Archive

May 20, 2018

Browsing

Objektyvi informacija, nešališka analitika, publicistika, aktualijos. Ne valkatos, miliūtės, pumprickaitės ar panašių profesionalių LT melagių melas, militaristinė propaganda, isterija, psichozė, tautinės nesantaikos kurstymas, o publicistika.

2:20 min. – Krymo tilto atidarymas.

25:27 min. Rusijos vyriausybės kabineto formavimas.

35:56 min – Sočyje įvyko kasmetinis Rusijos jėgos struktūrų susitikimas

41:50 min. V.Putinas susitiko su kovojančios prieš JAV-NATO karo nusikaltėlius, agresorius Sirijos teisėtu vadovu prezidentu B.Asadu,

49:27 min. – JAV-NATO fašistų valdomoje Ukrainoje, kaip ir kitose JAV kolonijose, vyksta susidorojimai su kitaminčiais

1:03:20 min. – JAV  ir Izraelio sionistai atidarė JAV ambasadą Palestinos žemėse Jeruzalėje.

TSRS Pabaltijo šalis išvadavo ar okupavo?

Dabartinės valdančiosios chuntos oficiali pozicija šiuo klausimu yra vienareikšmiška – okupavo, pavergė, privalo atgailauti, mokėti kompensacijas už okupacijos metu padarytą žalą.

Po Pergalės prieš JAV-Didžiosios Britanijos išaugintą vokiškąjį nacizmą, TSRS kam turėjo atiduoti valdžią Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, išvadavus jas iš nacių okupacijos?

Tiems , kurie kolaboravo su fašistais hitlerinės Vokietijos okupacijos metais? LAF-ininkams, plechavičiukams, impulevičiukams, kurie tarnavo policajais naciams, saugojo tarybinius karo belaisvius koncentracijos stovyklose po atviru dangumi, kur belaisvių mirtingumas siekė 80 procentų? Tiems, kurie masiškai žudė tarybinius partinius ir ūkio aktyvistus, nacių įsakymu vykdė masinių egzekucijų akcijas, dalyvavo kruvinose baudėjų operacijose prieš tarybinius partizanus, degino Pirčiupius, Ablingą? Tiems, kurie tiesiogiai dalyvavo ir vykdė karo nusikaltimus, žudynes Lietūkio garažuose, Žemuose Paneriuose, Kauno fortuose?

Miquel Puertas nuotrauka.