Aktualijos

D.Kiseliovo 2018-05-20 laida “Vesti nedeli” (liet. “Savaitės naujienos”)

Pinterest LinkedIn Tumblr

Objektyvi informacija, nešališka analitika, publicistika, aktualijos. Ne valkatos, miliūtės, pumprickaitės ar panašių profesionalių LT melagių melas, militaristinė propaganda, isterija, psichozė, tautinės nesantaikos kurstymas, o publicistika.

2:20 min. – Krymo tilto atidarymas.

25:27 min. Rusijos vyriausybės kabineto formavimas.

35:56 min – Sočyje įvyko kasmetinis Rusijos jėgos struktūrų susitikimas

41:50 min. V.Putinas susitiko su kovojančios prieš JAV-NATO karo nusikaltėlius, agresorius Sirijos teisėtu vadovu prezidentu B.Asadu,

49:27 min. – JAV-NATO fašistų valdomoje Ukrainoje, kaip ir kitose JAV kolonijose, vyksta susidorojimai su kitaminčiais

1:03:20 min. – JAV  ir Izraelio sionistai atidarė JAV ambasadą Palestinos žemėse Jeruzalėje.

2:20 min. – Krymo tilto atidarymas. V.Putino pasirodymas. Rusija anksčiau laiko pastatė ir priėmė naudoti Krymo tiltą. JAV, Didžioji Britanija, NATO karo nusikaltėlių gauja, ES kolonizatoriai, įvykdę perversmą 2014 metais Ukrainoje ir į valdžią atvedę fašistinę Kijevo chuntą, ėmėsi teroro prieš Krymo gyventojus, kurie atsisakė paklusti valstybinio perversmo būdu užgrobusiems valdžia Vakarų Ukrainos nacionalistams, banderlogams. 2014-03-18 Kijevo gyventojai visuotinio referendumo metu (dalyvavo 86 procentai visų balso teisę turinčių Krymo gyventojų, 94 procentai pasisakė už atsiskyrimą nuo fašistų užgrobtos, NATO okupuotos Ukrainos ir už prisijungimą prie savo istorinės Tėvynės Rusijos. Referendumas buvo įvykdytas skaidriai, pagal visas tarptautinių normų reikalavimus, nepriekaištingai laikantis visų teisinių procedūrų. Demokratiškai ir teisėtai išreikšta Krymo gyventojų valia labai nepatiko Vakarų kolonizatoriams ir jie – JAV, ES, kitos NATO karo nusikaltėlių gaujos šalys, ypač stengėsi Lietuvos kompradorinis elitas, JAV kolonijos administracija – ėmė, kaip ji tai daro visada, neteisėtas , nusikalstamas sankcijas Rusijai ir genocidą Krymo gyventojams. Kijevo chunta Vašingtono įsakymu nutraukė Krymo pusiasaliui vandens tiekimą, elektros tiekimą, uždarė sausumos sieną, kad į Krymą nebūtų įvežami maisto produktai, vaistai, būtiniausios prekės. Šis Vakarų nusikaltėlių tarptautinis nusikaltimas žmoniškumui skaudžiai palietė Krymo 2,7 mln. gyventojų, vaikus, moteris , senelius, ligonius,, pasmerkė juos badui, nepritekliui, nepatogumams, ir dar kartą parodė Vakarų kolonizatorių nusikalstamą esmę – Vakarų kolonizatoriams niekada nerūpėjo vietinių žmonių gerovė, laisvė, žmogaus teisės – Vakarų kolonizatoriai okupuoja pasaulio šalis, kad išnaikinti vietinius gyventojus, sugriauti vietinę pramonę, užgrobti vietinius gamtos išteklius ir teritoriją. Taip jie elgiasi visur ir visada – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Libijoje, Irake, Sirijoje ir kt.

Rusija vėl viena priešinasi Vakarų kolonizatorių invazijai, vėl viena kovoja su JAV-NATO fašizmu. Rusija išsprendė visas dėl Vakarų kolonizatorių nusikaltimų žmoniškumui – vandens, elektros, maisto, vaistų, kitų būtiniausių prekių tiekimo embargo Krymui, – kilusias problemas, pastatė tiltą ir Krymas gali toliau sau gyventi laisvas nuo Vakarų kolonizatorių agresijos ir Kijevo chuntos tironijos.

V.Putinas atvairavo Rusijos Kamaz’ą į Krymą, o Vakarų karo nusikaltėliai staugia ir graužia bejėgiškumo įniršyje  apynasrį, kurį jiems ir vėl uždėjo Rusija – isterija Ukrainoje, Lietuvoje, ES, NATO karo nusikaltėlių gaujos kolonijose ir klyksmas stovi jau visa savaitė. O Krymo tiltas stovi – laisvas, kokybiškas, patikimas.

