Aktualijos

Dr. Paul’as Craig’as Roberts’as: “JAV karas su terorizmu iš tiesų yra karas prieš musulmonų šalis, vykdančias savarankišką nuo Vašingtono ir Izraelio užsienio politiką”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Legendinis amerikiečių ekonomistas, politikas ir rašytojas, vienas iš „Amerikos stebuklo“ 80-aisiais metais kūrėjų, o šiuo metu vos ne vienintelis kovotojas prieš JAV valdantįjį elitą  Polas Kreigas Robertsas (Paul Craig Roberts)  davė interviu JAV laikraščiui American Herald Tribune, kuriame dar kartą pasibaisėjo JAV prezidento Donaldo Trumpo vykdoma užsienio politika, kuria JAV siekia sukelti kuo didesnę grėsmę taikai ir saugumui pasaulyje. JAV vykdoma tarptautinių sutarčių laužymo, įsipareigojimų pagal JAV pasirašytas tarptautines sutartis nevykdymas, nuolatiniai Vašingtono grasinimai sankcijomis suverenioms valstybėms neginčijamai rodo – su JAV negalima sudaryti jokių sutarčių, kadangi su JAV sudarytos sutartys nevertos popieriaus, ant kurių jos pasirašytos, su JAV pasirašytos sutartys dėl Vašingtono kaltės galioja tik tiek, kiek laiko džiūsta rašalas, kuriuo šios sutartys yra pasirašytos. JAV banditizmas tarptautiniuose santykiuose jau tapo JAV vizitine kortele. JAV melas dėl NATO karo nusikaltėlių organizacijos nesiplėtimo į Rytus, JAV vienašališkas pasitraukimas iš Priešraketinės gynybos sutarties, JAV vienašališkas atsisakymas branduolinės ginkluotės apribojimo sutarties, JAV vienašališkas pasitraukimas iš sutarties su Šiaurės Korėja ir Iranu, kai šios šalys įvykdė visus JAV reikalavimus, JAV vienašališkas atsisakymas dėl Mažo ir vidutinio nuotolio raketų apribojimo sutarties, daugybės kitų tarptautinių sutarčių sulaužymas Vašingtono iniciatyva, JAV kišimasis į kitų šalių vidaus reikalus visame pasaulyje, spalvotų revoliucijų, maidanų, sąjūdžių, arabų pavasarių organizavimas visame pasaulyje, islamo teroristų rėmimas, JAV vykdomi prekybos, ekonominiai, diplomatiniai, informaciniai karai prieš viso pasaulio nepriklausomas šalis, – visa tai yra JAV tarptautinio banditizmo, savivalės, korupcijos pavyzdžiai, kurie kelia didžiausią grėsmę taikai ir saugumui pasaulyje nuo pat II Pasaulinio karo laikų.

Dr. Paul Craig Roberts f26b1

American Herald Tribune: Jūs manote, kad jokiu susitarimu su Vašingtonu niekada negalima pasitikėti; ko mus moko istorija šiuo klausimu?

Paulas Craigas Robertsas: Yra pardavinėjami marškinėliai, ant kurių užrašyta: “Žinoma, jūs galite pasitikėti vyriausybe – tiesiog paklauskite apie tai indėnų”. Kai kuriomis vyriausybėmis galima pasitikėti labiau, kai kuriomis mažiau. Pavyzdžiui, Reiganas sakė, kad užbaigs stagnaciją, ir mes tai padarėme. Reiganas sakė, kad nori užbaigti šaltąjį karą, ir mes tai padarėme. Eizenhaueris įspėjo mus apie karinio ir pramoninio komplekso keliamą pavojų demokratijai, ir mes jį ignoravome.

Atrodo, kad valdžia turi galimybę pasiekti reikšmingus tikslus, tačiau vyriausybė yra rankose asmenų, kurie vadovaujasi nedeklaruojamomis darbotvarkėmis, ir darbotvarkės apibrėžiamos apgaudinėjant žmones. Pavyzdžiui, “karas prieš terorą” iš tiesų yra karas su musulmonų šalimis, kurios vykdo nepriklausomą nuo Vašingtono ir Izraelio užsienio politiką; tai karas už JAV piliečių laisvę ir tuo pačiu metu tai karas su Artimųjų Rytų šalimis už Izraelio teritorinę ekspansiją. Tačiau Vašingtonas meluoja, kad tai yra “karas dėl demokratijos”, “karas už laisvę be terorizmo” ir kt.

