Aktualijos

JAV karo nusikaltėliai įvykdė naują tarptautinį nusikaltimą – nužudytas Kasemas Suleimani

Pinterest LinkedIn Tumblr

Šianakt, 2020-01-03 penktadienį JAV, ir matomai Didžiosios Britanijos bei Izraelio tarptautiniai ir karo nusikaltėliai įvykdė dar vieną tarptautinį nusikaltimą. Minėta nusikaltėlių gauja bepiločiais lėktuvais atakavo Bagdado, Irako sostinės civilinį objektą oro uostą. JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos atakos objektu buvo Irano Islamo revoliucijos sargų korpuso elitinio specialių pajėgų padalinio “Al Kuds” vadas generolas Kasemas Suleimani, kuris viešėjo Irake su oficialiu vizitu ir šios atakos metu buvo nužudytas.

Jonas Kovalskis nuotrauka.

Iranas skubiai šaukia JTO Saugumo Tarybos posėdį, kadangi minėtų teroristinių valstybių -JAV, Didžiosios Britanijos, Izraelio – vykdomi teroristiniai aktai, karinės agresijos, valstybiniai perversmai, karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui Artimuosiiuose ir VIdurio Rytuose kelia rimtą, realią grėsmę taikai ir saugumui regione ir pasaulyje. Teroristinės valstybės JAV Valstybės sekretorius Maikas Pompeo džiūgaudamas pranešė, kad K. Suleimani buvo nukautas ir ši ataka JAV nusikaltėlių buvo įvykdyta “gynybos sumetimais. Labai primena kitą JAV Valstybės sekretorę nekrofilę Hilari Clinton, kai ji mėgavosi kitos laisvos arabų šalies Libijos vadovo Muamaro Kadafio viešos egzekucijos išprotėjusių JAV samdinių rankomis scenas.
Pasak JAV karo nusikaltėlių, Irano generolas K. Suleimani, beje, turintis diplomatinės neliečiamybės statusą, buvo šaltakraujiškai nužudytas, neva, jis planavo išpuolius prieš JAV, Didžiosios Britanijos, Izraelio, NATO okupantus, kurie plėšikauja ir žudo Artimuosiuose Rytuose. Kaip jums tai?! JAV, GB, Izraelio tarptautiniai nusikaltėliai, žinomi teroristai, žudikai, provokatoriai, agresoriai trečioje suverenioje šalyje Irake įvykdo tarptautinį nusikaltimą prieš kitos šalies Irano generolą, turintį diplomatinės neliečiamybės statusą, ir sako – jis pats kaltas, mes tik gynėmės!!?
Prieš tai JAV-NATO karo nusikaltėliai atakavo Hesbola stovyklas Irake ir Sirijoje, neva šios kovoja su JAV-NATO remiamais islamo teroristais – kurdų grupuotėmis, An Nusra, Al Kaidos teroristais, kuriuos visus sukūrė, apmokė, ginkluoja ir finansuoja JAV-GB-Izraelio elitiniai nusikaltėliai. Irako žmonės Naujų Metų išvakarėse išėjo į gatves, protestuodami prieš civilių gyventojų žudynes, kurias Irake vykdo JAV-GB-Izraelio valstybiniai teroristai, ir užėmė “laisvės ir demokratijos nešėjų” JAV ambasadą. JAV tarptautiniai nusikaltėliai dėl šio protesto apkaltino ne save, ne Bušo-idioto įvykdytą Irako užpuolimą prasimanytu pagrindu (neva, Sadamas gamina masinio naikinimo ginklą, kurio vienintelis “įrodymas” buvo Vietnamo karo nusikaltėlio Pauelo kratytas megintuvėlis JTO ST posėdyje), ne JAV-NATO vykdomos Irako, Sirijos naftos vagystės, ne islamo teroristų rėmimas, net ne civilių žmonių žudynės regione, nuolat vykdomos JAV-NATO karo nusikaltėlių , o – savigyna nuo Vakarų kolonizatorių vykdomo genocido Artimuosiuose ir Vidurio Rytuose bei visame pasaulyje.
Belieka laukti, kada prie JAV, GB, Izraelio ambasadų susirinks Lietuvos konservatoriai, liberalai, kiti tapinoidai ir ryžtingai pasmerks JAV, Didžiosios Britanijos, Izraelio, kitų NATO šalių vykdomą valstybinio tarptautinio terorizmo politiką, karines agresijas prieš laisvas, suverenias pasaulio valstybes, JTO nares, pasmerks šių Vakarų šalių vykdomus tarptautinius nusikaltimus, teroro aktus ir pareikalaus išvesti JAV-NATO okupacinę kariuomenę iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Gruzijos, Rumunijos, Bulgarijos, Turkijos, ir kitų šalių. O jeigu landsberginė chunta to nepadarys, tai tegul prisipažįsta, kad jie yra Vakarų kolonizatorių 5 kolona Lietuvoje, tarptautinių teroristų iš JAV-NATO kolaborantai, bendrininkai ir vykdo antiliaudinę, antivalstybinę veiklą, yra iš Vakarų valdomas parazitinis darinys, kurio tikslas yra sugriauti Lietuvą iš vidaus. Pigus eilinis “Rusai puola!!” jau nepraeis. Laikas arba kryžių nusiimti arba kelnes apsimauti.

Write A Comment