Šiandien balandžio 12 – Tarptautinė Kosmonautikos diena. Diena, kai pirmosios  darbo žmonių valstybėsTarybų Sąjungos pilietis, komunistas, karinių oro pajėgų pilotas-bandytojas Jurijus Gagarinas 1961 metų balandžio 12 d. pirmą kartą žmonijos istorijoje įveikė Žemės trauką ir pakilo į kosmosą.
Jurijus Gagarinas, pirmasis žmogus kosmose.
Šis milžiniškas žmonijos  šuolis į ateitį įvyko tarybinėje socialistinėje valstybėje, kuri tik prieš 15 metų beveik viena laimėjo didžiausią žmonijos istorijoje karą su nežmoniškiausia ideologija, Didžiojoje Britanijoje gimusiu ir JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos bankininkų išaugintu Vokietijos nacizmu.
1945 metai. Šis tarybinis karys grįžo iš karo į sugriautąm nuniokotą savo žemę. Visas jo turtas tilpo kuprinėje, o jo mažametis sūnus neturi net batų. Tačiau jau 15 metų jis sugebės ne tik atstatyti šalį, bet ir pasieks kosmosą.
Tarybų Sąjunga buvo ta šalis, kuri labiausiai nukentėjo nuo Jungtinės Europos barbarų fašistinių ordų agresijos,  kuri šios agresijos metu neteko beveik 70 procentų savo pramonės potencialo, kurios 27 milijonus gyventojų nužudė “šviesieji  ir labai civilizuoti” europiečiai, veikdami kartu su vietiniais nacionalistų kolaborantais Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Ukrainoje , Kaukaze, tačiau nežiūrinti į milžiniškus kare patirtus nuo “europiečių” nuostolius Tarybų Sąjunga sugebėjo ne tik be jokios užsienio pagalbos atstatyti Vakarų kolonizatorių sugriautą ūkį, atkurti mokslą,pramonę, bet ir paleido pirmąjį žmogų į Kosmosą. Visa tai vyko žiauriausio JAV, Didžiosios Britanijos ir kitų “demokratų-liberalų” ekonominio karo prieš TSRS tautas sąlygomis.
Šis J.Gagarino skrydis parodė socialistinio ekonomikos modelio efektyvumą, tarybinės politinės sistemos gyvybingumo akivaizdų pranašumą prieš kapitalizmo laisvosios rinkos liberalių plėšikų, kolonizatorių, agresorių, išnaudotojų, palūkininkų, banksterių nusikalstamą ūkininkavimo modelį. Po šio skrydžio net pasaulio teroristinės valstybės NR.1 JAV tarptautinių nusikaltėlių vyriausias vadas prezidentas Džonas Kenedis buvo priverstas pripažinti, kad “TSRS nugalėjo Vakarų banditus ne kosmose, o mokyklos suole”.
Tarybinė švietimo sistema buvo ir yra pati geriausia pasaulyje, buvo priverstas pripažinti  JAV karo nusikaltėlių vadas. TSRS švietimo sistema ruošė laisvus, išsilavinusius, kilnius, jautrius, kūrybiškus drąsius laisvos demokratinės darbo žmonių visuomenės, kur kiekvienas žmogus yra brolis, bičiulis, draugas, aktyvius narius. Kiekvienas šalies pilietis buvo ugdomas būti atsakingu ne tik už save, bet ir už savo šeimą, bendruomenę, kolektyvą, šalį, mokė savo narius visada būti pasiruošusiais ginti savo Tėvynės interesus, priimti sprendimus, juos įgyvendinti ir nesislėpti nuo atsakomybės už kitų nugaros nesėkmės atveju.
“Skrydis į kosmosą nėra mano asmeninė šlovė. Argi aš vienas būčiau sugebėjęs pakilti į kosmosą? Tai visos mano liaudies šlovė” (Jurijus Gagarinas)

Tuo metu Vakarų švietimo sistema gamino ir iki pat šiol gamina tik savanaudžius vartotojus, kurie yra programuojami būti paklusniais kapitalistinės išnaudotojiškos sistemos “žmogus žmogui vilkas” vergais, kurių devizas yra “dirbk-pirk-mirk” ir kurių tikslas yra suvartoti kuo daugiau ir pridergti kuo didesnį plotą per savo vartotojišką genetiškai liberaliai modifikuotą niekam nereikalingą gyvenimą. Skristi tokių zombių mintis nepajėgia, kadangi sparnai jiems nukerpami dar mokykloje ir jie siunčiami mokytis šliaužioti į jaunųjų konservatorių/liberalų lygas, kur jie tampa absoliučiais mankurtais. Saugoti savo protėvių ir tėvų iškovojimus, per amžius kurtą valstybę, kovoti dėl jos pagal dabartinę vartotojiškos egzistencijos liberalų suvokimą nėra prasmės – gera yra ten, teigia liberalai, kur vartoti galima daugiau, kur šilta, ten ir Tėvynė.  Tokiems infantiliems Kaliausėms ir Medkirčiams labai trūksta smegenų ir širdies, todėl jiems, po Vakarų švietimo sistemos apdorojimo,  gali padėti tik Smaragdo miesto burtininkas ir stebuklas.
Dešinieji – konservatoriai, liberalai,  nacistai, nacionalistai, fašistai ir kiti “patriotai”, JAV 5-ta kolona labai lengvai tampa niekšais, kurie galvoja, kad būti niekšu yra natūrali patrioto būsena. Tai yra baisu. Tačiau dar baisiau yra tai, kad tokie aukščiau išvardinti “patriotai” jau niekada nebetaps žmonėmis.
“Nori pavergti tautą, išaugink jos vaikus”, mėgsta cituoti Torą sionistas Dž. Sorosas , finansuojantis Lietuvoje jaunimo organizacijas, suklastotos landsberginės istorijos vadovėlių mokykloms leidybą Lietuvoje, įvairius laisvosios rinkos “institutus”, žmogaus teisių, lyčių lygybės, tolerancijos, demokratijos, Rytų Europos studijų ir panašius antilietuviškus rusofobinius “centrus”. Ir tokiu būdu griaudamas esminius nacionalinio suvereniteto institutus – šeimą, kolektyvą, visuomenę, valstybę…Todėl yra labai svarbu neužmiršti savo tikrosios didingos istorijos, kai šioje žemėje gyveno, dirbo, kūrė milžinai. Nežiūrint į tai, kiek ir kokie istorijos liliputai bandys ištrinti visiems atmintį ir užmiršti savo milžinų tėvų didingus darbus.

Visus, kurie dar neužmiršo savo istorijos, kuriems darbo žmogus dar skamba išdidžiai, su tarybinių darbo žmonių  pergale ir didinga švente – Tarptautine Kosmonautikos diena!!!
Mums yra kuo didžiuotis.