Aktualijos

Manipuliacijų sąmone technologijos ir vartotojiškumo beprotybė

Pinterest LinkedIn Tumblr

 

Vergija yra skaudus žmonijos istorijos faktas prasidėjęs dar Šumerų, Senovės Egipto, Kinijos civilizacijoje ir tęsiasi iki šių dienų. Tik ta vergija tapo subtilesnė, sunkiau pastebima, transformavosi nuo tokių primityvių kontrolės metodų kaip brutali jėga, prievarta, atviras bauginimas panaudoti mirtinus ginklus prie tokių subtilių prievartos formų, kad žmogus savo valia, savanoriškai atiduoda savo asmeninę laisvę savo šeimininkui, net prarasdamas tai, kas daro mus žmonėmis. Tačiau ši beprotybė turi pagaliau baigtis.

Pirmieji kontrolės metodai

Pirmoji vergovė buvo paremta brutalia jėga, todėl brutalumo sukelta instinktyvi baimė neleido panaudoti žmonių kūrybinio potencialo. Žmonių kontrolė reikalavo didžiulių resursų, priežiūros ir sargų. Jėgos įskiepytus nuolankumą, baimę neretai keisdavo įniršis, vergai dažnai sukildavo. Antroji fazė buvo romėniškos vergijos modelis. Vergams buvo suteikta žemė ir laisvė su sąlyga, kad vergai laiku sumokėtų mokesčius. Tačiau šis modelis buvo nevykęs, derlinga žemė buvo per daug padalinta, ir galiausiai smulki nenaši valstietija buvo išvaikyta, žemdirbiai nuvaryti nuo žemės. Agrarinė revoliucija ir industrializacija pakėlė žemės ūkio produktyvumą stambių ūkių formoje, kuriems reikėjo mažiau darbininkų.

Kryžiaus žygiams, žemių užgrobimams militaristinės ekspansijos būdu, masinėms žudynėms ir vergijai pateisinti imperialistai dažnai pasinaudodavo religijos priedanga ir tai pateisindavo „dievo valia“. Seneka Jaunesnysis rašė: „Prastuomenė mano, kad religija yra tiesa, išminčiai – kad melas, o valdovai – kad ji naudinga“. Senovės baltų pagoniškas „gyvas“ politeistinis tikėjimas rūpestingomis dievybėmis ir gamta buvo valdovų nuverstas ir pakeistas vieno rūstaus Dievo religija. Kodėl? Todėl, kad feministinis tikėjimas taikiomis, rūpestingomis, globojančiomis deivėmis ir gamta, netiko imperialistų vykdomai karo politikai. Pagonys ir toliau taikiai sugyventų. O krikščionybė – patriarchališka, dogmatiška ir suvaržyta – idealiai tiko principui “skaldyk ir valdyk” įgyvendinimui.

Savanoriška vergija suteikiant laisvės iliuziją

Kadangi buvo nenaudinga vergijai naudoti brutalią jėgą, reikėjo ieškoti naujų metodų. Demokratinis žmonių išnaudojimo modelis tapo efektyvesnių ir produktyvesnių, nes dabar vergai jaučiasi laisvi, gali sau pasidovanoti žaislų ir už tai dirba savanoriškai savo vergvaldžiams. Žmonėms suteikta tam tikros santykinės laisvės iliuzija, jiems net leista balsuoti už tai, kam priklausyti ir pasirinkti veiklos sritį. Tačiau nepainiokite atstovaujamosios demokratijos su tiesiogine. Tikroji tiesioginė demokratija reiškia, kad kiekvienas pilietis turi teisę dalyvauti sprendimų priėmime. Tokia tikra demokratinė valdymo forma buvo senovės Atėnuose. Atstovaujamoji demokratija labai primena gražią laisvės iliuzijos pakuotę su bjauriu statizmo, autoritarinio valdymo ir fašizmo turiniu viduje. Vergvaldžių valdžia versdama žmoniją paklusniai dirbti „padovanojo“ jai pramogų industriją, sportą, menus. Buvo masiškai gaminami įvairūs žaislai, nesvarbų ar jie buvo reikalingi. Svarbiausia, žmonės tikėjo „demokratija“, „laisve“ ir tuo, kad valdžia jais rūpinasi, tarnauja jiems, tautai, paprastiems žmonėms. Labai gaila, tačiau naujos valdžios siūlomos pramogos visuomenės vertinamos ir priimamos paviršutiniškai, tiesiog kaip nekaltos pramogos. Tačiau giliau pažvelgus į šiuos reiškinius, atidžiau pasidomėjus tikrąją istorija, filosofija ir politika, darosi aišku, kad tai nėra viskas gerai ir paprasta. Sūris pelėkautuose yra nemokamas, tačiau mirtinai pavojingas. Pramogos, priklausomybė nuo daiktų ir yra tie spąstai, kuriuos mums paspendžia didieji vergvaldžiai. Manipuliacijų technologijos buvo ilgai ir kruopščiai tobulinamos, kol tapo tokiomis makabriškai efektyviomis.

