Archive

December 2018

Browsing

Rusijos GM išleido kalendorių 2019 metams – žaismingą, mielą, sąmojingą. Nacionalinėje Amerikos Teroristų Organizacijos (NATO) tarptautinių karo nusikaltėlių stovykloje kilo baisi panika dėl šio kalendoriaus. Jungtinės Agresorių Valstijos (JAV) ir Jungtinėje Kolonizatorių (JK) informacinio karo nusikaltėliai paskelbė, kad šis kalendorius yra “atviras grasinimas” visiems NATO karo nusikaltėliams už jų jau 500 metų vykdytus tarptautinius nusikaltimus, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Kruviniausia žmonijos istorijoje mažosios britanijos monarchija pajuto realią grėsmę pagaliau gauti teisingą atpildą už visus anglosaksų nusikaltimus prieš žmoniją – jų vykdytą genocidą, kolonijinius karus, milijonų žmonių, šimtų valstybių, tautų, kultūrų sunaikinimą, I ir II Pasaulinių karų sukėlimą bei III Pasaulinio karo kurstymą.

Ir nedelsiant Vakarų kolonizatoriai ėmė rėkti “Rusai puola!”, savo mėgstamą dainelę, kai Vakarų konkistadorai visada bandydavo pridengti savo pačių žiaurius nusikaltimus. Tikėkimės, kad Rusijos GM su šiuo kalendoriumi ne tik šmaikščiai pajuokavo, bet ir rimtai išgąsdino Vakarų banditų gaują, ar bent jau įspėjo eilinį kartą nešdintis iš okupuotų Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos ir kitų JAV bei JK kolonizuotų šalių. O vietines NATO 5 kolonas šis kalendorius gal būt paragino nutraukti kolaboravimą su fašistiniais JAV/JK režimais ir atsisakyti savo antivalstybinės, kenkėjiškos veiklos prieš savo tautas.

Pažiūrėkime, kas taip išgąsdino JAV/JK/NATO karo nusikaltėlius Rusijos Gynybos Minsterijos išleistame kalendoriuje 2019 metams.

Sausis: “Topol M – krovinių pristatymas į bet kurį pasaulio tašką”. Mums nesvarbu kiek jūsų ir kur jūs, NATO žudikai, šilumą ir šviesą TopolM jums pristatys bet kuriuo oru – po TopolM tik tyla.
Vasaris: “Rusiškas lokys žiemą nemiega”… o bet kuris NATO agresorius nuo jo bet kuriuo metu laiku ima tikėti Dievu ir tampa taikdariu.
Kovas: “Šaudymas akimis – slaptas Kremliaus ginklas”.
Balandis: “Rusiškos snieguolės” – jas NATO okupantai pamato tik vieną ir paskutinį savo gyvenime kartą.
Gegužė: “2033 metų Pergalės parado repeticija” … (Vašingtone, Londone ir kt. NATO agresorių sostinėse).
Birželis: “Instrumentų suderinimas prieš “koncertą” … kad MELOmanams iš NATO niekada daugiau nekiltų noras meluoti.
Liepa: “Rūsti rusiška elektrinė vaflinė”.
Rugpjūtis: “Rusijos asai net “Krokodilus” priverčia skraidyti”.
Rugsėjis: ” Dėl kai kurių Rusijos moterų NATO teroristai pameta galvų”.
Spalis: “Įgudęs personalinio kompjuterio (PK) vartotojas”.
Lapkritis: “Kornetas – ne karinis laipsnis, kornetas – tai pašaukimas” … į molekules skaidyti JAV Abramsus ir Izraelio Merkavas.
Gruodis: “Naujametiniai Rusijos armijos fejerverkai ir pliauškynės”.

Tuo metu  Lietuvos užsienio reikalų (JAV) tvarkytojas Linas Napoleonas Bonapartas Linkevičius vėl pasidalino savo paralelinės tikrovės įžvalgomis.
Šį kartą lietuviškos rusofobinės paranojos vieno iš lyderių, politinės ekvilibristikos ir lankstumo meistro, kurio bestuburiškumo unikalūs sugebėjimai padėjo jam plūduriuoti valdžioje visais laikais ir prie visų režimų, rūstybės nusipelnė “nepakankamai griežta JAV reakcija į Rusijos “agresiją” Kerčės sąsiauryje”, kai Rusija teisėtai ir pagrįstai sulaikė JAV okupuotos Ukrainos provokatorius, Rusijos sienos pažeidėjus, kurie kariniais laivais bandė nesankcionuotai prisiartinti prie Rusijos strateginio objekto Krymo tilto”.

