Aktualijos

Palestina atmetė Donaldo Trampo taikaus sureguliavimo “amžiaus sandorį”

Pinterest LinkedIn Tumblr

 

Taika ant 180 puslapių. Verslininkas ir laisvalaikiu JAV prezidentas Donaldas Trumpas pristatė dar vieną „amžiaus sandorį”.
Pagal šiame “sandoryje” pateiktą JAV prezidento planą JAV politiniai verslininkai tikisi užbaigti Palestinos ir Izraelio konfliktą. Ir,  savaime suprantama, uždirbti pelno. Kas gaus naudą iš šio “amžiaus sandorio”?

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pristatė „amžiaus sandorį“. 180-je puslapių išdėstytu JAV ir Izraelio verslo planu siekiama nutraukti jau beveik 70 metų besitęsiantį Palestinos ir Izraelio konfliktą. Savaime suprantama JAV lyderis prezentuodamas savo planą negailėjo pompastiškų epitetų savo rinkiminei iniciatyvai, vadino šį JAV-Izraelio bizniuko planą „istorine galimybe Palestinai“ ir kalbėjo apie „milžinišką žingsnį taikos link“, kurį daro JAV verslo partneris Izraelis. Tačiau net tas nedaugelis detalių, kurias atskleidė „Ovalinio kabineto“ šeimininkas, akivaizdžiai rodo, kad artimiausiu metu taikos Palestinos žemėje  tikėtis nėra pagrindo.

