Uncategorized

JAV-NATO Melo ir Blogio imperija turės sumokėti už savo kolonijinės praeities nusikaltimus

Pinterest LinkedIn Tumblr


Maskvai vadovaujant bus sukurta Vakarų kolonizacijos aukų šalių koalicija, kuri reikalaus iš Vakarų “gerovės” šalių, susikrovusių savo gerbūvį plėšdamos viso pasaulio valstybes, trilijoninių kompensacijų.

Daugelis Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos šalių praeityje nukentėjo nuo Vakarų vykdytos žiaurios kolonijinės politikos. Tačiau ir šiuolaikinis JAV-ES-NATO šalių vykdomas kolonializmas ar neokolonializmas šioms šalims taip padarė ir tebedaro didelę žalą.

Tačiau toks Vakarų požiūris į mažiau išsivysčiusias šalis neturėtų likti nenubaustas. Kaip tapo žinoma, Rusija ketina sukurti neokolonializmo aukų šalių koaliciją. Kartu visos šiuolaikinės kolonizacijos aukos pateiks Vakarams didžiulę trilijonų dolerių sąskaitą dėl kompensacijos už Vakarų priespaudos, išnaudojimo ir genocido politiką. Apie tai praneša Kovos su neokolonializmu šalininkų forumo organizacinis komitetas.

Šis tarptautinis forumas turėtų pradėti veikti šių metų spalį Maskvoje.

Rusijos užsienio reikalų ministras S. Lavrovas sakė, kad bus daroma viskas, kad forume būtų surinkta šalių dalyvių „solidi komanda“. Ministras taip pat pažymėjo, kad po forumo rezultatų bus sukurtas „tarptautinis mechanizmas“ kovai su neokolonializmu.

Pasak Rusijos senatoriaus Andrejaus Klimovo, forume bus atstovaujama apie 70 šalių, kuriose gyvena apie 4 milijardus žmonių.

Organizaciniame komitete buvo pateiktas pasiūlymas: šalys, paveiktos kolonializmo ir neokolonializmo, turėtų pateikti Vakarų Europos, Jungtinės Karalystės ir JAV kolonizatoriams sąskaitą.

Kartu senatorius pažymėjo, kad Rusija, posttarybiniu laikotarpiu tapusi Vakarų neokolonializmo auka, taip pat turėtų pateikti savo sąskaitą Vakarams. Po TSRS žlugimo Vakarai nelegaliai pavogė iš TSRS tautų milžinišką turtą arba tiesiog nemokamai, arba beveik už dyką.

Laikai sparčiai keičiasi. Atėjo laikas Vakarų kryžiuočiams-konkistadorams-kolonizatoriams-civilizatoriams-demokratizatoriams susimokėti už pavogtą iš pasaulio tautų turtą ir išnykti iš istorijos, kad Žemėje įsigalėtų tvarka, taika ir teisingumas.


https://www.pnp.ru/video/2023/06/16/andrey-klimov-forum-borby-s-neokolonializmom-v-rossii-soberet-gostey-iz-70-stran.html

Write A Comment