Archive

May 2023

Browsing

Lietuvoje buvo išniekintas paminklas „miško broliui“ Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Šis įvykis iššaukė labai platų rezonansą visuomenėje. Nuomonės yra diametraliai priešingos tiek apie patį Vanagą, tiek apie miško brolius, tiek apie patį Lietuvos valdančiojo konservatorių liberalų antiliaudinio režimo karą su paminklais tarybiniams kariams, žuvusiems kovoje su nacistų okupantais išvaduojant Lietuvą.

Valdantieji pseudoelitiniai konservatoriai liberalai prapliupo isterišku klyksmu – „Lietuvos priešai pasikėsino į šventą!” . Valdančiosios mikroskopinės mažumos kišeninėje žiniasklaidoje kilo karingų megztų berečių, naudingų JAV „patriotų“ kibernetinio terorizmo būrių biblinio masto kauksmas, – koks siaubas! – kažkas išdrįso užpulti konservatorių-liberalų chuntos mitologijos pagrindus, Adolfo Ramanausko-Vanago, kraštutinės radikaliai fašistinės ideologijos stabo, įvaizdžio šventumą ir neliečiamumą, pasikėsino į sakralumą, pažeidė sakralinę švento konservatorių pamaldų objekto tylą.

Konservatorių, liberalų ir kitų naudingų JAV „patriotų“ isterija dėsninga, suprantama ir natūrali. „Išniekinimo faktas tik parodo, kad šalia informacinės kovos, be dezinformacijos, susiduriame ir su tokiu aiškiai išreikštu priešiškumu mūsų istoriniams simboliams. Paminklo Adolfo Ramanauskui išniekinimas yra ne eilinio paminklo išniekinimas, o pasikėsinimas į vieno iš valstybingumo ramsčių, kuriuo vadovaujamės, pavyzdžiui, ugdydami pilietinį ugdymą ir ugdydami pilietinį pasipriešinimą. Manau, kad policija turėtų surasti šios akcijos dalyvį ar dalyvius“, – pirmadienį žurnalistams paskelbė Lietuvos istorijos klastojimu išgarsėjęs A. Anušauskas, aršus antitarybininkas ir patologinis rusofobas, kuris už tokias urvinio žmogaus pažiūras užatlantės kuratorių buvo pastatytas į Lietuvos krašto (ne)apsaugos ministro postą. Ministras neatmeta, kad incidentas gali būti susijęs su tuo, kad Rusija švenčia gegužės 9-ąją – Pergalės prieš nacistinę Vokietiją dieną. “Žinoma, tai gali būti susiję. Žinoma, nes šiandien yra gegužės 8-oji, kai visa Europa švenčia Antrojo pasaulinio karo pabaigą ir pagerbia tame kare buvusias aukas”, – bandė padaryti širdgėlos kupiną veidą A.Anušauskas. “Šviesioji” vieninga Europa tame kare nužudė 27 mln tarybinių žmonių, iš kurių net 16 mln. buvo civiliai gyventojai. Ar šitas aukas Lietuvos valdžia pagerbia griaudama paminklus jų atminimui ir drausdama minėti jų atminimą, Anušauskai?

Lietuvos šaulių sąjunga, II Pasaulinio karo metu aktyviai kolaboravusi su nacistine Vokietija, jos nariai nacių okupacijos metais dalyvavo vykdant daugelį nusikaltimų žmoniškumui, savo nekintančią ištikimybę nacistinei ideologijai išreiškė atviriau:

„Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas neleidžia raudoniesiems išgamoms ramiai miegoti – naktį Merkinėje jo paminklas buvo išniekintas baltais dažais.

Privalome saugoti ir ginti tai, kas mums svarbu. Merkinėje prie paminklo Vanagui nėra vaizdo stebėjimo sistemos, tačiau vakarykštis incidentas rodo, kad jos tikrai reikia“.

Amžinas Dakaro lenktynių nevykėlis autolenktynininkas Benediktas Vanagas nepraleido progos papildomai užsidirbti ir paragino visus vienytis. Jis iškėlė iniciatyvą surinkti aukas paminklo stebėjimo kameroms įsigyti. A.Tapinas taip sėkmingai surinkto 5 mln “Bairaktarui”, valstybės kūrėjas klounas O.Šurajevas pasišildė letenas su “Radarom” lochatronu, kiek surinko švedų fašistas Jonas Ohmanas į savo kišenę su “blue-yellow” afera, nežino niekas. Vanagas irgi norėtų naivuolių pinigais praturtėti. Bet čia reikėtų būti atsargesniu – šitos schemos rinka padalinta jau tarp “teisingų” aukų rinkėjų. Vienas kaunietis pabandė prasmukti nepastebėtas į šiuos laukus, teismas jį pasodino. Negalima, čia tik saviems, – demokratams, konservatoriams, liberalams ir panašiems fašistams.

