Istorinė tiesa

Aleksejaus Maresjevo žygdarbis

Pinterest LinkedIn Tumblr

1942 m. balandžio 4 d. tarybinis karo lakūnas Aleksejus Maresjevas buvo numuštas oro mūšyje su “vieningos” Europos nacistinės Vokietijos interventais virš priešo užimtos teritorijos. Žiemą šaltyje sunkiai sužeistas tarybinis karys 18 dienų šliaužė pas savus, nušalo kojas, kurias vėliau teko amputuoti. Tačiau praėjus tik 15 mėnesių po sunkios operacijos jis vėl grįžo į karinę tarnybą, skraidė ir vietoje abiejų kojų turėdamas protezus numušė daugiau vokiečių asų nei iki sužeidimo. Aleksejus Maresjevas 1967 metų gegužės 8 dieną nešė deglą, nuo kurio buvo uždegta Amžinoji ugnis prie Nežinomo kareivio kapo Maskvoje prie Kremliaus sienos.

Aleksejus Petrovičius buvo ir yra drąsos, valios ir meilės gyvenimui pavyzdys. Jis niekada nesiskundė likimu, nesididžiavo savo pergalėmis, ėjo savo svajonės link, mylėjo dangų ir gyvenimą, nepasidavė negaliai ir stebino aplinkinius savo optimizmu ir asmeniniu žavesiu.

Apysaka apie tikrąjį žmogų, Polevojus Borisas, knyga | SENA.LT
Niurnbergo Tribunole teisiamasis nacistinės Vokietijos vienas iš lyderių Liuftvafės vadas Hermanas Geringas liudijo: ”
“Mūsų žvalgyba dirbo gerai, ir mes žinojome maždaug Raudonosios armijos dydį, tankų skaičių, aviaciją, žinojome Rusijos karinių gamyklų pajėgumus. Palyginę jėgas, mes buvome tikri dėl savo pergalės. Bet mes nežinojome tarybinių rusų. Rytų žmogus visada buvo paslaptis Vakarams. Napoleonas padarė klaidą. Mes ją pakartojome, – ir pakėlęs savo pilkas alavines akis į dangų, jis tarė: – Tai ne nusikaltimas, tai – likimas.”

“Likimas? Prisipažįstu, kad išgirdęs šį priverstinį prisipažinimą buvau tiesiog sujaudintas. Likimas! Iš karto prisiminiau lakūną be kojų, apie kurį dar nieko nerašiau. Lakūną, kuris taip atkakliai vengia manęs. Štai jis, tas “likimas“, kuris nulėmė karo baigtį ir nubloškė jus teisiamųjų suolą, Hermannai Wilhelmai Geringai!” – rašė tuo metu Borisas Polevojus.Памятник Маресьеву

Tarybinis rašytojas Borisas Polevojus A.Maresjevo žygdarbiui, tarybinio žmogaus nepalaužiamai valiai įamžinti 1946 metais parašė knygą “Apysaka apie tikrą žmogų”, pagal kurią 1948 metais buvo pastatytas to paties pavadinimo filmas.

 

Lietuvoje konservatoriai, liberalai, socdemai, nacionalistai 30 metų kruopščiai perrašinėjo Lietuvos istoriją, nuosekliai ir skurpulingai trynė lietuvių istorinę atmintį, valė ir valo informacinę erdvę nuo bet kokių užuominų apie tai, kad lietuviai kartu su tarybine liaudimi kovėsi su Vakarų fašizmu, vadavo Lietuvą nuo vokiškųjų okupantų ir jų kolaborantų – nacionalistų, Birželio 23 “sukilėlių”, lafininkų, impulevičiukų, plechavičiukų ir pan. “patriotų”.  Jūs sunkiai rasite dabar viešoje informacinėje erdvėje šią nuostabią B.Polevojaus knygą apie A.Maresjevo žygdarbį. Tarybiniais metais ši knyga buvo leidžiama milijoniniais tiražais, buvo dažnai sutinkama bet kurios šeimos asmeninėje bibliotekėlėje. Tad pasirausę senelio, tėvelio bibliotekoje lengvai ją rasite ir perskaitysite. O perskaityti ją tikrai verta, pajusite didelį estetinio pasitenkinimo jausmą.

Aleksejus Maresjevas  mirė 2001 metais gegužės 18 d., palaidotas Novodevičjes kapinėse Maskvoje.

Write A Comment