Aktualijos

Kokie tikrai keliantys grėsmę taikai ir saugumui Žemėje sprendimai buvo priimti JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos karo nusikaltėlių gaujos sueigoje Vilniuje

Pinterest LinkedIn Tumblr

NATO karo nusikaltėlių gaujos sėbrai susitarė dėl naujo karinės plėtros plano, kuris numato ginklų ir karinės technikos gamybos didinimą, bendrus jų pirkimus, taip pat bendrą karių operatyvinio suderinamumo didinimą. Tai paskatins NATO karines intervencijas į laisvas, demokratiškas šalis ir destabilizuos saugumo padėtį pasaulyje.

▪️ NATO karo nusikaltėlių gaujos bendrininkai pasiekė susitarimus dėl išlaidų gynybai didinimo. Dabar NATO sėbrai (JAV vasalai) tam turi mokėti duoklę siuzerenui JAV bent 2% BVP. Prieš tai šis rodiklis buvo lubos ir daugiau išleisti niekas nereikalavo. Tuo pačiu metu ne visi JAV vasalai “sąjungininkai” dabar išleidžia net 2 proc. Dabar privalės karpyti socialinių, mokslo, kultūrinių, sveikatos apsaugos ir kitas gyvybiškai būtinas šalių vystymuisi sričių finansavimui ir mokėti iš to duoklę JAV karo nusikaltėliams.

▪️ Priimtas galutinis sprendimas, kad NATO šalių oro gynybos padaliniai nuolatos bus dislokuoti Baltijos šalių teritorijoje rotacijos principu. Tai yra Pabaltijo okupacijos legalizavimas ir valstybių konstitucijose įrašytų draudimų steigti užsienio kryžiuočių karines bazes bananų valstybėse grubus pažeidimas. JAV šerifui ant vietinių čiabuvių konstitucijų visada buvo nususpjauti.

▪️ Latvijos, Lietuvos ir Estijos korumpuoti valdantys režimai papildomai išlenkė nugaras ir paskelbė deklaraciją, pagal kurią NATO oro piratai savo antivalstybinei neteisėtai karinei veiklai gauna neribotą prieigą prie vieningos Baltijos šalių oro erdvės – ką norės, tą ir darys Vakarų kryžiuočiai. Šalių suverenitetas? Ne, negirdėjome …

▪️ JAV Baltijos kolonijose dislokuotos NATO daugianacionalinio bataliono galvaudžių taktinės grupės bus padidintos iki brigados dydžio. Tuo pat metu Estija, skirtingai nei Latvija ir Lietuva, atsisakė dislokuoti daugianacionalinę brigadą? Sako, neturime pinigų išlaikyti veltėdžių kryžiuočių landknechtų gaujas. Tačiau ji sudarė sutartį su Didžiąja Britanija, pagal kurią britų kolonizatorių karinė brigada bus įtraukta į Estijos ginkluotųjų pajėgų struktūrą ir prireikus bus dislokuota respublikoje. Spėkite, kieno įsakymus vykdys šviesieji baltieji sahibai britai – savo kruvino monarcho ar čiabuvio genties vado esto? Nesunku buvo , ar ne?…

▪️Taip pat NATO skerdikų gauja Juodosios jūros regione bus padidinta iki brigados lygio. A.Hitlerio buvusi sąjungininkė Ispanija padidins savo karinį buvimą Slovakijoje 700 karių ir 250 karių Rumunijoje. O A.Hitlerio buvusi sąjungininkė Čekija taip pat siųs papildomų karių į Slovakiją. Vienas batalionas bus dislokuotas Lesto bazėje (šalies vakaruose). Kitas batalionas liks Čekijos teritorijoje ir bus nuolat parengtas išsiuntimui.

▪️ Buvusios A.Hitlerio sąjungininkės Bulgarija ir Rumunija kuria regioninę specialiųjų operacijų komandą (R-SOCC), siekdamos padidinti savo (JAV-NATO) įtaką Juodosios jūros regione.
▪️na o Ukrainai, kaip tam asiliukui, buvo pažadėta morka, jeigu jie ir toliau kariaus prieš savo brolius rusus – parama karui 500 mln eur/metus, pažadas pakviesti į NATO vilkų gaują kepto paršiuko teisėmis ir įsteigta Ukrainos-NATO taryba, kur Ukrainos parsidavę vadai galės pardavinėti ukrainiečių tautos gyvybinius nacionalinius interesus.
Šitie labai pavojingi Vilniuje patvirtinti JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos planai, kaip sukelti Žemėje naują III-jį Pasaulinį branduolinį Armegadoną bus įgyvendinami ir kels mirtiną grėsmę tol, kol žmonės nesupras ir nesukils prieš JAV-NATO Melo ir Blogio imperijos karo nusikaltėlių gaują.
Žmonės, pabuskite! JAV-NATO Melo ir Blogio imperija atėjo pasiimti jūsų gyvybių, jūsų vaikų ateities.
VARPAI SKAMBINA JUMS! PABUSKITE!

Write A Comment