Lietuvos prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Kęstutis Budrys šiuo atveju įžvelgia nei daug nei mažai, bet tiesioginę grėsmę nacionaliniam saugumui:

“Tai yra nusikaltimas. Tai yra neapykantos nusikaltimas. Taip, tai yra provokacija, tai yra iššūkis”, – antradienį “Žinių radijui” porino K.Budrys. „Mūsų institucijos, teisėsaugos institucijos ir kitos institucijos dabar nestovės prie kiekvieno paminklo, bet joms tai irgi iššūkis – ar sugebame teisingai reaguoti ir identifikuoti tokius asmenis. Ir aš esu įsitikinęs, kad Lietuva, priėmusi šį iššūkį, jį atlaikys”, – pabrėžė prezidento patarėjas. Pasak jo, panašūs įvykiai užfiksuoti ir kaimyninėje Latvijoje, tad galima daryti prielaidą, kad tai neatsitiktinai. K.Budrys sako, kad Lietuva (?) turėtų parodyti, kaip valstybė reaguoja į tokius atvejus. Na patarėjas bent buvo nuoširdus. Jis tiesiogiai įvardino, kad paminklų griovimas tarybiniams kariams yra nusikaltimas, neapykantos nusikaltimas, kurį įvykdę asmenys turėtų būti griežtai baudžiami. Informuojame patarėją, kad tokių asmenų yra visose savivaldybėse, jų vardai yra žinomi. Baudžiamuosius procesus pradėti galima būtų, pavyzdžiui, nuo R.Šimašiaus, Benkunsko ir kitų aršių paminklų griovikų, kokių susirinks ne vienas dešimtukas.

Visos dešiniosios partijos ir judėjimai, Soroso struktūros sujudo, vieningai reiškė teatrališkai kilnų pasipiktinimą ir šaukė vienytis – Priešas už vartų! Visi kaip vienas į kovą už demokratiją!

Ir “demokratai” ėmėsi tradicinių jiems kovos priemonių – totalinio melo ir tokio pat totalinio teroro. Visur esantis Murzos eksnacistas, o dabar Seimo narys Laurynas Kaščiūnas Seimui skubiai pateikė įstatymo projektą, pagal kurį piliečiai už Rusijos agresijos neigimą ar palaikymą būtų baudžiami laisvės atėmimu iki 2 metų. Nėra tokios priežasties, kurios valdantieji konservatoriai liberalai nepanaudotų žmogaus teisėms apriboti ir represijoms griežtinti Lietuvoje. Žodžio laisvė ir nuomonių pliuralizmas, Lietuvos valdžiagyvių demokratų supratimu, reiškia laisvę kalbėti tik tai, ką leidžia valdantis konservatorių-liberalų režimas. Bet koks nukrypimas nuo generalinės landsbergistų šaikos linijos – šaudome be įspėjimo! Seimūnai-JAV demokratų administracijos tarnai, pakeiskite , pagaliau, Vytį jums organiškai tinkamu ženklu – svastika, nesigėdykite, būkite savimi ir didžiuokitės tuo atvirai, kaip siūlo T. Raskevičius. Žmonės bent žinos , su kuo turi reikalą ir neapgaudinės savęs tuščiomis iliuzijoms apie demokratiją.

Iškalbinga detalė – visos sisteminės žiniasklaidos puslapiuose komentuoti žinią apie paminklo nacių kolaborantui Adolfui Ramanauskui-Vanagui išniekinimą neleidžiama arba komentarams taikoma totalinė cenzūra, kritiniai komentarai šalinami. Akivaizdu, kad paprastų žmonių reakcija į paminklo išniekinimą, miško brolius ir pokario “laisvės kovotojų” nusikaltimus prieš civilius gyventojus yra diametraliai priešinga valdančiųjų klikos reakcijai. Ir tai yra didelis hemorojus 30 metų vykdomai melo ir smegenų plovimo propagandai. Tylioji dauguma prisimena, kas buvo kas, smerkia valdančiojo režimo karą Lietuvoje su paminklais tarybiniams kariams, istorijos perrašymą ir klastojimą, nacių kolaborantų, miško brolių šlovinimą, jų nusikaltimų slėpimą, tarybinės Lietuvos pasiekimų menkinimą. Melu ir teroru galima kurį laiką varžyti tiesą, tačiau tai daryti visą laiką dar niekam nepavyko. Liepto galas visada prieinamas.