Masinės informacijos priemonės tikrovę ne tik atspindi, bet ir formuoja ją. Ir tai yra pavojinga, kai MIP patenka į kapitalo, užsienio kolonizatorių ir vietinių kompradorinių elitų rankas – MIP tampa chuntos nusikaltimų įrankiu.

Konsumerizmas iki beprotybės

Žmonija nuo pat senovės naudojosi materialiais daiktais, įrankiais ir gyvenimą, buitį palengvinančiomis technologijomis,. Po industrinės revoliucijos ji tapo dar labiau priklausoma nuo gamybos išteklių, net liguistai siekė jų prisikrauti kuo daugiau. Apsukrių kapitalistų rankose šie ištekliai tapo masiniu vergų kontrolės įrankiu. Jei anksčiau valstiečiai apsirūpindavo save patys maistu ir kitais būtinus poreikius tenkinančiais daiktais, dabar žmonės susiviliojo modernios kultūros teikiamomis gėrybėmis ir patogumais, persikėlė gyventi į miesto betoninius blokus, kurie labai primena kalėjimus, vergų kolonijas. Centralizuotas dujų, vandens ir elektros tiekimas, priklausomybė nuo parduotuvių tiekiamo maisto ir kitokių daiktų, poliklinikų, gydančių ligas dauguma iš kurių kilo nuo industrializacijos, fašistinė represinė teisėsauga, pramogų industrija ir žiniasklaida, painūs biurokratijos labirintai yra labai patogus būdas kapitalistams kontroliuoti savo augintinius. Tačiau technologijos, kurios padarytų žmoniją nepriklausoma yra nutildomos ir slepiamos. Geras pavyzdys Visagino atominės elektrinės projektas. Visokie politikai, propgandistai išsijuosę gyrė atominę energetiką ir jos projektą. Bet nutylėjo apie pavojus ir alternatyvas. Referendumas buvo skirtas tik suteikti pasirinkimo laisvės iliuziją – viskas seniai jau nutarta be balsuotojų dalyvavimo politikos užkulisiuose. Bent jau dauguma protingai paprieštaravo. Kiekvienas suvokiantis, kokios yra pavojingos radioaktyvios medžiagos, atsisakys jas naudoti. Bet atsiranda tokių psichopatų, kurie sprogdina atomines bombas ir stato „Černobylius“ ir „Fukušimas“. Uranas neekologiškas kuras, jo gamybai iškasama į paviršių daug radioaktyvios rūdos ir problematiškas atliekų laikymas. Nafta, akmens anglys išskiria daug taršos. Bet juk galima panaudoti ir taikyti atsinaujinančios energetikos išteklius. Galu gale, jei per mažai gaminama elektros, galima pradėti mokytis taupyti, racionaliai naudoti, išjungti nenaudojamus elektros įrenginius. Bet valdžia vis tiek jų bijo, kodėl? Nes jie suteiktų nepriklausomybę. Galių pateikti pavyzdžius mokslininkų Stanley Meier ir John Hutchison išradimus, kuriuos bandyta nutildyti, iš jų atiminėta laboratorinė įranga ir grasinama susidoroti. Stanley Meier numirė(?) mistinėmis aplinkybėmis. Ir labai suprantama kodėl, nes