Be to Liną Bonapartą labai suerzino gėdingas JAV/NATO agresorių pralaimėjimas prieš Rusijos karines pajėgas, teisėtai esančias šalies vadovybės prašymu Sirijoje, į kurią NATO agresoriai, grubiai pažeidę JTO Tautų Chartiją ir JTO Statutą, buvo neteisėtai įsiveržę, ir pasitraukimas iš Sirijos. JAV/NATO terorizmo rėmėjai tiesiog metė savo išaugintus islamo teroristus likimo valiai ir Bašaro al Asado malonei.

Žinomas Kijevo teroristų rėmėjas Linkevičius-Bonapartas, matomai, pajuto Hagos Tribunolo teisiamųjų suolo šaltį už jo nuolatines pastangas kurstyti brolžudišką karinį konfliktą Rytų Ukrainoje ir prisidėjimą prie civilių žmonių Ukrainoje žudymo, todėl iš nevilties bombarduoja sau į ….. Sakoma, kiek virvei nesivyti, bet galas vis tiek bus …
Man vienam Lietuvoje gėda dėl to, kad absoliutus melagis ir niekšas kalba visos Lietuvos vardu, kompromituoja visą lietuvių tautą savo nusikalstamai begėdišku melu?!..
Yra tokia profesija Lietuvoje – Tėvynę Vakarų kolonizatoriams pardavinėti.

Linai, jeigu jautiesi Napoleonu, reikalauk sau atskiros palatos, nusipelnei.

– Ramybės tau, – švelniai tarė Angelas, prisėsdamas šalia Katino ant storos šakos ir valydamas nuo jos sniegą.
– Sveikas, – Katinas pramerkė savo žalią akį, tingiai nužvelgė Angelą ir nusigręžė.
Angelas paslėpė po sparnais savo basas kojas ir pažvelgė žemyn. Apačioje driekėsi baltas kiemas, pilnas juoko, krykštavimų, skraidančių sniego gniūžčių ir girgždančių žingsnių.
– Tu aukštai užsiropštei, – pasakė Angelas, įvertinęs atstumą iki žemės.
– Už tai iki čia net Sašos sviesta sniego gniūžtė nepasieks.
Angelas supratingai linktelėjo ir pritraukė savo sparnus. Jie patylėjo.
– O tu ką, atėjai mano senelės pasiimti? – nepasukdamas galvos paklausė Katinas. Jo balsas buvo toks pat abejingas, tačiau Angelas iš karto pajuto, kaip aplink jį suvirpėjo skausmas ir nerimas.
– Ne, aš nieko neišsivesiu.
– A!.. – nerimo debesėlis pašviesėjo. – Kiekvieną dieną ji sako, kad netrukus ateis Angelas jos pasiimti, – Katinas nusprendė, kad tai reikia paaiškinti. – Tikriausiai, jos pasiimti atskris kitas…
Jie vėl patylėjo. Tačiau Katiną matomai labai jaudino Angelo pasirodymas ir jis, kiek beįmanydamas abejingiau, paklausė:
– O tu kodėl esi čia?
– Šiaip, pailsėti nutūpiau. Berniuką vieną iš jūsų miesto nuo jo paties gelbėjau. Oh, ir sunkus tai darbas! Dabar namo skrendu.
– Tai tu, šitą … ir ligas gali išgydyti?
– Žiūrint kokia liga. Bet aš galiu padaryti daug. Aš – Angelas-sargas.
– Tai ko gi mes čia sėdim? – staiga suriaumojo Katinas. – Eime nedelsiant!
Ir jis lyg rudas viesulas nuskrido žemyn. Angelas tyliai nusileido šalia jo.

