Aktualijos

Kodėl Rusijoje opozicijoje yra tiek daug žydų?

Pinterest LinkedIn Tumblr
Kodėl Rusijoje opozicijoje yra tiek daug žydų?
Antisemitai Izraelio televizijoje

2020-07-23

 

Pavelas Šipilinas

Du garsaus Izraelio YouTube kanalo ITON-TV televizijos laidų vedėjai diskutavo įdomia ir gana pavojinga (nežydams) tema: „Kodėl Rusijos opozicijoje yra tiek daug žydų?“. Diskusijos panašia tema visose kitose – lietuvių, rusų, latvių, lenkų, vokiečių ir kt – nacionaliniuose kanaluose būtų nedelsiant vietinių kacų-kuklianskių paskelbtos antisemitizmo pasireiškimu ir klyksmu “Gewalt!!” visose žydų valdomose medijose. Mano nuomone, paklausyti žydų, gyvenančių savo šalyje ir neturinčių jokių moralinių įsipareigojimų Rusijai, yra gana įdomu.


Iš tiesų, pavyzdžiui, man yra nejauku net pagalvoti apie tai. Pirmiausia todėl, kad aš buvau išauklėtas internacionalistu ir niekada neskirsčiau žmonių pagal tautybę ar rasę. Antra, aš turiu gana daug draugų žydų , kuriuos myliu ir vertinu, ir nenorėčiau, kad jie kur nors išvyktų. Trečia, visi žino žydų – Rusijos patriotų (kas automatiškai paverčia juos kovotojais prieš liberalus) pavardes, o pats jų egzistavimas jei ir ne panaikina visos konspirologijos, tačiau stipriai keičia jos esmę.
Tačiau Markas Kotliarskis, kuriam užduoda klausimus Aleksandras Waldmanas, kalba apie žydų dominavimą Rusijos opozicijoje be jokių Rusijos inteligentui būdingų kompleksų. Dėl suprantamų priežasčių – žydams galima.
Štai ką jis pasakė (trumpai, tezėmis).
• Priežastis, kodėl žydai aktyviai dalyvavo Spalio revoliucijoje, yra suprantama – jie norėjo ištrūkti iš sėslumo ribos. Tačiau jų dalyvavimas naujame gyvenime tapo per daug įtakingas. Jie buvo ir tarp čekistų, ir tarp tų, kurie organizavo GULAG’ą. Už ką vėliau jie turėjo atsakyti.
• Žydai turėtų domėtis tik savo valstybės problemomis. Vaikinai, jūs turite savo šalį, kurioje taip pat reikia sutvarkyti reikalus, kur taip pat yra platus veiklos laukas ekstremistinėms nuotaikoms. Jei jums (žydams) taip stipriai niežti, tai yra kur (Izraelyje) užsimoti ir yra ką daryti.
• Bet tu negali jiems to paaiškinti. Jie drasko sau marškinius ant krūtinės ir sako, kad juos domina Rusijos likimas. Koks Rusijos likimas, atsipeikėkite! Pažiūrėkite, kaip juokingai jūs atrodote tų pačių rusų akyse. Jiems sako tai atvirai į veidą, bet jie to negirdi, jie miegaujasi savimi, kaip narcizai.
• Rusijos žyduose kovoja tarpusavyje jų polinkis į socialinę lygybę ir išgyvenimo instinktas. Rusų žmogus juos mato per televizorių ir juokiasi iš jų, spjaudydamas į šalis. Patys rusai turi nuspręsti savo šalies likimą. Nereikia jiems nurodinėti, kaip tai padaryti ir kaip elgtis.

____________________
Mano nuomone, Markas Kotliarskis yra per daug griežtas ir kategoriškas – jam „žydų klausimas“ buvo išspręstas seniai, galutinai ir neatšaukiamai. Atrodo, dar šiek tiek, ir jis prisijungs prie pasiutusių antisemitų choro: „Lagaminas – oro uostas – Izraelis“.
Tačiau, mano galva, mūsų šalies (Rusijos) žydų opozicionieriai visiškai neturi išgyvenimo instinkto, apie kurį kalbėjo žurnalistas. Ir tai mane džiugina, nes tai rodo, kad šiandien Rusijoje visi jaučiasi visiškai saugūs.
Ir visi trokšta socialinio teisingumo. Kitas dalykas yra tai, kad mūsų liberalioji opozicija (kurioje, galų gale, yra ne tik žydai) yra pasirengusi surengti dar vieną revoliuciją.
Čia mes, patriotai, negailestingai kovosime su “revoliucionieriais”, nepriklausomai nuo jų tautybės.

Šaltinis: https://pavel-shipilin.livejournal.com/1075785.html

Write A Comment