Aktualijos

Su Kosmonautikos diena, draugai!

Pinterest LinkedIn Tumblr
Šiandien balandžio 12 – Tarptautinė Kosmonautikos diena. Diena, kai pirmosios  darbo žmonių valstybėsTarybų Sąjungos pilietis, komunistas, karinių oro pajėgų pilotas-bandytojas Jurijus Gagarinas 1961 metų balandžio 12 d. pirmą kartą žmonijos istorijoje įveikė Žemės trauką ir pakilo į kosmosą.
Jurijus Gagarinas, pirmasis žmogus kosmose.
Šis milžiniškas žmonijos  šuolis į ateitį įvyko tarybinėje socialistinėje valstybėje, kuri tik prieš 15 metų beveik viena laimėjo didžiausią žmonijos istorijoje karą su nežmoniškiausia ideologija, Didžiojoje Britanijoje gimusiu ir JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos bankininkų išaugintu Vokietijos nacizmu.
Tarybinis karys grįžo iš kruviniausio karo žmonijos istorijoje. Grįžo nugalėtoju ir išvaduotoju. Visas jo turtas tilpo kuprinėje, nugalėtojo sūnus neturi net batų. Tačiau jau po 15 metų šitas karys ne tik atstatys “vieningos” Europos nuniokotą tarybinę Tėvynę, bet ir pakils į kosmosą.
Tarybų Sąjunga buvo ta šalis, kuri labiausiai nukentėjo nuo vieningos Europos barbarų fašistinių ordų agresijos. TSRS Vakarų agresijos metu neteko beveik 70 procentų savo pramonės potencialo, net 27 milijonus gyventojų nužudė “šviesieji  ir labai civilizuoti” europiečiai, veikdami kartu su vietiniais nacionalistų kolaborantais Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Ukrainoje , Kaukaze. Tačiau, nežiūrinti į milžiniškus kare patirtus nuo europiečių interventų nuostolius, Tarybų Sąjunga sugebėjo ne tik be jokios užsienio pagalbos atstatyti Vakarų kolonizatorių sugriautą ūkį, atkurti mokslą,pramonę, bet ir paleido pirmąjį žmogų į kosmosą. Visa tai vyko žiauriausio JAV, Didžiosios Britanijos ir kitų “demokratų-liberalų” ekonominio karo prieš TSRS tautas sąlygomis, Vakarų nuleistos “geležinės” uždangos apsuptyje.
Šis J.Gagarino skrydis parodė socialistinio ekonomikos modelio efektyvumą, tarybinės politinės sistemos gyvybingumo akivaizdų pranašumą prieš kapitalizmo laisvosios rinkos liberalių plėšikų, kolonizatorių, agresorių, išnaudotojų, palūkininkų, banksterių nusikalstamą ūkininkavimo modelį. Po šio skrydžio net pasaulio teroristinės valstybės NR.1 JAV tarptautinių nusikaltėlių vyriausias vadas prezidentas Džonas Kenedis buvo priverstas pripažinti, kad “TSRS nugalėjo Vakarų banditus ne kosmose, o mokyklos suole”.
Tarybinė švietimo sistema buvo ir yra pati geriausia pasaulyje, buvo priverstas pripažinti  JAV karo nusikaltėlių vadas. TSRS švietimo sistema ruošė laisvus, išsilavinusius, kilnius, jautrius, kūrybiškus, drąsius laisvos demokratinės darbo žmonių visuomenės piliečius, visuomenės, kur kiekvienas žmogus yra brolis, bičiulis, draugas aktyvius narius. Kiekvienas šalies pilietis buvo ugdomas būti atsakingu ne tik už save, bet ir už savo šeimą, bendruomenę, kolektyvą, šalį, mokė savo narius visada būti pasiruošusiais ginti savo Tėvynės interesus, priimti sprendimus, juos įgyvendinti ir nesislėpti nuo atsakomybės už kitų nugaros nesėkmės atveju.
“Skrydis į kosmosą nėra mano asmeninė šlovė. Argi aš vienas būčiau sugebėjęs pakilti į kosmosą? Tai visos mano liaudies šlovė” (Jurijus Gagarinas)

Tuo metu Vakarų švietimo sistema gamino ir iki pat šiol gamina tik savanaudžius vartotojus, mankurtus, kurie yra programuojami būti paklusniais kapitalistinės išnaudotojiškos sistemos “žmogus žmogui vilkas” vergais, kurių devizas yra “dirbk-pirk-mirk” ir kurių gyvenimo prasmė yra kuo daugiau suvartoti per savo vartotojišką, genetiškai liberaliai modifikuotą niekam nereikalingą gyvenimą. Skristi tokių zombių mintis nepajėgia, kadangi sparnai jiems nukerpami dar mokykloje, ir jie siunčiami mokytis vergauti Mamonai, Aukso veršiui, mokytis šliaužioti į visokias, jaunųjų šaulių, jaunųjų konservatorių, liberalų etc. lygas, kur jie tampa absoliučiais mankurtais, savo šaknų neprisimenančiais JAV naudingais “patriotais”.  Saugoti savo protėvių ir tėvų iškovojimus, per amžius protėvių darbu ir krauju kurtą valstybę, kovoti dėl jos pagal dabartinę vartotojiškos egzistencijos liberalų suvokimą nėra prasmės – gera yra ten, teigia liberalūs kosmopolitai, kur vartoti galima daugiau, kur šilta, todėl ten ir Tėvynė.  Tokiems infantiliems Kaliausėms ir Medkirčiams labai trūksta smegenų ir širdies, todėl jiems, po Vakarų švietimo sistemos apdorojimo,  gali padėti tik Smaragdo miesto burtininkas ir stebuklai.
Dešinieji – konservatoriai, liberalai,  nacistai, nacionalistai, fašistai ir kiti “patriotai”, JAV 5-ta kolona labai lengvai tampa niekšais, kurie galvoja, kad būti niekšu yra natūrali patrioto būsena. Tai yra baisu. Tačiau dar baisiau yra tai, kad tokie aukščiau išvardinti “patriotai” jau niekada nebetaps žmonėmis.
“Nori pavergti tautą, išaugink jos vaikus”, mėgsta cituoti Torą sionistas Dž. Sorosas , finansuojantis Lietuvoje jaunimo organizacijas, suklastotos landsberginės istorijos vadovėlių mokykloms leidybą Lietuvoje, galybę įvairiausių laisvosios rinkos “institutus”,  žmogaus teisių, lyčių lygybės, tolerancijos, demokratijos, Rytų Europos studijų ir panašius antilietuviškus rusofobinius “centrus”. Ir tokiu būdu sorosinė”atviros visuomenės” invazija negailestingai  griauna fundamentalius nacionalinio suvereniteto institutus – šeimą, kolektyvą, visuomenę, valstybę… Štai kodėl yra gyvybiškai svarbu neužmiršti savo tikrosios didingos istorijos, kai šioje žemėje gyveno, dirbo, kūrė protėviai-milžinai. Būtina prisiminti, kad išgyventi, kad liberaliems istorijos liliputams nepavyktų ištrinti istorinę, nepavyktų priversti užmiršti tikrųjų didvyrių, savo milžinų tėvų didingus darbus, kad sąjūdžio liliputams nepavyktų užverti tautai kelio į ateitį.

Visus, kurie dar neužmiršo savo istorijos, kuriems darbo žmogus dar skamba išdidžiai, su tarybinių darbo žmonių  pergale ir didinga švente – Tarptautine Kosmonautikos diena!!!
Mums yra kuo didžiuotis.

https://www.youtube.com/watch?v=jqCYQyBSMNg

Write A Comment