Sena moteris buvo tokia sulysusi, kad Angelas ne iš karto ją pastebėjo tarp baltų pagalvių. Senelės akys buvo užmerktos, o jos krūtinė sunkiai kylojosi, užpildydama visą kambarį dusuliu, atodūsiais ir aimanomis. Angelas palinko virš jos, padėjo ant jos krūtinės baltus sparnus ir ėmė kažką šnabždėti – švelniai ir tyliai.
Kol jis taip stovėjo, Katinas įmetė į krosnį kelias pliauskas malkų, pastūmė ant ugnies atvėsusį arbatinuką ir pastatė ant stalo didelį pieno puodelį, įbėręs į jį kažkokių žolelių – paruošė senelei gėrimą.
Kai angelas atsitiesė, senelės kvėpavimas tapo lygus ir tylus, jos sukritę skruostai nusidažė raudoniu.
– Tegul pamiega, – tarė jis Katinui. – Ji labai nusilpo.
Katinas nusigręžė ir paskubomis nusišluostė akis.

Senelė miegojo, Katinas ir Angelas gėrė arbatą, Katinas vis įsipildavo sau į arbatą grietinėlės, o Angelas, žiūrėdamas į jį, šypsojosi.
– Aš, tikriausiai, pasiliksiu kuriam laikui pas jus, – pasakė jis, šaukšteliu maišydamas medų arbatoje, – kol Michailovna pasveiks.
– Iš kur tu žinai, kad ji yra Michailovna?
– Aš gi Angelas. Taip pat aš žinau, kad tavo vardas Čarlikas.
– Na va, lyg ir susipažinome, – numykė Katinas. – O kaip tave vadinti?
– Mes neturime vardų. Tiesiog Angelas
Katinas tylėdamas stumtelėjo jam grietinėlę ir sriūbtelėjo iš savo puodelio.
Virš stalo tiksėjo laikrodis, krosnyje degdamos jaukiai traškėjo malkos, už lango ūžė vėjas.
– Štai tu klausei, kodėl aš taip aukštai užsiropščiau, – šyptelėjo staiga Katinas. – Taigi, aš laukiau tavęs. – Ir svajingai pridūrė, klausydamas vėjo: – Kojines tau reikėtų numegzti. Kaip tu taip, basomis kojomis per sniegą? ..

Iš rusų kalbos vertė Jonas Kovalskis

Rusijos prezidentas, tikrasis ir neginčijamas pasaulio politikos lyderis, Vladimiras Putinas eilinį kartą surengė savo kasmetinę spaudos konferenciją “Tiesioginė linija”, kurios metu atsakė į visus jam užduotus klausimus. Nėra jokių “nesuderintų klausimų”, į kuriuos negali , nesugeba atsakyti jokia marionetinė JAV/Britanijos kolonijos “prezidentė”, apskritai nėra jokių klausimų, kurių taip vengia pižonai Vakarų stambaus kapitalo statytiniai JAV ir Europos pseudoprezidentai ir į kuriuos negalėtų atsakyti tikras laisvos, suverenios, demokratiškos valstybės vadovas, Rusijos Prezidentas Vladimiras Putinas. Net korespondento-bezdžionės iš JAV okupuotos Ukrainos maivymasis tokiam vadovui nesukelia jokių problemų. Lietuvoje už tokius klausimus kišeniniai VSD, policija, prokuratūra, teismai kelia baudžiamąsias bylas, suima žmones, laiko juos mėnesiais kalėjimuose, konservų/liberastų valdoma  purvasklaida užpila masinę Lietuvos piliečių sąmonę megatonomis informacinių šiukšlių. V.Putinas tiesiog atsako į visus klausimus. Į visus. Bet kokius.

Путин ответил на вопрос украинского журналиста

Путин ответил на вопрос украинского журналиста https://ru.rt.com/cjni

Опубликовано RT на русском Четверг, 20 декабря 2018 г.

Pasimėgaukite tikro valstybės vadovo gebėjimu komunikuoti su viso pasaulio visuomene. Landsberginės chuntos užgrobtoje Lietuvoje tokio reiškinio su žiburiu nerasite, o Rusijoje tai yra buitis, kasdienybė. Žodžio laisvė, nuomonių pliuralizmas – Rusijoje yra normalus, kasdienis reiškinys. Už savo nuomonės išsakymą Rusijoje niekas nekelia baudžiamųjų bylų, nekaltina šnipinėjimu, neieško grėsmių nacionaliniam saugumui, valstybės pamatų griovimui, nesodina į kalėjimus, kaip tai mėgsta daryti Lietuvoje landsberginė chunta.