Tai matyti komentaruose prie trumpo „Respublikos“ laikraščio reportažo apie baltais dažais aplietą paminklą Vanagui, kur didžioji dauguma skaitytojų pritaria tokiam poelgiui, smerkia Lietuvos valdžios karą prieš paminklus tarybiniams kariams, dažnai vadina pokario pasipriešinimo veikėjus banditais, ragina valdžią nustoti kurstyti karą, liautis remti nacius Ukrainoje, ieškoti taikaus konflikto sprendimo ir atkurti geros kaimynystės santykius su istorinėmis kaimynėmis Rusija ir Baltarusija.

Ir šis nesutaikomas prieštaravimas tarp tyliosios absoliučios Lietuvos piliečių daugumos ir mikroskopinės, rėksmingos, atvirai nacistinės, valdančiosios mažumos nuolat gilėja tiek, kad valdantis režimas jau nebe sugeba jo nuslėpti pragarišku propagandiniu triukšmu.

Kai tik yra užmirštamas praėjęs karas, mes gauname kitą karą – dar žiauresnį, dar labiau naikinantį.

Dieve, saugok Lietuvą nuo tokių draugų, kaip JAV-NATO Melo ir Blogio imperija, nuo tokių patriotų, kaip konservatoriai, liberalai, šauliai, nacistai. Nuo priešų mes apsiginsime patys.

2023-05-02

Rusijos Saugumo Tarybos sekretorius, Rusijos Federalinės Saugumo Tarnybos direktorius Nikolajus Patruševas apie JAV-NATO neokolonijinę ekspansiją į Rusiją:
Žlugus SSRS, Vašingtonas ir Londonas užsikrėtė idėja, kad turi galimybę sukurti vienpolį pasaulį. Anglosaksai šių idėjų neatsisako ir šiandien. Vakaruose Rusijos sunaikinimas ar jos pavertimas trečiarūše šalimi, kontroliuojama iš išorės, yra laikomas radikaliu būdu pakeisti pasaulio tvarką.
Siekdami dominavimo, anglosaksai siekia peržiūrėti Antrojo pasaulinio karo rezultatus, atimti iš Rusijos šalies-nacizmo nugalėtojos statusą ir nuolatinę narystę JTO Saugumo Taryboje, perrašyti istoriją, priversti pamiršti tarybinės liaudies didvyrišką žygdarbį.
Yra daug nepaneigiamų faktų apie tai, kaip anglosaksų elito atstovai buvo fašistinių idėjų adeptais, finansiškai ir organizaciškai rėmė Hitlerį, o šiandien jiems reikia išlaikyti „demokratinį“ veidą. Su fraku ar uniforma fašizmas ir nacizmas yra besąlygiškas blogis, kad ir kokius drabužius jie vilkėtų. Vis dėlto, siekdami išspręsti šiuolaikines geopolitines problemas, anglosaksai noriai gaivina neonacių ideologiją. Tokie eksperimentai veda ne į viešpatavimą, o į pasaulinę katastrofą, todėl juos reikia griežtai ir bekompromisiškai slopinti.
Rusija yra kaulas gerklėje Vakarams, siekiantiems susikurti sau naudingą pasaulio tvarką. Daugiau nei prieš šimtą metų anglų geografas Mackinderis suformulavo gerai žinomą geografinės istorijos ašies ir vadinamojo Heartland, tai yra centrinės žemės, kurioje randasi Rusija, teoriją. Jis teigė, kad tas, kas valdo Hartlandą, valdo ir Pasaulio salą, kaip jis vadino Euraziją. Dominavimas Hartlande, jo nuomone, sudaro pagrindą valdyti Eurazijos erdvę, o tai savo ruožtu veda į dominavimą pasaulyje.
