Archive

March 2023

Browsing

https://t.me/Pilietis_1/1360 Šį kartą Maidano priežastis yra įstatymas, kuriuo siekiama apibrėžti užsienio agentų statusą ir reglamentuoti jų veiklą. Primename, Gruzijoje, kaip ir Lietuvoje, bei visose kitose JAV bananų respublikose, nevaržomai veikia JAV, JK, ES, Soroso ir pan. iš Vakarų finansuojamos masinės dezinformacijos priemonės, įvairūs žmogaus teisių neva gynimo, demokratijos plėtros ir kitos nevyriausybinės nusikalstamos antiliaudinės organizacijos. Jų tikslas yra kolonizuoti piliečių masinę sąmonę, paversti juos paklusniais, bevaliais “šviesiųjų” vakariečių vergais, be kita ko, dar ir nuolat propaguoti karą su Rusija, kurstyti tautinę neapykantą rusams , pastoviai palaikyti antirusiškas nuotaikas šalyje. Lietuvoje mes matome tuos “šviesius” veidus per tv kasdien. Bet koks pasipriešinimas Vakarų kolonizatoriams visada vertinamas kaip pasikėsinimas į demokratiją (taip dabar yra vadinama fašistinė liberali diktatūra). Ir tada šalyje JAV-NATO Melo ir Blogio imperija organizuoja Maidaną, kad nuslopintų bet kokį išsivadavimo iš kolonijinės priklausomybės judėjimą. Gruzijoje dabar vyksta būtent toks Maidanas. Prieš ką ir kas šiuo atveju organizuoja Maidaną Tbilisyje. Vasario pabaigoje Gruzijos judėjimo „Liaudies galia“ nariai parlamentui pateikė du įstatymų projektus dėl užsienio agentų – „Dėl užsienio įtakos skaidrumo“ ir „Dėl užsienio agentų registravimo“.Įstatymo projekte „Dėl užsienio įtakos skaidrumo“ užsienio įtakos agentais pripažįstamos ne pelno organizacijos ir žiniasklaidos priemonės, kurios daugiau kaip 20 procentų metinių pajamų gauna iš užsienio…

Du Pedopartijos broliukai dobiliukai, kurie labai norėjo būti didmiesčių merais – Juozapaitis ir Benkunskis. Pirmasis jau išmestas, kaip ….. Dėl antrojo per Kaziuko mugę pati PIŠė su savo kumelės šypsena dalino skrajutes. Pedofilijos bylos didvyris Slušnys ir jorkšyrinis šuva Savukynas yra artimi šio niekalo draugai. Vilnieti – antrame ture rinkis atsakingai! Neleisk JAV 5-ai LGBT kolonai užgrobti valdžią!

Kaunas, Kauno apskritis Gavau LRS pirmininkės Viktorijos Čmilytės – Nielsen kvietimą dalyvauti Kovo 11-osios minėjime Seime.Drauge buvau informuotas, kad patriotinės visuomeninės organizacijos ketina man įteikti Kovo 11-osios proga skiriamą apdovanojimą”Žinia” – už talką Lietuvos laisvės siekiams.Be ypatingo noro, tačiau sąžinės verčiamas,parašiau LR Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorinės atminties skyriuitokį laišką:”Kaip jau esu minėjęs telefonu, turiu abejoniųdėl man skirto apdovanojimo “Žinia” priėmimoSeime.Apmąstęs dabartinio Seimo eilės metų veiklą, kurią laikau daugeliu aspektų antikrikščioniška, antinacionaline ir antikultūrine, nusprendžiaurenginyje nedalyvauti.Gerbiu patriotines visuomenines organizacijas,kurios palaikė mane vertu gauti tokį lietuviuibrangios reikšmės apdovanojimą. Tačiau nenoriu būti niekaip siejamas su dabartinės kokybės Seimu. Jau senokai nebejaučiu, kad jis tinkamai atstovautų manųjų, tai yra, tradicinių konservatyvių, lietuvybę branginančių pažiūrųžmones.Tikiu, kad ateityje sulauksime naujo moralinioTėvynės atgimimo ir daugumos Lietuvos piliečių dvasines nuostatas išreiškiančios mūsų Tautos Atstovybės. Tada ramia širdimigalėsiu priimti įvertinimus ir apdovanojimus,jei tokie būtų skiriami.Su gerais linkėjimais -kun. Robertas GrigasKaunas2023 03 07 P.s. Kai bus pradėti grąžinti visi nuo 1990 metų gauti apdovanojimai iš JAV kolonijos Lietuva landsberginės administracijos, tada valdžia bus sugrąžinta Suverenui – lietuvių Tautai.