Taip keitėsi Palestinos teritorijų ribos po kiekvienos Izraelio agresijos

JAV lyderis pasiūlė užbaigti vieną kruviniausių konfliktų Artimuosiuose Rytuose JAV nešvaraus verslo puoselėjamų nepadorių tradicijų dvasioje – JAV verslo partneris Izraelis gauna visą naudą, o šio sandorio kaštai, nuostoliai tenka trečiajai šaliai … Palestinai. Lietuviams, po landsberginės prichvatizacijos, Kubiliaus “ekonominių krizių suvaldymo”, Masiulio-Šimašiaus “reformų”, tai gerai pažįstama schema – naudą gauna “taikdariai-reformatoriai”, o visus nuostolius, išklaidas apmoka trečioji šalis, kuri nei sandorio sąlygoms, nei sprendimams jokios įtakos neturėjo.
“Amžiaus sandoris” JAV ir Izraelio labui.
Paskelbus pirmąsias „amžiaus sandorio“ politinės dalies detales šalia Donaldo Trumpo, žinoma, stovėjo Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, kuris taip pat kalbėjo ir pavadino šią dieną istorine, lygindamas ją su diena, kai JAV prezidentas Harry Trumenas pripažino Izraelį 1948 m.
Iš tiesų, Tel Avivo atžvilgiu amerikiečių pasiūlymai, jei įsivaizduoti, kad jie galiausiai bus įgyvendinti, yra nepaprastai patrauklūs. JAV prezidentas patvirtino, kad Jeruzalė taps nedaloma Izraelio sostine. Palestinos sostinė, sutinkamai su planu, bus Rytų Jeruzalė. Ką tai reiškia ir kaip numatyta įgyvendinti tokią schemą, dar reikia išsiaiškinti. Be to, Donaldas Trumpas savo pompastiškoje prezentacijoje nieko nepasakė apie milijonus palestiniečių pabėgėlių, kurie buvo priversti bėgti iš savo po daugybės Izraelio agresijų ir 1967 m. Šešių dienų karo, ir kaip jie bus grąžinti į gimtąsias vietas. Tuo pat metu JAV lyderis pažadėjo atidaryti JAV ambasadą naujojoje Palestinos valstybėje. Galiausiai, pasak Amerikos vadovo, Vašingtonas ir Tel Avivas sudarys jungtinį komitetą, kuris parengs „išsamesnį ir tikslesnį planą“ naujai pasiūlytai koncepcijai įgyvendinti. Derybų procesas siekiant sukurti Palestinos valstybę naujųjų sienų ribose vyks per ketverius metus. Labai primena 1938 metų Miuncheno suokalbį, kai Vakarų valstybės siūlė Čekoslovakijai naujų sienų neliečiamumą mainais už valstybės pasidalijimą tarp nacistinės Vokietijos, fašistinės Lenkijos ir kitų “draugiškų” šalių-kaimynių. Pereinamajam laikotarpiui Izraelis turi įšaldyti Palestinos žemių okupaciją ir okupuotose teritorijose žydų naujakurių gyvenviečių statybą Vakarų Krante.
Smulkesnių detalių Donaldas Trumpas nepateikė.
Verta atkreipti dėmesį, kad politinės „amžiaus sandorio“ dalies paskelbimas buvo ne kartą atidėliojamas. Tai siejama su tam tikru nestabilumu, kuris šiuo metu tvyro Izraelio politiniame lauke. Praėjusiais metais parlamento rinkimai ten vyko du kartus, ir buvo tikimasi, kad JAV planas bus paviešintas po vyriausybės sudarymo. Tačiau nei po balandžio, nei po rugsėjo mėnesiais vykusių rinkimų premjerui Benjaminui Netanyahu ir jo pagrindiniam oponentui Beni Gancui nepavyko susitarti dėl naujojo kabineto sudėties. Dabar Izraelis laukia pakartotinių rinkimų kovo mėnesį, tačiau, akivaizdu, Donaldas Trumpas, kuriam Senate svarstomas apkaltos procesas ir kuris nori būti perrinktas naujai kadencijai, nenori laukti taip ilgai, todėl išvakarėse prieš paskelbdamas „amžiaus sandorio“ detales jis pasikvietė į Baltuosius Rūmus abu galimus kandidatus į Izraelio ministro-pirmininko postą.
Kaip pareiškė Ovalinio kabineto šeimininkas, Tel Avivas jau parėmė JAV pasiūlymus dėl Artimųjų Rytų konflikto sureguliavimo. Pasak D.Trampo, „daugelis arabų šalių“ taip pat pasisako už „amžiaus sandorio” įgyvendinimą, apdairiai apeidamas visiems žinomą faktą, kad Arabų šalių lyga visada buvo už Izraelio-Palestinos konflikto sureguliavimą … kai tik Izraelis pasitrauks iš okupuotų Palestinos žemių bei Sirijos Golano aukštumų. Be to, D.Trampas pareiškė,kad yra įsitikinęs, jog palestiniečiai, kurie griežtai atmetė JAV planą, ateityje pakeis savo poziciją. Ir pasiūlė 50 milijardų dolerių paramą mainais už palestiniečių planų atsisakymą siekti istorinėse žemėse savo valstybės suvereniteto.

D.Trampas ir B.Netanyahu – “amžiaus sandorio” naudos gavėjai

JAV projektas, skirtas išspręsti Palestinos ir Izraelio konfliktą, taip pat turi ir ekonominę dalį, pavadintą „Nuo taikos iki gerovės“, kurią pristatė Donaldo Trumpo žentas ir patarėjas Jaredas Kušneris bei JAV iždo departamento vadovas Stivenas Mnuchinas konferencijoje Manamoje 2019 m. birželio mėn. Pažymėtina, kad D.Trampo žentas ir patarėjas Jaredas Kušneris yra ortodoksalių pažiūrų judėjas, net D.Trampo duktė Ivanka prieš santuoką priėmė vyro tikėjimą. Todėl  ir “amžiaus sandoris” nuo pat pradžių buvo vadinamas “Kušnerio planu” su atitinkamomis žymiomis preferencijomis vienai iš “sandorio” šalių – Pažadėtajai žemei. Tada Bahreino sostinėje taip pat buvo susirinkę atstovai iš Egipto, Saudo Arabijos, JAE, Kataro, Jordanijos ir Maroko. Palestinos ir Izraelio oficialių atstovų ten nebuvo, tiesa, Izraelį atstovavo verslininkai bei žurnalistai, pirmą kartą istorijoje gavę Bahreino vizas.
Pagal ekonominę „amžiaus sandorio“ dalį per 10 metų į Palestinos ekonomikos plėtrą planuojama investuoti 50 milijardų dolerių. Šie pinigai turėtų duoti impulsą šalies ekonomikai, būtų nukreipti į infrastruktūros projektus, skatintų privatųjį sektorių, švietimą, mediciną ir turizmą bei padėtų sumažinti nedarbą. Tokiu būdu planuojama Palestinos BVP padidinti dvigubai ir du kartus sumažinti skurdo lygį bei sukurti apie milijoną naujų darbo vietų. Be to, planuojama investuoti 5 milijardus dolerių į transporto koridoriaus, kuris sujungs Vakarų Krantą su Gazos sektoriumi, statybą. Remiantis kai kuriais pranešimais, koridorius turėtų būti pastatytas po žeme ir neturėtų prieigos prie viršuje esančio Izraelio teritorijų.