Tie, kurie moka rusų kalbą ir dėl to neprarado ryšio su realybe, sveiku protu, perduokite turinį konferencijos tiems, kurių smegenis nužudė proamerikietiška valatkodelfinė melo propaganda. Gal dar yra vilties zombiams tapti žmonėmis…

http://kremlin.ru/events/president/news/59455

Ką manote apie naują šnipinėjimo skandalą Lietuvoje? Kokį jau padarytą nusikaltimą ar ketinamą įvykdyti nori pridengti landsberginė chunta Lietuvoje?

A.Paleckis ir V.Ivanovas šnipai! – tokį marazmą gali sugalvoti tik labai narkotinės abstinencijos išsekinti britų “mokslininkai”. Mūsų gyvi organizmai – jauniškis, grina, pernavas, laurinavičius ir landsberginė palata Nr.6 – patys su jų intelektu savarankiškai gamtoje maisto nesugeba susirasti gi?…

Kad tai – marazmas, akivaizdu. Kad tai yra landsberginių fašistų puolimas prieš progresyvią Lietuvą – irgi aišku. Kas toliau? Koks Pinočetas bus pateiktas Lietuvai, kol ją išgamų jankių generolai nuspręs sudeginti savo kolonijiniame kare prieš Rusiją? Skvernelis? Nausėda? Šimonytė?… Vyksta informacinio lauko Lietuvoje išvalymas nuo sveiko proto nepraradusių žmonių. Klausimas tik, kaip greitai landsberginė chunta organizuos koncentracijos stovyklas protingiems žmonėms ir karo lauko mokymus projankiškam patrankų faršui? Daugelis klysta, galvodami apie Kremliaus ranką, Putino kišimąsį, kgbistus Lietuvos valdžioje. Šaknys giliau. Visa dabartinė landsberginė chunta yra kontroliuojama CŽV ir neturi jokio ryšio, absoliučiai, su FSB, Kremlioumi, Maskva. Klika antiliaudinė, tačiau labai patogi įgyvendinti JAV geopolitinius tikslus. Paleckis, Ivanovas labai patogūs Rusijos “agresijos” baubui, tačiau niekaip nepaaiškina šnipinėjimo sudėties. Labai panašu į Skrypalių nunuodijimą – daug mistikos, jokių įrodymų, daugybė “ekspertų” nuomonių, masinis poveikis į emocijas ir jokios racijos ( ką galėjo “šnipinėti” bedarbis algiukas iš savo varganos kontoros Kaštonų gatvėje?). Spėju – konservų organizuotas mokytojų streikas patyrė fiasko, grybų karas tarp konservų ir karabasų pasiekė nepriimtinai aukštą chuntai priešpriešos tašką, kurio eskalacija gręsia kolapsu visai landsberginei JAV 5 kolonai Lietuvoje, todėl buvo įjungtas jau 30 metų veikiantis landsberginės chuntos gelbėjimosi mechanizmas – “Rusai puolaaaaa!” -, su kuriuo jie įvykdė valstybinį perversmą 1990 metais.

Žiūrime, ar vėl suveiks?”

Karas tarp konservų ir karabasų vyksta ne juokais, paleisti visi šunys nuo grandinių.  Vakaras darosi nenuobodus…

 

  

Gabrielius yra kuiliukas. Pakalbam atvirai ir paprastai – jam niežti kiaušiukus kuo greičiau padėti į aksominį seimo nario krėslą. Išoriškai to niežulio nepastebėtum – droviai perkreipta burna, tvirta kaip uola žmona šalia ir visose priešrinkiminėse nuotraukose Anūkas apkibęs kekėmis vaikų. Kiek ten jis jų turi?

