Istorinė tiesa

1945 metų lapkričio 20 d. Niurnberge pradėjo darbą Tarptautinis Tribunolas Vokietijos nacistų nusikaltimams tirti

Pinterest LinkedIn Tumblr

Vokietijos nacistinį režimą ir A. Hitlerį į valdžią atvedė JAV ir Jungtinės Karalystės stambusis kapitalas, tiksliau sionistų Rotšildų ir Rokfelerių nepasotinamas godumas. Globalistų godumas pasauliui kainavo apie 100 mln žmonių gyvybių ir milžiniškus materialinius praradimus.

Šiandien JAV-JK globalistai vėl į valdžią posttarybinėje erdvėje grąžino fašistinius režimus, vėl sukūrė buvusių nacistinės Vokietijos kolaborantų chuntų marionetines diktatūras tuo pačiu, kaip ir II Pasaulinio karo, tikslu – užkariauti Rusija ir po to kolonizuoti visą pasaulį, kai neliks paskutinės galios – TSRS/Rusijos – kuri gali pasipriešinti Vakarų kolonizatoriams-piratams-konkistadorams-liberalams.

Būtina nuolat priminti dabartinėms nacistų reinkarnacijoms, visokiems liberalams, konservatoriams, nacionalistams, sionistams ir panašiems “demokratams”, kuo ši afera baigėsi jų pirmtakams – Niurnbergo Tribunolo nuosprendžiu.

Ironiška, tačiau JAV-JK globalistai savo išaugintus liokajus – vokiečių nacistus – išdavė, pardavė, nors jų liokajai ištikimai jiems tarnavo. Jie tiksliai vykdė JAV-JK globalistų nurodymus, įvykdė daugybę nusikaltimų žmoniškumui buvusios TSRS okupuotose teritorijose, tame tarpe ir Lietuvoje lietuvių nacionalistų rankomis. Lietūkio garažai, Ablinga, Pirčiupiai, Kauno fortai, Paneriai, tarybinių karo belaisvių koncentracijos stovyklos ir kitos “patriotų”-laisvės kovotojų-lafininkų-impulevičiukų-plechavičiukų nusikaltimų vietos vis dar gyvi tautos atmintyje nežiūrint į neregėtas landsbergistų pastangas išplauti jas iš atminties. Nacionalistų, nacių kolaborantų noras užsidirbti tarnaujant šetonui ir dalyvaujant tarptautiniame nusikaltime neliko be atlygio. Nacistai buvo išduoti savo šeimininkų iš JAV ir JK, buvo nuteisti .
Šiandien jie vėl kuria fašistines organizacijas, vėl rujoja Rusijos pasienyje, marširuoja savo valstybėse pagrindinėse gatvėse, trokšdami kraujo – kitaminčių, kitataučių, kitatikių kraujo, – kaip ir jų idėjinis vadas adolfas. Ir tokių “patriotų” laukia tas pats likimas – Tribunolas. Anksčiau ar vėliau.
Kol kas prisiminkime Lietuvos chuntos pirmtakų nusikalstamos veiklos finalą. 1939 metais Vokietijoje taip pat visi tikėjo, kad A.Hitleris yra dievas, kovojantis su komunizmu, fašistai yra patriotai, kovojantys su Rytų “vatnikais”, “koloradais”, fašistinės šaulių, jaunimo, elfų organizacijos yra nekaltos “patriotų” sueigos, o liberali “demokratija”, savo esme fašizmas yra vienintelė teisinga politinė santvarka.
Eikite ir žiūrėkite, kuo tai baigėsi 20 amžiaus JAV-JK liokajams-vokiečių nacistams.

Jonas Kovalskis, 2023-11-20

Write A Comment