Išlaidas “amžiaus sandorio” planui įgyvendinti JAV paskirstė taip pat vadovaudamasis pačio nešvariausio JAV geopolitinio verslo taisyklėmis – moka tie, kurie labiausiai nukentėjo nuo JAV ir Izraelio karinių agresijų regione, tie, kurie neturi įtakos nei patiesm sandorio sąlygoms, nei jo įgyvendinimo sprendimams. Po to, kai JAV savo karinėms agresijoms visame pasaulyje prievarta surinko duokles iš visų savo kolonijų, tame tarpe ir NATO vasalinių kvazivalstybių, Izraelio aneksuotų arabų kaimyninių šalių teritorijoms įteisinti JAV skelbia naują rinkliavą iš JAV-Izraelio agresijų aukų- arabų šalių.
Apie 28 milijardus JAV dolerių planuojama tiesiogiai investuoti į Palestinos ekonomiką, o likę 22 milijardai dolerių bus skirti Jordanijai, Egiptui ir Libanui projektams, kurie skatina glaudesnius šių šalių ir Palestinos prekybos ryšius. Remiantis kai kuriais šaltiniais, Persijos įlankos arabų monarchijos pirmiausiai ir didžiąja dalimi finansuos „amžiaus sandorio“ ekonominės dalies įgyvendinimą. Iki 70% visų išlaidų teks būtent toms šalims, Vašingtonas investuos dar 20%, likusius 10% sumokės Europos Sąjunga.
„Amžiaus sandoris“ skirtas taip pat padėti D.Trampui laimėti artėjančius JAV prezidento rinkimus. Buvo tikimasi, kad Donaldo Trampo paskelbtas planas sureguliuoti Artimųjų Rytų konfliktą pirmiausia tarnauja Izraelio interesams ir tuo pačiu metu visiškai ignoruoja Palestinos lūkesčius. Bent jau ankstesni JAV prezidento pareiškimai ir veiksmai aiškiai parodė, kad jis atvirai užėmė Izraelio pusės pozicijas. Tokie proizraeliški pareiškimai skambėjo nuolat dar 2016 m. prezidento rinkimų kampanijos metu. Būtent tada jis pažadėjo perkelti JAV ambasadą iš Tel Avivo į Jeruzalę ir vėliau tai įvykdė. 2017 m. gruodžio mėn. jis paskelbė, kad laikas pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine, ir nurodė ruoštis JAV diplomatinės atstovybės perkėlimui į naująją sostinę, nepaisydamas pasaulio bendruomenės pasipiktinimo ir JTO pasmerkimo.