Paprašėm profesionalų psichologą labai prašiusį neatskleisti jo tapatybės, paanalizuoti ką gi iš tiesų pasakoja Gabrieliaus kūno kalba, užfiksuota gausiose foto. O, brolyčiai, to mes nesitikėjome. Pasirodo, visų pirma – tai didžiulių svetimų lūkesčių, reikalavimų, jam iš šalies primestų įsipareigojimų prislėgtas, sužlugdytas jaunas vyras. Anūkas, pasak psichologo, visiškai neturi valios savarankiškai priimti sprendimus ir juos įvykdyti. Žmogus – marionetė.


Vyras ir žmona? Ne – tai sandėris tarp Anūko ir Mamytės

Prisiminkite jo biografiją – tėvas ir motina jo susilaukė labai jauni, tuo metu studentas V.V.Landsbergis paliko šeimą ir pirmą savo sūnų Gabrielių visai mažą. Jis jam rašydavo laiškus… Anūkas augo be tėvo. Senelis jo irgi nemylėjo, kadangi yra per Didelis žmogus, kad mylėtų dar kažką be savęs paties. Tikroji motina ir tėvas sukūrė darnias antras šeimas, prisigimdė krūvas mylimų ir svarbių vaikų (jų iš viso per abi šeimas net 10!). Gabrielius liko ir tebėra pilnavertės šeimos neturėjęs vyresnysis sūnus, paveldėtojas, betėvis.

Kuo kompensuoja tokias gilumines vaikystės traumas pagrindinis šalies Anūkas? Seksu. Moterimis. Jį kaip siena supa moterys, kompensuojančios naujos šeimos kūrime paskendusią tikrąją mamą. Jau 16 jį pasiguldo Austėja, 17 Gabrielius ištekėjęs, 18 išdidus pirmo sūnaus tėvas. Pirmą dešimtmetį šalia jo tvirta kaip uola, 6 metais vyresnė, žinanti ko nori ir kaip tai gauti, iš labai geros nomenklatūrininkų šeimos kilusi – Austėja.


Laiminga pora tarp lygiaverčių partnerių?

Pasak psichologo – ši santuoka jau seniai yra virtusi abipusiai pelningu komerciniu sandoriu. Ji turi vaikus ir savo klestintį verslą, jis – visas politinės raiškos galimybes ir visiškai laisvą širdį. O dabar atspėkite – kieno skreite šiuo metu šildosi Gabrieliaus širdelė, į kieno draugišką petį jis remiasi, kas šiuo metu yra jo akių šviesa, jo balandėlė, jo saldžioji Sulamita? Teisingai. Atspėjote. Monika Navickienė. Reikėtų konstatuoti, kad šiame beprotiškame pasaulyje reta sėkmė vienišai sielai sutikti tokią švelnią, pūkuotą, gerai makijažo subtilybes įvaldžiusią damą. Monika neabejinga Gabrieliui.


Minioje juk galima ir užsimiršti…


O galima ir ne minioje


Paklausk nežinančio – kuri čia Landsbergienė?


Negi dar neaišku?

Tik neprisikurkite mintyse, mielieji skaitytojai ko nereikia. 21 amžiaus žmones užveža, malonumą teikia savo menkystės kompensavimas valdžia. O jei turi šalia tavimi besąlygiškai tikinčias ir besąlygiškai tave remiančias moteris – dėl jų gali padaryti viską. Visų pirma – suklastoti tiesą. Visą savaitę į tautą tvino iš delfi.lt plūstančios paplavos adresuotos Monikos Navickienės konkurentui rinkiminėje Naujosios Vilnios apygardoje.

Mylimas Gabrielius visų pirma dėl jos nusisamdė geriausią reklamos agentūrą iš pagrindų sutvarkiusią jo ankstesnį kūlverstukišką įvaizdį. Šiuo metu feisbukuose Anūkas su Tauta bendrauja tokiu atsipalaidavusiu, prikolnu „savo bičo“ stiliuku. Tas užkalniškas, šustras bendravimo stiliukas prasimuša visur.