SkirtumasNorite, aš jums ant pirštų paaiškinsiu, kuo skiriasi „kvaila vata“ nuo “demokratiškų” JAV naudingų idiotų bei „Ukrainos patriotų“? Man, kvailam vatai, gaila VISŲ vaikų.Man vienodai gaila Donbaso vaikų ir gaila mergaitės, kuri žuvo Vinicoje.Man gaila Palestinos vaikų, apšaudomų Izraelio – ir apie tai aš rašiau ne kartą.Man gaila Jemeno vaikų, kuriuos žudo Saudo Arabija – ir aš nuolat tai primenu. Ne taip, kaip Bidenas, kuris prisiminė Khashoggi nužudymą tik tada, kai jam buvo atsisakyta parduoti naftą (o apie vaikus jie ir neprisiminė).Dar daugiau, man būtų „politiškai korektiška“ pamiršti Jemeno vaikus, nes Saudo Arabija dabar daro tai, kas naudinga Rusijai. Bet aš vis tiek apie tai rašau.Man gaila Irako ir Afganistano, Sirijos ir Libijos vaikų. Ir aš apie tai rašau. „Lietuvos blue-yellow patriotai“ niekada jų neprisimena. Mat šiuos vaikus nužudė jų šeimininkai, “teisingi, demokratiški” JAV-NATO žudikai, o jei ką nors blogai jie parašytų, bosai gali atimti iš jūsų dotacijas ir pavaryti šalin nuo lesyklėlės.Man gaila Serbijos vaikų, žuvusių nuo „humanitarinio“ kiliminio bombardavimo devintajame dešimtmetyje. Ir tie vaikai vis dar serga visokiomis bjaurastimis, nes “šviesieji” amerai naudojo sviedinius su nusodrintu uranu.Man gaila Vietnamo vaikų, kurie buvo deginami napalmu ir nuodijami “orange-dust’u”, o JAV „raudonųjų berečių“ būriai (baudėjų būriai, suformuoti iš nusikaltėlių, nuteistų…

Ir taip, viskas, ką jums skelbia oficiali žiniasklaida ir nacistų propagandos šaltiniai – yra totalinis melas.Nežinau, kieno nuo fašizmo/nacizmo ideologijos apsvaigintoje galvoje kilo tokia pat nesveika mintis Europos sostinėse pastatyti neva Ukrainos vojakų pamuštus neva Rusijos tankus, tačiau šitas , įtariu, JAV ar JK, informacinio karo generolas tikrai yra vertas Darvino premijos. Tiksliau pademonstruoti JAV-NATO kariaunos ir jų proksi kariuomenės Ukrainos pajėgas bejėgiškumą vargu bau ar yra įmanoma.JAV-NATO karo propagandos, tautinės neapykantos nesuluošinti žmonės šią akciją pasmerkė ir ėmė nešti gėles prie nežinomo kario – kažkieno sūnaus, tėvo, vyro ar brolio paskutinio mūšio – simbolio. Tylinčioji dauguma, o ne rėksminga militaristinė blue-yellow karikatūrinė mikroskopinė mažuma, ir yra ta sveikoji žmonijos pusė, kuri saugo Žemę nuo susinaikinimo, į kurį ją stumia JAV-NATO karo vanagai ir jų naudingi bei itin karingi idiotai.Aš taip pat nuėjau prie Vilniaus Katedros pastatyto tanko. Taikiai, ramiai, padėti gėlių, pagerbti žuvusiųjų šitame nusikalstame, JAV-NATO sukeltame kare tarp dviejų broliškų tautų, atminimą.Ten mane užpuolė gauja nesveikai agresyvių žmonių, kurie save įsivaizduoja aukštesnės rasės atstovais, kurie elgiasi kaip primatai, kalba kažkokia nešvankia naujakalbe, tvirtina, kad “karas yra taika, vergija yra laisvė, nežinojimas yra jėga”, gyvuliškai nekenčia visų, kurie nesutinka su jų nuomone ir yra pasiruošę žudyti visus, kurie turi…