Jam taip pat priklauso idėja izoliuoti Rusijos valstybę sukuriant aplink ją taip vadinamą sanitarinį kordoną iš mažųjų Rytų Europos šalių. Iniciatyva atskirti Ukrainą nuo Rusijos, kaip ir kitus nacionalinius buvusios imperijos pakraščius, taip pat kilo iš Mackinderio. Praėjo tiek metų, tačiau jų tikslai nepasikeitė.
Antirusiška Vakarų globalinė strategija nesikeičia jau šimtmečiai. Net NATO plėtra į rytus vyksta tomis pačiomis kryptimis, kuriomis vykdė savo invazijas Napoleonas, Kaizeris Vilhelmas ir Hitleris. Visos pagrindinės užkariavimo kampanijos prieš Rusiją buvo vykdomos siekiant panaikinti ją kaip pagrindinę geopolitinę jėgą Eurazijoje.
Amerikiečiai iš principo nežino, kas yra karas. Jų žemyne ​​paskutiniai mūšiai buvo 1865 m. Jie nepatyrė blokados, naikinimo, bado, koncentracijos stovyklų košmarų, jie neprarado milijonų žmonių. Todėl jų elitas lengva ranka kalba apie būtinybę apsiginkluoti, pasiekti karinę pergalę prieš Rusiją ir ruoštis naujiems karams.
Šiandien Europos politika išgyvena giliausią moralinį ir intelektualinį nuosmukį. Ryškus to pavyzdys yra Miuncheno konferencija, kur Vakarų politikai susirenka tik tam, kad perskaitytų vieni kitiems JAV Valstybės departamento metodinius nurodymus.
Savo tikslams pasiekti sukūrusios Šiaurės Atlanto aljanso mechanizmus, JAV faktiškai okupavo Europą. Atsidūrę beviltiškoje padėtyje, Europos pareigūnai senąjį pasaulį pavertė ekonomine baze Amerikos eksperimentams, nuolankiai vykdo NATO karines užduotis.
JAV ir jų vasalai Europoje be jokių dvejonių leidžia sau propaguoti idėjas apie tai, kaip Rusijos vandens ištekliais turi naudotis visos planetos valstybės. Jie begėdiškai žongliruoja duomenimis, kad neva gėlo vandens ištekliai Rusijoje neturi nieko bendra su šalies gyventojų skaičiumi ir šalies ekonominiu aktyvumu. Politiškai angažuoti Vakarų mokslininkai ir politikai drįsta kategoriškai pareikšti, kad tik kolektyvinių Vakarų šalys turi teisę disponuoti turimais pasaulyje gamtos ištekliais, o Rusija juos gavo neva neteisingai.
Amerikiečiams Ukraina reikalinga tik kaip teritorija, kurioje galima negailestingai eksploatuoti turimus gamtos išteklius ir kurioje nėra tradicinių gyventojų. Ir šiandien Baltieji rūmai be jokių skrupulų siekia tęsti karą su Rusija iki paskutinio ukrainiečio. Tuo pačiu metu Ukrainos, kaip valstybės, išsaugojimas nėra įtrauktas į JAV planus.”

