Archive

May 2023

Browsing

Lietuvoje buvo išniekintas paminklas „miško broliui“ Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Šis įvykis iššaukė labai platų rezonansą visuomenėje. Nuomonės yra diametraliai priešingos tiek apie patį Vanagą, tiek apie miško brolius, tiek apie patį Lietuvos valdančiojo konservatorių liberalų antiliaudinio režimo karą su paminklais tarybiniams kariams, žuvusiems kovoje su nacistų okupantais išvaduojant Lietuvą. Valdantieji pseudoelitiniai konservatoriai liberalai prapliupo isterišku klyksmu – „Lietuvos priešai pasikėsino į šventą!” . Valdančiosios mikroskopinės mažumos kišeninėje žiniasklaidoje kilo karingų megztų berečių, naudingų JAV „patriotų“ kibernetinio terorizmo būrių biblinio masto kauksmas, – koks siaubas! – kažkas išdrįso užpulti konservatorių-liberalų chuntos mitologijos pagrindus, Adolfo Ramanausko-Vanago, kraštutinės radikaliai fašistinės ideologijos stabo, įvaizdžio šventumą ir neliečiamumą, pasikėsino į sakralumą, pažeidė sakralinę švento konservatorių pamaldų objekto tylą. Konservatorių, liberalų ir kitų naudingų JAV „patriotų“ isterija dėsninga, suprantama ir natūrali. „Išniekinimo faktas tik parodo, kad šalia informacinės kovos, be dezinformacijos, susiduriame ir su tokiu aiškiai išreikštu priešiškumu mūsų istoriniams simboliams. Paminklo Adolfo Ramanauskui išniekinimas yra ne eilinio paminklo išniekinimas, o pasikėsinimas į vieno iš valstybingumo ramsčių, kuriuo vadovaujamės, pavyzdžiui, ugdydami pilietinį ugdymą ir ugdydami pilietinį pasipriešinimą. Manau, kad policija turėtų surasti šios akcijos dalyvį ar dalyvius“, – pirmadienį žurnalistams paskelbė Lietuvos istorijos klastojimu išgarsėjęs A. Anušauskas, aršus antitarybininkas ir patologinis rusofobas, kuris už tokias urvinio žmogaus…

2023-05-02 Rusijos Saugumo Tarybos sekretorius, Rusijos Federalinės Saugumo Tarnybos direktorius Nikolajus Patruševas apie JAV-NATO neokolonijinę ekspansiją į Rusiją:Žlugus SSRS, Vašingtonas ir Londonas užsikrėtė idėja, kad turi galimybę sukurti vienpolį pasaulį. Anglosaksai šių idėjų neatsisako ir šiandien. Vakaruose Rusijos sunaikinimas ar jos pavertimas trečiarūše šalimi, kontroliuojama iš išorės, yra laikomas radikaliu būdu pakeisti pasaulio tvarką.Siekdami dominavimo, anglosaksai siekia peržiūrėti Antrojo pasaulinio karo rezultatus, atimti iš Rusijos šalies-nacizmo nugalėtojos statusą ir nuolatinę narystę JTO Saugumo Taryboje, perrašyti istoriją, priversti pamiršti tarybinės liaudies didvyrišką žygdarbį.Yra daug nepaneigiamų faktų apie tai, kaip anglosaksų elito atstovai buvo fašistinių idėjų adeptais, finansiškai ir organizaciškai rėmė Hitlerį, o šiandien jiems reikia išlaikyti „demokratinį“ veidą. Su fraku ar uniforma fašizmas ir nacizmas yra besąlygiškas blogis, kad ir kokius drabužius jie vilkėtų. Vis dėlto, siekdami išspręsti šiuolaikines geopolitines problemas, anglosaksai noriai gaivina neonacių ideologiją. Tokie eksperimentai veda ne į viešpatavimą, o į pasaulinę katastrofą, todėl juos reikia griežtai ir bekompromisiškai slopinti.Rusija yra kaulas gerklėje Vakarams, siekiantiems susikurti sau naudingą pasaulio tvarką. Daugiau nei prieš šimtą metų anglų geografas Mackinderis suformulavo gerai žinomą geografinės istorijos ašies ir vadinamojo Heartland, tai yra centrinės žemės, kurioje randasi Rusija, teoriją. Jis teigė, kad tas, kas valdo Hartlandą, valdo ir Pasaulio salą, kaip jis…

