kaltas, vietinių landsbergistų teigimu, dėl JAV nusikaltėlių įvykdytos agresijos, žinoma, šalies prezidentas Nicolas Maduro ir teisėta Venesuelos valdžia. Jeigu liberalams būtų suteikta valdžia, jie nedelsiant parduotų Bolivaro respubliką JAV kolonizatoriams ir būtų Venesuelos liaudies priešams laimė. Todėl JAV finansuojama opozicija ragina piliečius antradienį išeiti į gatves, kovoti prieš teisėtą liaudies vyriausybę už teisę … tapti “laisva” JAV kolonija. Pažįstama sąjūdiečių retorika, ar ne?

Priminsiu, šių metų kovo mėnesį JAV-NATO nusikaltėliai jau įvykdė stambaus mąsto diversiją prieš Venesuelos didžiausią hidroelektrinę, kuri sukėlė precedento neturintį elektros energijos tiekimo sutrikimą šalyje – net 20 iš 23 Venesuelos provincijų buvo buvo atjungtas elektros tiekimas. Buvo sutrikdytas daugelio įmonių ir valdžios institucijų darbas visoje šalyje beveik savaitę. Per elektros energijos netekusias provincijas nuvilnijo apiplėšimų ir kriminalinio smurto banga.

Prezidentas Nicolas Maduro sakė, kad šalyje buvo bandyta įvygkdyti valstybinį elektros perversmą. Tada JAV 5 kolona šalyje, apsišaukėlio Chuano Gvaido “demokratai”, beveik iškart po JAV diversijos prieš Venesuelos elektros energijos sistemą pagal komandą iš JAV CŽV taip pat paragino “kovoti už laisvę būti JAV kolonija”. “Opozicijos” organizatoriai ragino sukurti šalyje baisią situaciją, gatvių mūšius, maidaną, chaosą. „Jie nori palikti šalį be elektros energijos, atimti iš žmonių vandenį, sukurti šalyje chaosą, nusivylimą ir smurtą“, – trumpai ir aiškiai įvardino JAV 5 kolonos Venesueloje tikslus šalies teisėtas prezidentas Nicolas Madūro.

Prieš tris dienas JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, tarptautinis nusikaltėlis ir žudikas Johnas Boltonas sakė, kad Jungtinės Agresorių Valstijos nenurims, kol Nicolas Maduro neatsistatydins, Venesuela netaps JAV kolonija, o venesueliečiai JAV vergais.

Anksčiau nepavykus CŽV pasikėsinimui nužudyti šalies prezidentą Nicolasą Maduro,  JAV,  pritariant NATO karo nusikaltėlių gaujos “demokratijų” vieningam chorui,  “paskyrė” Venesuelos prezidentu apsišaukėlį Chuaną Gvaido ir paragino teisėtą Venesuelos valdžią pasiduoti, perduoti valdžią JAV paskirtam kolonijos administratoriui.  Laisva šalis, savaime suprantama, tokius JAV nusikaltėlių įsakymus ir davėjus pasiuntė žinomu adresu.

Tada JAV spalvotų revoliucijų perversmininkai perėjo į agresyvesnį etapą, nusimetė demokratų kaukes ir ėmėsi atviro šalies ir tautos teroro – diplomatinis spaudimas, informacinis karas, ekonominės sankcijos, juodieji sąrašai, provokacijos, šantažas, niekšybės, klastotės ir pan. – buvo paleista viskas, kuo garsėja senoji garsioji Vakarų konkistadorų-kryžiuočių-piratų “civilizacija”, ėjo į darbą  visos vakarietiškos, britiškos “vertybės”.

