Archive

August 2019

Browsing

JAV parduos Lietuvai 500 šarvuočių už 170 mln. dolerių Read more: https://sputniknews.lt/world/20190828/10053725/JAV-pritare-500-sarvuociu-pardavimui-Lietuvai-uz-170-mln-doleriu.html Mašinos bus pristatomos sukomplektuotos su šaunamaisiais ginklais (kulkosvaidžiais) ir šoviniais VILNIUS, rugpjūčio 28 — Sputnik. Pasak Pentagono gynybos ir saugumo bendradarbiavimo agentūros, JAV valstybės departamentas patvirtino 500 šarvuočių pardavimą Lietuvai, praneša RIA Novosti. © PHOTO: LIETUVOS KARIUOMENĖ Karo ekspertas: Pentagonas siunčia Baltijos šalims tai, ką tinka tik perlydyti Kalbama apie šarvuočius “Joint Light Tactical Vehicle” (lengvoji taktinė transporto priemonė), kuriais dabar aprūpintos sausumos pajėgos, specialiosios pajėgos ir JAV jūrų pėstininkai. Mašinos bus pristatomos sukomplektuotos su šaunamaisiais ginklais (kulkosvaidžiais) ir šoviniais. “Siūlomas šios įrangos pardavimas ir (garantinis) palaikymas nepakeis nustatytos karinės pusiausvyros regione”, — teigiama pranešime. Žiniasklaidos pranešimai apie Lietuvos susidomėjimą įsigyti tokius automobilius pasirodė dar 2017 metais. Buvo manoma, kad pristatymai prasidės nuo 2021 metų. Baltijos šalių politikai nuolat skelbia tariamai augančią “Rusijos grėsmę”. Tokių pareiškimų fone Lietuva vis dažniau pasirašo didelės vertės gynybos sutartis su JAV, didindama karinės technikos kiekį regione. Į Lietuvą anksčiau atgabentos amerikiečių priešraketinės gynybos sistemos “Javelin”, kurios kainavo daugiau nei 17,6 milijono eurų. Be to, Baltijos šalys ir Lenkija ragina stiprinti NATO karines pajėgas regione, taip pat sudaryti įvairias gynybos sutartis su kitomis Aljanso šalimis. Tuo tarpu Maskva ne kartą pabrėžė, kad Rusija nesiruošia nieko pulti. Šalis…

Simonas Zagurskas yra su Simonas Kroydonas. 6 val. ·  Sovietų Sąjunga Lietuvą iš atsilikusio agrarinio krašto padarė vieną stipriausių TSSRS valstybių. Apsižvalgykite aplink sodiečiai.Viską ką aplinkui matote visi daugiaaukščiai namai,alytnamiai sodybos,parkai,viskas pastatyta Sovietų Sąjungos laikais. Ar galite patikėti 60 000 vaikų gimdavo per metus Lietuvoje.Už šildymą ir bendrai komunalinius mokesčius už visą butą,namą žmonės mokėdavo kelis rublius.Pvz dabar už buto šildymą,elektrą,dujas atitinkamai kainuotų 10 eurų per mėnesį. Taip,mobiliųjų telefonų,interneto tada nebuvo.O kur visa tai buvo ? Vakaruose irgi nebuvo šitų dalykų.Vaikai žaisdavo gatvėse,pilni parkai būdavo žmonių.Nusikalstamumas buvo labai mažas.Žiniasklaida apie nusikaltimus nerašydavo ,o tyliai ištirdavo ir kaltininkus nubausdavo.Žmonės nerakindavo durų,kaimynai žinojo vieni kitus ir šiltai bendraudavo,padėdavo vieni kitiems.Pampersai dar nebuvo išrasti,tai vystyklais balkonai būdavo iškabinėti. Draugas komunistas darbų mokytojas Bronius Vilkas mus su Andrius Astrauskas siųsdavo į mišką per darbų pamoką. Mes nueidavom ir pjūklu nupjaudavom medį,tada jį parnešdavom ir visa klasė gamindavo inkilus,o juos pakabindavom miške ir paukšteliai apsidžiaugdavo,jie ten perėdavo pelėdžiukus, varnuolius ir Lietuva žydėjo. Tiesa mokyklose nebūdavo tualetinio popieriaus, ir mokyklos tualetai nekaip atrodydavo. Aš kai netoli nuo mokyklos gyvenau tai sugrįždavau namo reikalui prispyrus .Mokytojai būdavo griežti,ir ausį patempdavo ir griūšę kai kada duodavo.Mokytojas buvo pagarboje. Per vasaras reikėdavo eiti pataisų.Aš ėjau pataisas iš anglų kalbos ir matematikos.Sekmadieniais visi eidavo į…

