Uncategorized

Lietuvoje militaristinė psichozė dėl JAV-NATO viršūnių susitikimo Vilniuje

Pinterest LinkedIn Tumblr

Pastaruoju metu aiškiai nubrėžiami neformalaus šalių „klubo“ kurie atkakliai siūlo Trečiojo pasaulinio karo pradžios neatidėti vėlesniam laikui, kontūrai. Šio savižudžių klubo nariai visai rimtai mano, kad katastrofiška padėtis JAV-NATO poligone “Ukraina” yra tinkamiausia priežastis sukelti globalines skerdynes “visi prieš visus” ir net su branduoliniu akompanimentu. Pažymėtina, kad minėto „klubo“ garbės nariai yra Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, tai yra tos šalys, kurioms didelio karo atveju Vašingtonas yra numatęs aukojamos teritorijos ir NATO buferinės zonos vaidmenį. Tai yra tos šalys, kuriose mes turime laimės/nelaimės gyventi ir kurių antiliaudiniai proamerikietiški valdantys režimai iš kailio neriasi agituodami už greitą Ukrainos liekanų nutempimą į NATO, prieštaraujant visoms priėmimo procedūroms ir grubiai pažeidžiant visas tarptautinės teisės normas. O „Ukraina – NATO narė“ dabartinėmis sąlygomis yra trumpiausias būdas išplėsti karo veiksmus iki pasaulinio Armagedono lygio. Dabar štai ir Prancūzijos Emikas Makaronas nusprendė prisijungti prie šitos patologinių rusofobų šutvės.

Dar praėjusiais metais Paryžius teorinį „šalies 404“ įstojimą į aljansą vadino žingsniu konfrontacijos su Rusija link, kuris tikrai nepadės sukurti regione patikimąs saugumo ir stabilumo architektūrą. Šiomis dienomis vyko jau tampanti tradicine prancūzams „batų persiavimo šuolyje sesija“, ir Prancūzija kažkodėl staiga įsivaizdavo, kad „nepriklausomos” Ukrainos“ inkorporavimas į NATO kažkokiu nesuvokiamu būdu „paskatins Rusiją užbaigti karinę operaciją, o Ukrainos kvaziprezidentą Zelenskį – pradėti derybas“. Kokiu pagrindu kyla tokie baltos kumelės sapnai – neaišku. Visi taškai virš „i“ jau seniai buvo sudėti, dar 2021 gruodžio mėnesį, kai Rusija pateikė JAV-NATO neokolonizatoriams taikaus sureguliavimo planą – Ukrainos demilitarizacija ir denacifikacija, neutralus statusas, Rytų ir Vidurio Europos demilitarizacija, denacifikacija, NATO grįžimas į 1997 metų sienas ir atsisakymas militaristinės ekspansijos į”drang nach Osten” planų. Rusiją tenkina tik neutralus JAV-NATO dirbtinai militarizuoto ir nacifikuoto teritorinio darinio pavadinimu „Ukraina“, statusas, ir taip bus. O nesiskutęs keistuolis su neskalbta military vyšyvanke yra pasiruošusios deryboms ar ne – niekam nerūpi. Taigi prancūzai vėl atsisėdo tarp dviejų kėdžių su savo „lankstumu“.

O, bet, tačiau buvo laikai, kai šeštajame dešimtmetyje Šiaurės Atlanto aljansas patyrė rimtą krizę, kurią sukėlė Paryžius. 1966 m. vasario 21 d. generolas de Gaulle’is vienašališkai, be jokių išankstinių konsultacijų su sąjungininkais, savo spaudos konferencijoje paskelbė apie Penktosios Respublikos pasitraukimą iš NATO karinės-politinės grupės, kadangi jos buvimas NATO prieštarauja Prancūzijos nacionaliniams interesams, nes organizacija „pajungia europiečius amerikiečiams“. Jei kitos Europos NATO narės būtų tada pasekusios prancūzų pavyzdžiu, tai, neabejotina, ši JAV neokolonijinės ekspansijos interesus atstovaujanti kontora būtų susinaikinusi dar septintajame dešimtmetyje. Šiuo metu Europos žemyne būtų viena problema mažiau.

O dabar atvyksta 1000 Vokietijos Vermachto zoldatenų su savo technika ir vyks dar vieni visus metus Lietuvoje nesiliaujantys karinės agresijos į Rytus mokymai karikatūrišku pavadinimu “Grifonų audra”.

Rytoj, vieningos Europos karinės agresijos prieš Tarybų Sąjungą metines pažymėti, į Lietuvą atvyksta ištikimas JAV liokajus, karo maitvanagis, kalbanti NATO galva Jensas Stoltenbergas.

Lietuvos valdantis konservatorių liberalų režimas vėl kelia dar vieną militaristinės psichozės bangą viešoje erdvėje. Ir ta ant beprotybės ribos nuolat palaikoma karo propaganda netyla nei minutei. Kaip tokie neatsakingos ir neatskaitingos tautai valdžios veiksmai vienu pirštų spragtelėjimu iš Vašingtono virsta pragaru tautai, mes matome postmaidaninėje Ukrainoje.