JAV karo nusikaltėliai organizavo labdaros koncertą Kolumbijoje, kur susirinkę parsidavę dainorėliai už JAV doleriukų konkrečią sumą giedojo odes JAV karo nusikaltėlių bombų demokratijai, smerkė laisvą Venesuelą ir reikalavo įleisti į Venesuelą “humanitarinės pagalbos” konvojų su ginklais opozicijai-JAV 5 kolonai. Kaip jums tai?!. JAV-NATO karo nusikaltėliai sukelia ekonominę krizę Venesueloje, įveda neteisėtas sankcijas Venesuelos gaunamoms pajamoms iš naftos eksporto, pavagia iš Venesuelos sąskaitų JAV bankuose 7 mlrd. dolerių, kuriuos Venesuelos valdžia buvo skyrusi maistui įsigyti ir socialinėms progamoms finansuoti, Anglijos karo nusikaltėliai pavagia Venesuelos 1,2 mlrd USD vertės auksą ir po to organizuoja kruopų konvojus JAV-NATO apvogtiems venesueliečiams?!! Reikia pripažinti, kad JAV-NATO karo nusikaltėlių vagystės iš Venesuelos tautos kol kas nesiekia tų pačių išgamų įvykdytų vagysčių iš Irako tautos (600 mlrd USD + ištekliai) ir Libijos (400 mlrd USD + ištekliai). Bet dar nėra buvę taip, kad JAV ir Anglijos banditai neapiplėštų čiabuvių iki paskutinio siūlo – viskas Venesuelos dar laukia, kai tik “liberalūs opozicionieriai” užims valdžią ir parduos Tėvynę Dėdei Semui.

JAV karo nusikaltėlis, perversmų organizatorius Maiklas Pompeo pareiškė, kad JAV yra pasiruošusios “padėti” ne tik Venesuelos, bet ir Kubos bei Nikaragvos tautoms tapti … laisvomis JAV kolonijomis.

Kaip tai? Kaip Irakui, Libijai, Afganistanui, Jugoslavijai,  Sirijai, Ukrainai, Lietuvai, Vidurio ir Rytų Europos kvazivalstybėms?…

Kol kas viskas vystosi pagal “spalvotų revoliucijų” profesoriaus Džino Šarpo metodinius nurodymus. Venesuela nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos blokados pradžios 2015 metais ir JAV nusikaltėlių taikytų sankcijų, įvykdytų diversijų prieš šalį, jau patyrė žalą apie 130 mlrd JAV dolerių sumai. Ir tai dar ne pabaiga. Tai reali JAV bombų demokratija, o ne kokia ten tarybinė okupacija, kaip šalies ekonomika suklesti, gyvenimo lygis nuolat kyla.

Kuo baigsis ši istorija – dar nėra aišku: ar taps Maduro naujuoju Janukovičiumi, kuris bėgs  į kokį nors Bolivijos Rostovą, ar Assadu, kuris tapo savo tautos pasipriešinimo, kovos už laisvę nuo JAV diktatūros simboliu, laikas parodys. Geriausia būtų pamatyti taikią laimingą pabaigą, tačiau pastarųjų 30 metų patyrimas rodo, kad tikėtis iš JAV globalistų padorumo, garbės, taikos nėra prasmės – snaiperiai maidane, prie Vilniaus bokšto, Tbilisyje, Tripolyje ar Damaske šaudo ne tam, kad JAV kolonijų čiabuviai gyventų laisvi, valdytų savo suverenią šalį JTO Tautų chartijoje įtvirtintų principų pagrindu.

Laikas eina. Jeigu Venesuelai ir Nikolasui Maduro pavyks atremti JAV tarptautinių nusikaltėlių ataką, visos pasaulio tautos taip pat gali pabandyti pasipriešinti JAV kolonijiniam diktatui. Ir tai bus labai gerai visiems planetos žmonėms. Išskyrus , žinoma, JAV 5 kolonų veikėjams. Bet laisvė yra verta kovos ir aukų.

JAV fašizmui NO PASARAN.

 

 