Kūlverstukas ir jo priežiūros grupė

„Vienintelės teisingos“ – konservatorių partijos strategai nusprendė, kad jų Fiurerio pasija nesunkiai įveiks Algirdą Paleckį, vienintelį išdrįsusį mesti iššūkį Sistemai ir jos 26-ius metus kuriamam istoriniam mitui „Landsbergis davė Lietuvai Laisvę“. Matyt, todėl net neieškojo Naujosios Vilnios apygardai kito partinio kandidato, bent kiek labiau susijusio su ja ir jos žmonėmis. Viską turėjo padaryti Senelio aureolė ir Anūko like ant M. Navickienės feisbukinio profilio. Meilė akla, nieko keisto, kad Gabrielius pervertino savo dabartinės sugulovės paklausą ne seksualinių, o politinių paslaugų rinkoje.


Papai? Papai! Papai…

Per pirmąjį rinkimų turą gavę antausį iš Naujosios Vilnios rinkėjų – ten M. Navickienė net ir po manipuliacijų su biuleteniais ir „netikėtai lūžtančiais“ VRK kompiuteriais, taip ir nepasivijo Algirdo Paleckio, konservatoriai į „Rytų frontą“ metė pagrindines savo juodos propagandos pajėgas: užsakyti visi kas įmanoma – pradedant Vilniaus meru Šimašiumi, SEB banko „ekspertu“ Nausėda, baigiant visuomeninės LRT žurnalistu ir kalbančia galva – E.Jakilaičiu, pasiųstu „savanoriauti“ į daugiabučių laiptines.

Tačiau Anūko užgaidų ir ambicijų tenkinimu užsiėmęs konservatorių rinkimų štabas, jausdamas kad to vistiek maža, norint perlaužti visą potarybinį Lietuvos laikotarpį konservatorių taip agresyviai niekintą ir dergtą „vatnikų“ elektoratą, kasdien šturmuoja vis naujas juodųjų rinkiminių technologijų aukštumas Lietuvoje.

Pavyzdžiui – šiuo metu VRKa net neketina svarstyti po Naujosios Vilnios rinkiminę apygardą paskleistos anoniminės Algirdą Paleckį šmeižiančios medžiagos. Neparašys apie tai ir delfi.lt, kaip ir apie tai, kad VRK pranešusius apie kriminaliniu nusikaltimu kvepiančią provokaciją visuomenininkus siunčia pas Policiją, o šioji atgal pas VRK.


Konservatorių leidinys jų nekenčiamai Novowilejkai

Kas rašoma profesionalių kopyraiterių rusų kalba sukurptame puikios tipografinės spaudos „anoniminiame“ laikraštyje – o gi vis tos pačios delfio fekalijos, bet pabaigoje galutinai apdergiami socdemai ir yra eilutė skatinantį rusakalbius apskritai boikotuoti rinkimus bei „patiems įsivesti savo tvarką“. Ir tai ne vienetinis „nekaltas pokštas“, Naujojoje Vilnioje šio konservatorių piaro agentūros perlo išplatinta apie tūkstantis egzempliorių.


Planas paprastas: jeigu negali „paimti“ rinkėjo – tuomet bent jau išdurnink

Po rinkimų konservatoriai srėbs iš lovio auksiniu šaukštu. Gausiai trupinių nubyrės ir šiems reklamos, politinės propagandos virtuozams: Andriui Tapinui, Aidui Puklevičiui, Ričardui Savukynui. Tai jie ateinančius 4 metus skalbs Tautos smegenis ir formuos „viešąją nuomonę“. Jie jau užsidirbo. Viskas apmokėta iš bedugnės konservatorių piniginės.

Šaltinis: www.ldiena.lt

Naujausios žinios, aktualiausios problemos, nešališka publicistika, objektyvi faktų ir tik faktų analitika. Paskutinės savaitės naujienos, profesionalūs reportažai – tai 21 amžiuje įmanoma tik Rusijos oficialioje žiniasklaidoje.

JAV okupuotos Ukrainos provokacija savo apgailėtino karinio jūrų laivyno liekanomis  prieš Rusiją Rusijos teritoriniuose vandenyse vykdant Vašingtono įsakymą sutrukdyti Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimui su JAV neprognuozuojamu lyderiu Argentinoje.

Geltonų liemenių sukilimas Prancūzijoje.

G20 susitikimas Argentinoje – desperatiški Vakarų kolonizatorių ir tarptautinių bei karo nusikaltėlių bandymai klasta, melu, klastotėmis, provokacijomis ir silpstančia karine galia išsaugoti savo dominuojančią parazitų įtaką.

