Aktualijos

TSRS 1945 metais Pabaltijo šalis išvadavo ar okupavo?

Pinterest LinkedIn Tumblr

TSRS Pabaltijo šalis išvadavo ar okupavo?

Dabartinės valdančiosios chuntos oficiali pozicija šiuo klausimu yra vienareikšmiška – okupavo, pavergė, privalo atgailauti, mokėti kompensacijas už okupacijos metu padarytą žalą.

Po Pergalės prieš JAV-Didžiosios Britanijos išaugintą vokiškąjį nacizmą, TSRS kam turėjo atiduoti valdžią Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, išvadavus jas iš nacių okupacijos?

Tiems , kurie kolaboravo su fašistais hitlerinės Vokietijos okupacijos metais? LAF-ininkams, plechavičiukams, impulevičiukams, kurie tarnavo policajais naciams, saugojo tarybinius karo belaisvius koncentracijos stovyklose po atviru dangumi, kur belaisvių mirtingumas siekė 80 procentų? Tiems, kurie masiškai žudė tarybinius partinius ir ūkio aktyvistus, nacių įsakymu vykdė masinių egzekucijų akcijas, dalyvavo kruvinose baudėjų operacijose prieš tarybinius partizanus, degino Pirčiupius, Ablingą? Tiems, kurie tiesiogiai dalyvavo ir vykdė karo nusikaltimus, žudynes Lietūkio garažuose, Žemuose Paneriuose, Kauno fortuose?

Miquel Puertas nuotrauka.

Ar galima įsivaizduoti situaciją, kai po visų vieningos Europos nacistų, Vermachto, SS karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui okupuotoje TSRS teritorijoje, sudegintų miestų, kaimų, nužudytų 27 mln TSRS piliečių, TSRS sutriuškina A.Hitlerio vieningos Europos kariaunas, ištraukia Adolfą iš bunkerio ir sako jam – atsiprašome, jūs geras žmogus, civilizuotas europietis, atleiskite už nepatogumus, mes išeiname, nenorime jūsų okupuoti, gyvenkite toliau laimingai?… Ne, neįmanoma. Agresoriai privalo atsakyti už savo nusikaltimus.

Ar kada nors JAV, D.Britanijos, Vakarų Europos kryžiuočiai, kolonizatoriai, konkistadorai, NATO okupantai yra darę ką nors panašaus su jų kolonizuotų valstybių visame pasaulyje gyventojai? Vakarų kolonizatoriai gal surengė demokratiškus rinkimus Šiaurės Amerikos indėnams, Pietų Amerikoje, Afrikoje, Australijoje, Azijoje? Ir išėjo iš Afganistano, Irako, Kosovo, Libijos, Sirijos, Ukrainos, Lietuvos, Latvijos , Estijos?  JAV, Britanijos okupacinė kariuomenė vis dar yra Vokietijoje. Ir neketina išeiti nuo 1945 metų.

Izraelio visuomenės veikėjas Jakovas Kedmis labai tiksliai apibūdino Pabaltijo šalių elitus –  nacionaliniai, kompradoriniai vietiniai elitai iš  tiesų yra tik Vakarų kolonijų administracijos. Lietuvoje šiuo metu elitas yra tik JAV okupacijos įgyvendinimo įrankis, save dangstantis tuščiais lozungais apie laisvę, demokratiją, suverenitetą, žmogaus teises ir panašiais liberalaus melo produktais.

Write A Comment