Štai taip. Tačiau JAV naudingi blue-yellow idiotai tiki, kad Rusija užpuolė Ukrainą ir kad Kijevo nacistai ten kariauja “už mūsų ir jūsų laisvę”.

“Jeigu ryte pešasi du kaimynai, tai reiškia, kad pas juos svečiuose vakar buvo jankių britų išsigimėliai”,- sako arabų patarlė…

Дорогие друзья!
Обращаюсь к вам из страны, которая является одной из самых больших жертв неолиберальной глобализации и однополярного мирового порядка. За 32 года, прошедшие после крушения двухполярного мира в 1991 году, население Литвы сократилось на 1/3. В настоящее время, по информации ООН, литовский народ является одним из наиболее быстро вымирающих народов в мире. Я говорю о тех народах, которые имеют «свои» государства. Да, вместе с литовским народом в число наиболее быстро вымирающих народов входят и латыши, и украинцы, и болгары, и сербы. И некоторые другие народы Восточной Европы. И не только Восточной Европы. И не только Европы.
Но мне, как литовцу, от этого – маленькое утешение. Мне больно. Мне больно от того, что уменьшается число говорящих на одном из древнейших индоевропейских языков. Мне больно от того, что литовская государственность, которой почти 800 лет, безжалостно приносится в жертву государственности, которой только 250 лет.
Но от чего болит власти государства, которое именуется Литвой? Литовской власти болит от того, что некоторые государства бросили вызов однополярному мировому порядку. Тому мировому порядку, при котором литовский народ является одним из наиболее быстро вымирающих народов. Мало того – неолиберальный компрадорский режим Литвы является одним из наиболее русофобских режимов в мире.
Неолиберальный компрадорский режим Литвы главным своим врагом называет Россию. Второй враг – другой сосед Литвы, Беларусь, с которой литовцы жили в одном государстве (Великое Княжество Литовское) около 500 лет. Наконец, третий главный враг – несколько тысяч лет существующий Китай, сегодня вместе с Россией бросающий вызов однополярному мировому порядку и гегемонии США. И, конечно, существуют внутренние враги неолиберального компрадорского режима Литвы. Это – его критики, которых режим называет ватниками, кремлинами, путинистами и т.п.
В связи с этим предлагаю вспомнить один текст, написанный сто лет назад. Его автор – литовский философ, выпускник Московского и Фрайбургского университетов (в последнем защитил диссертацию о философии Владимира Соловьева), преподаватель, а затем и ректор Университета им. Витаутаса Великого в Каунасе Стасис Шалкаускис (1886–1941). В 1919 г. была издана книга Шалкаускиса «На грани двух миров», основная мысль которой звучит так: «Желая жить и процветать, литовский народ в своей политике и цивилизации должен придерживаться равновесия между Востоком и Западом, а история показывает, что трудности своего положения он был в состоянии преодолевать настолько, насколько было выполняемо данное условие.»
Почему литовский народ такой пассивный по отношению к антинациональному глобалистскому режиму? Мой ответ – а русский народ не был много лет пассивен? Ведь и сейчас в российском обществе так много говорится о предателях.
Мой ответ прост. Глубинное понимание истории – это не только отношения между народами.
Глубинное понимание истории – это МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ КРЕСТ.
КРЕСТ, в котором пересекаются две воли – Бога и Человека.
Человек может сотрудничать с Богом или противиться Ему.
Потому, что человеку Бог дал дар свободной воли.
Мы – люди всей Земли – противимся человекам, которые хотят уничтожить этот КРЕСТ.
Потому, что если не будет КРЕСТА, не будет ни народов, ни мужчин, ни женщин.
Не будет ни Литвы, ни России, ни Китая, ни Бразилии. Ни любого другого народа или государства.
Тогда будут только Сверхчеловеки и просто так человеки.
Кто-то скажет о КРЕСТЕ – это страдание. Да. Но без страдания в этом мире нет жизни. Люди, которые хотят отобрать у вас КРЕСТ, хотят отобрать у вас ЖИЗНЬ.
И еще немного о Литве, России и США. Сентиментальность. Но, может быть, и не только.
Когда в 1776 г. США объявляли о своей независимости, литовская государственность насчитывала уже более половины тысячи лет.
Когда в 1620 г. первые британские поселенцы на корабле «Мейфлауэр» достигли берегов Северной Америки, Литва уже более тридцати лет жила по Третьему Литовскому статуту, а с момента принятия Первого Литовского статута тогда прошло уже около девяноста лет.
Когда в 1493 г. Христофор Колумб открывал Новый Свет, в Старом Свете Великое княжество Литовское и Великое княжество Московское выясняли свои отношения в верховьях Оки.
Когда в середине XIII в. образовалось Литовское государство, вряд ли в Старом Свете было много таких, которые подозревали о существовании Нового Света.
Повествуя о гибели святого Бруно, немецкие Кведлинбургские анналы (1009 г.) сообщают, что он был убит на границе Руси и Литвы.
В тысячелетней истории Литвы США активным фактором являются на протяжении всего лишь последних трех десятилетий. Россия – в разных исторических оформлениях ее государственности – как, впрочем, и Германия с Польшей, таким фактором являлась всегда. И она будет являться им и после того, как степень активности США в этом регионе Европы значительно понизится. А это неминуемо раньше или позже произойдет.
Очень много литовцев на стороне России, потому, что понимают, что, если будет так, как последние 32 года – от Литвы ничего не останется.
Дорогие друзья!
История не закончилась, как в 1989 г. провозгласил один мыслитель Запада с японской фамилией. История продолжается. И мы должны быть ее участниками. Участниками диалога между людьми, народами и Богом.

https://katehon.com/ru/article/litva-na-poroge-mnogopolyarnogo-mira?fbclid=IwAR3Bsx5OJimieq-M_dB5OZlA6auATGFC-nEQaTFC96hk5Fo4dezko-wlhXA

Naglis Daubaris

2022-05-02

,,I dalis

Labai dažnai ukropsichozę palaikantys naudoja tokį argumentą, kad parodyti, jog kalta Rusija: “Ne NATO ir ne Ukraina užpuolė Rusiją, bet Rusija Ukrainą, ne NATO ar Ukrainos kariuomenė Rusijos teritorijoje kariauja, bet Rusijos kariuomenė šaudo žmones Ukrainos žemėje”.

Norėčiau parodyti šio jų “argumento” klaidingumą. Įrodysime, kad ginkluotą karą prieš Rusiją pradėjo, būtent, NATO šalys.