Šiandien Lietuvai, Lenkijai, Latvijai, Estijai JAV paskyrė pagrindinių rusofobių vaidmenį. Būriai samdomų JAV naudingų „patriotų“ kasdien isteriškai klykauja „Rusai puola!!”. Parsidavę politikai – konservatoriai, liberalai, socdemai, valstiečiai, nacionalistai ir pan, – aktyviai kursto tautinę nesantaiką, rusofobiją, vykdo karo su Rusija propagandą, riboto proto tapino-valatkos fanų klubo blue-yellow nariai gamina, platina tulžį, neapykantą, miltaristinę isteriją, ragina susidoroti su kitaminčiais, pacifistais, kairiaisiais. Teisėsauga kruopščiai riboja absoliučios piliečių daugumos teises ir laisves, kurpia bylas, rengia parodomuosius represinius teisminius procesus, persekioja žmones už jų bandymus apginti savo prigimtines ir konstitucines teises. JAV-NATO kolonizatoriai-okupantai gausiai veža į Lietuvą, kaip ir į visą Pabaltijį, sunkiąją ginkluotę , intensyviai kuria karinę NATO infrastruktūrą Pabaltijyje, didina savo karines pajėgas, kaupia puolamuosios amunicijos atsargas, aktyviai ruošią karinę agresiją prieš Rusiją – nuo 2014 metų JAV/NATO okupantų skaičius Pabaltijyje išaugo net 20 kartų.

Visi JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos agresyvūs veiksmai Rusijos pasienyje šiandien yra visiškai identiški tiems, kurie buvo atliekami ruošiant jau visiems žinomus JAV-NATO tarptautinius nusikaltimus, karines agresijas prieš buvusias JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos agresijų aukas, JTO nares suverenias šalis – Iraką, Jugoslaviją, Afganistaną, Libija, Siriją, P.Osetiją, Ukrainą ir kitas JAV-NATO tarptautinių nusikaltimų aukas. Intensyvi NATO eilinio užpuolimo aukos lyderių demonizavimo kampanija, neteisėtos ekonominės sankcijos prieš NATO agresijos aukos tautą, gyventojus, totalinis Vakarų biurgerių smegenų plovimas, masinės sąmonės militarizavimas, fašizavimas per JAV/Didžiosios Britanijos valdomas masinės dezinformacijos priemones, karinių pajėgų, sunkiosios puolamosios ginkluotės telkimas prie JAV/NATO agresijos aukos sienų, JAV/NATO galvažudžių skaičiaus didinimas planuojamos agresijos karo veiksmų zonoje, provokacijos, JAV/Didžiosios Britanijos piratų karinių laivų nesibaigiantys įžūlūs mokymai-provokacijos, šnipinėjimo lėktuvų nuolatiniai skrydžiai NATO agresijos aukos pasienyje. Visa tai visada užbaigdavo “demokratiški” NATO bombardavimai, karinė invazija į taikias šalis. Kas ištiko šias JAV „demokratizuotas“ šalis, mes puikiai žinome – jos tapo humanitarinės katastrofos zonomis, JAV/NATO kolonizatorių nusiaubtomis teritorijomis. Jūs to norite?

Šiandien visa tai vyksta tavo kieme, tavo mieste, tavo Lietuvoje. Tu vis dar galvoji, kad JAV-NATO karo nusikaltėliai atėjo tavęs „ginti“? Kad jie, išžudę pusę pasaulio, Lietuvoje sodins medelius, sės rugius, globos našlaičius, remontuos vaikų darželius, rūpinsis seneliais globos namuose?.. Išlaisvink protą nuo JAV informacinės agresijos stereotipų, išvaduok savo kolonizuotą sąmonę, demilitarizuok savo smegenis ir vyk NATO okupantus bei jų 5 koloną iš Lietuvos.

Išvarydamas NATO okupantus iš Tėvynės tu dar turi šansą išsaugoti Lietuvą ir perduoti savo vaikams tinkamą gyventi, palikti ją daugiau mažiau tokią, kokią gavai iš tarybinės lietuvių kartos. Jeigu leisi NATO karo nusikaltėliams įžiebti karą savo žemėje, vaikams paliksi radioaktyvų Mėnulio landšafto draustinį. Rinktis jau laikas – būti ar nebūti, gyvybė arba mirtis eilinėje Vakarų fašistų agresijoje prieš Laisvę, Taiką, Tiesą, Teisingumą, Žmoniškumą, Gyvybę mėlynojoje planetoje Žemė.

US-NATO army, go home!

STOP US-NATO WAR CRIMES ARROUND THE WORLD!

ARREST US-NATO WAR CRIMINALS!

US-NATO WAR CRIMINALS TO NUREMBERG-II!

PEACE – YES! NO WAR!

Write A Comment