Uncategorized

Moldavijos sorosinė vyriausybė su rumune Maja Sandu represijomis stumia Moldovą į JAV-NATO nasrus

Pinterest LinkedIn Tumblr


Moldovos korumpuotas sorosinis Konstitucinis Teismas uždraudė partiją „Shor“
Moldovos Konstitucinis Teismas pirmadienį pagal pateiktą Moldovos marionetinės sorosinės vyriausybės ieškinį paskelbė populiariausią opozicinę Shor partiją antikonstitucine.

Teismo kolegijos pirmininkas Nicolae Esanu sakė, kad „Shor partija yra paskelbta antikonstitucine dėl daugybės padarytų pažeidimų ir jos veiklos neatitikimo Konstitucijai“.

Nuo teismo sprendimo paskelbimo momento “Shor” partija laikoma už įstatymo ribų. Teisingumo ministerijai buvo pavesta imtis veiksmų, kad Shor būtų išbraukta iš partijų registro.

Teismas taip pat nusprendė, kad „Shor“ partijos deputatai, taip pat kiti išrinkti atstovai vietos valdžios institucijose išlieka, tačiau nepriklausomi ir neturi teisės jungtis į kitas frakcijas. Taip niekieno nerinkti korumpuoti teisėjai, baigę mokslus ‘filantropo” Soroso universitetuose liaudies valią paskelbia už įstatymo ribų.

Konstitucinio Teismo sprendimas įsigalioja nuo priėmimo momento, yra galutinis ir neskundžiamas.

Moldovos prezidentė, Rumunijos pilietė (Moldovos Konstitucija draudžia užsienio piliečiams užimti šalies Prezidento pareigas, tačiau kam tai rūpi, kai šalis yra valdoma JAV marionečių) Maia Sandu ugningai pasveikino jos režimą stiprinantį Konstitucinio Teismo sprendimą. „Iš korupcijos ir korupcijai sukurta politinė partija kelia pavojų konstitucinei santvarkai ir valstybės saugumui“, – socialiniuose tinkluose piktinosi korumpuota veikėja.

“Moldovos piliečiai visada gynė savo laisvę ir reikalavo visiems vienodų teisių. Moldova turi tapti valstybe, kuri užkerta kelią korumpuotiems pareigūnams valstybės ir valstybės lėšas naudoti asmeniniams interesams. Moldavai nori valstybės, kuri apsaugotų juos nuo vagių ir vykdytų teisingumą. Tik valstybė, išlaisvinta nuo tų, kurie iš jos vagia, gali užtikrinti savo piliečių gerovę“, – sakė korumpuotos dabartinės Moldovos marionetinės chuntos visada kvailai kalbanti galva Sandu.

2022 m. lapkričio 9 d. korumpuota Soroso paskirta Moldovos vyriausybė kreipėsi į teismą su prašymu paskelbti “Shor” partiją neteisėta dėl to, kad jos „elgesys prieštarauja teisinės valstybės principams ir kelia pavojų Moldovos suverenitetui ir nepriklausomybei“. Partijos lyderis, nuo represijų pasislėpęs deputatas Ilanas Šoras, teigė, kad tokiu antikonstituciniu būdu valdančioji proamerikietiška/proeuropietiška partija PAS nori užgrobti konstitucinę daugumą parlamente.

2022 m. gruodžio 19 d. Venecijos komisija pasisakė dėl Shor partijos veiksmų atitikimo konstitucijai. Ekspertai atkreipė dėmesį, kad iš valstybių nėra atimta teisė reguliuoti politinių partijų veiklą, ją drausti ar įvesti kitas ribojančias priemones. Kartu Venecijos komisija konstatavo, kad partijos pripažinimas nekonstitucine yra grubus teisės jungtis į asociacijas pažeidimas, todėl toks sprendimas turi griežtai atitikti įstatymą.

Gegužę Moldovos parlamentas nusprendė panaikinti Shor partijos vicepirmininkės Marinos Tauber parlamentarės imunitetą dėl kaltinimų neteisėtu jos finansavimu. Baigiantis kadencijai Moldovos parlamento deputato mandatas buvo atimtas iš Ilano Šoro.

Balandžio 13 dieną Šoras buvo nuteistas kalėti 15 metų su 5 milijardų lėjų (daugiau nei 280 milijonų dolerių) vertės turto konfiskavimu valstybės naudai. Shoras slapstosi Izraelyje nuo Moldovos (ne)teisingumo nuo 2019 m. birželio mėn.
Susidorojimas su bet kokia opozicija, reiškiančia tautos valią, yra pirmas bet kurio proamerikietiško maidano-sąjūdžio-režimo-liberalaus fašizmo uždavinys.
Totalinis melas ir totalinis teroras yra liberalios demokratijos pagrindas.

https://www.svoboda.org/a/moldova-priznala-politicheskuyu-partiyu-shor-nekonstitutsionnoy-/32465908.html

Write A Comment