25:27 min. Rusijos vyriausybės kabineto formavimas. V.Putinui, nežiūrint į milžinišką JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos spaudimą, nusikalstamas sankcijas, neteisėtą kišimąsį į Rusijos ir visų pasaulio šalių vidaus reikalus, užtikrintai laimėjus Rusijos prezidento rinkimus Rusijos vyriausybės kabinetas, vadovaujantis Konstitucija, grąžino įgaliojimus ir atsistatydino. Vakarų kolonizatoriai tokią jų pačių primestą visam pasauliui neva demokratišką valdžių kaitą visada išnaudodavo tam, kad pakeisti nacionalinę, patriotišką vyriausybę ir į jos vietą įkišti kompradorinę, lojalią JAV-GB-ES-NATO vergvaldžiams, parsidavusią, antiliaudinę vyriausybę (Lietuvos konservatorių, liberalų, pvyzdžiui), kuri aklai vykdo TVF, Vašingtono, Briuselio, Londono nurodymus, išduoda tautų nacionalinius interesus. Rusija, kaip ir Kinija, Sirija bei kitos laisvos šalys perkando Vakarų kolonizatorių “minkštosios” kolonizacijos mechanizmą ir nusimetė Vakarų nusikaltėlių jungą, pasirinko savo valdžios nuoseklumą, stabilumą, tęstinumą ir tai ją kol kas gelbsti nuo JAV-NATO agresijos. Rusijos vyriausybės sudėtis išliks panaši, nepriklausoma, demokratiška, patriotiška, nacionalinių interesų gynėja. Pasaulio diplomatijos grandas S.Lavrovas ir toliau vadovaus RF Užsienio reikalų ministerijai, toliau triuškins Vakarų tarptautinius nusikaltėlius diplomatiniame fronte, nuolat rodys pasauliui JAV, ES, GB nusikaltėlių grobuonišką snukį, demaskuos jų melą ir kląstą , o Šoigu toliau vadovaus Rusijos Gynybos ministerijai, daužys JAV-NATO karo nusikaltėlius, agresorius karo fronte, Vakarų nusikaltimų vietose Sirijoje, Irake, Afganistane, Rytų Ukrainoje ir, jeigu reikės, Pabaltijyje, Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje arba net pačiose JAV, GB,.. Rusijos kabinetas išlieka stabilus – NATO karo nusikaltėlių agresijos akivaizdoje tai yra būtina sąlyga Rusijai, jeigu ji nori apsiginti nuo NATO, nuo A.Hitlerio anūkų dar vienos agresijos.

35:56 min – Sočyje įvyko kasmetinis Rusijos jėgos struktūrų susitikimas su Rusijos prezidentu, buvo aptartos naujos JAV, ES, GB, NATO karo nusikaltėlių keliamos grėsmės taikai ir saugumui pasaulyje, JAV-NATO vykdomos agresijos, karo nusikaltimai visame pasaulyje, Sirijoje, Rytų Ukrainoje, JAV-NATO agresorių žvanginimas ginklais, muskulų demonstravimas, pasiruošimai agresijai prieš Rusiją Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje. Rusija dar kartą informavo NATO karo nusikaltėlių gaują, kad Rusija karo nenori, tačiau reikalui esant iškabins pergalės vėliavą Briuselyje, Vašingtone, Londone, Paryžiuje – galimybių Rusijos armija, bent techninių, tam turi pakankamai, konstatuota susitikime. Vakarų kolonizatoriai, netampykite Sibiro lokio už letenos, yra šimtai būdų, kaip Rusijos lokį išvilioti iš jo guolio, tačiau nėra nei vieno, kaip įsiutusį lokį įvaryti atgal.

41:50 min. V.Putinas susitiko su kovojančios prieš JAV-NATO karo nusikaltėlius, agresorius Sirijos teisėtu vadovu prezidentu B.Asadu, aptarė tolesnius kovos su JAV nusikaltėliais, NATO samdiniais planus. Vakarų fašizmas Sirijoje bus nugalėtas, NATO galvažudžiai Sirijoje nepraeis – NO PASARAN NATO!!!