JAV pasaulyje turi daugybę šalių, kurios yra jų sąjungininkės, politikos, prekybos, saugumo ir kitose srityse. Jei kuri nors šalis tokį JAV sąjungininką užpultų, pavyzdžiui Izraelį ar Saudo Arabiją, Amerika tai traktuotų, kaip agresiją prieš ją pačią, prieš jos interesus.

Tokių savo sąjungininkių nors ir daug mažiau, turėjo Rusija. Neskaitant artimojo užsienio posttarybinių šalių, svarbiausi Rusijos sąjungininkai ir partneriai buvo Jugoslavija, Irakas, Libija ir Sirija.

JAV ir NATO, negalėdamos Rusijos užpulti tiesiogiai dėl jos branduolinio skydo, ėmė po vieną pulti Rusijos sąjungininkes.

1995m NATO surengė operaciją kodiniu pavadinimu “Deliberate Force “ir dvi savaites bombardavo Jugoslaviją. Vėliau 1999m kovo 30 d. rytą surengė kitą operaciją” Merciful angel”(Gailestingasis angelas), kurios metu 78 dienas bombardavo Jugislaviją, kuri tuo metu jau susidarė tik iš Serbijis ir Juodkalnijos. Dėl Vakarų agresijos Jugoslavija išnyko iš pasaulio žemėlapio. Rusija galėjo tik protestuoti žodžiu, nes buvo gilioje politinėje ir ekonominėje krizėje, todėl trūko pajėgumų apginti savo sąjungininkę.

Vėliau, 2003m, JAV vadovaujamos keletas NATO ir kitų šalių užpuolė sekantį Rusijos sąjungininką – Iraką ir nuvertė rusams draugišką Sadamo Huseino valdžią, pastatydami valdžioje antirusiškas promerikietiškas jėgas. Rusija protestavo, pyko, bet dar buvo nepajėgi sutrukdyt savo partnerės užpuolimą.

Vėliau, 2011m. NATO šalys, tokios kaip JAV, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Ispanija, Nyderlandai ir kt., subombardavo kitos Rusijos sąjungininkės Libijos kariuomenę, apginklavo opziciją.

II dalis

To pasekmėje buvo nuversta Libijoje Rusijai draugiška Muamaro Kadafio valdžia. Rusija dar buvo silpna ekonomiškai, todėl nesiryžo ginklu apginti savo sąjungininkės, todėl apsiribojo tik protestais.

Taigi, NATO pirmasis užpuolė Rusijos draugus. Sunaikino tas valstybes, milijonai tapo pabėgėliais, šimtai tūkstančių civilių nužudyta, dar daugiau jų suluošinta.. Bombarduojami didžiuliai miestai! Rusija protestavo taikiai, tik žodžiais, o NATO vykdė karus prieš jos partneres.

Vėliau, NATO bandė sunaikinti paskutinę Rusijos sąjungininkę Artimuosiuose Rytuose – Siriją. Pirmiausia apginklavo radikalius musulmonus, kad Sirijoje kiltų pilietinis karas. Matydami, kad religiniai ekstremistai nepajėgs užimti šalies, 2014m. NATO šalys: JAV, Kanada, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Turkija ėmė bombarduoti Siriją. Jau matėsi, kad Sirijos Bašaro al Asado valdžia kris.

Tačiau šiuo atveju Rusija buvo pakankamai neblogai atkūrusi savo ūkį, modernizavusi karines pajėgas, todėl jau pajėgė ginklu užsistoti už savo sąjungininkę. Buvo į Siriją pasiųsti kariai , aviacija, specialiosios pajėgos ir Sirijos vyriausybė buvo išgelbėta.

Tapo akivaizdu, kad nuo dabar Rusija nebestovės tyliai bet į NATO agresiją atsakys jau ginklu.

Tačiau Rusija, skirtingai nuo NATO nepuldinėja jų sąjungininkių, išskyrus vieną atvejį, kuris Rusiją vertė imtis tokių veiksmų. Tai – Ukraina.

NATO šalys organizavo 2014m. revoliuciją Ukrainoje ir jos dėka į valdžią atėjo radikaliai antirusiškos jėgos. Ukrainą užplūdo kariniai NATO instruktoriai, kad armiją pertvarkyti pagal NATO standartus. 2019m į Ukrainos konstituciją buvo įrašyta, kad šalies strateginis tikslas tapti NATO nare. Buvo aišku, kad greitai ją priims į NATO. Rusijai tai būtų geopolitinė katastrofa. Rusijos ir Ukrainos siena yra 2300 km.! Be to, Rusija įsipareigojusi karo atveju ginti Baltarusiją, o pastarosios siena su Ukraina yra 1050 km.! Baltarusija taptų iš trijų pusių apsupta NATO šalių: Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos.