Hutchinsono kristalinės baterijos gali gaudyti ir konvertuoti elektromagnetine energiją į elektrą, o tai reiškia neišsenkančią energiją. Jos labai paprastos pagaminti ir kiekvienas galėtų turėti individualų energijos šaltinį. Juo labiau jų galingumas vis dar tobulinamas. Medicininių korporacijų reklamos vis gąsdina ligomis ir epidemijomis, tokiomis kaip gripas ir bruka savo produkciją, masinius skiepus, vaistus. Tačiau naudoja pavojingesnius sintetinius vaistus, kai yra alternatyvūs augaliniai. Beje, geriausias būdas išvengti ligų tiesiog maitintis sveikai ir leisti organizmui pačiam gydytis. Vengti miesto taršos, kuri trumpina gyvenimą ir sukelia vėžius, genetines ligas. Dabartinis maistas dažnai būna perdirbtas ir persotintas nenatūraliais cheminiais priedais. Apdorotame maiste sumažėja vitaminų kiekis, o kai trūksta vitaminų susilpnėja organizmo imuninė sistema, jo gebėjimas pačiam išsigydyti. Masiškai vartojami mėsos produktai ne dėl to, kad nėra ką valgyti, o dėl malonumo. Bet kaip staigiai taptumėte vegetarais, pagyvenę skerdžiamų gyvulių kailyje. Jums reklamos demonstruoja skanius produktus, bet slepia kaip elgiamasi su gyvūnais. Žydų holokaustas buvo baisus įvykis, tačiau tai jau istorija. O masinis gyvūnų kankinimas ir skerdimas yra kasdienybė moderniuose koncentracijos stovyklose. Gyvūnai naudojami frankenšteiniškiems eksperimentams ir vergauja cirkuose. Ne retenybė yra naminių gyvulių kankinimas ir jų laisvės atėmimas. Dr. Randall Lockwood sako, kad žmonės, kurie kankina gyvūnus, dažnai tampa serijiniais žudikais. Mėsos, odos ir kitų gyvulių produktų vartojimas be reikalo ne tik yra amoralus, bet ir žalingas, gyvulininkystėje sunaudojama daug pašarų, didėja aplinkos tarša ir auga tikimybė susirgti. Dėl vakarietiškų žaislų, tokių kaip automobiliai, Iphone, Ipad, kompiuteriai, televizoriai ir kitokie patogumai, trečiojo pasaulio šalys kenčia karus, ekologines katastrofas, vergiją ir skurdą. Pavyzdžiui, tantalą, reikalingą elektronikos gamybai, Kongo kasyklose renka vergai vaikai. Kinijoje, kurioje pagaminama daugiausiai pasaulio „žaislų“, darbininkai dirba sunkiomis sąlygomis, labai užterštoje aplinkoje, gyvenimas ten toks sunkus, kad net žudomasi dėl nežmoniško darbo krūvio ir mažų atlyginimų. Vyksta žiaurūs karai dėl naftos Artimuosiuose Rytuose. Nigerijoje eksploatuojant didžiausią pasaulyje urano kasyklą užterštos žemės ir vandenys. Tokia vergų priklausomybės nuo daiktų ir kapitalistų kontrolės technologijų siaubingai aukšta kaina.

Žmogau, neimk iš gyvenimo visko, ką tau bruka JAV 5 kolona-liberalai – kam tau tiek daug mėšlo?!..