Jorkšyriniai šunys ir facebook komanda vėl, jau gal 20 kartą, užblokavo mano asmeninę paskyrą Jonas Kovalskis už šį komentarą, kai atsakiau tik į landsberginio jorkšyrinio šuns nepadorų lojimą, atvirą įžeidinėjimą, klausimu:
Tavo portretas?
Bičiuliai vėl negalėsiu Jums atsakyti į Jūsų komentarus, žinutes, skelbti savo nuomonę, kalbėti laisvai – landsberginis fašizmas kartu su cukerbergo sionizmu yra efektyvios fašistinės diktatūros, sąmonės kolonizacijos formos. Bet niekas nesitęs amžinai, kaip sakoma sionistų biblijoje Toroje. Kaip nacių kolaborantai sulaukė atpildo už savo nusikaltimus, taip ir landsberginė chunta, jorkšyro šunys, valatkodelfiniai informacinio karo nusikaltėliai-zombiai sulauks savo Niurnberg-2 Tribunolo.
O kol kas belieka didžiuotis, kad žydrųjų savukynų-rudųjų nacių gaujai keliu tokią mirtiną grėsmę ir jie , pamatę mano straispnius, patiria gyvulišką paniką. Beje, cukerbergo gestapo komanda išrado naują fašistinės cenzūros rūšį – dabar nebegalima blokuoti ar pašalinti fašistinių skundikų iš savo “draugų” tarpo. Facebook gestapas žengė į neregėtas cenzūros aukštumas – fašistams leidžia tyčiotis visais įmanomais būdais iš esminių demokratijos principų, dergti, šmeižti, įžeidinėti oponentus, atvirai ir nebaudžiamai daryti neapykantos nusikaltimus prieš asmenis, o chuntos nusikaltimų aukoms neleidžiama net savigyna, būtinoji gintis. Nori pavergti tautą, išaugink jos vaikus, cituoja tą pačią Torą kitas sionistas, tarptautinis nusikaltėlis džordžas sorosas, iš kurio rankų maitinasi jorkšyro elfai, VU politologijos mokslų Komunikacijos skyrius, Vytauto Didžiojos Universiteto atitinkami “studentai” , Laurinavičiaus Visuomenės Tyrimų institutas, Kojalos-kaščiūno Rytų studijų centras, visos televizijos, radijai, laikraščiai ir panašūs “patriotiniai” fašistiniai dariniai. 
Šalin fašistų terorą! Laisvę žodžiui, minčiai, nuomonei, informacijai!
Facebook ir jorkšyrinių žydrųjų savukynų fašizmas nepraeis!
Dalinkitės alternatyvia informacija – kartu mes pasieksime, kad valatkodelfiniai informacinio karo nusikaltėliai pagaliau sėstų į kaltinamųjų suolą. Laikas pilietinei visuomenei pasipriešinti sorosinių-landsberginių fašistų siautėjimui, sušaukti konferenciją, ne radžvilinį paplepėjimą apie “laisvą” Lietuvą  JAV kolonijų sudėtyje, Vakarų Europos konclageryje, ir objektyviai įvardinti ir įvertinti fašistines tendencijas Lietuvoje, kreiptis į tarptautines organizacijas dėl pamatinių žmogaus teisių ir laisvių- žodžio, spaudos, informacijos – nuolatinių, sisteminių ir grubių pažeidinėjimų Lietuvoje, landsberginės chuntos okupuotose masinėse informacijos priemonėse, viešojoje erdvėje. Mielai padaryčiau pranešimą tokioje konferencijoje, medžiagos per 2 metus nuolatinio blokavimos prisirinko pakankamai. Įsitikinęs, kad turės šia tema daug ką pasakyti ir kiti nuolat dingstantys iš viešosios erdvės asmenys.
Facebook cenzūra saugo žmones nuo tikrovės.

Internete pasirodė trumpiausias IQ testas, kurį sudaro tik 3 klausimai. Nežiūrint į tai, daugiau nei 80% žmonių negali jo išspręsti teisingai.

Trumpiausias IQ testas pasaulyje buvo paskelbtas internete. Jį sudaro tik 3 matematinės užduotys, kurių pagalba nustatomas IQ lygis. Daugiau nei 80 proc. bandžiusių išspręsti šį testą negalėjo to padaryti teisingai, rašo „Mirror“.

Testą sudaro šie klausimai:

Teniso raketė ir kamuoliukas kartu kainuoja 1.10 dolerio. Kiek kainuoja kamuoliukas, jei raketė brangesnė už jį 1 $?

Penkios staklės tekstilės fabrike per penkias minutes pagamina penkis gaminius. Kiek laiko užtruks 100 staklių, kad pagamintų 100 gaminių?

Ežere auga vandens lelijos. Kasdien jų kiekis padvigubėja. Kad visiškai užpildyti ežerą, reikia 48 dienų. Kiek dienų užtruks, kol lelijos padengs pusę ežero?

Šį testą sukūrė Masačiusetso technologijos instituto (MIT) profesorius, Šeinas Frederick’as savo mokslinių tyrimų metu. Pradiniame testavime dalyvavo daugiau kaip 3 000 žmonių, tarp jų ir prestižinių universitetų, tokių kaip Jeilio bei Harvardo universitetai, studentai. Nepaisant to, tik 17% dalyvių sugebėjo teisingai atsakyti į visus tris klausimus.

