Istorinė tiesa

Retro jau kinokronika apie tarybinę Lietuvos “okupaciją”, 1961 metai

Pinterest LinkedIn Tumblr

Tik 16 metų praėjo nuo baisiausio žmonijos istorijoje karo, kuris mirtinu viesulu nusiaubė Lietuvą, kurią 1945-01-28 (Klaipėdos išlaisvinimas) išvadavo Raudonoji armija. Kaip rašė savo pareiškime stoti į Komunistinio jaunimo sąjungą, ta pati Raudonoji Armija išvadavo (profesoriaus pareiškime nėra jokių kabučių, taip ir rašo – išvadavo!) ir … Vytautą Landsbergį bei jo mamą.
Filmukas labai informatyvus pažintine prasme. Tiesiog verta atlikti elementarią lyginamąją analizę – palyginti tarybinės “okupacijos” ir landsberginės “laisvės” pirmiausia į akis krentančius prieštaravimus.
Ir taip chronologine tvarka – pirma tarybinė, o paskui landsberginė tikrovė.
1. Tarybinė.Atstatoma visa Lietuva, žmonės nemokamai gauna gyvenamus būstus, butus, namus. Landsberginė. Statybos vyksta tik didmiesčiuose, už superbangius ir niekam tikusius būstus jauni žmonės tampa bankų vergais 30-40 metų, kaimai nyksta, namai stovi tušti, beverčiai, nes nėra darbo.
2. Atidaromos naujos gamyklos . Gamyklos uždaromos ir išvagiamos “vikrių” landsberginių sąjūdiečių.
3. Statomas didžiausias Baltijos jūroje laivynas. išvagiamas ir sunaikinamas.
4. Statomos elektrinės, tiesiamos elektros perdavimo linijos pigiai elektrai (4 kap/kwh visą laiką nuo 1961 iki 1990 metų) tiekti. Liaudies darbu sukurta energetinė sistema atitenka apsukriems konservams-liberalams, kurie užkelia dešimtis kartų elektros kainą. Atominė elektrinė uždaroma.
5. Tiesiami nauji keliai, vystomas visuomeninis transportas, kuriuo iš bet kurio užkampio pigiai ir greitai žmonės gali pasiekti bet kurį kelionės punktą. Nutiesti tarybiniai keliai gerinami tam , kad JAV-NATO okupantai galėtų patogiau pradėti III Pasaulnį karą Lietuvos teritorijoje. Kas bus su Lietuva po “demokratų” agresijos – niekam nerūpi.
6. Kiekviename kaime atidaromos bibliotekos, kultūros namai, ambulatorijos, kur bet kuris tarybinis pilietis gali nemokamai atitinkamas socialines paslaugas. Uždaromos bibliotekos, kultūros namai, ambulatorijos – rūpintis eiliniais žmonėmis yra ne landsberginių reikalas.
7. Atidaromos naujos ligoninės, poliklinikos, kur bet kuris tarybinis pilietis nemokamai gauna aukšto lygio medicinos paslaugas tą pačią dieną, kai ateina į atitinkamą sveikatos apsaugos įstaigą ir yra gydomas tol, kol pasveiksta, sanatoriniai kelialapiai reabilitacijai į kurortus Palangoje, Druskininkuose, Birštone nemokamai visiems, poilsiniai – už simbolinę kainą arba profsąjungos lėšomis. Landsberginėje – uždaromos, “optimizuojamos”, ambulatorijos, ligoninės, poliklinikos, pacientas gauna gydytojo konsultaciją tik po 2-4 mėnesių, jeigu nenumiršta, absoliuti dauguma medicinos paslaugų komercinės, mokamos, prieinamos tik pasiturintiems “laisvės kovotojams”, sanatoriniam gydymui daugumai varguolių “kvotų nėra”, mokami siuntimai, odontologijos klinikos ant kievieno kampo, tačiau dantis už kosminę kainą galima tik po 1-3 mėnesių. Daugumoja klinikų dirba amatininkai, kuriems ant pacientų nusi…
8. Kiekviename kaime, gyvenvietėje yra mokyklos, kurias baigę bet kuris kaimo vaikas, turėdamas noro ir sugebėjimų, nemokamai gali studijuoti bet kuriame universitete, o baigęs studijas visada gauna darbą pagal specialybę. Mokyklų tinklas “optimizuojamas”, tai yra mokyklos uždaromos, aukštasis mokslas tampa pasiekiamas už didelius pinigus, gavęs diplomą jaunas specialistas pusę metų “dirba” bedarbiu “Užimtumo tarnyboje”, paskui spjauna į diplomą ir važiuoja plauti indų kur nors Vakaruose.
9. Vystomas žemės ūkis, gyvulininkystė, pieno pramonė, paukštininkystė, po įvykusios melioracijos dirbamos žemės plotas Lietuvoje išauga kelis kartus, atsodinami miškai. Dirbama žemė atitenka “kovotojams už Lietuvos laisvę”, latifundinkams, tampa spekuliacijų objektu, didžioji dalis dirbamos žemės nedirbama, miškai masiškai kertami.
Tai nėra išsamus visų pokyčių sąrašas, kiekvienas iš savo patirties ras ir daugiau palyginimų, kurie perša įkyrią mintį – jeigu Raudonoji Armija kai kurių veikėjų būtų “neišvadavusi”, visiems būtų buvę geriau…

Write A Comment