Visų spalvotų kontrrevoliucijų, kurias nuo 1953 metų perversmo Irane organizavo JAV visame pasaulyje, tikslas buvo kolonizuoti valstybes ir jas įjungti į dolerio kolonijinę sistemą. Visų šių „revoliucijų“ esmė buvo – nuversti teisėtas nacionalinių valstybių vyriausybes, sunaikinti šių valstybių nacionalinių interesų gynimo institutus ir priversti jas, prisidengus skambiomis deklaracijomis apie laisvę, demokratiją, žmogaus teises, įstatymo viršenybę ir pan. liberalią demagogiją, tarnauti JAV-UK-ES finansinio-pramoninio kapitalo interesams. Vakarų demokratija ir gerovė gali egzistuoti tik vienu būdu – misdama kitų tautų resursais, suverenitetais. Tik išnaudodama pačiu brutaliausiu būdu kolonijas Vakarų “civilizacija“ gali gyvuoti.