Propagandos skleidimas pasitelkiant televiziją, pramogų industriją, sportą ir dualizmus

Ką darydavo imperatorius Cezaris, kai žmonės pradėdavo prieštarauti Romos politikai ir uždavinėti klausimus – jis paleisdavo į veiksmą pramogų industriją, cirkus, lenktynes, gladiatorių kovas, kad nukreipti idiotų dėmesį. Dėl tos pačios priežasties nacistai, imperialistai ir visų šiuolaikinių šalių valdovai taip skatina Olimpines žaidynes, sporto rungtynes. Jie nevienija, o skaldo. Sporto rungtynės sukelia agresiją, nacionalinę, rasinę neapykantą, dažnai įvyksta riaušės, pasibaigiančios net žmogžudystėmis. Kai žmogus stebi muštynes, rungtynes, jis pats nesąmoningai pasiruošia kovai, patiria baimės ar pykčio emocijas. Mokslininkas Jordan Grafman teigia, kad smurtiniai vaizdai gali sukelti agresyvų elgesį ir skatinti toleranciją smurtui. Taip žmonės tampa priklausomi nuo aistros kraujui ir pamilsta imperatorių. Mūsų valdovai labai mėgsta žaisti dualizmais, „savais ir priešais“. Imperatoriaus Cezario žymioji frazė: „skaldyk ir valdyk“. Šią idėją pamėgo ir modernūs imperatoriai, juk reikalingi atpirkimo ožiai norint saugiai valdyti. Žmonija padalinama į komandas, nacijas, gentis ir visaip kitaip tam, kad tarpusavyje peštųsi ir konkuruotų, bet tarnautų savo „komandai“ ir vadui. Tai sukelia baimę ir nepasitikėjimą kaimynais. Pavyzdžiui, Reichtago padegimas padėjo Hitleriui prasiveržti į valdžia, apkaltinti komunistus, nors iš tikrųjų Reichstagą jis pats ir padegė. Psichologas Karlas Jungas apibūdino Hitlerį kaip apsėstą kolektyvinės pasąmonės arijų archetipo ir paklususį vidiniam jų balsui. Manipuliavimas arijų rasės archetipiniu vaizdiniu padėjo jam pasiekti politinės galios viršūnes. Dėl 911 incidento buvo apkaltinta Al Quaida, kuri realiai net neegzistuoja, tam, kad pateisinti karą Irake ir Afganistane. Beje, 84% amerikiečių mano, kad jiems buvo meluojama apie 911. Milton William Cooper, amerikiečių buvęs žvalgybininkas, rašytojas, radijo laidų vedėjas ir sąmokslo teorijų tyrėjas dar prieš tris mėnesius iki katastrofos nuspėjo ataką ir valdžios melą. Ir brangiai už tai sumokėjo. Pradžioje jam ne kartą buvo grasinama, o vėliau policijos reido metu ji buvo nušautas (po 2 mėnesių nuo 911 atakos). Kiti diversijų pavyzdžiai yra atominio povandeninio laivo „Kurskas“ avarija, Perl Harboro užpuolimas, politinių veikėjų nužudymai ir t.t. Baimė ir smurtas labai dažnai sąmoningai naudojami filmuose ir kompiuteriniuose žaidimuose. Baimė yra geriausias valdovo įrankis, nes kai žmogus bijo, jis tampa pažeidžiamas, praranda kritinį mąstymą ir pasiduoda „išgelbėtojui“. O agresijos, konkurencijos ir dominavimo kultas yra puikus būdas tironui surinkti bukų pagalbininkų skleisti baimę komandą ir motyvuoti juos dirbti. Atpirkimo ožiais tampa moterys, vaikai ir gyvūnai. Kuriami kariniai žaidimai, pvz. Duty call, skirti garbinti karines pajėgas ir skleisti militaristine propagandą. Pavyzdžiui, Pentagonas, JAV armija skyrė 16 milijonų dolerių karo simuliatorių sukūrimo programoms. Gangsterių, mafijos klanų karai, muštynės, šaudyklės, gaudyklės ir kitokia beprotybė yra labai dažnos temos filmuose ir žaidimuose. Virtualioje realybėje niekas nedraudžia žudyti ir tenkinti savo sadistinius iškrypimus. Populiarios amžinų skandalų laidos, laidos apie išlikimą, kurios nė velnio nemoko išgyventi ekstremaliomis sąlygomis, jų paskirtis šokiruoti, sukelti jaudulį, baimę, pasijusti silpnais. Ar pastebėjote, kiek daug yra laidų, kur pagrindinė idėja yra