Archive

June 21, 2023

Browsing

Pastaruoju metu aiškiai nubrėžiami neformalaus šalių „klubo“ kurie atkakliai siūlo Trečiojo pasaulinio karo pradžios neatidėti vėlesniam laikui, kontūrai. Šio savižudžių klubo nariai visai rimtai mano, kad katastrofiška padėtis JAV-NATO poligone “Ukraina” yra tinkamiausia priežastis sukelti globalines skerdynes “visi prieš visus” ir net su branduoliniu akompanimentu. Pažymėtina, kad minėto „klubo“ garbės nariai yra Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, tai yra tos šalys, kurioms didelio karo atveju Vašingtonas yra numatęs aukojamos teritorijos ir NATO buferinės zonos vaidmenį. Tai yra tos šalys, kuriose mes turime laimės/nelaimės gyventi ir kurių antiliaudiniai proamerikietiški valdantys režimai iš kailio neriasi agituodami už greitą Ukrainos liekanų nutempimą į NATO, prieštaraujant visoms priėmimo procedūroms ir grubiai pažeidžiant visas tarptautinės teisės normas. O „Ukraina – NATO narė“ dabartinėmis sąlygomis yra trumpiausias būdas išplėsti karo veiksmus iki pasaulinio Armagedono lygio. Dabar štai ir Prancūzijos Emikas Makaronas nusprendė prisijungti prie šitos patologinių rusofobų šutvės. Dar praėjusiais metais Paryžius teorinį „šalies 404“ įstojimą į aljansą vadino žingsniu konfrontacijos su Rusija link, kuris tikrai nepadės sukurti regione patikimąs saugumo ir stabilumo architektūrą. Šiomis dienomis vyko jau tampanti tradicine prancūzams „batų persiavimo šuolyje sesija“, ir Prancūzija kažkodėl staiga įsivaizdavo, kad „nepriklausomos” Ukrainos“ inkorporavimas į NATO kažkokiu nesuvokiamu būdu „paskatins Rusiją užbaigti karinę operaciją, o Ukrainos kvaziprezidentą…