Archive

February 26, 2023

Browsing

Suomija, 1802 ir 1918 m.m. Rusija klastingai padovanojo suverenitetą Suomijai. Iki 1802 Suomija niekada neturėjo savo valstybės. 1918 m. TSRS (Rusija) nesąžiningai ir klastingai padovanojo valstybingumą Latvijai ir Estijai. Iki 1918 metų nei latviai nei estai savo valstybių niekada neturėjo, buvo Vokietijos bei Švedijos gūdžios provincijos, o kolonizatoriai vietinius gyventojus laikė antrarūšiais, savotiškais baltaisiais negrais, kurie tinkami tik ponams patarnauti, ponai turėjo net prima nocta teisę. Lietuva atgavo valstybingumą 1918 m. taip pat dėka Rusijos. Lenkija išliko kaip valstybė, atkūrė savo valstybingumą padedant Rusijai du kartus, 1918 m. ir 1944 m. Rumunija gimė pergalingo Rusijos karo su Turkija pabaigoje ir tapo suverenia šalimi Rusijos valia 1877-1878 m.m. Moldova kaip valstybė susiformavo TSRS sudėtyje. Bulgarija kaip valstybė gimė Rusijos pergalės Rusijos-Turkijos kare 1877-1878 m.m. dėka. “Atsidėkodami” bulgarai dalyvavo antirusiškų koalicijų pusėje net dviejų pasaulinių karų metu. Dabar Bulgarija – NATO narė ir savo teritorijoje įkūrė Rusijos geopolitinio priešo JAV karines bazes. Po 1945 m. Bulgarijos teritorijoje nebuvo nei vieno tarybinio, rusų kareivio, jokių TSRS karinių bazių … Azerbaidžanas kaip valstybė atsirado pirmą kartą tik TSRS sudėtyje. Armėnija buvo išsaugota nuo turkų genocido, išliko fiziškai ir atgimė kaip valstybė Rusijos imperijos ir TSRS sudėtyje. Gruzija išliko fiziškai ir atgimė kaip valstybė Rusijos…