Rusai žino, ar bent jau turėjo sužinoti, kad bet koks susitarimas su Vašingtonu neturi jokios reikšmės ir yra niekinis. Kai Rusija sutiko su Vokietijos susivienijimu, Rusijai buvo pažadėta, kad NATO nesiplės į Rytus nuo Berlyno sienos nei colį, tačiau Klintono režimas perkėlė NATO prie Rusijos sienų. Bušo režimas nuleido tualetą Priešraketinės Gynybos sutartį ir Rusijai dabar grasinama branduolinių raketų paleidimo aikštelėmis, dislokuotomis prie pat jos sienų.

Nereikia būti išminčiumi, kad suprasti – Vašingtono žodis dažniausiai yra bevertis.

American Herald Tribune: Kodėl Jūs vadinate ES valstybes JAV vasalais? Koks apskritai yra europiečių vaidmuo?

Visos Europos šalys, Kanada, Jungtinė Karalystė, Australija, Japonija ir Pietų Korėja yra Vašingtono vasalai. Šioms šalims neleidžiama jokia savarankiška užsienio ar ekonominė politika. Pavyzdžiui, Europos šalys neturi jokių interesų konfliktuoti su Rusija, tačiau Vašingtonas jas verčia konfliktuoti. NATO, Šiaurės Atlanto sutarties organizacija, Tarybų Sąjungai išnykus, neteko jokios prasmės, tačiau ir toliau vykdo Vašingtono karo nusikaltimus Viduriniuose Rytuose, Serbijoje ir Šiaurės Afrikoje. Visi Europos šalių vadovai, išskyrus Šarlį de Golį, tarnauja Vašingtonui, o ne savo tautoms. Nė vienas iš Vašingtono vasalų nėra suverenios valstybės. Pavyzdžiui, jei Prancūzija būtų suvereni valstybė, tai Prancūzijos sprendimas būtų, kad Prancūzijos bankas finansuotų savo įmones, kurios ekonomiškai bendradarbiauja su Iranu. Tačiau Prancūzija nėra suvereni, ir Prancūzijos bankas buvo priverstas sumokėti milijardus dolerių baudų Vašingtonui už tai, kad finansavo savo įmones, kurios vykdė ekonominę veiklą Irane. Kitas pavyzdys – Prancūzijos laivų statybos bendrovė, pastatė pagal kontraktą Rusijai karinius laivus, tačiau Vašingtonas neleido Prancūzijos laivų statytojui perduoti šiuos laivus ir įvykdyti pelningą sutartį. Maždaug prieš savaitę Vašingtonas informavo Vokietijos vyriausybę, kad jei ji toliau dalyvaus dujotiekio iš Rusijos “Šiaurės srautas – 2” statyboje, Vokietijai bus taikomos sankcijos.

Pavyzdžių skaičius yra begalinis.

American Herald Tribune: Jūs pakartotinai kritikavote Rusiją už jos bandymą ieškoti kompromisų su Vašingtonu; Kodėl jūs manote, kad su Rusija yra galimas kompromisas?

Aš nekritikavau Rusijos už tai, kad ji atsuko kitą skruostą bandydama susitarti su Vašingtonu. Aš gerbiu Rusijos pastangas išvengti karo. Ką aš padariau, tai iškėliau klausimą, ar šios pastangos gali padėti išvengti karo ar veda į karą. Aš išreiškiau susirūpinimą, ar tik Putino neįtikėtina tolerancija Vašingtono įžeidinėjimams ir provokacijoms dar labiau neskatina Vašingtono noro eskaluoti priešpriešą, kol Rusijai neliks jokios kitos alternatyvos, tik karas. Tačiau aš suprantu, kad tokiu būdu Rusija siunčia Europai žinią, ragina Europą pamatyti Vašingtono agresiją ir skatina Europą vykdyti santykiuose su Rusija nepriklausomą politiką, kuri stipriai sumažintų karo tikimybę.

American Herald Tribune: Ar Rusija elgiasi teisingai santykiuose su Iranu ir Izraeliu Sirijoje?