Petras Rekašius 2019-08-20 Read more: https://sputniknews.lt/columnists/20190820/9998643/Molotovo-Ribentropo-paktas-antitarybinis-mitas-ir-pamirta-tiesa.html Jau greitai sueis lygiai 80 metų nuo tada, kai 1939 m. rugpjūčio 23 dieną Maskvoje buvo pasirašytas garsusis Molotovo-Ribentropo paktas Mūsiškiai “patriotai”, kaip įprasta, kviečia minėti Baltijos kelią, būdingomis frazėmis keikdami TSRS bei “sovietų okupaciją”. Tuo tarpu mums vertėtų paklausti — kokia už šio antitarybinio mito slypinti tiesa? Kad į tai atsakytume, geriausia pradėti nuo paties mito, neva čia būta kone šėtoniško dviejų, vienas kitam blogybe nenusileidusių “totalitarinių režimų” suokalbio prieš “laisvas ir nepriklausomas” Pabaltijo tautas, netrukus tapusio didžiausių žmonijos istorijoje skerdynių — Antrojo pasaulinio karo — priežastimi. Tuo tarpu vadinamosios Vakarų “demokratijos” neva šventai stovėjusios “laisvės” sargyboje, bet dėl tragiškų aplinkybių nepajėgusios užkirsti nelaimei kelio. Būtent “mito”, nes nuo Perestroikos laikų į daugelio lietuvių sąmonę įsisunkęs Molotovo-Ribentropo pakto supratimas, kaip ir nuo jo neatsiejami antitarybiniai sentimentai, remiasi daugybe istorijos klastojimų bei nutylėjimų, pradedant bendra tuometinės Europos situacija, baigiant tikrąja tiek Tarybų Sąjungos, tiek nacistinio Reicho laikysena. Miuncheno suokalbis — Hitlerio įgalinimas Neįmanoma rimtai kalbėti apie 1939-ųjų rugpjūtį vykusias Vokietijos ir TSRS derybas, neminint dar 1938-aisiais buvusio Miuncheno suokalbio, kuriame būtent Didžioji Britanija ir Prancūzija atidavė naciams Čekoslovakiją. Manyta, kad tuo būdu būsiąs patenkintas Hitlerio apetitas, o jo grobuoniškas žvilgsnis nukreiptas nuo Vakarų į Tarybų…

Kiekvieną kartą, kai pasiklausau liberalių „ekspertų“, landsberginių anal‘itikų postringavimų apie „tuos baisius sovietinio režimo laikus“, valatkodelfinių profesionalių smegenų plovikų rypavimus apie „sovietinio režimo siaubus“, visada kyla pasišlykštėjimo liberalių melagių, „laisvų“ JAV vergų  kosminiu išsigimimu jausmas. Šitaip niekšiškai meluoti apie tarybinę realybę galima tik dviem atvejais – arba dėl visiško protinio neįgalumo arba už pinigus. Liberalioje „demokratijoje“, importuotoje iš JAV-Vakarų kolonizatorių, kur viskas daroma vardan pinigų, kur žmogus žmogui vilkas, kur nusikaltėliai yra patys sėkmingiausi visuomenės nariai, melas yra pagrindinė vertybė, kuri ir padeda generuoti pagrindinį liberalios ekonomikos „pavogiau ir turiu“ resursą – milžinišką idiotų masę, kuri pati jau mąstyti nepajėgia, todėl priima vartojimui viską, ką jiems pakiša liberalūs vagys – politikai, kompradorinis elitas, korumpuoti teisėjai/teisėsaugininkai ir išsigimę žurnaliūgos. Būtent jie ant siaubingo antitarybinio melo, antikomunistinio melo propagandos jau spėjo išauginti kartą jaunimo, kuri savo akyse nėra mačiusi tarybinės tikrovės, tačiau su nuoširdžia neapykanta rūsčiai smerkia tarybinę praeitį. Ir, pastebėjau, kuo jaunesnis proamerikietiškas patriotas, tuo žiauresnis jam buvo Stalinas, tuo baisiau jis kentėjo Sibiro Gulaguose, tuo klastingiau jį persekiojo KGB agentai, kai parduotuvėse galėjai nusipirkti tik landsbergio ragus ir kanopas, bet negalėjai nusipirkti išsvajoto tualetinio popieriaus … kad nusivalyti tą vietą, su kuria jie dabar ir galvoja. Kol yra gyvi…

