Istorinė tiesa

Rusijos nusikaltimai, kuriuos rusai įvykdė prieš civilizuotą pasaulį

Pinterest LinkedIn Tumblr

Suomija, 1802 ir 1918 m.m. Rusija klastingai padovanojo suverenitetą Suomijai. Iki 1802 Suomija niekada neturėjo savo valstybės.

1918 m. TSRS (Rusija) nesąžiningai ir klastingai padovanojo valstybingumą Latvijai ir Estijai. Iki 1918 metų nei latviai nei estai savo valstybių niekada neturėjo, buvo Vokietijos bei Švedijos gūdžios provincijos, o kolonizatoriai vietinius gyventojus laikė antrarūšiais, savotiškais baltaisiais negrais, kurie tinkami tik ponams patarnauti, ponai turėjo net prima nocta teisę.

Lietuva atgavo valstybingumą 1918 m. taip pat dėka Rusijos.

Lenkija išliko kaip valstybė, atkūrė savo valstybingumą padedant Rusijai du kartus, 1918 m. ir 1944 m.

Rumunija gimė pergalingo Rusijos karo su Turkija pabaigoje ir tapo suverenia šalimi Rusijos valia 1877-1878 m.m.

Moldova kaip valstybė susiformavo TSRS sudėtyje.

Bulgarija kaip valstybė gimė Rusijos pergalės Rusijos-Turkijos kare 1877-1878 m.m. dėka. “Atsidėkodami” bulgarai dalyvavo antirusiškų koalicijų pusėje net dviejų pasaulinių karų metu. Dabar Bulgarija – NATO narė ir savo teritorijoje įkūrė Rusijos geopolitinio priešo JAV karines bazes. Po 1945 m. Bulgarijos teritorijoje nebuvo nei vieno tarybinio, rusų kareivio, jokių TSRS karinių bazių …

Azerbaidžanas kaip valstybė atsirado pirmą kartą tik TSRS sudėtyje.

Armėnija buvo išsaugota nuo turkų genocido, išliko fiziškai ir atgimė kaip valstybė Rusijos imperijos ir TSRS sudėtyje.

Gruzija išliko fiziškai ir atgimė kaip valstybė Rusijos imperijos ir TSRS sudėtyje.

Baltarusija ir Ukraina pirmą kartą tapo valstybėmis tik po Didžiosios Spalio revoliucijos. Tapo visiškai nepriklausomomis 1991 m.

Šveicarija tapo nepriklausoma dėka A.Suvorovo, kuris išlaisvino ją iš Prancūzijos prieš 217 metų.

Rusija klastingai išlaisvino Austriją, Čekoslovakiją ir Lenkiją iš Trečiojo reicho okupacijos 1945 m.

Jekaterinos II pozicijos dėka Rusija 1780 m. parėmė Šiaurės Amerikos Jungtines Valstijas kare, kuris baigėsi Anglijos pralaimėjimu ir nepriklausomybės JAV suteikimu.

Du kartus per paskutinius 2 šimtmečius Rusija dovanojo nepriklausomybę daugumai Europos šalių, sumušdama Europos diktatorių Napoleono ir Hitlerio kariuomenes.

Tik J.Stalino ryžtingos pozicijos dėka derybose su Jungtinių Amerikos Valstijų ir Didžiosios Britanijoje kolonizatoriais Teherane, Jaltoje, Berlyne Vokietija išsaugojo savo valstybingumą po pralaimėjimo Antrajame pasauliniame kare. Ruzveltas ir Čerčilis reikalavo valstybę pavadinimu Vokietija ištrinti iš pasaulio žemėlapio ir istorijos, tačiau nugalėjo J. Stalinas su savo požiūriu – Hitleriai ateina ir išeina, o vokiečių tauta pasilieka.

Gorbačiovas kažkada padarė viską, kad būtų sugriauta Berlyno siena ir Vokietija būtų suvienyta 1990 m.

