Archive

March 2023

Browsing

https://t.me/Pilietis_1/1360

Šį kartą Maidano priežastis yra įstatymas, kuriuo siekiama apibrėžti užsienio agentų statusą ir reglamentuoti jų veiklą. Primename, Gruzijoje, kaip ir Lietuvoje, bei visose kitose JAV bananų respublikose, nevaržomai veikia JAV, JK, ES, Soroso ir pan. iš Vakarų finansuojamos masinės dezinformacijos priemonės, įvairūs žmogaus teisių neva gynimo, demokratijos plėtros ir kitos nevyriausybinės nusikalstamos antiliaudinės organizacijos. Jų tikslas yra kolonizuoti piliečių masinę sąmonę, paversti juos paklusniais, bevaliais “šviesiųjų” vakariečių vergais, be kita ko, dar ir nuolat propaguoti karą su Rusija, kurstyti tautinę neapykantą rusams , pastoviai palaikyti antirusiškas nuotaikas šalyje. Lietuvoje mes matome tuos “šviesius” veidus per tv kasdien. Bet koks pasipriešinimas Vakarų kolonizatoriams visada vertinamas kaip pasikėsinimas į demokratiją (taip dabar yra vadinama fašistinė liberali diktatūra). Ir tada šalyje JAV-NATO Melo ir Blogio imperija organizuoja Maidaną, kad nuslopintų bet kokį išsivadavimo iš kolonijinės priklausomybės judėjimą. Gruzijoje dabar vyksta būtent toks Maidanas.


Prieš ką ir kas šiuo atveju organizuoja Maidaną Tbilisyje.

Vasario pabaigoje Gruzijos judėjimo „Liaudies galia“ nariai parlamentui pateikė du įstatymų projektus dėl užsienio agentų – „Dėl užsienio įtakos skaidrumo“ ir „Dėl užsienio agentų registravimo“.
Įstatymo projekte „Dėl užsienio įtakos skaidrumo“ užsienio įtakos agentais pripažįstamos ne pelno organizacijos ir žiniasklaidos priemonės, kurios daugiau kaip 20 procentų metinių pajamų gauna iš užsienio finansavimo. Šis įstatymas netaikomas šalies administracinių organų ir sporto federacijų įkurtoms organizacijoms. Tokios organizacijos turėtų registruotis kaip užsienio agentai ir kasmet privalėtų teikti finansines ataskaitas. Pažeidimo atveju jiems grės 25 tūkstančių larių (apie 9,5 tūkst. USD) bauda. Šį dokumentą kovo 7 dieną patvirtino Gruzijos parlamentas. Gruzijos prezidentė (JAV statytinė) Salomė Zurabišvili ne kartą pasisakė prieš įstatymo projektą ir, žinoma, žadėjo jį vetuoti.
Įstatymo projekte „Dėl užsienio agentų registravimo“ numatyta ne tik administracinė, bet ir baudžiamoji atsakomybė. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, gaunantis finansavimą iš užsienio, turės užsiregistruoti kaip „užsienio agentas“. Įstatymo nevykdymas numato baudą arba laisvės atėmimą iki penkerių metų. Judėjimas „Tautos galia“ teigė, kad Užsienio agentų registracijos įstatymo projektas buvo visiškai nukopijuotas iš visiems žinomo represinio JAV FARA įstatymo (JAV elitas apdairiai priimto dar “demokratijos” priešaušryje 1938 m. ir kuris reikalauja, kad užsienio agentai, atstovaujantys užsienio jėgų interesus „politinėmis ar kvazipolitinėmis teisėmis“, atskleistų savo santykius su užsienio vyriausybėmis ir pateiktų informacija apie su tuo susijusią veiklą bei finansus).
Sankcijos už įstatymo nevykdymą – amerikietiškai drakoniškos ir diktatoriškos. Balsavimas dėl šio įstatymo projekto turėtų įvykti ketvirtadienį, kovo 9 d. Ir kuratoriai iš JAV/ES iškart parodė Gruzijos tautai, kur jos vieta.
Gruzijos (?) prezidentė Salomė Zurabišvili iš savo šeimininkų būstinės Niujorko pažadėjo vetuoti Gruzijos parlamento priimtą įstatymą dėl užsienio agentų: “Aš su jumis, nes jūs šiandien atstovaujate laisvai Gruzijai, Gruzijai, kuri savo ateitį mato Europoje ir niekam nesuteiks teisės atimti šią ateitį. Šis įstatymas turi būti panaikintas bet kokia forma. Aš nuo pat pradžių sakiau, kad vetuosiu šį įstatymą ir tai padarysiu,” – rypavo savo šalininkams iš toli Gruzijos užsienio agentas.
Užsienio agentų maidaną-sąjūdį suskubo paremti tarptautinės JAV CŽV valstybinių perversmų organizavimo agentūros agentai, save tituluojantys diplomatais – kad lengviau būtų apgaudinėti vargšus eilinius Gruzijos piliečius.