Jei Rusijos vyriausybė nesupranta, kad Vašingtono politikai Artimuosiuose Rytuose vadovauja Izraelis, Rusijos vyriausybė nesupranta nieko. Izraelis siekia destabilizuoti Siriją ir Iraną, nes šios dvi šalys remia “Hezbola”, Libano karines formuotes, kurie du kartus pavertė niekais Izraelio bandymus okupuoti pietų Libaną. Izraelis nori užgrobti ten esančius vandens išteklius. Jei Izraelis gali panaudoti JAV kariuomenę, kad susidoroti su savo priešais, tai Izraelis gali netrukdomai siautėti šiame regione.

Rusijos vyriausybė žinoma supranta, kad destabilizuotas Iranas yra dar didesnė grėsmė Rusijai nei destabilizuota Sirija.

American Herald Tribune: Yra gerai žinomas Jūsų teiginys: “Rusija gali tapti Vakarų dalimi tik tuo atveju, jei Rusija pasiduos Vašingtono hegemonijai”. Ar galite tai paaiškinti?

Jungtinės Valstijos yra imperija, kuri, kaip ir Romos imperija, negali pakęsti jokių nepriklausomų valstybių. 1991 m. Vyriausias Pentagono vadas Paul’as Wolfowitz’as paskelbė XXI amžiaus JAV užsienio politikos koncepciją. Ji yra žinoma, kaip “Wolfowitz’o doktrina” (ją galima rasti internete), kuri apibrėžia pagrindinius JAV politikos tikslus – užkirsti kelią bet kurios kitos valstybės iškilimui, konkrečiai įvardijama Rusija, kad būtų galima užtikrinti Vašingtono globalinį dominavimą. Wolfowitz’o doctrina yra visiškai oficialiai įteisinta, todėl Rusija ir jos prezidentas buvo demonizuojami neįtikėtinai melagingais Vašingtono kaltinimais ir siaubingais prasimanymais nuo to laiko, kai Rusija užkirto kelią Obamos suplanuotai invazijai į Siriją ir Irano bombardavimams. Neokonai įtūžo, kad Rusija (taip pat ir Kinija) turi tiek galios, kuri leidžia jai, vieninteliai iš visų pasaulio šalių, nepaklusti Vašingtono tironijai.

American Herald Tribune: Koks yra geriausias būdas kovoti su JAV?

Geriausias būdas Rusijai, Kinijai, Iranui ir Šiaurės Korėjai kovoti su Vašingtone yra ignoruoti Vašingtoną ir rūpintis savo reikalais. Jie turėtų visiškai atsijungti nuo Vakarų sistemų, per kurias Vakarai jas valdo, pavyzdžiui, atsisakyti SWIFT atsiskaitymų mechanizmo, JAV kontroliuojamo interneto, atsisakyti JAV dolerio tarpusavio atsiskaitymuose, nelaikyti savo sąskaitų Vakarų bankuose, apriboti Vakarų finansuojamų nevyriausybinių organizacijų veiklą savo šalyse, apriboti Vakarų valdomų žiniasklaidos priemonių nuosavybės teises savo šalyse, apriboti Vakarų kapitalo ir Vakarų bankų įtaką savo ekonomikose. Daugiausia tai reikėtų padaryti Rusijai ir Kinijai. Šiaurės Korėja yra izoliuota nuo pasaulio, tačiau Iranas yra iš dalies atviras, kaip parodė prieš kelerius metus JAV finansuoti bandymai įvykdyti Irane “Žaliąją revoliuciją”.

Visiems yra žinoma tiesa, kad amerikiečių propaganda nuo pat Antrojo pasaulinio karo laikų buvo sėkmingiausiai veikianti pasaulyje jėga. Kiekvienoje šalyje yra žmonių ir net politikų, išskyrus galbūt Šiaurės Korėją, kurie aklai tiki Amerikos propaganda. Visi jie nori būti tokie pat sėkmingi, kaip tai piešia amerikiečių propaganda.

American Herald Tribune: Kaip jau parašėte anksčiau: “Vašingtonas tikslai santykiuose su Iranu niekada nebuvo tik Irano branduolinės energetikos programos sustabdymas”; kokių tikslų tada siekia JAV Irane?