Lietuvos melo propagandos aparatas dūzgia visu pajėgumu – Baltijos keliui 30 metų!! Patriotas Nr. 1 per visus savo chuntos užgrobtus kanalus porina apie rezistenciją, išsivadavimą, didvyriškas kovas už laisvę, nuolat nepavargdamas cituoja pats save ir nekukliai įkyriai pabrėžia savo milžinišką indėlį į Lietuvos išlaisvinimo judėjimą. Išlaisvinimo? Kai Lietuvos visas politinis, ekonominis, karinis, diplomatinis, teisminis,  gynybinis suverenitetas yra užsienio šalių sostinėse Vašingtone, Londone, Briuselyje, tai dabar vadinama laisve ir nepriklausomybe? Kai sąjūdiečių rankomis atliktos prichvatizacijos ir deindustrializacijos pasekmėje buvo sunaikinti klęstėję tarybiniais laikais dauguma pramonės šakų, atominė energetika, didžiausias Baltijos baseine jūrų laivynas, galinga mašinų, įrankių, įrengimų, statybos pramonė,   žemės ūkis, kultūra, mokslas, socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos infrastruktūra buvo sunaikinta pramonės darbuotojų ruošimo įstaigų sistema, kur buvo ruošiami aukštos kvalifikacijos specialistai, o likę specialistai nuo sąjūdiečių-Baltijos kelio aktyvistų sukurto skurdo, masinio nedarbo, bado metėsi gelbėtis svetur ir dirba Vakarų kolonizatorių šalyse ekonominėje emigracijoje. Ir grįžti į landsberginės “laisvės” rojų ekonominiai migrantai net negalvoja, o jų vaikai jau dauguma net nekalba lietuviškai. Kur čia laisvė, apie kurią prieš 30 metų vogravo per visus kanalus Baltijos kelio organizatoriai, spalvotų revoliucijų technologai? Visų spalvotų revoliucijų, kurias surengė buvusios TSRS respublikose JAV ir Didžiosios Britanijos specialiosios tarnybos, tikslas buvo vienas – perversmo būdu pakeisti…

Maskvoje jau mėnesis kaip JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja bando įvykdyti spalvotą revoliuciją (sąjūdį, maidaną, tahrirą … reikalingą pabraukti). JAV 5 kolona Maskvoje, retas išsigimėlių rinkinys – nuo liberalių fašistų iki kraštutinių pseudokomunistų – už JAV dolerius ir pagal JAV išsigimėlių CŽV agentų instrukcijas jau mėnuo kiekvieną šeštadienį, panašiai kaip Prancūzijos “geltonosios liemenės”, išeina į nesankcionuotus mitingus. Jeigu Prancūzijoje liaudies bruzdėjimus iššaukė kapitalistinių parazitų įvykdytas nežmoniškas mokesčių pakėlimas, tai Maskvoje “liaudies” revoliucija vyksta pagal užsakymą iš Vašingtono, Londono. “revoliucijos” varomoji jėga Maskvoje – nusipenėję iš nieko neveikimo liberalūs fašistai, apmokami iš Vakarų kolonizatorių fondų, bei kvailas, pagal Soroso vadovėlius ir radijo “Svoboda” melo propagandą išsilavinęs jaunimėlis. Jie visi labai nori, kad ir Rusija taptų eiline JAV kolonija, tokia kaip Ukraina, Lietuva, Lenkija, Gruzija, Latvija, Estija ir kitos “demokratiškos” “laisvos” JAV kolonijos. Viskas vyksta pagal Džino Šarpo vadovėlį “Nuo diktatūros iki JAV kolonijos”. Maskvoje gyvena 15 mln žmonių. Į liberalių fašistų, nacistinių “demokratų” apgailėtinus mitingus ateina nuo 1,5 tūkst iki daugiausia, 15 tūkstančių JAV naudingų idiotų. Jie – mikroskopinė mažuma, kuriai užtenka įžūlumo rėkaloti “Mes – čia valdžia!”. 0,00000 procento rėkia, kad yra valdžia?!! Pretekstas nesankcionuotiems mitingams gali būti bet kokia problema, nors ir mažiausia,  valstybėje. Bet kurioje valstybėje jų visada buvo,…

