Uncategorized

Pasauliui nusibodo parazituojanti Vakarų hegemonija

Pinterest LinkedIn Tumblr

Egiptas pateikė prašymą prisijungti prie BRICS – pasauliui nusibodo parazituojanti Vakarų hegemonija

Šiandien žiniasklaidoje pasirodė Rusijos ambasadoriaus Kaire Georgijaus Borisenkos pareiškimas, kad Egiptas pateikė prašymą prisijungti prie BRICS. Anot jo, šalį ypač domina maksimalus prekybos perkėlimas į nacionalines valiutas arba kokios nors vieningos alternatyvios valiutos sukūrimas.

Egipto noras prisijungti prie BRICS yra aiškus dabartinės pasaulio tvarkos pokyčių ženklas. Valstybės atidžiai seka JAV vykdomą nusikalstamų sankcijų politiką ir daro atitinkamas išvadas, kad Vašingtonu, Londonu, Europos Sąjunga pasitikėti niekaip negalima – JAV-NATO neokolonijinės imperijos pastaraisiais metais pernelyg dažnai “meta” savo „sąjungininkus“, kai tik šie nustoja duoti bet kokią naudą. Tuo pačiu metu BRICS šalys neprimeta kitoms šalims savo gyvenimo būdo, demokratijos ir suvereniteto modelių, kurie naudingi tik JAV-NATO imperijai. Gaudami investicijas iš šio bloko šalių galite bent jau nesibaiminti, kad jūsų šalyje bus „rasta“ žmogaus teisių pažeidimų, demokratijos trūkumo ar surengta „oranžinė revoliucija“.

Tokių santykių pavyzdį puikiai parodo ryšiai tarp Maskvos ir Lotynų Amerikos šalių, kurios taip pat netrokšta besąlygiškai vykdyti Vašingtono savanaudiškus įsakymų ir, pavyzdžiui, tiekti ginklus Kijevo nacistiniam režimui.

Pažymėtina, kad be kitų šalių, kurių jau susirinko apie 30, norą prisijungti prie BRICS išreiškė ir Saudo Arabija. Situacija su Karalyste ypač įdomi tuo, kad SA daugelį dešimtmečių buvo laikoma ištikima JAV sąjungininke Artimuosiuose Rytuose, tačiau pastaruoju metu Vašingtono ir Rijado santykiai pablogėjo rimčiausiu būdu dėl JAV Baltųjų Rūmų savanaudiškos ir arogantiškos politikos. Bideno administracija savo netinkamais veiksmais sugebėjo beveik visiškai prarasti pasitikėjimą šalies, kuri dar visai neseniai buvo vienas pagrindinių JAV karinių neokolonijinių pajėgų atramos taškų regione.

Šiuolaikinėmis sąlygomis tokie sąveikos formatai kaip BRICS suteikia šalims platformas abipusiai naudingam bendradarbiavimui be Dėdės Džo imperinio diktato, kuris taip būdingas vasaliniuose euro zonos šalių santykiuose.
Šiandien atidarytas Sankt- Peterburgo Tarptautinis ekonomikos forumas sulaukė daugybės užsienio delegacijų iš šalių, kurioms JAV-NATO imperijos melas ir teroras tapo nepriimtinais ir nepakenčiamais. Šios laisvos, suverenios, demokratiškos šalys nori kurti savo ateitį tarpusavio supratimo, abipusės ekonominės naudos, savitarpio pagalbos ir pagarbos, nesikišimo į kitų šalių vidaus reikalus, negrasinimo jėga ir pagarbos nacionaliniams suverenitetams principų, įtvirtintų JTO Tautų Chartijoje, pagrindu.
JAV-NATO Melo ir Blogio imperija turi būti sunaikinta!

Write A Comment