Pasak testo kūrėjo, užduočių sprendimas yra gana paprastas, tačiau norint jį gauti, reikia nuslopinti klaidingą versiją, kuri pirmiausia šauna į galvą.

Sėkmės

 

P.s. Teisingi atsakymai – 5 centai, 5 minutės, 47 dienos. 🙂

Prieš 10 metų Miuncheno saugumo konferencijoje Rusijos Prezidentas, neginčytinas pasaulio politikos lyderis, Taikos ir saugumo Žemėje garantas Vladimiras Putinas pasakė savo istorinę kalbą, kurioje tiksliai apibrėžė Vakarų kolonizatorių, JAV, Didžiosios Britanijos, NATO karo nusikaltėlių gaujos nusikalstamus planus užgrobti visą pasaulį globalinio melo ir tarptautinio teroro būdu. Rusijos lyderis nurodė, kad Vakarai nėra ir negali būti nei moraliniu, nei ekonominiu, nei politiniu etalonu, kad Vakarų civilizacijos pasiekimai stovi ant šimtų milijonų žmonių, kuriuos nužudė ir tebežudo NATO teroristai visame pasaulyje, kaulų ir kraujo, visa kapitalizmo, pirmiausiai JAV ir DB, gerovė yra pavogta iš viso pasaulio šių šalių karinių agresijų metu. Vakarai – tai melas, klastotės, provokacijos, karinės agresijos, kolonijiniai karai, tautų genocidas, valstybių, kultūrų, civilizacijų totalinis naikinimas, ciniškas plėšikavimas, dujų kameros, koncentracijos stovyklos, pasauliniai karai, visi įmanomi nusikaltimai žmoniškumui – visa tai yra Vakarų liberali fašistinė demokratija.
Niekas tada netikėjo, kad JAV-NATO karo nusikaltėlių gaują jau labai greitai ims tramdyti atgimusi Rusija, pakilusi po JA V-NATO išsigimėlių įvykdyto tarptautinio nusikaltimo, didžiausios žmonijos istorijoje Vakarų piratų nusikalstamos agresijos prieš taikią ir demokratišką darbo žmonių valstybę, realią demokratiją Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą.

Mūsų žmogus Berlyne vokiečių politikė, Vokietijos Bundestago deputatė Sara Wagenknecht kalba apie Amerikos karą prieš Iraną, teisingai ir argumentuotai įvardina JAV, Didžiosios Britanijos, NATO karo vanagus tikruoju jų vardu – tarptautiniai nusikaltėliai.
JAV beveik pradėjo karą su Iranu, tik paskutiniu momentu vyriausias tarptautinių teroristų vadas JAV prezidentas D.Trampas sustabdė JAV karo nusikaltėlių ataką prieš Iraną. Tačiau JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja planų įvykdyti savo dar vieną tarptautinį nusikaltimą – agresiją prieš Iraną – neatsisakė. Tokie dalykai neturėtų būti leidžiami. Atėjo laikas sustabdyti JAV-NATO karo nusikaltėlius ir įvertinti didžiausių pasaulyje žudikų, agresorių, karo nusikaltėlių, kolonizatorių JAV, Didžiosios Britanijos, NATO šalių-JAV kolonijų nusikaltimus prieš žmoniją Niurnbergo-2 Tribunole Vakarų fašistų nusikaltimams žmoniškumui tirti. Vakarų dviguba moralė yra nepakenčiama ir negali likti nenubausta. Vokietija privalo vykdyti savo politiką. Europa privalo taikyti sankcijas Amerikai ir Anglijai.