Maidanas Tbilisyje


ES diplomatijos (?) vadovas Josepas Borrell’is: “Gruzijos parlamentas per pirmąjį svarstymą priėmė naują įstatymą dėl užsienio įtakos skaidrumo. Tai labai blogas įvykių vystymosi scenarijus Gruzijai ir jos tautai. Įstatymas nesuderinamas su ES vertybėmis ir standartais. Tai prieštarauja Gruzijos deklaruotam tikslui įstoti į Europos (kolonijų) Sąjungą. Raginame gerbti Gruzijos piliečių teisę į taikius protestus. Dabartinės redakcijos įstatymas gali smarkiai pakenkti Gruzijos pilietinei visuomenei ir žiniasklaidos organizacijoms, o tai turės neigiamų pasekmių daugeliui gruzinų, kurie gauna naudos iš savo darbo. Šis įstatymas nesuderinamas su ES vertybėmis ir standartais.”
Akivaizdu, kad Žožepas remia klykiančią mažumą, JAV 5-ą koloną, ir ragina visus gruzinus, tyliąją daugumą, sutikti su JAV-ES kolonijos statusu, nesipriešinti Vakarų remiamiems agentams vykdyti valstybinį perversmą. Tradicinis nuo 1990 metų sąjūdžių scenarijus.

Nedas Price’as


JAV metropolijos vardu maidaną Gruzijoje parėmė JAV Valstybės departamento pirmininkas , tarptautinis teroristas , dujotiekio “Nord Stream-2” susprogdinimo kuratorius Nedas Price’as. Ką gi gieda šitas paukštis : “Pastarosiomis valandomis atidžiai stebėjome, kas vyksta Gruzijoje. Mūsų žinia Gruzijos žmonėms ir vyriausybei yra ta, kad Jungtinės Valstijos palaiko visus tuos, kurie taikiai gina savo pagrindines teises laisvai kalbėti ir būti išklausytam, reikalauti atsakomybės iš savo vyriausybės”. Koks čiulbuonėlis!!

Lietuvoje, laisvoje ir demokratiškoje, galima netekti darbo tik už tai, jeigu įdedi savo nuotrauką internete, o jeigu jau pasakysi tiesą apie antiliaudinio nusikalstamo konslibų režimo nusikaltimus, tai Dieve tau padėk.
Žodžiu, JAV-NATO Melo ir Blogio imperija plečia savo Tamsos karalystės sienas sau įprastomis per 1000 metų Kryžiaus žygių priemonėmis – klasta, melu, kalaviju, ugnimi. O kad tuo metu žūsta milijonais žmonės, sunaikinamos tautos, kultūros, valstybės – smulkmena, JAV-NATO šerifų vietinių indėnų reikalai nejaudina. Teritorijos be čiabuvių net geriau Vakarų demokratams-kolonizatoriams.

YANKEY, GO HOME!

Du Pedopartijos broliukai dobiliukai, kurie labai norėjo būti didmiesčių merais – Juozapaitis ir Benkunskis. Pirmasis jau išmestas, kaip ….. Dėl antrojo per Kaziuko mugę pati PIŠė su savo kumelės šypsena dalino skrajutes. Pedofilijos bylos didvyris Slušnys ir jorkšyrinis šuva Savukynas yra artimi šio niekalo draugai. Vilnieti – antrame ture rinkis atsakingai! Neleisk JAV 5-ai LGBT kolonai užgrobti valdžią!