43:42 min. – Vokietijos kanclerės A.Merkel vizitas pas   Rusijos Federacijos prezidentą V.Putiną. Buvo aptartos JAV nusikalstami veiksmai, neteisėtos sankcijos, D.Trampo savivalė, kenkėjiška veikla visame pasaulyje, JAV vienašališkas atsisakymas vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal sutartį dėl Irano branduolinės programos sustabdymo,  pasitraukimas iš sutarties neįvykdžius JAV sutartinių prievolių. JAV pavogė iš Irano 150 mlrd. dolerių ir įsipareigojo juos grąžinti. Dabar jankiai iš sutarties traukiasi. Kas bus su Irano liaudies pinigais? Ar juos JAV irgi pavogs, kaip jau pavogė Irako 600 mlrd. USD, Libijos 400 mlrd USD ir kitų šalių pinigus?… Kiek dar tęsis tarptautinis JAV banditizmas, klausia A.Merkel… O kol kas Sirija, nors ir Vakarų nusikaltėlių paversta griuvėsiais, kovoja už savo laisvę nuo Vakarų diktato, sėkmingai kovoja su JAV, NATO agresija, triuškina NATO samdinius-islamo teroristus.

49:27 min. – JAV-NATO fašistų valdomoje Ukrainoje, kaip ir kitose JAV kolonijose, vyksta susidorojimai su kitaminčiais, šalies patriotais, kovotojais už laisvę nuo JAV-NATO kolonijinės priespaudos, NATO okupacijos. UKrainoje suimtas žurnalistas, jam Kijevo chunta pareiškė kaltinimą dėl Ukrainos kvazivalstybės išdavimo. Pagrindas, jam inkriminuojamo nusikaltimo sudėtis – žurnalistas vykdė savo profesines pareigas, objektyviai nušvietė Kijevo chuntos nusikaltimus, informavo visuomenę apie proamerikietiškų Vakarų Ukrainos nacionalistų-banderlogų vykdomą terorą, susidorojimus su Ukrainos piliečiais, patriotais, jų kankinimus ir žudymus. Už tiesą – inkvizicinio teismo procesas i reali laisvės atėmimo bausmė. Kaip Lietuvoje ar bet kurioje JAV kolonijoje – JAV kolonizatoriai savo taisyklių kolonijose nekeičia nuo Šiaurės Amerikos indėnų genocido laikų. Ir reikia pripažinti efektyviai vykdo čiabuvių genocidą – Lietuvoje JAV vergai sąjūdiečiai tik 30 metų pasiautėjo ir 30 procentų lietuvių jau nebėra… Apie šį ir kitus JAV vykdomus susidorojimus su kitaminčiais, patriotais, pacifistais, kairiaisiais Ukrainoje, su žodžio laisvės ir kitų žmogaus teisių ribojimus JAV kitose kolonijose.

1:03:20 min. – JAV  ir Izraelio sionistai atidarė JAV ambasadą Palestinos žemėse Jeruzalėje. Ta proga teroristinė valstybė Izraelis nužudė 59 Palestinos beginklius, civilius protestuotojus, kurie protestavo prieš teroristinio Izraelio vykdomą Palestinos žemių užgrobimą, Palestinos gyventojų genocidą, masines žudynes. Pagal JTO 1948 metų sprendimą įkurti Palestinoje Izraelio autonomiją įkurtas sionistų Izraelis jau baigia išnaikinti arabus, Palestinos vietinius gyventojus, žydai baigia užgrobti visas Palestinos žemes, Izraelis yra agresyviausia valstybė regione, nuolat grubiai pažeidžia kaimyninių valstybių sienas, bombarduoja visas kaimynines valstybes, nuolat pažeidžia tarptautinę teisę, grubiai pažeidė beveik visas JTO rezoliucijas Palestinos klausimu bei Izraelio agresijų prieš kaimynines šalis pasmerkimo. Izraelis, manoma, turi branduolinį, cheminį, bakteriologinį masinio naikinimo ginklus, tačiau atsisakė pasirašyti konvencijas dėl šių ginklų uždraudimo, neplatinimo, nelaikymo ir negaminimo, atsisako įsileisti atitinkamų konvencijų pagrindu bet kokias tarptautines inspekcijas, tačiau nuolat trimituoja visam pasauliui, koks nusikalstamas, agresyvus Izraelis yra nuolat puolamas, auka ir nelaimingas. Sionizmas yra žydiškas fašizmas, bet kuris asmuo, pradėjęs kalbėti apie Izraelio neteisėtus veiksmus, yra paskelbiamas antisemitu. Antisemitas nėra tas žmogus, kuris nemėgsta žydų, antisemitas yra pačių žydų sugalvotas terminas ir reiškia žmogų, kurio nekenčia žydai..

  Ir kitos naujienos, kurios paverčia pelenais valatkodelfinės melo propagandos visą savaitę kurptas feikines naujienas, melą, propagandą..

 

Write A Comment