mūšis, kova už būvį, nesvarbu kokia forma. Esmė – žmonės yra programuojami dalyvauti „žiurkių lenktynėse“. Tokie pavyzdžiai, kaip Eurovizija, talentų šou, olimpinės žaidynės, visokios žvaigždės, Lady Gaga ir Minedas, gėjų paradai, pedofilijos bylos, Kristaus portreto apmėtymas ekskfrementais – visa tai yra melo propagandos intervencija, skirta nukreipti žmonių dėmesį nuo esminių dalykų, aštrių socialinių problemų. Televizija yra bene tobuliausia propagandos, reklamos skleidimo ir smegenų plovimo priemonė. Tai daugiausiai priklausomybę sukeliantis elektroninis narkotikas. Įrodyta, kad ilgai žiūrint televizorių žiūrovas atsipalaiduoja, pasiekia alfa smegenų būseną ir pasąmonė tampa lengvai programuojama, nes sąmonės kritinis mąstymas išjungiamas. Reklamų kūrėjai supranta psichologiją ir naudoja sąmonines ar pasąmonines žinutes, skatinančias vartoti ir vartoti. Tai jie kuria stereotipus. Ypatingai hipnozei gerai pasiduoda vaikai, nes jie dar nesuvokia žiauraus komercijos pasaulio. Televizija labai mėgsta naudoti politikus ir įžymybes savo melo ir propagandos sklaidai. Politikai šypsosi, žarsto nerealius pažadus ir lozungus „Mes galim“, „Mes žinom kaip“, „Už Lietuvą!” „Pro patria“ , ‚ Už visą, kas gero, prieš viską, kas bloga“, apsimeta geručiais, draugais ir bičiuliais. Tačiau šitoms šaltakraujėms reptilijoms rūpi tik vergovės įteisinimas, vergų valdymas ir kontrolė, rūpi susikrauti sau neribotus turtus ir jaustis visagaliais. Į Seimą priimami net tokie šou juokdariai kaip Valinskas, . Žvaigždės ir milijonieriai demonstruoja, koks puikus jų gyvenimas. Reklamos vis bando įpiršti savo produktus. Jose nupirkti idealūs modeliai giria ir siūlo pirkti jų produktą. Žiūrovai, jausdamiesi nepatenkinti, švaisto pinigus daiktams, kosmetikai, plastinėms operacijoms, treniruokliams. Bet juk būtų paprasčiau ir pigiau dažniau vaikščioti, nudirbti pačiam savo darbus ir tinkamai maitintis. Meno paskirtis yra skleisti grožį, pajusti giliau gyvenimo paslaptį, išlaisvinti protą ir sielą. Filosofas Platonas teigė, kad grožis yra kelias į tiesą. Jo nuomone gėris-grožis-tiesa yra vienas ir tas pats dalykas. Deja, graikiškas idealizmas ir romantizmas tęsėsi ne ilgai – menas buvo subjaurotas ideologijos ir politikos. Puikus to pavyzdys yra propagandiniai nacistų plakatai ir grandiozinė III Reicho architektūra, verčiantys žmones pasijausti nejaukiai, menkaverčiais, tačiau pajusti savo nacijos galią ir palaikyti fiurerio militaristinę politiką. Vyriško dominavimo simbolika architektūroje jau pasireiškė Egipto piramidėse, kurias galima sieti su elito viršūnės valdžios absoliutu, aukštus bažnyčių bokštus, dangoraižius ir obeliskus su vyriškojo falo simbolika. Ar pastebėjote, kiek daug prie Seimo yra piramidžių ir obeliskų elementų. Paviršutiniškam žvilgsniui, sąmonei tai gali nieko nereikšti, tačiau pasąmonei tokios archetipinės figūros daro savo įtaką. Dizainas naudojamas sukelti priklausomybę nuo daiktų, simbolikos kūrėjai žino, kaip veikia psichika ir kokios yra vartotojų silpnos vietos. Demokratijoje meno laisvė netapo laisvės simboliu, bet virto neribota galimybe kurti unitazų, išmatų ar kitokių šokiruojančių visuomenę turinių formas, agresyvią muziką ir filmus, ir tai visai nereiškia, kad esame laisvi. Priešingai, ši beskonybė sukuria chaosą vertybių sistemoje, sukelia priklausomybės, baimės prieš neapibrėžtumą būsenas, kontrolės per nežinomybę, beprasmybės laisvės mechanizmą. „Protas, neskirtas pažinti tiesai, yra tik …. krūva“.