Kaunas, Kauno apskritis

Gavau LRS pirmininkės Viktorijos Čmilytės – Nielsen kvietimą dalyvauti Kovo 11-osios minėjime Seime.
Drauge buvau informuotas, kad patriotinės visuomeninės organizacijos ketina man įteikti Kovo 11-osios proga skiriamą apdovanojimą
“Žinia” – už talką Lietuvos laisvės siekiams.
Be ypatingo noro, tačiau sąžinės verčiamas,
parašiau LR Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorinės atminties skyriui
tokį laišką:
“Kaip jau esu minėjęs telefonu, turiu abejonių
dėl man skirto apdovanojimo “Žinia” priėmimo
Seime.
Apmąstęs dabartinio Seimo eilės metų veiklą, kurią laikau daugeliu aspektų antikrikščioniška
, antinacionaline ir antikultūrine, nusprendžiau
renginyje nedalyvauti.
Gerbiu patriotines visuomenines organizacijas,
kurios palaikė mane vertu gauti tokį lietuviui
brangios reikšmės apdovanojimą. Tačiau nenoriu būti niekaip siejamas su dabartinės kokybės Seimu. Jau senokai nebejaučiu, kad jis tinkamai atstovautų manųjų, tai yra, tradicinių konservatyvių, lietuvybę branginančių pažiūrų
žmones.
Tikiu, kad ateityje sulauksime naujo moralinio
Tėvynės atgimimo ir daugumos Lietuvos piliečių dvasines nuostatas išreiškiančios mūsų Tautos Atstovybės. Tada ramia širdimi
galėsiu priimti įvertinimus ir apdovanojimus,
jei tokie būtų skiriami.
Su gerais linkėjimais –
kun. Robertas Grigas
Kaunas
2023 03 07

P.s. Kai bus pradėti grąžinti visi nuo 1990 metų gauti apdovanojimai iš JAV kolonijos Lietuva landsberginės administracijos, tada valdžia bus sugrąžinta Suverenui – lietuvių Tautai.

Skirtumas

Norite, aš jums ant pirštų paaiškinsiu, kuo skiriasi „kvaila vata“ nuo “demokratiškų” JAV naudingų idiotų bei „Ukrainos patriotų“?


Man, kvailam vatai, gaila VISŲ vaikų.
Man vienodai gaila Donbaso vaikų ir gaila mergaitės, kuri žuvo Vinicoje.
Man gaila Palestinos vaikų, apšaudomų Izraelio – ir apie tai aš rašiau ne kartą.
Man gaila Jemeno vaikų, kuriuos žudo Saudo Arabija – ir aš nuolat tai primenu. Ne taip, kaip Bidenas, kuris prisiminė Khashoggi nužudymą tik tada, kai jam buvo atsisakyta parduoti naftą (o apie vaikus jie ir neprisiminė).
Dar daugiau, man būtų „politiškai korektiška“ pamiršti Jemeno vaikus, nes Saudo Arabija dabar daro tai, kas naudinga Rusijai. Bet aš vis tiek apie tai rašau.
Man gaila Irako ir Afganistano, Sirijos ir Libijos vaikų. Ir aš apie tai rašau. „Lietuvos blue-yellow patriotai“ niekada jų neprisimena. Mat šiuos vaikus nužudė jų šeimininkai, “teisingi, demokratiški” JAV-NATO žudikai, o jei ką nors blogai jie parašytų, bosai gali atimti iš jūsų dotacijas ir pavaryti šalin nuo lesyklėlės.
Man gaila Serbijos vaikų, žuvusių nuo „humanitarinio“ kiliminio bombardavimo devintajame dešimtmetyje. Ir tie vaikai vis dar serga visokiomis bjaurastimis, nes “šviesieji” amerai naudojo sviedinius su nusodrintu uranu.
Man gaila Vietnamo vaikų, kurie buvo deginami napalmu ir nuodijami “orange-dust’u”, o JAV „raudonųjų berečių“ būriai (baudėjų būriai, suformuoti iš nusikaltėlių, nuteistų mirties bausme ar iki gyvos galvos) kolekcionavo, rinko savo aukų ausis kaip trofėjus ir nešiojo juos kaip papuošalus.
Man gaila Kongo vaikų, kuriems belgai nukirsdavo rankas ar kojas, jei tėvai neįvykdydavo kaučiuko surinkimo ar kitokio vergiško darbo normos.
Man gaila VISŲ vaikų.
Net ir tų, kuriems nuo vaikystės negailestingai plaunami smegenys, mokomi neapkęsti „maskolių“ – nes vaikai nekalti, kad juos paverčia bevaliais įrankiais jų auklėtojai – kruopščiai atrinktas nacistinis mėšlas.

