Aktualijos

Su Pergalės diena!

Pinterest LinkedIn Tumblr

Tarybinės armijos žygdarbis – 1945-05-09 Pergalė prieš Vakarų fašizmą, nacistinę Vokietiją – nemirtingas.

“Stalinas nenugalėjo Hitlerio užimdamas Reichstagą. Pagrindinis J.Stalino mūšis su Hitleriu, pagrindinė kova mūsų dar laukia ateityje. Žūtbūtinis mūšis su atgimusiu fašizmu vyksta šiandien, mūsų širdyse. Dabar hitlerinis fašizmas vadinasi NATO. Dabar kiekvienas lauke yra karys su fašizmu. Būk vertas savo protėvių žygdarbio. Neleisk atgimusiems fašistams – liberalams, konservatoriams, nacistams, nacionalistams, demokratams – pavogti protėvių taip sunkiai iškovotos Pergalės.” (Aleksandras Prochanovas)

Write A Comment