III dalis

Rusija turėtų šalia savęs betarpiškai karinio bloko sieną, kuri tęstųsi 3350 km.! Ji negali to sau leisti. Be to, Ukrainai tapus NATO nare, jos remiama ir globojama Padniestrės respublika būtų atkirsta. Ši respublika nesiriboja betarpiškai nei su Rusija, nei su jūra. Ji būtų tiek nuo Rusijos, tiek nuo jūros atskirta NATO šalies Ukrainos, kitaip tariant, priešiškas Rusijai karinis blokas nuo jos izoliuoja ir atskiria Padniestrę.

Jau nebekalbant, kad Rusijos Juodosios jūros laivynas, kuris bazuojasi Krymo pusiasalyje Sevastopolio uoste taptų iš visų pusių apsuptas NATO šalių ir atkirstas nuo Rusijos. Tapus NATO nare Ukrainai, uostas karo atveju būtų puolamas jau nebe tik iš vakarų pusės(NATO narės Bulgarija ir Rumunija), nebe tik iš pietų (NATO narė Turkija), bet ir iš šiaurės, šiaurės vakarų ir šiaurės rytų (jei nare taptų Ukraina).

Rusija protestavo, sakė, kad negalima Ukrainos priimt į NATO, nes tai jos saugumui mirtinas pavojus, bet tiek Ukraina, tiek Vakarų šalys diplomatine kalba pasiuntė Rusiją po velnių.

Dar vienas dalykas.. Ukrainoje buvo statoma vis daugiau NATO šalių karo bazių!

Trys bazės buvo atvirai, neužmaskuotai įsteigtos:

1) Javorskij karinis poligonas, “Tarptautinis taikos ir saugumo centras”, Lvovo srityje.

2) Operatyvinis laivų valdymo punktas, Očakove, Nikolajevsko sritis.

3) Bazė Port Južnyje, Odesos sritis.

IV dalis

Dar septynios NATO karinės bazės, kaip teigė Rusijos žvalgyba buvo užmaskuotos:

1) 235-tasis tarprūšinis dalinių parengimo centras, Michailovkos km., Nikokajevsko sritis.

2) 241-asis bendrasis poligonas, Aleškų km. Charkovo sritis.

3) 233-asis bendrasis poligonas, Malaja Liubaša km, Rovno sritis.

4) 242-asis bendrasis poligonas, Gončarovkos gyv., Černigovo sritis.

5) Žvalgybos centras, Zmiejinyj ostrov.

6) Treniruočių stovykla, šalia Mariupolio, Donecko sritis.

7) Karinis slaptas objektas, Šostka, Sumų sritis.

Visos šios dešimt karinių bazių buvo JAV.

Čia ar ne viskas.. Ukraina su Didžiąja Britanija pasirašė memorandumą, pagal kurį ji leidžia britams savo teritorijoje statyti dvi karinio jūrų laivyno bazes.

Suprantama, kad NATO Ukrainoje statė bazes, tiekė milijardinės vertės ginkluotę, pagal NATO standartus ruošė milžinišką 260.000 karių Ukrainos armiją ne todėl, kad neturi jokių savo interesų bet tik norėdami Ukrainos saugumą užtikrinti.. Tuo patikėt gali tik visiškas kvailys.

Tai koks tas tikrasis NATO interesas? Rusijos sunaikinimas! To jiems reikia, nes:

1) Rusija yra geopolitinis konkurentas Vakarų šalims,

2) Gamtiniais resursais Rusija yra turtingiausia šalis pasaulyje. Žinoma, kad daug kam norėtųsi užvaldyti Rusijos išteklius. Juk dėl gamtinių išteklių kyla daugiausia karų.

Dar vienas faktorius privedęs Rusiją prie karo su Ukraina-pilietinis karas pačioje Ukrainoje. Rusija negalėjo pakęsti, kaip Ukrainos kariuomenė žudo ir terorizuoja rusakalbius Donecko ir Lugansko sričių gyventojus.