Be TSRS pagalbos Egiptas nebūtų pajėgęs išgyventi ir sustiprinti savo nepriklausomybę Izraelio, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos 1956-57 m. agresijos prieš Egiptą metu. 1967 metais TSRS pagalba Izraelis buvo sustabdytas agresijos prieš Egiptą metu ir tai išgelbėjo arabus nuo triuškinančio pralaimėjimo dviejų karų 1967-74 m.m. metu.

Angola iškovojo savo nepriklausomybę 1975 metais tik TSRS paramos dėka.

Dauguma Vakarų Europos kolonijų visame pasaulyje gavo nepriklausomybę tik pasaulinio išsilaisvinimo iš Vakarų kolonijinės priklausomybės judėjimo pasekmėje, kuriam vadovavo TSRS, po Antrojo Pasaulinio karo, kurį laimėjo Tarybų Sąjunga.

Dar galima pažymėti Rusijos imperijos-TSRS pozityvų vaidmenį tokių valstybių kaip Kinija, Vietnamas, Korėjos LDR, Indijos atsiradimo ir vystymosi istorijose. Beje, Graikiją nuo Turkijos išlaisvino taip pat Rusija tolimais jau 1821 metais. O kur dar Alžyras, Kuba, Mozambikas ir t.t ir pan…

Na ką, rusai, jums vis dar ne gėda?… Plėštumėte visą pasaulį, kaip tai darė šimtmečiais ir tebedaro šviesieji, civilizuoti europiečiai – britai, ispanai, italai, prancūzai, belgai, olandai, portugalai, Jungtinės Amerikos valstijos ir kiti Vakarų kolonizatoriai, civilizatoriai, demokratizatoriai, būtumėte europietiški, civilizuoti, savi. O dabar, po visų aukščiau išvardintų neeuropietiškų “piktadarybių” esate kažkokie barbarai, vis jums rūpi Vakarų kolonizatorius mušti, šalis vaduoti, tautas išlaisvinti, ten visokias mokyklas, ligonines, gamyklas, uostus statyti, kelius tiesti, visokias dainų šventes ruošti, „okupuotas“ tautas lavinti, šviesti, dauginti…

Visa Rusijos istorija rodo, kaip Rusija buvo nuosekli prie bet kokios savo pačios santvarkos, gynė tautų suverenitetus ir gerbė tautų apsisprendimo teisę, visais laikais padėjo kurti daugiapoliarinį pasaulį, Rusijos imperijos sudėtyje buvusios tautos, net pačios mažiausios, išsaugojo savo kalbą, kultūrą, tradicijas, mažos tautos, turėjusios tik sakytinę kultūrą, rusų mokslininkų dėka gavo raštą, susikūrė savo unikalią rašytinę kultūrą, visos tautos Rusijos imperijos sudėtyje išliko savo istorinėje erdvėje. Rusai niekada savęs nelaikė aukštesne rase ir iš aukšto nežiūrėjo nei vieną tautą, į kurios kultūrinę erdvę jie ateidavo, vedami savo geopolitinių, karinių, nacionalinio saugumo interesų. Jei Rusijos politika vietinių etnosų atžvilgiu būtų buvusi panaši į britų, amerikiečių, Vakarų europiečių, šiandien pusė pasaulio vadintusi Rusijos Imperijos Tautų Sandrauga, o Rusijos žmonės maudytusi prabangoje lyg Saudo Arabijos šeichai išlaisvintų iš britų, JAV kolonizatorių kolonijų sąskaita.

Tai ne europietiška, ne vakarietiška, ne civilizuota. Taip nedaroma. Būtų Rusija numetusi kokią porą atominių bombų ant kokios Japonijos ar kitos priešiškos šalies, kaip tai padarė „civilizuotos“ Jungtinės Amerikos Valstijos, ir Japonija būtų jūsų amžinu draugu, tarnu, vasalu…

Write A Comment