Padėtis Sirijoje, kur teroristinė valstybė Izraelis nuolat bando nebaudžiamai bombarduoti kaimynines arabų valstybes, tačiau Rusijos S-300 priešlėktuvinės sistemos sako vienareikšmiškai – eilinė chucpa bus stipriai nubausta ir gešefto nebus.

Ir kitos savaitės naujienos, kurių neparodys valatkodelfinė melo propagandos mašina Lietuvoje.

Paryžiuje jau savaitė vyksta nuožmūs taikių demonstrantų susirėmimai su Rotšildų marionetės Emanuelio Makrono režimo sarginiais šunimis. Taip vadinamoje Geltonųjų liemenių sukilime jau dalyvauja per milijoną protestuotojų. Karlas Marksas yra sakę, kad visi socialiniai pokyčiai prasideda Prancūzijoje. Tikėkimės,jis buvo teisus ir Vakarų kapitalo tironija pagaliau vėl išvydo realią galimybę pagaliau stoti prieš tautų, darbo žmonių teismą, pagaliau pamatė realios atsakomybės už buržuazijos šimtmečiais vykdytus nusikaltimus prieš darbą, nusipenėję kapitalistai gali pagaliau susilaukti proletariškai rūstaus teisingumo. Visos žmonių nelaimės kilo dėl nepasotinamo kapitalo godumo, dėl kapitalo nuolatinio siekio grobti ir vogti iš žmonių pastarųjų visuomeniniu darbu sukurtą pridėtinę verte per buržuazijos sukčių sukurtą korumpuotą kapitalo diktatūros sistemą taip vadinamą liberalią demokratiją.

Paryžiuje tik šiandien jau suimta 260 žmonių, sužeista per 100, E.Mackarono režimas naudoja prieš civilius gyventojus dujas, gumines kulkas, vandens patrankas, dešimtis tūkstančių policininkų brutaliausiu būdu susidoroja su taikiais demonstrantais, kuriuos į gatves išvedė kapitalo tironija ir savivalė. Viso pasaulio parazitinė buržuazija su nerimu žiūri bundančio proletariato ryžtingą kovą už savo teises Prancūzijoje.  Parsidavusi buržuazinė žiniasklaida visame pasaulyje visais įmanomais būdais siekia sukompromituoti Paryžiuje vykstančią Greltonųjų liemenių revoliuciją, skelbia klastotes apie protestuotojus, ieško teisėto itr pagrįsto darbo žmonių nepasitenkinimo priežasčių buržuazine korumpuota sistema, grobikiška rinkos ekonomika ne klasių kovoje, ne kapitalo diktatūroje, ne liberalios demokratijos buržuazijos korupcijoje, bet visais įmanomais būdais vėl bando pristatyti šią revoliuciją kaip marginalų, nevykėlių, kriminalinių elementų riaušes. Tačiau yra akivaizdu, kad ši darbo žmonių masinio nepasitenkinimo banga Prancūzijoje nėra dar viena JAV organizuota eilinė spalvota revoliucija, eilinis JAV/JK apmokėtas maidanas, sąjūdis, arabų pavasaris, siekiant per maidaną kolonizuoti šalį, paversti šalį eiline JAV užjūrio kolonija. Tai neginčijamai liudija tyla apie masines riaušes Prancūzijoje masinėse JAV valdomose dezinformacijos priemonėse,  įvykius Prancūzijoje objektyviai nušviečia tik Rusijos, kovojančios prieš JAV/NATO karo nusikaltėlių gaujos globalinę agresiją, žiniasklaida.

Jeigu socialinius neramumus plačiai nušviečia JAV valdoma žiniasklaida, tai yra pirmas ženklas, kad maidanas, sąjūdis yra užsakytas Vašingtono ar Londono, didžiausių kolonijinių metropolijų, kurios negali gyventi be karų ir grobimų. Šiuo atveju viskas yra atvirkščiai, apie įvykius plačiai informuoja tik Vakarų karo nusikaltėlių karines, ekonomines, diplomatines ir informacines agresijas patyrusių šalių žiniasklaida.