V dalis

Visi šie faktoriai nulėmė karinę operaciją. Rusija eilę metų ir prašė ir reikalavo Ukrainos paisyti jos interesų. Ukraina neklausė. Tada Rusija davė pasirinkti ar Ukraina bus taiki Rusijos atžvilgiu valstybė (atsisakys stoti į karinį prieš Rusiją nukreiptą bloką, neturės savo teritorijoje, kuri, kaip žinome betarpiškai ribojasi su Rusija, NATO šalių bazių, kurių jau buvo 12 dar net Ukrainai netapus NATO nare..)

Ukrainos valdžia pasirinko stojimą į karinį bloką ir karines NATO bazes, o ne taiką su Rusija. Kitaip sakant, pasirinko karą. Ko tad dar verkia? Turėjo galimybę karo išvengt, bet jų valdžia pasirinko karą!

Taigi, kaip NATO karinėmis priemonėmis nuvertė Rusijos sąjungininkes, taip dabar Rusija nuvers NATO sąjungininkės Ukrainos vyriausybę. Kodėl NATO galėjo bombarduot tas šalis? Kodėl galėjo tas šalis užpulti? Kodėl žmonės neprotestavo prieš tą agresiją, tarsi nieko nevyktų, tačiau protestuoja dėl Ukrainos?

KODĖL IŠ BESITĘSIANČIOS NUO 1999 M. KARŲ VIRTINĖS IŠSITRAUKIA TIK VIENĄ EPIZODĄ UKRAINĄ IR ŠAUKIA, KAD RUSIJA YRA AGRESORIUS, NORS ŠĮ RUSIJAI AGRESYVŲ NATO SĄJUNGININKĄ RUSIJA APDAUŽĖ TIK PO TO KAI NATO SUBOMBARDAVO IR SUNAIKINO RUSIJOS SĄJUNGININKUS : JUGOSLAVIJĄ, IRAKĄ, LIBIJĄ IR BANDĖ BOMBARDAVIMAIS SUNAIKINT SIRIJĄ..

Iš ilgai besitęsiančio kruvino karų maratono žmonės išsitraukia tik vieną epizodą, kur Rusija smogė NATO sąjungininkui, tarsi iki tol NATO nebūtų smūgiavęs Rusijos sąjungininkams.. ir šimtus kartų žiauriau, kruviniau, nei dabar Rusija.

Išvada: Nuo 1999m vyksta karas tarp NATO ir Rusijos. Kadangi tiesiogiai viena su kita negali kariauti nes abi turi branduolinį ginklą ir laimėtojų nebūtų, todėl karas vyksta bombarduojant viena kitos sąjungininkes, kurios neturi branduolinio ginklo. Būtent NATO šį karą pradėjo ir ilgai tęsė viena, o Rusija ilgai niekaip neįsijungė. Tačiau kai pagaliau atsakė tokiu pačiu būdu, trenkdama NATO sąjungininkei, kuri ėmė kelti Rusijai grėsmę, daugelis puolė smerkti Rusiją.

VI dalis

Žmonės mūsuose iš kart, it meksikiečių seriale, prarado atmintį.. Nebeatsimena kaip Rusija ilgai protestavo tik taikiomis priemonėmis, kuomet NATO bombardavo jos sąjungininkes, o rezultato nebuvo. NATO sunaikinę vieną šalį, puldavo kitą. Iš visos įvykių sekos faktų, atskaitą pradeda daryti tik nuo tos vietos kai Rusija smogė jai grėsmę keliančiai Ukrainai, kuri tapo NATO aklu instrumentu nukreiptu prieš Rusiją.

Palyginčiau su tokiu pavyzdžiu: jei priėjęs prie žmogaus jam smogčiau į veidą kartą.. antrą.. trečią.. ketvirtą. Tada tas žmogus smogtų man, o visi žiūrintys pradėtų jį užsipulti kodėl jis man smogė, kodėl toks agresorius orka, putleris, ignoruodami faktą, kad iki tol kol jis man smogė, aš jam trenkiau pirmas ir net keletą kartų. Va, tokį patį absurdą matome kuomet žiniasklaida, politikai ir jų aklai klausanti masė vertina įvykius Ukrainoje. Žmonės nesupranta elementaraus dalyko.. Kariaujanti pusė visada apie savo priešą skleidžia dezinformaciją, kad visus prieš jį nuteikti. O juk karas vyksta ne tarp Rusijos ir Ukrainos, bet nuo 1999m vyksta karas tarp NATO ir Rusijos, puolant viena kitos sąjungininkus. O juk mes esame NATO valstybė, kitaip sakant, kariaujanti pusė! Todėl masinės informacijos priemonės skelbia ne faktus, o karinę propagandą! To nesuprasdami žmonės tampa politinės manipuliacijos subjektais.”