Vašingtonas Irane siekia dviejų tikslų. Vienas iš jų yra tas, kad Iranas yra suvereni valstybė, turinti savų nacionalinių interesų, kurie prieštarauja JAV globalinio dominavimo politikai. Kita problema yra ta, kad Iranas ribopa Izraelio savivalę regione. Iranas remia “Hezbollah”, o “Hezbollah” neleidžia Izraeliui aneksuoti pietų Libaną.

American Herald Tribune: Prieš susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos atsisakymo pasirašymą Jūs rašėte: “Prasimanyta Irano branduolinės programos problema tik slepia Vašingtono ketinimus nuversti Irano nepriklausomybę; tačiau Irano vyriausybė ir Irano žiniasklaida sutiko su niekuo nepagrįstais Vašingtono reikalavimais ir pripažino Vašingtono prasimanymą kaip realių derybų objektą. Jei Iranas išgyvens, tai bus stebuklas” Ar vis dar manote, kad Iranas padarė klaidą, pasirašydamas sandorį? Ar kažkas pasikeitė nuo to laiko?

Aš nesakiau, kad Iranas padarė klaidą, pasirašydamas susitarimą. Iš tikrųjų Iranas neturėjo kito pasirinkimo. Jei Iranas nebūtų pasirašęs susitarimo, Iranas būtų paaukojęs Rusijos suteiktą apsaugą. Aš tiesiog perspėjo Iraną, kad Vašingtonas nesilaikys susitarimo ir iš jos išeis taip greitai, kaip tik turės galimybę. Žinoma, aš buvau teisus. Pirmiausia, ką padarė prezidentas Trumpas, tai vienašališkai pasitraukė iš daugiašalio su Iranu pasirašyto branduolinio susitarimo ir pagrasino kitoms susitarimą pasirašiusioms šalims sankcijomis, jei jos taip pat nenutrauks susitarimo.

Trumpui Iranas yra Izraelio, kuris manipuliuoja Trumpu, interesas. Visi žmonės Žemėje žino, kad Iranas neturi branduolinio ginklo kūrimo programos, ir, CŽV duomenimis, atsisakė tokios ginklų programos prieš daugelį metų. Iranas įvykdė branduolinį susitarimą, kurį jis pasirašė. Tai JAV atsisakė vykdyti savo pasirašytą susitarimą. Kyla klausimas, Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Vokietija vykdys savo įsipareigojimus pagal susitarimą ar sulaužys susitarimą Vašingtono įsakymu. Akivaizdu, kad Rusija ir Kinija laikysis susitarimo, nebent abiejų šalių vyriausybes ištiktų beprotybės priepuolis, .

American Herald Tribune: Kokias praktines priemones siūlytumėte Iranui, siekiant sumažinti JAV pasitraukimu iš sandorio padarytą žalą?

Mano atsakymas į šį klausimą yra iš esmės toks pats kaip mano atsakymas į 6 klausimą – Iranas turėtų visiškai atsiriboti nuo Vakarų.

Iranas turėtų siekti didesnio saugumo susitarimų su Rusijos ir Kinijos aljansu. Iranas turėtų panaudoti savo turimus naftos išteklius kurti socialinės apsaugos sistemą savo piliečiams ir investicijoms Rusijoje, Kinijoje ir, kartu su Kinija, kitose Azijos šalyse. Iranas turėtų suvokti, kad jo religiniai įsitikinimai yra vidaus naudojimui, o ne eksportui, ir kad jie turėtų sutelkti dėmesį į tai, kad Iranas taptų sėkminga šalimi. Iranui, kai jis yra nuožmiai atakuojamas Vašingtono ir Izraelio, labai reikalinga savo tautos parama, tai reiškia, kad Iranas negali būti valdomas tokiu pačiu būdu, kaip JAV, ir negali sau leisti politikos, kuri būtų naudinga tik turtingiems ir pasiturintiems.

Iranas, kaip ir Rusija, stengiasi išsiugdyti moralinį gyventojų imunitetą nuo supuvusių Vakarų destruktyvios įtakos.

Ar rusams ir iraniečiams užteks jėgų pasipriešinti Vakarų ištvirkimui ir taip užsitikrinti kelią į ateitį, bus matyti.

Šaltinis: https://ahtribune.com/world/2317-paul-craig-roberts.html

Iš anglų kalbos vertė Jonas Kovalskis, 2018-11-19

Write A Comment