Tačiau „Lietuvos patriotai“ staugia apie vaikus tik tada, kai ateina komanda staugti.

Už demonstratyvaus Lietuvos „patrioto“ staugimo visada slypi interesas. Duokite pinigų. Duokite ginklų. Kad galėtume toliau žudyti Donbaso vaikus.
„Lietuvos patriotų“ kauksmas visada skirtas publikai. Cirkas negali be žiūrovų. Nacizmas-nacionalizmas-liberalus fašizmas išaugo iš žemo lygio klojimo teatro, jis visada buvo perdėtai teatrališkas. „Lietuvos patriotų“ kauksmas yra komercinis.
Kaip ir visi jų šou su prišiktomis kelnaitėmis prie Rusijos ambasados (numirčiau iš gėdos, bet tokioje bjaurastyje nedalyvaučiau). Atkreipkite dėmesį, kad net ir paaiškėjus, kad Ukrainos “ombudsmenės” Denisovos pasektos visos šlykščios istorijos – apie Bučą, Kramatorską, Mariuopolį, gimdymo namų, teatrų bombardavimus ir kt. – yra beprotiški pakvaišusios būtybės prasimanymai, jie nenutraukė šių absurdiškų „performansų“. Nes už juos jau buvo sumokėta.
„Lietuvos patriotas“ staugia dėl žuvusių vaikų tik tada, kai dėl to staugti apsimoka, naudinga.
Kadangi iš tiesų jam ant viso to – nusiš….

O dabar aš tai įrodysiu. Easy.
Nes kai ateini pas tokį į puslapį su komentaru ir klausi: „Ar galiu pamatyti tavo lygiai tokį patį įrašą apie dešimties metų mergaitę Veroniką, kuri buvo nužudyta liepos 6 dieną Donecke? – tave arba tiesiog užbanina, arba pradeda rašyti „mirk, vata“.
Nes jie džiūgavo, kai tą mergaitę nužudė Ukrainos vojakos.

Bet ir tai dar ne viskas.
Jei pasakysite jiems, kad Vinicoje žuvusios mergaitės motina buvo prorusiška ir laukė, kol ateis rusai (nežinau, bet tarkime, tai teoriškai įmanoma), tada jie akimirksniu persijungs ir pasakys: „Taip jai ir reikia.”
Jie iš karto nustos gailėtis.
Jie džiūgaus ir dėl šios mirties.

Ir tame yra skirtumas tarp mūsų. Mes esame žmonės. Jie – naciai.

P.S. Galite pradėti spygauti „jūs viską meluojate”, “kremliaus propaganda“ ir „mirk, vata“. Kadangi daugiau nieko jūs nemokate. Vergai neieško sau laisvės – jei ieško vergų sau. Todėl yra treniruojami tik neapkęsti rusų ir loti pamačius tiesą.

Ir taip, viskas, ką jums skelbia oficiali žiniasklaida ir nacistų propagandos šaltiniai – yra totalinis melas.