Dabar, jau vykstant naujai rinkimų kampanijai, Donaldas Trumpas, matyt, ketina gauti politinius taškus dėl padėties Artimuosiuose Rytuose sureguliavimo, o tiksliau, dėl atviros paramos Izraeliui šiame procese iš galingų JAV žydų lobistinių klanų. „Jei norite balsuoti už demokratus, tada esate labai nelojalūs žydų tautai ir Izraeliui“, – pareiškė „Ovalinio kabineto“ šeimininkas.Tokie pareiškimai tik dar kartą patvirtina visiems seniai žinomą tiesą – absoliuti dauguma JAV veiksmų pasaulio arenoje (maži pergalingi karai prieš rinkimus, JAV karinės agresijos prieš apsiginti negalinčias mažas valstybes, ekonominiai karai, neteisėtų sankcijų lietus prieš Rusiją, ir pan.) yra tik atspindys JAV politinių klanų karo vidaus politiniame lauke.
Pasaulyje ir Rusijoje tokie JAV rinkimų kruvini šou yra tradiciškai siejami su amerikiečių bandymais primesti savo politinę darbotvarkę, JAV geopolitinę prievartą suverenioms šalims ir neturi nieko bendro nei su demokratija, nei su žmogaus teisėmis, nei su taika ir net su elementariu padorumu niekaip nedera, nekalbant jau apie akivaizdų JAV diktato prieštaravimą tarptautinės teisės normoms ar tarptautinių santykių esminiams principams. Paviešinus sureguliavimo plano ekonominę dalį, Rusijos Federacijos Užsienio reikalų ministerija atkreipė pasaulio dėmesį, kad šiuo planu JAV visiškai “ignoruoja pagrindinę užduotį – atnaujinti tiesiogines Palestinos ir Izraelio derybas visais galutinio sureguliavimo klausimais, įskaitant nepriklausomos Palestinos valstybės sukūrimą 1967 m. sienų ribose su sostine Rytų Jeruzalėje“. Be to, Maskva pabrėžė, kad tokią sudėtingą ir daugelį metų besitęsiančią problemą yra neįmanoma išspręsti vienos šalies, net tokios kaip JAV, pastangomis. Atsižvelgiant į tai, būtina grįžti prie darbo tarptautinių tarpininkų Artimuosiuose Rytuose “kvartete” (Rusija, JAV, ES ir JT) formate.
Kalbant apie konflikto sureguliavimo principus, Rusijos nuomone, jie turėtų būti grindžiami atitinkamais JT Saugumo Tarybos ir JT Generalinės asamblėjos sprendimais, o taip pat 2002 m. Arabų taikiomis iniciatyvomis, kurios numato Izraelio aneksuotų žemių grąžinimą, Izraelio pasitraukimą į 1967 m. sienomis nustatytas ribas, Palestinos valstybės sukūrimą ir teisingo Palestinos pabėgėlių problemos sprendimo paiešką. Mainais arabų šalys įsipareigoja pasirašyti taikos sutartį su Izraeliu ir užmegzti normalius santykius su juo.

Izraelio tankai Jeruzalėje, 1947 metai.

„Amžiaus sandorio“ politinės dalies paskelbimo išvakarėse Rusijos Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad „turbūt, yra svarbiausia išsiaiškinti šalių pozicijas, ypatingai palestiniečių poziciją“ dėl JAV pateiktų pasiūlymų.

Panašų požiūrį išdėstė ir specialusis Rusijos prezidento atstovas Artimuosiuose Rytuose ir Afrikos šalyse, Užsienio reikalų ministro pavaduotojas Michailas Bogdanovas jau po Donaldo Trampo kalbos.
– Mes nagrinėsime pasiūlymus. Tačiau mes nepriimame jokių sprendimų. Sprendimus priima tik konflikte dalyvaujančios šalys – tai yra palestiniečiai ir izraeliečiai, amerikiečiai sprendimo nepriima. Jie pateikė iniciatyvą, visi ją studijuos. Bet pirmiausia sprendimą priima konflikto šalys “, – pažymėjo diplomatas.

Tačiau Palestina jau ne kartą leido suprasti, kad Amerikos pasiūlymai jai yra nepriimtini.  Paskelbti Izraelio sostine visiems arabams šventą miestą Jeruzalę, kurioje stovi Al Aksos šventykla, iš kurios į dangų pakilo islamo pradininkas pranašas Muhamedas – tokia iniciatyva arabų pasaulyje gali sulaukti tik audringo pasipiktinimo ir jokių būdu ne palaikymo. Palestinos iniciatyva vasario 1 d. yra šaukiamas neeilinis Arabų valstybių lygos tarybos posėdis, skirtas „priešintis “amžiaus sandoriui“.