Nuoroda į originalą: https://www.youtube.com/watch?v=UYuVu2QLprE

Apsilankykite mūsų naujienų svetainėje: www.golosevropi.ru

Turkmėnijos prezidentas Gurbanguly Berdymuchamedovas nesirodo viešai jau dešimt dienų. Spaudoje jau pasirodė pranešimai, kad jis buvo nunuodytas ir mirė. Visai įmanoma, kad tai dar vienas feikas, kuriuos kasdien tūkstančiais gamina JAV, Didžiosios Britanijos, NATO karo nusikaltėlių gaujos specialiųjų tarnybų išsigimėliai. Vakarų niešybė ribų nežino, neturi jokių padorumo rėmų. Tačiau JAV, UK karo nusikaltėliai, aktyviai remiami savo šuniukų iš NATO kvazivalstybių chuntų, rengia dar vieną, savo eilinį tarptautinį nusikaltimą, karinę agresiją prieš taikų ir demokratišką Iraną. Turkmėnijos geografinė padėtis neleidžia JAV_NATO karo nusikaltėliams uždaryti Iraną nuos savo sąjungininkų – Rusijos ir Kinijos. Turkmėnijos tiekiamos dujos sudaro 15 proc. visų Kinijos poreikių dujoms. Todėl nenuostabu, kad JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja visais įmanomais būdais siekia destabilizuoti padėtį Turkmėnijoje – socialinė-ekonominė krizė, kuri yra Vakarų kolonizatorių kurstoma šalyje nuolat, sudaro sąlygas Vakarų fašistams-liberalams įvykdyti eilinę “spalvotą” revoliuciją Turkmėnijoje (sąjūdį, maidaną toliau pagal Džino Šarpą sąrašą) ir atvesti į valdžią eilinę vietinių landsbergistų chuntą, kuri su malonumu už judo 30 sidarbrinių parduos šalį Vakarų kolonizatoriams. Kartu tai būtų dar vienas banderlogiškas rusofobiškas proamerikietiškas darinys, panašus į Ukrainą, dar vienas įtampos židinys prie Rusijos sienų, atvirai agresyvus anklavas, bananų respublika, nestabilumo ir grėsmės taikai šaltinis.
Be to, JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja, įsitvirtinusi po perversmo tokioje JAV kolonijoje, ne tik žudytų savo žmones beprasmiškoje kovoje su Rusija, bet ir kenktų kitai JAV-UK fašistų geopolitinei priešininkei Kinijai.
Na ir, žinoma, proamerikietiškos chuntos įsitvirtinimas Turkmėnijoje labai pagerintų JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos strateginę padėtį prieš Vakarų kolonizatorių agresiją prieš Iraną. Ormūzo sąsiauryje siautėjantys JAV, Didžiosios Britanijos piratai, užpuldinėjantys Irano tanklaivius, Persijos įlankoje atrodo grėsmingai, tačiau yra pažeidžiami Irano Islamo Revoliucijos Korpuso sargybinių priešlėktuvinės, priešraketinės gynybos priemonėms. JAV-NATO karo nusikaltėlių įsitvirtinimas sausumoje aplink Iraną po to, kai JAV-NATO karo nusikaltėliai prarado savo strateginio partnerio regione Turkijos užnugarį po NATO nusikalstamos avantiūros Sirijoje ir ypatingai, kai užpuolė Turkiją sankcijomis, kai ši įsigijo už 4,5 mlrd.USD geriausią pasaulyje PLG-PRG Rusijos sistemą S-400 Triumf, padrąsintų britų ir amerikiečių karo nusikaltėlius naujam tarptautioniam nusikaltimui.
Tikėkimės, Kinija ir Rusija supranta JAV-NATO karo nusikaltėlių spectarnybų keliamą pavojų Turkmėnijoje, žino JAV-NATO kolonizatorių agresyvius planus ir ėmėsi savigynos priemonių, kad išaugoti taiką ir saugumą regione ir išspirti Vakarų fašistus iš Vidurio Azijos.
Palinkėkime Turkmėnijos prezidentui sveikatos ir būti atsargesniam bendraujant su JAV-NATO karo nusikaltėlių veikėjais – Vakarų fašistams nunuodyti bet kurį žmogų planetoje nesudarė niekada jokių etinių problemų. Ir, reikia manyti, Rusija ir Kinija padės reikiamų pastangų, kad apsaugoti Turkmėniją nuo JAV-NATO fašistų pražūtingos įtakos.
Tikėkimės, JAV-NATO žvėris bus dar kartą sėkmingai sutramdytas, kaip tai Rusija padarė Sirijoje, Venesueloje, Turkijoje, Irane ir, gal būt ateis tokia diena – JAV, Didžiosios Britanijos, NATO veikėjai kada nors sėdės Niurnbergo-2 Tribunolo Vakarų nusikaltimams žmoniškumui tirti. Jeigu žmonija norės išgyventi, ji privalo nuteisti JAV, Didžiosios Britanijos ir šios imperijos liokajus iš NATO bloko karo nusikaltėlius.