Nežinau, kieno nuo fašizmo/nacizmo ideologijos apsvaigintoje galvoje kilo tokia pat nesveika mintis Europos sostinėse pastatyti neva Ukrainos vojakų pamuštus neva Rusijos tankus, tačiau šitas , įtariu, JAV ar JK, informacinio karo generolas tikrai yra vertas Darvino premijos. Tiksliau pademonstruoti JAV-NATO kariaunos ir jų proksi kariuomenės Ukrainos pajėgas bejėgiškumą vargu bau ar yra įmanoma.
JAV-NATO karo propagandos, tautinės neapykantos nesuluošinti žmonės šią akciją pasmerkė ir ėmė nešti gėles prie nežinomo kario – kažkieno sūnaus, tėvo, vyro ar brolio paskutinio mūšio – simbolio. Tylinčioji dauguma, o ne rėksminga militaristinė blue-yellow karikatūrinė mikroskopinė mažuma, ir yra ta sveikoji žmonijos pusė, kuri saugo Žemę nuo susinaikinimo, į kurį ją stumia JAV-NATO karo vanagai ir jų naudingi bei itin karingi idiotai.
Aš taip pat nuėjau prie Vilniaus Katedros pastatyto tanko. Taikiai, ramiai, padėti gėlių, pagerbti žuvusiųjų šitame nusikalstame, JAV-NATO sukeltame kare tarp dviejų broliškų tautų, atminimą.
Ten mane užpuolė gauja nesveikai agresyvių žmonių, kurie save įsivaizduoja aukštesnės rasės atstovais, kurie elgiasi kaip primatai, kalba kažkokia nešvankia naujakalbe, tvirtina, kad “karas yra taika, vergija yra laisvė, nežinojimas yra jėga”, gyvuliškai nekenčia visų, kurie nesutinka su jų nuomone ir yra pasiruošę žudyti visus, kurie turi kitokį, nei leidžia valdanti konservatorių-liberalų šaika, požiūrį į įvykius šalyje ir pasaulyje.
Hju Pirsas Longas praėjusio amžiaus viduryje yra pasakęs, “kai į Amerikoje į valdžią ateis fašistai, jie save vadins antifašistais”. JAV kolonijose Vidurio ir Rytų Europoje tai jau tapo grėsminga realybe – fašistai čia save vadina demokratais, liberalais, konservatoriais, patriotais, nacionalistas, tačiau bendras visų jų “išsilavinusių, sėkmingų, vakcinuotų, į mokslą tikinčių” bruožas yra NEAPYKANTA visiems ne iš jų informacinio burbulo. Jie nekenčia, gyvuliškai nekenčia, kitaminčių ir kitataučių, kitokių, nes juose jaučia egzistencinę grėsmę savo smulkiam interesui, bizniukui, savo šiltai vietelei iš biudžeto išlaikomoje įstaigoje, savo žemai moralei, pagaliau parazitiniam hedonistiniam gyvenimo būdui “man gerai ir tegul sudega visas pasaulis”.
Nieko nėra pavojingiau taikai ir gyvybei Žemėje, nei proamerikietiškas, militarizuotas, liberalus idiotas, kuriam JAV-JK kolonizatoriai išplovė smegenis ir įteigė, kad jo gyvenimo sėkmės vienintelė formulė yra nuolatinis nuosavo mankurtizmo agresyvus eksibicionizmas.
Dabar jų tariamas pacifizmas – koks netikėtumas!! – tobulai sutampa su JAV-JK-ES-NATO militaristinės ekspansijos “drang nach Osten” vektoriumi ir tuo tikslu Vakarų intensyviai propaguojama urvine … rusofobija. Šitie “pacifistai” renka aukas taikai, kad … kuo ilgiau tęstųsi karas?! Jie rengia triukšmingas “paramos” akcijas, kad žūtų kuo daugiau žmonių, jie šlovina Ukrainos nacionalistų bataljonų , tokių kaip “Azov”, “Kraken” ir pan., vykdomus žiaurius karo nusikaltimus, vartoja sąmoningai sukurptus melagingus, neturinčius jokio realaus pagrindo memus, jais puošiasi ir net didžiuojasi pasidabinę melagienos ševronu, smerkia JAV-JK informacinio karo nusikaltėlių sukurptas melagienas ir yra pasiruošę brutaliai susidoroti su kiekvienu, kuris bando juos atvesti į protą, ištraukti iš šito agresyvaus fašizmo liūno!!!
Šitie “demokratai” baisūs savo polinkiu į patologinę fašistinę diktatūrą, šitie “pacifistai” yra siaubingi savo vampyrišku kraujo troškimu, savo nevaldomu nekrofilijos kultu, savo liguistu polinkių į smurtą, savo jau neslepiama aistra žudymui.
Šitiems “demokratams” skubiai reikalinga psichiatrų pagalba. Agresyvus, masinėmis dezinformacijos priemonėmis platinamas smegenų landsbergizmas yra užkrečiama – tai pavojinga, tai grėsmė taikai ir saugumui, realus pavojus sveikiems žmonėms!
Lietuvi, pasakyk savo griežtą “NE!” atgimstančiam Lietuvoje fašizmui – kol dar gali. Nepavėluok! Žmonės, būkite budrūs! Žmonės, kurie savo šalyje verčia paminklus ir degina knygas, rytoj degins savo bendrapiliečius.