“Pirma jie pavagia žodžius. Paskui jie pavagia žodžių prasmę. Galiausiai jie pavagia tavo laisvę”. Džordžas Orvelas , “1984”.

Projektas MK ultra, cheminis manipuliavimas žmonėmis

MK ultra tai buvo kodinis slapto JAV projekto, skirto tirti žmonių elgesio inžineriją pasitelkiant psichotropines ir kitokias chemines medžiagas, ypatingai LSD, hipnozę, šoką, stresą, garsą, pavadinimas. Tikslas: sukurti ginklus psichologiniam karui, super kareivius, nejaučiančius skausmo ir baimės, smegenų plovimo technologijas. Projekto vadovams-nihilistams šovė į galvą pritaikyti jas ant civilių. Alkoholizmas tai pasaulinė problema ir ypatingai tokiose šalyse kaip  Čekija, Lietuva, Latvija ir pan. Kai alkoholis Venecijos pirklių buvo pirma kartą įvežtas į Rusiją,  rusai vengė jo kaip velnio, tuomet gerti alkoholinius gėrimus buvo gėdinga ir girtus griežtai bausdavo. Moterims buvo uždrausta gerti, nes jau tuomet buvo suprasta, kad nuo alkoholio įtakos gimdavo vaikai su fiziniais ir protiniais sutrikimais. Tai kas yra tas alkoholis? Tai pats pavojingiausias ir daugiausiai pasaulyje suvartojamas narkotikas. Profesorius David Nutt sako, kad alkoholis dar pavojingesnis už heroiną ar kokainą . Apsvaigimo efektas atsiranda dėl smegenų neuronų žūties – tai nieko įprasto, kad vartojantis alkoholį tampa silpnapročiu. Jis padidina vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Sukelia psichines ligas, depresiją, šizofreniją, kvailą ir agresyvų elgesį. Nuo jo apsvaigus padaroma daugiausiai nusikaltimų, nužudymų ir savižudybių, smurto šeimoje ir prieš vaikus, eismo pažeidimų ir kitų nelaimių. Be alkoholio legalūs, tačiau pavojingi narkotikai yra cukrus, tabakas, kava ir kai kurie vaistai. Tai sveikatai kenkiančios, net mirtinos ir priklausomybę sukeliančios medžiagos.

Profesorius Robert Lustig sako, kad cukrus pavojingesnis už alkoholį ir tabaką, sukelia daugybe ligų. Nuo jo vartojimo kasmet pasaulyje miršta 35 milijonai žmonių. „Nekalti“, o tiksliau mirtini, saldainiai leidžiami vartoti net vaikams. Dar buvo nustatyta, kad nuo jo vaikai darosi agresyvūs. Žmonės nebenori daugiau vergauti ir gyventi blogomis sąlygomis, miesto strese, skubėjime, taršoje ir triukšme, pirkti kapitalistų brukamas šiukšles – televizorius, I-phonus, I-padus, mažėja galimybės kapitalistams krauti sau turtus. Yra žmonių kurie visa gyvenimą juodai dirba už alkoholį ir televiziją. Bet atsisakę šios siaubingos vartojimo kultūros geriau ilsėsis, kur nors gamtos prieglobstyje, leis laiką su mylimaisiais, medituos, džiaugsis tuom, ką turi. Viskas kas reikalinga yra mūsų viduje. „Kas žiūri į išorę, tas tik svajoja, o kas pažvelgia vidun, prabunda.“ Karlas Jungas. Baltai saugojo medžius ir miškus, tai buvo feministinė ir taiki kultūra. Labai žiauru, kad fašistinė reptilijų valdžia nepripažįsta baltų religijos ir naikina Lietuvos miškus. Nors tarp valstybės pripažintų religijų yra net budistų, krišnaitų ir Jehovos liudytojų visiškai svetimos Lietuvai religijos.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „манипуляция сознанием“