Nėra kalendoriuje dienos, kurią JAV-NATO karo nusikaltėlių gauja nebūtų įvykdžiusi  tarptautinio nusikaltimo, karo nusikaltimo ar nusikaltimo žmoniškumui Visus karus pasaulyje nuo 1945 metų iki pat šių dienų inicijavo Jungtinės Amerikos Valstijos ir jų vasalai NATO teroristinėje organizacijoje. Tai Vakarų kryžiuočių vienintelis egzistavimo būdas, vienintelis Vakarų konkistadorų būdas gyventi prabangiai, parazituoti viso pasaulio sąskaita. Provokacijos, klastotės, diversijos, valstybiniai perversmai, karai, agresijos, griovimai, bombardavimai, plėšimas, žudymai, kankinimai – tai yra pagrindinis JAV agresijų formų rinkinys prieš laisvas nuo Vakarų kolonizatorių vergovės, suverenias valstybes. Kitaip Vakarai gyventi nemoka ir niekada net nebandė. Rusija Vakarams visada neįveikiama kliūtis “civilizuotiems” barbarams laisvai ir nebaudžiamai plėšikauti visame pasaulyje.  Savaime suprantama, Rusija visada buvo JAV, Didžiosios Britanijos, NATO agresijų taikinys, kliūtis  Vakarų “demokratų” šimtmečius puoselėjamiems planams pavergti visą pasaulį, visą planetą paversti Vakarų kolonija. JAV ir jų vasalai NATO teroristinėje organizacijoje jau daugelį metų rengia globalinę agresiją prieš Rusiją.  Kaip neseniai pareiškė NATO tarptautinių banditų vyriausias vadeiva Jensas Stoltenbergas “NATO užduotis visada buvo Rusijos sulaikymas” ir karų kurstymas Rusijos pasienyje bei pačioje Rusijoje. 2008 m. rugpjūčio 7 dieną Gruzijos prezidentas M.Saakašvilis 19.00 val. per Gruzijos televiziją kreipėsi į P.Osetijos žmonės, pasakė liberaliai melagingą ir apsimestinai sentimentalią kalbą apie gruzinų ir osetinų amžiną draugystę, meilę, pagarbą, pakvietė juos…

Paleckio advokatas išaiškino, kodėl politikas lieka sulaikytas Temos: “Šnipinėjimo skandalas” Lietuvoje (23) Išskirtiniame Sputnik Lietuva straipsnyje gynėjas teigė, kad politiniuose reikaluose niekuomet nebūna objektyvumo VILNIUS, rugpjūčio 7 — Sputnik. Buvusio Socialistinio liaudies fronto lyderio Algirdo Paleckio advokatas Algis Petrulis paaiškino, kodėl Lietuvos apeliacinis teismas atmetė prašymą sušvelninti kardomąją priemonę. Apie tai jis kalbėjo išskirtiniame interviu Sputnik Lietuva. © SPUTNIK / РАМИЛЬ СИТДИКОВ Teismas atsisakė paleisti Paleckį iš tardymo izoliatoriaus Gynėjas taip pat pasidalino informacija apie kalinio sveikatos būklę. “Sveikata blogėja. Jo ūgis 188 cm, o dabar jis sveria 60 kilogramų. Jau net ne gydytojas gali pastebėti, kad sveikata pablogėjo. Jis sėdi vienutėje ir išeina tik vienai valandai, kur nemato nei saulės, nieko, tik trijų-keturių metrų kambarys. Draudžiama susitikti su žmona, sprendimas jau priimtas, ir su tėvais … [Įkalinimas] pratęstas iki metų”, — teigė Petrulis. Pasak advokato, kaliniui buvo suteikta medicininė pagalba praėjus dešimčiai dienų po kreipimosi. Tokį ilgą laukimą lemia ilgos eilės. Kaip pats Paleckis pasakojo Petruliui, gydytojai skyrė jam antrą valandą pasivaikščiojimo, taip pat išrašė vitaminų bei atliko tyrimus. Gynėjas teigė, kad teismas atsisakė sušvelninti kaliniui paskirtą prevencinę priemonę, paaiškindamas tuo, kad Paleckis gali pabėgti iš šalies. “Čia nesprendžiama, ar jis kaltas, ar ne, o tik dėl kardomosios priemonės. <…> Jis…