Дорогие друзья!Обращаюсь к вам из страны, которая является одной из самых больших жертв неолиберальной глобализации и однополярного мирового порядка. За 32 года, прошедшие после крушения двухполярного мира в 1991 году, население Литвы сократилось на 1/3. В настоящее время, по информации ООН, литовский народ является одним из наиболее быстро вымирающих народов в мире. Я говорю о тех народах, которые имеют «свои» государства. Да, вместе с литовским народом в число наиболее быстро вымирающих народов входят и латыши, и украинцы, и болгары, и сербы. И некоторые другие народы Восточной Европы. И не только Восточной Европы. И не только Европы.Но мне, как литовцу, от этого – маленькое утешение. Мне больно. Мне больно от того, что уменьшается число говорящих на одном из древнейших индоевропейских языков. Мне больно от того, что литовская государственность, которой почти 800 лет, безжалостно приносится в жертву государственности, которой только 250 лет.Но от чего болит власти государства, которое именуется Литвой? Литовской власти болит от того, что некоторые государства бросили вызов однополярному мировому порядку. Тому мировому порядку, при котором литовский народ является одним из наиболее быстро вымирающих народов. Мало того – неолиберальный компрадорский режим Литвы является одним из наиболее русофобских режимов в мире.Неолиберальный компрадорский режим Литвы главным своим врагом называет Россию. Второй враг -…

Naglis Daubaris 2022-05-02 ,,I dalis Labai dažnai ukropsichozę palaikantys naudoja tokį argumentą, kad parodyti, jog kalta Rusija: “Ne NATO ir ne Ukraina užpuolė Rusiją, bet Rusija Ukrainą, ne NATO ar Ukrainos kariuomenė Rusijos teritorijoje kariauja, bet Rusijos kariuomenė šaudo žmones Ukrainos žemėje”. Norėčiau parodyti šio jų “argumento” klaidingumą. Įrodysime, kad ginkluotą karą prieš Rusiją pradėjo, būtent, NATO šalys. JAV pasaulyje turi daugybę šalių, kurios yra jų sąjungininkės, politikos, prekybos, saugumo ir kitose srityse. Jei kuri nors šalis tokį JAV sąjungininką užpultų, pavyzdžiui Izraelį ar Saudo Arabiją, Amerika tai traktuotų, kaip agresiją prieš ją pačią, prieš jos interesus. Tokių savo sąjungininkių nors ir daug mažiau, turėjo Rusija. Neskaitant artimojo užsienio posttarybinių šalių, svarbiausi Rusijos sąjungininkai ir partneriai buvo Jugoslavija, Irakas, Libija ir Sirija. JAV ir NATO, negalėdamos Rusijos užpulti tiesiogiai dėl jos branduolinio skydo, ėmė po vieną pulti Rusijos sąjungininkes. 1995m NATO surengė operaciją kodiniu pavadinimu “Deliberate Force “ir dvi savaites bombardavo Jugoslaviją. Vėliau 1999m kovo 30 d. rytą surengė kitą operaciją” Merciful angel”(Gailestingasis angelas), kurios metu 78 dienas bombardavo Jugislaviją, kuri tuo metu jau susidarė tik iš Serbijis ir Juodkalnijos. Dėl Vakarų agresijos Jugoslavija išnyko iš pasaulio žemėlapio. Rusija galėjo tik protestuoti žodžiu, nes buvo gilioje politinėje ir ekonominėje krizėje,…