Lietuvoje  valatkodelfinė purvasklaida, kuri visa yra užgrobta JAV 5 kolonos Lietuvoje konservatorių ir liberalų, labai plačiai nušviečia mokytojų streiką, vaikus atiminėjančių vaiko teisių apsaugos tarnybų išpuolius. Visi mokytojų reikalavimai, visi tėvų protestai yra teisingi, teisėti ir pagrįsti, tačiau išspręsti Lietuvą naikinančias socialines problemas dabartinės buržuazinės kolonijinės politinės sistemos, korumpuotos iki pamatų, rėmuose, vadovaujantis liberalių sukčių nustatytomis taisyklėmis, demokratų diktatūros ir patriotų teroro sąlygomis, ar naiviai tikėtis, kad išrinkus dar vieną “vilties”, “atgimimo” prezidentą, o šis staiga ims “NATO sudėtyje”, “Euroatlantinės integracijos”, “vakarietiškų vertybių” sistemoje naikinti pačią socialinio neteisingumo, buržuazinio parazitavimo, kapitalo diktatūros Sistemą – yra naivu ir tai laikas suprasti. Neįmanoma priversti kapitalo demonų tapti angelais, neįmanoma ką nors pakeisti žaidžiant pagal buržuazijos nustatytas taisykles. Tai yra tas pats, kas pradedančiajam žaidėjui tikėtis laimėti pokerį žaidžiant su tarptautinių šulerių komanda – liberalūs sukčiai kuria įstatymus tik tokius, kurie įtvirtina tik jų nebaudžiamumą, tik  jų dominuojančią padėtį, tik  jų korumpuotą sistemą, kurioje nėra vietos Tiesai, Teisingumui, Laisvei, įstatymo viršenybei, žmogaus teisių apsaugai. Liberaliai demokratijai rūpi tik stambaus kapitalo interesų apsauga, tik parazitinės mažumos interesai. Visi kiti yra tik kapitalo pasipelnymo šaltinis.

https://www.rt.com/news/445314-france-yellow-vests-protests/

Vive la France! Abandonner la tyrannie de la capitale! Liberté Egalité Fraternité!

Bahreine rastas JAV penktojo laivyno vado Scott’o Stirney kūnas, sakoma JAV karinio jūrų laivyno pranešime spaudai.
“JAV karinio jūrų laivyno penktojo laivyno vadas vice-admirolas Scott’as Stirney buvo surastas negyvas savo gyvenamojoje rezidencijoje Bahreine 2018 m. gruodžio 1 d.”, – sakoma JAV KJP pareiškime.
Laivyno kriminalinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Bahreino Vidaus reikalų ministerija tiria jo mirties aplinkybes. Šiuo metu kol kas nėra jokio nėra pagrindo įtarti, kad tai yra smurtinė mirtis.
Vice Admirolas Scott’as Stirney gimė Čikagoje, nuo 1984 m. tarnavo laivyne jūrų pilotu. Jis dalyvavo Amerikos okupacinių karinių pajėgų kontingento Afganistane karo nusikaltimuose prieš afganų tautą, civilius gyventojus. Už aktyvų dalyvavimą, iniciatyvumą ir nuopelnus JAV vykdomuose karo nusikaltimuose JAV agresijose prieš laisvas Vidurinės Azijos šalis buvo paaukštintas pareigose ir paskirtas JAV Penktojo laivyno Indijos vandenyne vadu 2018 m. gegužės mėn. Apdovanotas daugybe medalių.
Bahreinas yra pagrindinė JAV karinio jūrų pajėgų Penktojo laivyno bazė, iš kurios JAV tarptautiniai ir karo nusikaltėliai vykdo agresijas prieš laisvas ir suverenias šalis Indijos vandenyno regione.

Ir kaip jis visur suspėja – ir Lietuvą su Ukraina užpulti, ir Skrypalius nunuodyti, ir Norvegijos fregatą paskandinti, ir Ukrainos karinį laivyną suimti, ir G20 Argentinoje kalbas sakyti, ir JAV karo nusikaltėlių prezidentui  Donaldui Trumpui rankos nepaduoti?!! Ir viską vienu metu!!!