Gintautas Kniukšta 6 val. Ne, prezidente, jūs Lietuvos miškų neparduosite. Penktadienį, jau pasibaigus darbo dienai, šalies prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad pasirašytas prezidento dekretas dėl veto Miškų įstatymo pataisų, pagal kurias nuo 2020 m. sausio vienas ar susiję asmenys negalės turėti daugiau nei 1.500 ha miško paskirties žemės. Prezidentas visam pasauliui pasiuntė žinią: atvažiuokite, pirkite Lietuvos miškus. Ir paskubėkite, nes skandinavų „Ikea grupės“ valdomi miškai vien per vienerius metus padidėjo 50 procentų ir dabar jau užima tiek, kiek ir visa Kauno miesto teritorija… O gal ir daugiau. Naujajam šalies prezidentui vetuojant įstatymą nesudrebėjo ranka net žinant tą faktą, kad Vyriausybei metų pradžioje nutarus plėsti Pabradės poligoną, kariškių plotai atsirėmė į privačias valdas – „Ikea grupei“ priklausančius miškus. Tai reiškia, kad už miško paėmimą visuomenės poreikiams „Ikea gupei“ mokėsime mes visi, mokesčių mokėtojai. Priklausantis miškas gali būti perimtas savininkams sumokant rinkos kainą. Sakysite, absurdiška situacija, taip būti negali, bet Prezidentas pabrėžia, kad naujoji Miškų įstatymo pataisa neužtikrintų sąžiningos konkurencijos laisvės… Na, žinoma, kur ten, mums, bėdžiams, su skandinavų pinigais lygintis, bet kodėl prezidentūra nepasidomėjo, kodėl tie Skandinavijos šalių piliečiai nepuola pirkti Vokietijos miškų, o kiša ranką tik į Lietuvos arba Rumunijos girias ir nacionalinius parkus? Didžiuliai miškų plotai koncentruojami grupės asmenų…

Rugpjūčio 2-oji –  Rusijos (TSRS) karinių pajėgų oro desanto diena. VDV, Vozdušno desantnyje voiska – oro desanto pajėgos yra patys kovingiausi Rusijos (TSRS) karinių pajėgų daliniai. “Niekas kitas – tik mes” galime įvykdyti bet kokią , nors ir pačią sudėtingiausią užduotį – toks yra Tarybų Sąjungos generolo Vasilijaus Margelovo sukurtos armijos, arba kaip desantininkai save dar vadina “voiska diady Vasy”, šūkis. Jeigu Vakarų, JAV, Didžiosios Britanijos, NATO agresorių, žudikų, karo nusikaltėlių armijų šūkis yra “padaryk bet kokį nusikaltimą žmoniškumui, bet uždirbk pinigų”, tai Rusijos oro desanto pajėgų šūkis yra “Numirk, bet padaryk”. Ir tai yra priežastis, kodėl Vakarų barbarų, kolonizatorių ordos visada pralaimėdavo Rusijoje. NATO karo nusikaltėlis arba NATO okupacinės konkistadorų gaujos pagalbinis čiabuvių (ukrainiečių, gruzinų, lenkų, lietuvių, estų, latvių ir etc.) padalinys gali savaitę praleisti miške tik tuo atveju, jeigu po to visą mėnesį gulės kurorte, SPA ir panašiose  sąlygose – jie dirba tik už pinigus, todėl padaryti nesugeba, tik parsiduoti gali. Rusijos  gi (TSRS) dėdės Vasios kariai gali būti kovingi ne tik savaitę, bet ir mėnesį, metus, penkis metus, tiek, kiek reikės sutriuškinti bet kurį priešą, JAV-NATO agresorių, žudiką, okupantą. 2000 metų kovo 1 dieną  JAV-NATO karo nusikaltėlių finansuojamų ir apmokytų Čečėnijoje veikiančių  teroristų-islamistų 2500 galvažudžių būrys bandė…