Švietimas ir socialinis darvinizmas

Filosofas Terence McKenna pateikia labai gerą palyginimą – žmogus ir kultūra tai tas pats, kas kompiuteris ir operacinė sistema. Tai, kas esame, yra ne vien nuoga intuicija, instinktai, emocijos. Ego, charakteris, įsitikinimai, kurie susiformuoja gyvenant, tampa tarsi mūsų drabužiu. Kas būsime, priklauso nuo aplinkos, tėvų, auklėjimo, mokyklos, kultūros, ką vartojame ir net politinių ideologijų. Vienas vaikas suaugęs gali tapti geraširdžių, taikių, sąžiningu, sveiku ir gražiu, o kitas traumuotu ir bejausmiu diktatoriumi, karjeristu, kuriam lengva dominuoti, lipti per kitų galvas, prasimušti ir greitai praturtėti, nes nėra saistomas jokių moralės normų, etinių įsipareigojimų. Žiauri tiesa, tačiau dabartinė kultūra ir švietimo sistema kuria vartotojiško, dominuojančio ir negailestingo charakterio žmones. Mokyklų užduotis yra suteikti žinias, kurios išlaisvina ir palengvina gyvenimą, ugdyti orų, mylinti laisvę ir bendruomenę individą. Labai trūksta visuotinio, filosofinio mokymo, kuris ugdytų kritinį mąstymą, gebėjimą apsiginti ir netapti tironų marionetėmis. O realybė yra tą, kad mokykloje yra dėstoma labai daug nuobodžių dalykų, mokymas apėmė daugiausiai kairiojo smegenų pusrutulio sritį, kuriame sukraunama labai daug fragmentiškų žinių, žodžiu, mokiniai verčiami robotais. Trūksta žinių, kurios pasitarnautų gyvenime, vaizduotės ir kūrybinio lavinimo. Iš mokyklos išeina žmonės,  užmiršę savyje esantį dieviškąjį pradą, sukaustyti neurozėmis, taisyklėmis ir bijodami dėl ateities. Žiauri dominuojanti patriarchalinė kultūra verčia bijoti dėl pažymių, savo įvaizdžio, skolų ir kitokių problemų. Mokslinė Darvino teorija buvo paversta politine ideologija. Mums dėstoma propaganda, kad visi dalyvauja žiaurioje kovoje už būvį ir išlieka tik stipriausi. Tai verčia stresuoti dėl darbo, karjeros ir t.t Moralė nustumiama į šalį. Moksleiviai aprengiami vienodomis uniformomis ir programuojami pagal vieną šabloną, kad būtų lengviau juos kontroliuoti. Verčiami sportuoti, rungtyniauti, lenktyniauti, boksuotis ir tai sustiprina net tik raumenis, bet ir grubų, agresyvų, dominuojanti, asocialų charakterį. Smurtas yra labai dažnas reiškinys mokykloje, neretai vyksta kruvinos  muštynėsi. Dėl ko? Nes mus taip auklėja kultūra, sportas, filmai, aplinka. Tie mušeikos daug sportuodavo, gėrė alų ir rūkydavo cigaretes, prisižiūrėjo filmų apie gangsterius, mafijozus ir patys juos imituoja, nes tai kieta. Štai jums pavyzdingi ir kultūringi žmonės korumpuotoje sistemoje. Ortodoksija yra ne tik problemą religijoje, bet ir moksle. Modernaus mokslo pradininkas Dekartas atskyrė materialų pasaulį nuo metazikos ir tuo pačiu būdą pažinti, kas yra sąmonė, kaip teigia mokslininkas Rupert Sheldrake. Mokslo užduotis yra pažinti tiesą ir tam panaudoti visus galimus resursus. Tačiau kažkodėl vyrauja tokios filosofijos kaip darvinizmas, nihilizmas, socialinė inžinerija, vartotojiška pasaulėžiūra, ir autoritetas palaiko tokius dogmatinius įsitikinimus, kurie paneigia net egzistavimą dalykų, kurie egzistuoja empiriškai ir yra patvirtinti eksperimentiniu būdu, o „eretikai“ patiria spaudimą. Pavyzdžiui, vyrauja požiūris, kad gyvybė ir sąmonė nėra niekas daugiau, nei tiesiog atsitiktinės cheminės reakcijos beprasmiškoje visatoje, bet kai tokie mokslininkai, kaip Karlas Jungas ir vėliau Rupertas Šeldrakas, iškėlė nuomonę, kad sąmonė vis tik gali egzistuoti už kaukolės ribų, už tai buvo tik išjuokti. Bet oficialus mokslas negali paaiškinti, kaip šuo sužino, kada ateina šeimininkas, arba susiranda jį jam persikėlus kur nors toli. Kaip tankūs varnėnų pulkai neįsirėžia vienas į kitą, kaip pašto balandžiai, paleisti bet kur, randa namus, kur yra saugoma žmogaus atmintis. Bet paprasta Ruperto morfogeninio lauko teorija, telepatija tai gali paaiškinti. Tai dėsninga, kai suaugę žmonės tampa bejausmiais egoistais, apgaudinėjančiais kitus, išduodančiais žmogiškus idealus, kuriems rūpi tik gauti kuo daugiau pinigų ir išvaistyti visokiems menkniekiams. Nesvarbų, kad negailestingai skerdžiami žmonės ir gyvūnai. Nesvarbų, kad teršiama planeta ir ginkluojamasi pasaulio pabaigai. Operacinė sistema pavadinimu „vyriška“ dominuojanti kultūra turi daug klaidų ir daugiau netinka naudoti. Terence McKenna lygina ego su augančių vėžiu – kuo jis didesnis, tuo žmogus yra labiau neurotiškas. Išgydyti sielą gali padėti įsitikinimai, griaunančios ir praplečiančios sąmonę, transinę būseną sukeliančios technikos, meditacija, muzika, joga. Kūrybingumas išlaisvina, grožis parodo kelia į tiesą. Kūrybos ir grožio motina yra gamta. Žmonijai reikia nustoti būti parazitu ir grąžinti simbiotinius santykius su gamta tokius, kokius palaikė mūsų protėviai senovės baltai. Atsikratykite ideologijos ir įsitikinimų, vergijos daiktams ir valdžiai – susikurkite patys savo gyvenimo mitą ir prasmę. Išmokite būti kuo savarankiškesni. Valdovai kaip tik ir nori jūsų priklausomybės, vergiško paklusnumo, vasalinio lojalumo. Kuo mažiau vartokite, geriau patys auginkitės švarų maistą ir bėkite iš priklausomybių kalėjimo. Netikėkite aklai, kas jums sakoma, iš viso nežiūrėkite televizoriaus, nes ten daug kas nuslepiama, medžiaga cenzūruojama, rodoma bukinanti reklama ir propaganda. Patikimos informacijos geriau ieškoti internete, tačiau ir net ten tikrinkite šaltinius, faktus, visokias versijas. Žiūrėkite dokumentiką, skaitykite knygas ir domėkitės viskuo kas yra kruopščiai slepiama nuo jūsų. Svarbiausia netylėkite ir atskleiskite kitiems tai, ko valdžia bijo.

„Propaganda“ dokumentinis filmas. Korėja 2012. Galima stipriai abejoti Šiaurės Korėjos sukurto filmuko pabaigoje skelbiamais teiginiais apie čučche ideologijos pergales, tačiau pati propagandos sąvoka, manipuliavimo masine sąmone metodai, tikslai, formos pateikti labai įtaigiai, objektyviai, moksliškai pagrįstai ir pakankamai išsamiai. Verta pažiūrėti iki galo.

Anglų kalba http://www.youtube.com/watch?v=6NMr2VrhmFI

 

 

Write A Comment