Tuo tarpu Benjaminas Netanyahu sausio 29 d. su vizitu atvyko į Maskvą ir susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Rusijos įtaka regione pastaruoju metu labai išaugo, kai visas pasaulis nusivylė JAV patrankų ir demokratiškų bombardavimų diplomatija, todėl visi supranta, kad be Rusijos spręsti JAV sukeltus konfliktus Artimuose ir Vidurio Rytuose yra neįmanoma. Izraelis parodė V.Putinui išskirtinį dėmesį neseniai vykusio Holokausto dienos minėjime Izraelyje, rodė pagarbos ženklų žymiai daugiau nei JAV viceprezidentui Maikui Pencui ar Jungtinės Karalystės sosto paveldėtojui princui Čarlzui. Akivaizdu, kad buvo tikimasi Maskvos palankumo Izraeliui ir “amžiaus sandoriui”. Po įvykusio susitikimo Izraelio premjeras išreiškė pasitenkinimą, kad Rusijos prezidentas suteikė malonę Izraelio pilietei, sulaikytai Šeremetjevo oro uoste su narkotikų kontrabandos kroviniu ir nuteistai už tai. Apie Rusijos pritarimą “amžiaus sandoriui” B.Netanyahu nieko nesakė. Išvertus iš diplomatinės kalbos tai reiškia, kad Rusija Palestinos neaukos ir daugiau neketina kartoti Libijos scenarijaus, kai Rusijos susilaikymas JAV-NATO karo nusikaltėlių buvo interpretuotas kaip leidimas Vakarų agresoriams sunaikinti ir apiplėšti klestinčią Šiaurės Afrikos šalį, viešai nužudyti jos lyderį. Šį kartą, matyt, Izraelis išgirdo įtikinamą “NE”. Pasaulis jau seniai įsitikino, kad su JAV sudarytos sutartys yra nevertos net popieriaus, ant kurio jos surašytos.

V.Putinas ir M.Abasas

Nežinia, ką pasakė V.Putinas Palestinos lyderiui Mahmudui Abasui savo vizito į Palestiną metu, tačiau akivaizdu, kad išreiškė paramą Palestinos valstybės sukūrimo idėjai. Bet kokiu atveju, Machmudas Abasas jau pasmerkė JAV pasiūlytą “amžiaus sandorį”, kuris yra skirtas niekam daugiau, o tik įteisinti Izraelio aneksuotas arabų žemes.

Izraelio planams pagal šį “sandorį” užgrobti Sirijos Golano aukštumas taip pat pasmerkė ir JAV samdinių-islamo teroristų bei Izraelio niokojamos Sirijos prezidentas Bašaras al Asadas, kuris pareiškė, kad Sirija niekada nepripažins Izraelio įvykdytos Golano aukštumų okupacijos.
Rusijos nuolatinis atstovas JTO Saugumo taryboje Vasilijus Nebendzia priminė JAV, kad Golano aukštumos yra Sirijos teritorija, sutinkamai su Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr.497 ir nei JAV, nei Izraelis neturi teisės perbraižyti kaimyninių šalių teritorijų sienas.

Radikalaus Palestinos išsivadavimo iš Izraelio okupacijos judėjimo “Hamas” lyderis Izmailas Chanija taip pat pasmerkė D.Trampo “amžiaus sandorį”, kuris, kuris , jo nuomone, palaidotų pačią Palestinos valstybingumo idėją ir amžiams ištrintų palestiniečius iš istorijos. Pagal D.Trampo planą, Hamas turi būti išformuotas, o Palestina paskelbta demilitarizuota zona iki dantų ginkluoto agresyvaus Izraelio pasienyje.

Savo griežtą nepritarimą D.Trampo ir Izraelio “amžiaus gešeftui” išreiškė Iranas, Irakas, kitos arabų šalys bei  judėjimai, nuosaikūs ir radikalūs. JAV ir Izraelio vėliavos bei vadovų portretai ir vėl yra dažniausiai deginami simboliai arabų pasaulyje.

Panašu, kad JAV prezidento pasiūlytas “amžiaus sandoris”, kurį D.Trampas akivaizdžiai paskubėjo pakrikštyti “istorine galimybe” bei “gigantišku žingsniu taikos link”, praktikoje pasirodys gimusiu jau negyvu kūdikiu.

Write A Comment