Bet kokiu atveju, Turkmėnijos Užsienio reikalų ministerija ir šalies diplomatinės atstovybės įvairiose šalyje informavo, kad gandai apie Turkmėnijos prezidento Gurbanguly Berdymuchamedovo mirtį neatitinka tikrovės, prezidentas yra sveikas ir energingas, dirba savo šalies labui.

Jau uždraustas Ukrainoje, kitose JAV kolonijose yra apribotos galimybės žiūrėti, interneto platybėse neįmanoma rasti padoresnės kokybės filmo vaizdo įrašo. Visa JAV, Didžiosios Britanijos valdoma vietinė “patriotinė” agentūra filmą jau pasmerkė kaip “Kremliaus propagandą”.

Nutraukti brolžudišką karą Donbase – tokio tikslo siekė šio filmo, apdovanoto specialiuoju prizu Italijos Taorminos mieste vykusiame kino festivalyje. Oskaro laureatas režisierius Oliveris Stounas ir ukrainietis kinodokumentalistas Igoris Lopationokas sukūrė šį filmą apie tai, kaip vystėsi įvykiai šalyje įvyko po Maidano, ir bandė išsiaiškinti užsitęsusios krizės šalyje priežastis.

Lietuvos landsberginė žiniasklaida (?) , dirbanti JAV nekarinių intervencijų skyriuje ir platinanti tik karo propagandą bei propaguojanti tautinę nesantaiką, žinoma, apie šį filmą nutylėjo – JAV Lietuvos karo propagandistams už idėjų, skatinančių kovoti už taiką Žemėje, sklaidą nemoka. Už tokius dalykus monika didžiakrūtė akimirksniu taptų šiukšlių konteinerio operatore , o valatko-tapinai bomžais. Kitas dalykas propaguoti fašisto švedo blue-yellow akcijas “paremk Ukrainos banderlogus-žudikus” – tokie veikėjai ir renginiai nuolat yra rodomi Lietuvos melosklaidos ruporuose primetime laiku.
Bet kokiu atveju, kiekvienas privalo pažiūrėti, kaip JAV globalistai su Europos Sąjungos, NATO karo nusikaltėlių gauja per labai trumpą laiką “spalvotų” revoliucijų technologijomis turtingiausią TSRS respubliką vidurio Europos šalį pavertė trečiojo pasaulio, vidurio Afrikos bananų respublika, kur siautėja fašistai, buvusių nacių kolaborantų palikuonys, besmegeniai maidaunai-sąjūdiečiai. Tokie akivaizdūs Ukrainos maidano ir Lietuvos sąjūdžio panašumai – priežastys, veikiančios nacionalistinės jėgos, fašistinės chuntos įsitvirtinimas valdžioje, katastrofiškos šalies gyventojams “spalvoto” perversmo pasekmės, šalies deindustrializacija, depopuliacija, masinis skurdas, teroras, žmogaus teisių ir laisvių viduramžiški apribojimai, įstatymų masiniai pažeidinėjimai, valdžios totalinė korupcija ir visa kita – negali būti ignoruojami. Prieš JAV neokolonijinę ekspansiją, vykdomą vietinio antiliaudinio kompradorinio elito būtina kovoti – tai yra gyvybės ir mirties, to be or not to be klausimas. Vakarų kolonizatoriai patys iš niekur neišeina, kol nenusiaubia teritorijos iki istorinės nebūties lygio.

Visiems siūlau pažiūrėti iki galo šį filmą. Tai nėra Rusijos tiesos skleidėjų kūrinys, nors tiesa šiuo metu kalba tik rusų kalba iš Kremliaus valdomų žiniaisklaidos priemonių.

Tai JAV režisieriaus Oliverio Stouno, kuris niekada netarnavo jokiai valdžiai, filmas, ir jo negalima vadinti tradiciniu valatkodelfiniu propagandiniu štampu “Kremliaus propaganda”.

Gero žiūrėjimo. Nuoga Tiesa niekada nebuvo maloni, tačiau tik Tiesa mus gali išlaisvinti.

Spausti nuorodą:

https://www.vestifinance.ru/videos/49788?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop