Archive

May 9, 2018

Browsing

Didysis Tėvynės karas baigėsi Berlyne Raudonosios Armijos karių pergalingai įvykdytu Reichstago šturmu, Čekijos sostinės Prahos išlaisvinimu ir besąlygine 1945 m. gegužės 9 d. nacistinės Vokietijos kapituliacija Karlhorste. JAV ir Didžiosios Britanijos, kurios į karą iš esmės įstojo tik 1944 metų birželyje išsilaipindamos Normandijoje tuo metu, kai TSRS pergalė jau niekam nebekėlė abejonių, vadovybė bandė pavogti tarybinės liaudies  Pergalę, susirado kažkokį trečiarūšį nacistų generolą-pulkininką A. Jodlį ir 1945-05-07 surengė Vokietijos kapituliacijos prieš JAV-JK akto pasirašymo farsą Reimse. Tikrasis nacistinės Vokietijos kapituliacijos aktas buvo pasirašytas 1945-05-09 0:43 val. Berlyno priemiestyje Karlshorste. Aktą pasirašė TSRS Karinių pajėgų Vyriausiojo vado pavaduotojas maršalas G.Žukovas, iš Vokietijos pusės Vyriausios Vermachto vadovybės viršininkas feldmaršalas Vilhelmas Keitelis, Liuftvafės vadas generolas Štumpfas, Vokietijos karinių jūrų pajėgų Kriegsmarine vadas admirolas Fridenburgas. Perduodamas pasirašytą kapituliacijos aktą G. Žukovui V.Keitelis linktelėjo ten dalyvavusių amerikiečių, britų ir prancūzų karinės vadovybės atstovų pusėn ir sarkastiškai paklausė „O šitie ką čia veikia? Jie irgi mus nugalėjo?“.

Karas baigėsi. Milžiniškų pastangų ir aukų kaina Tarybų Sąjungos liaudis ir Raudonoji armija nugalėjo didžiausiame žmonijos istorijoje kare, kurį sukėlė Vakarų, JAV, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos imperialistai, bankininkai, pelno ištroškę kapitalistai.

-Andriau, kaip ten ekonominiai stebuklai Marijos žemėje? Nematoma A.Smito ranka patikimai perkrausto mužikų turtą į mūsų kišenes? -Dalia, mes juos plėšiame jau 28 metai, o ji galvoja, kad čia Rusija kalta. Landsbergis sakė, kad šunauja yra jau pasiruošusi dar ir kare su Rusija už JAV banksterių interesus mirti. Nematoma A.Smito ranka dirba patikimai, iš lietuvių jau sugebėjome ne tik praeitį ar dabartį pavogti – net ir jų ateitį jau praskolinome JAV bankams už tokias palūkanas, kad ir lietuvių anūkai neišsimokės. JAV 5 kolona Lietuvoje išrinko Vilniaus miegamuosius mikrorajonus kaip tinkamiausią natūrinę filmavimo aikštelę atvaizduoti Černobylio atominės elektrinės katastrofos pasekmes –  visa Lietuva ir atrodo kaip po sprogimo, žmonės beveik visi evakavosi sprogus landsberginei dermokratijos bombai, viskas “patriotų” išvogta, daugiabučiai 28 metai neremontuojami ir  neatnaujinami,  taip ir stovi papilkėję nuo TSRS laikų, kai buvo pastatyti. “Fabijoniškių ir Justiniškių seniūnijose pradedamas filmuoti “Černobylis”, todėl laikinai bus draudžiamas transporto priemonių eismas ir stovėjimas” “Mieste taip pat vyksta HBO serialo „Černobylis“ filmavimo darbai, britai ir amerikiečiai kuria vaidybinį serialą apie Černobylio atominės elektrinės katastrofą. Pagrindinius vaidmenis atlieka Jared Harris, žinomas iš tokių filmų kaip „Sąjungininkai“, „Reklamos vilkai“, „Šerlokas Holmsas: šešėlių pasaulyje“ ir kt., švedų kino žvaigždė Stellan Skarsgård, vaidinęs tokiuose filmuose kaip „Nimfomanė“, „Gerasis Vilas…

Tarybinės armijos žygdarbis – 1945-05-09 Pergalė prieš Vakarų fašizmą, nacistinę Vokietiją – nemirtingas. “Stalinas nenugalėjo Hitlerio užimdamas Reichstagą. Pagrindinis J.Stalino mūšis su Hitleriu, pagrindinė kova mūsų dar laukia ateityje. Žūtbūtinis mūšis su atgimusiu fašizmu vyksta šiandien, mūsų širdyse. Dabar hitlerinis fašizmas vadinasi NATO. Dabar kiekvienas lauke yra karys su fašizmu. Būk vertas savo protėvių žygdarbio. Neleisk atgimusiems fašistams – liberalams, konservatoriams, nacistams, nacionalistams, demokratams – pavogti protėvių taip sunkiai iškovotos Pergalės.” (Aleksandras Prochanovas)